12 a thien tong quan truyen thong

  • Published on
    07-Dec-2014

  • View
    648

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

<ul><li> 1. TngT quan v t th truyn thngPhm V Thin </li> <li> 2. Truyn thng l g? Truyn thng chuyn i hnh vil g? Hnh visc kh h i khe Qu trnh thay i hnh vi Vai tr ca ngi truyn thng Thng ip truyn thng Knh truyn thng </li> <li> 3. Truyn thng l g? L mt qu trnh trao i thng tin c mc tinc ch c th nh gip ngi nhn thng tin: Cp nht kin thc Thay i nhn thc,k nng,thi nh hng xy dng cch nhn nhn ca c hng,xy nhn,nhm,x hi v mt vn c th </li> <li> 4. Thnh t chnhtrong truyn thng h Thng ip Knh truyn thng tinNgi hN i nhnthng tin Ngi gi thng tin g Lu : Truyn thng l qu trnh :Truyn Truyn thng lun c i tng ch c th:tui gii,ngh nghip,c im gii,trnh vn ha,ngh nghip,s quan tm,vn sc khe </li> <li> 5. Cc ro cn caqu trnh truyn thng h h Thng ip khng r rng,phc tp, c qu nhiu chitit,rm r Thng ip c xy dng khng ph hp vi i tng nhn thng tinv trnh ,s quan tm,thi quen, C kh khn trong qu m ha,hoc gii m thng tinca ngi gi v ngi nhn Knh truyn thng c tr ngi,hoc y g g khng ph hp vi i tng ch </li> <li> 6. Truyn thngchuyn i h h vi h hnh i L qu trnh trao i thng tin h tr i tin,h tng ch chuyn i hnh vic hi thnh hnh vi c li v sc khe x hi hoc mt vic khe,x vn c th m i tng ang lin quan </li> <li> 7. Hnh vi l g? vil Hnh ng ca mt c nhn,nhm trong x hi,b chiphi bi nhn th k nng,thi v nim ti ( kh hi) h thc,k thi i tin(sc khe,x Hnh viht thuc Nhn thc:ht thuc tnh to,lm vic tt,gii ta bc xc,au kh Thi th h th th th h th :thch th,thng thc,hng th Nim tin:mnh khng chc b bnh doht thuc (ung th,tim mch) Bo hnh vi ph n Nhn thc:nam gii l tr ct,nam gii c quyn,mnh nh ph n khng th nh li c Thi :t tn,coi thng ph n (i tng c th) Nim tin:nh l gio dc,v gii quyt c vn </li> <li> 8. Truyn thngchuyn h h vi h i hnh Duy tr hnh vi mi,gii mi gii ta cc kh khn Hnh ng thay i Chun b hnh ng thay i Nhn thc Cc bc trong C b t c vn chuyn i hnh vi v hnh vi Cha nhn mong i g thc c vn </li> <li> 9. Vai tr ca ngi truynthng gio d sc kh h dc khe Duy tr hnh vi mi,gii mi gii ta cc kh khn Hnh ng thay i Chun b hnh ng thay i Nhn thc H tr i tng ch: c vn v Xc nh vn hnh vimong Xc nh hnh vimong i Cha nhn i Hnh ng cn lm,iu kin g thc c vn thc hin hnh ng Xc nh cc tr ngi kh khn duy tr hnh vimi </li> <li> 10. Thng ip truyn thng lg? ? Thng ip l mt cu mt ng nhn mnh cu,mt hnh ng cn thc hin v kt qu/li ch c c khi thc hin hnh ng 03thnh t chnh ca thng ip: Ai (i t Ai(i tng h) ch) Lm g?Hnh ng g cn thc hin t c g? iu </li> <li> 11. Thng ip truyn thng cn: Tc ng vo ng lc ca hnh vi Nhn thc nguy c,s s hi:ngi bn b cht v ung th phi, ngi cn sng s s khng dm ht thuc tip/b thuc Phn ng (ng h/phn i)ca x hi,cng ng,nhm vi hnh i V d,mi ngi phn i ht th h h vi.V d i i u h thuc,cng ng khng ht thuc th ngi ht thuc s c xu hng b thuc Kh nng thc hin ca bn thn i tng ch Tc ng n tr ngi ro ca ca hnh vimi ngi,ro i mi Hn ch c tr ngi th hnh vimi c thit lp,v thc hin T thi i ti Tc ng n ,nim tin n ng phi chnh trc,nam tnh,..Thng ip L n ng mnh khng bo hnh gii </li> <li> 12. Knh truyn thng C nhn Nhm nh:10 nh:10 15ngi 15ngi Nhm TB:2030 TB:20 ngi g Nhm ln:30 ln:30 ngi tr ln g Trc tip 100ngi 100ngi c im: T mt s l h ch Tc ng n t lng hn h To c s thay i v nhn thc v hnh vi,c th ng hnh vi i nhm ch trong sut qu trnh truyn thng </li> <li> 13. Knh truyn thng Truyn hnh c im: Radio Tc ng n mt s ng Bo in,tp Nhanh,to c ch d lun trong x hi Sch nh,s Khng th h tr Gin tip qua qua tay y c cc bc 3 3 truyn thng 45trong qu i chng trnh thay i hnh i h h vi </li> <li> 14. Knh truyn thng Ph v ranh gii ca truyn thng trc tip v g gin tip: p in thoi Hi ngh trc tuyn: tuyn: videoconference,truyn hnh trc tuyn c tng tc,ta m online, voicechat,skype etc. , yp </li> <li> 15. T chc truyn thng nhm ln </li> <li> 16. Nhm ln v nhm nh! Truyn thng vi nhm no y g l hiu qu? Nhm nh,vi khong 1015 ngi,V: ngi, V: c c hi trao i thng tin, h tr i tng thay i hnh vi cc c nhn u c c hi chia s v tham gia Ngi gio dc vin/hng dn i d vin c th quan t tm n tng c nhn,kh khn,ro cn,ng lc ca h h tr kp thi p </li> <li> 17. Nhm ln? Nhm vi hng trm ngi (100200ngi) </li> <li> 18. Ti sao li truyn thng nhmln?l Tip cn c ng i tng Gy ch ca i tng v ca ch chng ta quan tm v d:tnh dc lnh mnh an ton,phng chng bo hnh gii trong thanhnin cng nhn nhn Tip kim c thi gian, t chc truyn thng </li> <li> 19. Kh khn ca truyn thngnhm l ? h ln? Kh c th tng tc vi nhm ng i tng D b ri vo tnh trng thuyt trnh mt chiu,s thnh cng , g da vo hng bin ca c nhn Kh c th gip i tng ch ng ng no suy ngh v thit lp hnh vimi Kh thuht s tp trung ca i tng c bit khi nhm i tng Kh to s hp dn ca chng trnh </li> <li> 20. Cch khc phc cc hn chtrong truyn thng nhm l ? h h ln? Truyn thng tng tc sn khu ha T chc nhm nhtrong nhm ln tho lun nhm v trnh by vn chuyn su chn cc nhm nh trong nhm ln tham gia hot ng c th,nh hi p,tr li nhanh,x l tnh hung S dng cc hnh thc tr chi tng tc:tng cng hnh thc tr chi nhm,cc nhm tham gia tr chi va trao i,chia s kin thc va to hot ng hp dn cho nhng ngi cn li theo di hot ng chung Tng cng phn giao lu,gii p thc mc cho i g gp g g p tng:c cc hot ng,phn chi hng n nhm ln cc thnh vin c th tham gia chia s kin thc v vn ng v nhn qu tng,phn thng </li> <li> 21. Cc phng php c pdng trong truyn thngnhm ln? ng vai ng kch lng ting cho phim k vai,ng kch,lng phim,k chuyn theo tranh Hi p gii ch p,gii ch, S on tn Xy dng thng ip Gii quyt tnh hung q y g Thihng bin </li> <li> 22. ng vai/ ng kch vai/ng Chun b tnh hung (c s tnh hung bng s lng nhm tham gia ng vai),v vai) v d cc tnh hung lin quan n gii quyt mt vn sc khe sinh sn,tnh dc.Vit r yu cu ng vai/ng kch cn th hin c Chn nhm tham gia:t 23nhm,khng qu 4nhm s lng ngi tham gia mt nhm ph hp vi s vai,nhn vt m nhm c yu cu, c th h nhiu h h huy ng h hn,nu cc b tham gia vi vai tr d k h bn h o din,kch bn,hu cn Yu cu cc nhm ng vai trnh by tnh hung hoc gii quyt tnh hung g Gim kho chm im (khung chm im c th): Kh nng din xut Ch v ni dungc yu cu Kh nng gii quyt vn / h h ii /tnh hung c yu cu Gim kho,c vn:s c trch nhim phn tch thm v vn c lin quan n ch ,c th hin trong ng vai </li> <li> 23. ng vai/ ng kch vai/ng Mt s cch s dng ng vai/ng kch trong g g / g g truyn thng nhm ln ng vai gii quyt mt tnh hung c nu (bng k chuyn/ tiu phm kch/ on phim ngn) v chuyn/tiu kch/on ngn)v d:ng vai gii quyt tnh hung bn gi b bn trai nh trong phim tnh hung theo mt cch tch cc ng vai nu ra mt vn nng lin quan n thanhnin cng nhn c quan h tnh dc trc hn nhn (vn yu nhiu ngi vn c thai ngoi ngi,vn mun v/hoc trch nhim nam gii trong trnh thai, trnh bnh tt,trch nhim gii quyt thai ngoi mun ) ) </li> <li> 24. Lng ting cho phim Chun b cc on phim c ni dunglin quan n vn (s lng on phim b s l hi bng lng nhm th gia l ti ) h 01 h tham i lng ting)hoc 01on phim cho cc nhm cng lng ting (thi gian cho mt on phim khng nn qu di,ch 23pht) T chc nhm tham gia hot ng 23 nhm khng nn nhiu hn 2 3nhm,khng 4nhm v nu nhiu qu s mt nhiu thi gian Chocc nhm thi gian chun b (cc nhm c th xem trc phim 1ln v chun b li thoi phn vai lng ting) Cc nhm th hin phn lng ting Gim kho v chm im (khung im c th): K nng:Lng ting st vi khu hnh,ting lng tt c m iu,cm xc Ni dung:lng ghp ni dungc yu cu,a c vn c yu cu vo trong tnh hung thoi </li> <li> 25. V d...</li></ul>