15. Perimeter Luas Isi Padu

  • Published on
    03-Feb-2018

  • View
    229

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>7/21/2019 15. Perimeter Luas Isi Padu</p><p> 1/6</p><p>KPM</p><p>Rajah di sebelah</p><p>terdiri daripada petak-petak segiempat yang</p><p>sama besar.</p><p>Antara bentuk yang</p><p>berikut, yang manakah</p><p>tidak mempunyai</p><p>perimeter yang samadengan bentuk-bentuk</p><p>yang lain?</p><p>P</p><p>Q</p><p>R</p><p>S</p></li><li><p>7/21/2019 15. Perimeter Luas Isi Padu</p><p> 2/6</p><p>TP5</p><p>KPMRajah di bawah dilukis pada petak-petak</p><p>segiempat yang sama besar.</p><p>Antara bentuk yang bertanda A, B, C dan D,yang manakah mempunyai perimeter yang</p><p>paling besar?</p></li><li><p>7/21/2019 15. Perimeter Luas Isi Padu</p><p> 3/6</p><p>Bentukkan bentuk lain yang terdiri daripada</p><p>sebarang sebuah segitiga dan sebuah segiempat</p><p>supaya perimeternya sama dengan perimeter segiempat sama itu.</p><p>TP6</p><p>Rajah menunjukkan sebuah segiempat sama.</p><p>7 cm</p></li><li><p>7/21/2019 15. Perimeter Luas Isi Padu</p><p> 4/6</p><p>Bentukkan gabungan dua buah segitiga</p><p>supaya luasnya sama dengan rajah di atas</p><p>Rajah terdiri daripada empat buah segiempat</p><p>tepat yang sama sai</p><p>TP6</p></li><li><p>7/21/2019 15. Perimeter Luas Isi Padu</p><p> 5/6</p><p>Rajah manakah yang mempunyai luas yang sama?</p><p>Bagaimana Rajah R boleh mempunyai luas yang</p><p>sama dengan rajah P?</p><p>BagaimanaRajah Sboleh</p><p>mempunyailuas yangsamadenganrajah Q?</p><p>TP6</p></li><li><p>7/21/2019 15. Perimeter Luas Isi Padu</p><p> 6/6</p><p>2 cm</p><p>TP6</p><p>Rajah menunjukkan sebuah kuboid</p><p>Bentukkan gabungan sebuah kubus</p><p>dan kuboid yang mempunyai isi paduyang sama seperti kuboid itu?</p><p>8 cm</p><p>9 cm</p></li></ul>