+11 % +6 % 11,0 % - mb. ?· Appen Oriflame SkinExpert, som introduceras under kvartalet, ger stöd till…

  • Published on
    11-May-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>1 </p> <p> Tredje kvartalet 2017 </p> <p> Omsttningen i lokal valuta kade med 11 procent och omsttningen i euro kade med 6 procent till 295,3 miljoner euro (278,9). </p> <p> Antalet registrerade aktiva var stabilt p 2,6 miljoner. </p> <p> EBITDA uppgick till 40,0 miljoner euro (30,8). </p> <p> Rrelsemarginalen var 11,0 procent (9,0), med negativ pverkan frn valuta p 160 punkter, och rrelseresultatet var 32,5 miljoner euro (25,2). </p> <p> Resultat efter skatt var 17,4 miljoner euro (12,7) och resultat per aktie efter utspdning var 0,30 euro (0,23). Som en fljd av den framgngsrika refinansieringen av den revolverande kreditfaciliteten under kvartalet pverkades resultatet efter skatt </p> <p>negativt av en icke terkommande avskrivning av den ersatta facilitetens kapitaliserade avgift p cirka 1,0 miljon euro. </p> <p> Kassafldet frn den lpande verksamheten uppgick till 11,2 miljoner euro (-5,8). </p> <p> Under kvartalet undertecknade Oriflame en ny revolverande kreditfacilitet om totalt 160 miljoner euro. Den nya femriga kreditfaciliteten ersatte tidigare facilitet p 110 miljoner euro. </p> <p> Frsljningsutvecklingen fr ret fram till dagens datum ligger p cirka 10 procent i lokal valuta, och utvecklingen under fjrde kvartalet fram till dagens datum ligger p cirka 11 procent i lokal valuta. </p> <p>Perioden januariseptember 2017 Omsttningen kade med 10 procent i bde lokal valuta och i euro, och uppgick till 983,0 miljoner euro (894,3). </p> <p> EBITDA uppgick till 128,3 miljoner euro (99,1). </p> <p> Rrelsemarginalen var 10,5 procent (8,6), med negativ pverkan frn valuta p 10 punkter, och rrelseresultatet var 102,8 miljoner euro (77,2). </p> <p> Resultat efter skatt var 56,8 miljoner euro (41,5) och resultat per aktie efter utspdning var 0,99 euro (0,74). </p> <p> Kassafldet frn den lpande verksamheten uppgick till 43,7 miljoner euro (51,4). </p> <p>Delrsrapport 1 januari30 september 2017 </p> <p>+11 % OMSTTNING I LOKAL </p> <p>VALUTA +6 % OMSTTNING I EURO </p> <p>11,0 % RRELSEMARGINAL </p> <p> Under tredje kvartalet 2017 fortsatte vi att genomfra vra strategiska prioriteringar, vilket ledde till ytterligare ett kvartal med sund tillvxt och frbttrad lnsamhet. Omsttningsutvecklingen i lokal valuta fr koncernen under fjrde kvartalet r i </p> <p>linje med vra lngsiktiga finansiella ml. </p> <p> Magnus Brnnstrm VD och koncernchef </p> <p>Oriflame Delrsrapport fr perioden 1 januari30 september 2017 </p> <p>2 </p> <p> 14% </p> <p>(15%)</p> <p>24% (26%)</p> <p>24% (24%)</p> <p>38% (35%)</p> <p>11% (12%)</p> <p>25% (25%)</p> <p>26% (30%)</p> <p>38% (33%)</p> <p>13% (18%)</p> <p>20% (23%)</p> <p>21% (14%)</p> <p>46% (45%)</p> <p>0%</p> <p>5%</p> <p>10%</p> <p>15%</p> <p>0</p> <p>500</p> <p>1000</p> <p>1500</p> <p>Q3</p> <p>15</p> <p>Q4</p> <p>15</p> <p>Q1</p> <p>16</p> <p>Q2</p> <p>16</p> <p>Q3</p> <p>16</p> <p>Q4</p> <p>16</p> <p>Q1</p> <p>17</p> <p>Q2</p> <p>17</p> <p>Q3</p> <p>17</p> <p>Net Sales LTM</p> <p>Adj. Op Margin % LTM</p> <p>VD Magnus Brnnstrm kommenterar </p> <p>Under tredje kvartalet 2017 fortsatte vi att genomfra vra strategiska prioriteringar, vilket ledde till ytterligare ett kvartal med sund tillvxt </p> <p>och frbttrad lnsamhet. Den sammantagna utvecklingen i Asien &amp; Turkiet var fortsatt stark, ven om det finns variationer inom regionen. </p> <p>Tillvxten i CIS fortsatte med std av bibehllet hga produktivitetsniver. Latinamerika pverkades av jordbvningar och ogynnsamma </p> <p>tidpunkter. Vrt arbete fr att frbttra kapacitetsutnyttjandet inom tillverkningen fortsatte att ge resultat under kvartalet och antalet </p> <p>registrerade aktiva var stabilt. Omsttningsutvecklingen i lokal valuta fr koncernen under fjrde kvartalet r i linje med vra lngsiktiga </p> <p>finansiella ml. </p> <p>Nyckeldata Kvartalet juliseptember </p> <p>Omsttning </p> <p>Registrerade aktiva konsulenter </p> <p>Rrelseresultat </p> <p>Finansiell versikt (miljoner euro) </p> <p>Kvartalet </p> <p> juliseptember </p> <p> Perioden januari</p> <p>september </p> <p> R12 mn, </p> <p>okt 2016sep 2017 </p> <p>Helr </p> <p>2016 </p> <p>2017 2016 Frndring, % </p> <p>2017 2016 Frndrin</p> <p>g,% </p> <p>Omsttning 295,3 278,9 6 % 983,0 894,3 10 % 1 338,1 1 249,4 </p> <p>Bruttomarginal, % 73,8 70,4 72,7 70,5 72,3 70,7 </p> <p>EBITDA 40,0 30,8 30 128,3 99,1 29 % 177,4 148,2 </p> <p>Rrelseresultat 32,5 25,2 29 % 102,8 77,2 33 % 144,8 119,2 </p> <p>Rrelsemarginal, % 11,0 9,0 10,5 8,6 10,8 9,5 </p> <p>Resultat fre skatt 24,8 20,4 21 % 81,9 63,2 30 % 119,2 100,5 </p> <p>Resultat efter skatt 17,4 12,7 37 % 56,8 41,5 37 % 82,0 66,7 </p> <p>Resultat per aktie efter utspdning, euro 0,30 0,23 35 % 0,99 0,74 35 % 1,43 1,18 </p> <p>Kassaflde frn den lpande verksamheten 11,2 (5,8) NA 43,7 51,4 (15 %) 105,4 113,1 </p> <p>Rntebrande nettoskuld 85,4 111,8 (24 %) 85,4 111,8 (24 %) 85,4 82,3 </p> <p>Skrad rntebrande nettoskuld 62,2 53,8 16 62,2 53,8 16 % 62,2 13,2 </p> <p>Registrerade aktiva konsulenter (tusental) 2 646 2 648 0 % 2 646 2 648 0 % 2 646 3 006 </p> <p>Omsttning/registrerade aktiva </p> <p>konsulenter, euro </p> <p>110,6 104,3 6 % 367,1 334,5 10 % 500,3 411,9 </p> <p>Asien &amp; Turkiet Europa &amp; Afrika </p> <p>Latinamerika CIS </p> <p>Nettooms. (R12 mn) Just rrelsemarg, % (R12 mn) </p> <p>Nettooms. (R12 mn) </p> <p>Just rrelsemarg, % (R12 mn) </p> <p>Oriflame Delrsrapport fr perioden 1 januari30 september 2017 </p> <p>3 </p> <p>+200 </p> <p>punkter RRELSEMARGINAL </p> <p>Mp </p> <p> LANSERING AV </p> <p>THE ONE NO </p> <p>COMPROMISE </p> <p>MASCARA </p> <p>MASCARAR </p> <p>Kvartalet juliseptember 2017 </p> <p>Omsttning i lokal valuta kade med 11 procent. Omsttningen i euro kade med 6 procent till </p> <p>295,3 miljoner euro jmfrt med 278,9 miljoner euro fr samma period fregende r. </p> <p>Omsttningsutvecklingen i lokal valuta drevs av en produktivitetskning med 11 procent, medan </p> <p>antalet registrerade aktiva lg stabilt p 2,6 miljoner (2,6). </p> <p>Antalet slda enheter kade med 2 procent medan pris/mix gav en positiv effekt p 9 procent, </p> <p>frmst drivet av mixeffekter. Den positiva mixeffekten r en kombination av den geografiska mixen </p> <p>och produktmixen, frmst drivet av Hudvrd och Wellness. </p> <p>Omsttningen i lokal valuta kade med 1 procent i Latinamerika, med 6 procent i Europa &amp; </p> <p>Afrika, med 4 procent i CIS och med 23 procent i Asien &amp; Turkiet. </p> <p>Bruttomarginalen p 73,8 procent (70,4), pverkades positivt av pris/mixeffekter samt </p> <p>effektiviseringstgrder i varufrsrjningskedjan, delvis motverkat av valutautvecklingen. </p> <p>Rrelsemarginalen uppgick till 11,0 procent (9,0), positivt pverkat av lgre </p> <p>administrationskostnader samt lgre distributions- och infrastrukturkostnader, delvis motverkat av </p> <p>valutarrelser om 160 punkter, hgre frsljnings- och marknadsfringskostnader samt hgre </p> <p>kostnader fr aktieincitamentsplanen och bonusar. I kvartalet br cirka 100 punkter av </p> <p>effektiviseringstgrderna i varufrsrjningskedjan ses som icke terkommande. Samtidigt inkluderar </p> <p>kostnaderna fr aktieincitamentsplan och bonusar en extra kostnad om cirka 100 punkter. Drmed </p> <p>var effekten av dessa poster p rrelsemarginalen neutral. </p> <p>Resultat efter skatt kade till 17,4 miljoner euro (12,7) och resultat per aktie efter utspdning </p> <p>uppgick till 0,30 euro (0,23). Som en fljd av den framgngsrika refinansieringen av den </p> <p>revolverande kreditfaciliteten under kvartalet pverkades resultatet efter skatt negativt av en icke </p> <p>terkommande avskrivning av den ersatta facilitetens kapitaliserade avgift p cirka 1,0 miljon euro. </p> <p>Kassafldet frn den lpande verksamheten uppgick till 11,2 miljoner euro (-5,8). </p> <p>Genomsnittligt antal heltidsanstllda medarbetare (FTE) var 6 183 (6 123). </p> <p>Perioden januariseptember 2017 </p> <p>Omsttningen i lokal valuta kade med 10 procent och omsttningen i euro kade med 10 procent </p> <p>till 983,0 miljoner euro jmfrt med 894,3 miljoner euro fr samma period fregende r. </p> <p>Omsttningsutvecklingen i lokal valuta pverkades av en produktivitetskning om 10 procent, </p> <p>medan antalet registrerade aktiva var stabilt. </p> <p> Bruttomarginalen uppgick till 72,7 procent (70,5) och rrelsemarginalen till 10,5 procent (8,6). </p> <p>Rrelsemarginalen pverkades positivt av pris- och produktmixeffekter, effektiviseringstgrder i </p> <p>varufrsrjningskedjan, lgre administrationskostnader samt en lgre andel distributions- och </p> <p>infrastrukturkostnader, delvis motverkat av mindre valutakursndringar om 10 punkter, hgre </p> <p>frsljnings- och marknadsfringskostnader samt hgre kostnader fr aktieincitamentsplanen och </p> <p>bonusar. </p> <p> Resultat efter skatt uppgick till 56,8 miljoner euro (41,5) och resultat per aktie efter utspdning </p> <p>till 0,99 euro (0,74). </p> <p>Kassafldet frn den lpande verksamheten minskade till 43,7 miljoner euro (51,4). </p> <p> Verksamheten </p> <p>Oriflames 50-rskryssning </p> <p>Under kvartalet anordnade Oriflame den strsta konferensen ngonsin. Nrmare 6 000 personer </p> <p>deltog i Global 50th Anniversary Cruise och seglade tillsammans p Medelhavet. Som en del av </p> <p>konferensen gde Global Anniversary Rally rum p OS-arenan i Aten, med tal av bland andra </p> <p>Oriflames medgrundare, Jonas och Robert af Jochnick, samt produktpresentationer och </p> <p>tillknnagivande av nya titlar till ledare. </p> <p>Varumrke och innovation </p> <p>Det tredje kvartalet var ytterligare ett kvartal av tvsiffrig tillvxt fr de strategiska kategorierna </p> <p>Hudvrd och Wellness. De frmsta initiativen inom Hudvrd var lanseringen av Optimals Hydra, </p> <p>NovAge Intense Skin Recharge Mask samt Ecobeauty Pink Clay Mask. Inom Wellness introducerades </p> <p>kosttillskottet Protein Blend i Kina och CIS. </p> <p>Inom Frgkosmetik lanserades mascaran The ONE No Compromise Mascara, som bygger p </p> <p>Wrap Lash-teknik och som tas bort enbart med varmt vatten. </p> <p>Viktiga lanseringar inom kategorin Dofter under kvartalet var My Little Garden, VIP Club Bali Fragrance Mist, Friends World och Northern Glow. </p> <p>Tillvxten inom kategorin Kroppsvrd drevs av Optifresh och Activelle samt lanseringen av Love </p> <p>Nature. </p> <p>Oriflame Delrsrapport fr perioden 1 januari30 september 2017 </p> <p>4 </p> <p>Online </p> <p>Anvndandet av Oriflames mobilappar kade kraftigt. Oriflame-appen har nu mer n 600 000 aktiva </p> <p>anvndare per mnad. Appen Oriflame SkinExpert, som introduceras under kvartalet, ger std till </p> <p>konsulenterna nr de rekommenderar en lmplig hudvrdsprodukt till kunderna, baserat p </p> <p>kundprofil, nuvarande hudkvalitet och andra specifika hudvrdsbehov. </p> <p> Prioriterade aktiviteter under kvartalet omfattade en fortsatt utveckling av den digitala </p> <p>plattformen och viktiga mobilappar, samt ytterligare utrullning av den nya e-handelsplattformen </p> <p>som implementerades med framgng i Indonesien. </p> <p>Service, tillverkning och vrigt </p> <p>Serviceniverna frblev sunda. Antalet lagerdagar normaliserades och kade jmfrt med samma </p> <p>period fregende r. Kapacitetsutnyttjandet inom tillverkningen frbttrades ytterligare under </p> <p>kvartalet, frmst drivet av arbete med egen tillverkning och tillvxt inom antalet slda enheter. </p> <p>Implementeringen av outsourcningen av IT-tjnster och finansiella tjnster till IBM fortsatte och </p> <p>utvecklas vl. </p> <p>Oriflame Delrsrapport fr perioden 1 januari30 september 2017 </p> <p>5 </p> <p>PVERKADES </p> <p>NEGATIVT AV </p> <p>TIDPUNKT </p> <p>+6 % OMSTTNING I </p> <p>LOKAL VALUTA </p> <p>Latinamerika </p> <p>Nyckeltal </p> <p> Kv316 Kv416 Kv117 Kv217 Kv317 </p> <p>Omsttning, miljoner euro 40,9 39,8 35,3 40,9 40,4 </p> <p>Omsttningskning i euro 16 % 12 % 20 % 6 % (1 %) </p> <p>Omsttningskning i lokal valuta 26 % 21 % 21 % 4 % 1 % </p> <p>Justerat rrelseresultat, miljoner euro1 </p> <p>7,2 5,8 3,3 6,0 5,9 </p> <p>Rrelsemarginal 17,6 % 14,5 % 9,5 % 14,8 % 14,6 % </p> <p>Registrerade aktiva konsulenter </p> <p>(tusental) 314 288 266 284 299 </p> <p>Omsttning/registrerade aktiva konsulenter, euro </p> <p>130,2 138,5 132,6 143,8 135,1 </p> <p> Exklusive kostnader som redovisas i segmentet Tillverkning och vriga segment, som finansiella kostnader, vxelkursvinst/-</p> <p>frlust, marknadsstd samt overhead-kostnader inom tillverkningen. Detta ligger i linje med tidigare r. </p> <p>Lnder </p> <p>Chile, Colombia, Ecuador, Mexiko, Peru. </p> <p>Utveckling </p> <p>Omsttningen i lokal valuta kade under tredje kvartalet med 1 procent som ett resultat av en </p> <p>minskning av antalet registrerade aktiva med 5 procent och en kning av produktiviteten med 6 procent. Omsttningsutvecklingen pverkades avsevrt av negativa tidpunkter fr katalogerna. </p> <p>Omsttningen i euro minskade med 1 procent till 40,4 miljoner euro (40,9). Det var en fortsatt </p> <p>positiv utveckling i Mexiko, ven om den pverkades av jordbvningar under kvartalet. Ecuador </p> <p>redovisade en stabil tillvxt, medan utvecklingen i Colombia frblev svag till fljd av den svra </p> <p>konsumentsituationen p marknaden. </p> <p> Rrelseresultatet uppgick till 5,9 miljoner euro (7,2), och rrelsemarginalen uppgick till </p> <p>14,6 procent (17,6). Rrelsemarginalen pverkades negativt av valutakurserna, vilket delvis </p> <p>balanserades av priskningar och en gynnsam produktmix. Europa &amp; Afrika Nyckeltal </p> <p> Kv316 Kv416 Kv117 Kv217 Kv317 </p> <p>Omsttning, miljoner euro 70,4 95,3 81,3 80,3 70,7 </p> <p>Omsttningskning i euro (1 %) (2 %) (1 %) (1 %) 0 % </p> <p>Omsttningskning i lokal valuta 2 % 5 % 6 % 4 % 6 % </p> <p>Justerat rrelseresultat, miljoner euro1 </p> <p>8,9 16,8 10,4 10,4 9,2 </p> <p>Rrelsemarginal 12,7 % 17,7 % 12,8 % 12,9 % 13,0 % </p> <p>Registrerade aktiva konsulenter </p> <p>(tusental) 655 812 802 </p> <p>734 674 </p> <p>Omsttning/registrerade aktiva konsulenter, euro </p> <p>107,6 117,4 101,4 109,4 104,8 </p> <p> Exklusive kostnader som redovisas i segmentet Tillverkning och vriga segment, som finansiella kostnader, vxelkursvinst/-</p> <p>frlust, marknadsstd samt overhead-kostnader inom tillverkningen. Detta ligger i linje med tidigare r. Lnder </p> <p>Algeriet, Bosnien, Bulgarien, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Grekland, Kenya, Kosovo, </p> <p>Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Marocko, Montenegro, Nigeria, Nederlnderna, Norge, </p> <p>Polen, Portugal, Rumnien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien/Irland, Sverige, </p> <p>Tanzania, Tjeckien, Tunisien, Uganda, Ungern. </p> <p>Utveckling </p> <p>Omsttningen i lokal valuta kade under tredje kvartalet med 6 procent som ett resultat av en </p> <p>kning av antalet registrerade aktiva med 3 procent och en kning av produktiviteten med </p> <p>3 procent. Omsttningen i euro lg stabilt p 70,7 miljoner euro (70,4). Omsttningen i Europa </p> <p>under kvartalet var stabil, med en fortsatt god ledarskapsutveckling inom Centraleuropa, och </p> <p>utvecklingen i Vsteuropa frbttrades. En stabil underliggande tillvxt i Afrika driven av Egypten </p> <p>och Nigeria, ven om regionen fortstter att pverkas av makroekonomiska utmaningar och </p> <p>valutakurser. </p> <p>Rrelseresultatet uppgick till 9,2 miljoner euro (8,9), och rrelsemarginalen kade till </p> <p>13,0 procent (12,7) positivt pverkat av priskningar och hvstngseffekter frn frsljningen, delvis </p> <p>motverkat av en negativ valutautveckling. </p> <p>Oriflame Delrsrapport fr perioden 1 januari30 september 2017 </p> <p>6 </p> <p>14,2% RRELSEMARGINAL </p> <p>+23 % OMSTTNING I </p> <p>LOKAL VALUTA </p> <p>CIS </p> <p>Nyckeltal </p> <p> Kv316 Kv416 Kv117 Kv217 Kv317 </p> <p>Omsttning, miljoner euro 67,2 93,9 99,5 92,9 69,9 </p> <p>Omsttningskning i euro (13 %) (10 %) 15 % 19 % 4 % </p> <p>Omsttningskning i lokal valuta (3 %) (10 %) (6 %) 6 % 4 % </p> <p>Justerat rrelseresultat, miljoner euro1 </p> <p>5,5 14,0 11,1 9,7 9,9 </p> <p>Rrelsemarginal 8,1 % 14,9 % 11,2 % 10,5 % 14,2 % </p> <p>Registrerade aktiva konsulenter (tusental) </p> <p>784 926 889 794 698 </p> <p>Omsttning/...</p>