163440776 Cot Lech Tam Xien

 • View
  22

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • Lun vn tt nghip Trang 5 Chng I: Tng quan

  Gio vin hng dn: Gs. Ts. Nguyn nh Cng Hc vin: Nguyn Phan c Hng

  CHNG I: TNG QUAN 1.1. Khi nim nn lch tm xin: - Nn lch tm xin l trng hp nn lch tm m mt phng un khng

  cha trc i xng ca tit din. - Thc t thng gp tit din hnh ch nht c hai trc i xng (tit

  din trn khng xy ra nn lch tm xin). - Gi hai trc i xng ca tit din l Ox v Oy. Gc gia mt phng un

  v trc Ox l o.

  N

  Mo o

  NMx

  yM

  Hnh 1.1. S ni lc nn lch tm xin

  - C th phn mmen un M thnh hai thnh phn tc dng trong hai mt phng cha trc Ox v Oy l Mx v My (Xem hnh v 1.1)

  Mx = M.cos

  My = M.sin - Trng hp khi tnh ton ni lc xc nh v t hp ring Mx v My

  theo hai phng th mmen tng M l:

  M = 22 yx MM

  - Gc hp bi vct ca mmen tng M v trc Ox (gc ) c xc nh

  bi: tgo = x

  y

  MM

  - Ct chu nn lch tm xin thng gp trong cc khung khi xt s lm vic ca ct ng thi chu un theo hai phng.

  - Tit din ch nht chu nn lch tm xin th ct thp thng t theo chu vi v i xng qua hai trc. Trng hp Mx My th nn lm ct vung.

 • Lun vn tt nghip Trang 6 Chng I: Tng quan

  Gio vin hng dn: Gs. Ts. Nguyn nh Cng Hc vin: Nguyn Phan c Hng

  1.2. Ni lc tnh tan nn lch tm xin: - Ni lc tnh tan nn lch tm xin c ly t kt qu t hp ti

  trng, trong cn ch n cc b ba ni lc (N, Mx, My) sau: Nmax v Mx, My tng ng Mxmax v N, My tng ng Mymax v N, Mx tng ng Mx&My u ln v N tng ng

  C lch tm e1x = NM x hoc e2x = N

  M y ln.

  - Trong mi b ba ni lc, cn xt n lch tm ngu nhin ea theo mi phng v nh hng un dc theo tng phng. H s un dc theo tng phng i c tnh theo cng thc sau:

  i =

  thiNN

  1

  1 ;

  Vi vt liu n hi, Nthi = 22

  oi

  i

  lEJ . Vi b tng ct thp , Nth tnh theo cng

  thc thc nghim. - S ni lc tnh tnh ton c a v thnh lc N t ti im D c

  to l xeox v yeoy (Hnh 1.2). im E c th nm bn trong hoc bn ngoi tit din, gc phn t no l ph thuc vo chiu tc dng ca Mx v My.

  - Sau khi xt lch tm ngu nhin v un dc th mmen tc dng theo 2 phng c tng ln thnh *xM v *yM :

  *xM = Nxeox ; *yM = Nyeoy .

  xeox

  oyey

  x

  y

  Cx

  yC Cy

  xC

  y

  x

  yeoy

  oxex

  EE

  Hnh 1.2. S ni lc vi lch tm

 • Lun vn tt nghip Trang 7 Chng I: Tng quan

  Gio vin hng dn: Gs. Ts. Nguyn nh Cng Hc vin: Nguyn Phan c Hng

  1.3. S lm vic nn lch tm xin: - Vi cu kin lm bng vt liu n hi v ng nht chu nn lch tm

  xin, c th dng phng php cng tc dng tnh ng sut:

  = FNy

  JM

  xJM

  y

  y

  x

  x

  iu kin bn l hn ch ng sut khng c vt qu ng sut cho php hoc cng tnh ton ca vt liu.

  - Khi tnh theo trng thi gii hn, do khng th tnh ring ng sut ca tng loi ni lc nn khng th dng phng php cng tc dng m phi xt tc dng ng thi ca N, Mx , My.

  - Khi chu nn lch tm xin, tu theo v tr im t lc cng nh tng quan gia ni lc & kch thc tit din v cch b tr ct thp m c th xy ra trng hp ton b tit din chu nn hoc mt phn tit din chu nn & mt phn tit din chu ko.

  - Vi tit din c mt phn chu nn th vng nn c th 1 trong 4 dng (Hnh 1.3). Trong :

  Trc trung ho l trc cch nh chu nn ln nht mt on xo Gii hn vng nn l ng thng cch nh chu nn ln nht mt

  on x=xo ( = 0.80.85): y l vng b tng chu nn.

  X

  Xo

  Vng nn tnh i

  X

  Xo

  X

  Xo

  X

  Xo

  Hnh 1.3. Cc dng ca vng nn

  - n trng thi gii hn, ng sut trong b tng c xem l phn b u v t n gi tr Rb. ng sut trong nhng ct thp xa trc trung ho c th t n Rs (ko) hoc Rsc (nn), trong khi nhng ct thp gn trc trung ho ng sut b hn.

 • Lun vn tt nghip Trang 8 Chng I: Tng quan

  Gio vin hng dn: Gs. Ts. Nguyn nh Cng Hc vin: Nguyn Phan c Hng

  - Tu theo quan im tnh ton m cc tiu chun cc nc a ra cc cch tnh ng sut trong thanh thp i khc nhau.

  1.4. ng sut trong ct thp: 1.4.1 Theo quan im ng sut: a) Vi ct thp chu ko (hoc chu nn t hn) As: Tiu chun TCXDVN 356:2005 a ra

  cng thc thc nghim xc nh s:

  s = sR

  Rhx

  11

  /12 0

  ; trong R

  l h s thc nghim. Cng thc ny dng cho b tng c cp

  bng hoc nh hn B30, ct thp nhm CI, AI, CII, AII, CIII, AIII (Rs 400) v chp nhn khi x ho. Khi x > ho th ly s = -Rs.

  Tc gi Nguyn nh Cng [5], xut cng thc dng trong trng hp Rh0 x h v Rs 400 nh sau:

  s = sR

  R Rhhhx

  0

  0 )(21 ;

  b) Vi ct thp chu nn nhiu hn As: iu kin 's t n Rsc l: x 1a

  Phn tch kt qu thc nghim thy rng 1 ph thuc vo Rsc v thay i trong khong 1,52 (1 tng khi Rsc tng). n gin ho, chp nhn gi tr 1 = 2 cho mi loi ct thp (vi Rsc 400Mpa)

  1.4.2 Theo quan im bin dng: Xut pht t bin dng ca b tng ti mp vng

  nn c quy nh, dng gi thit tit din phng, khi bit v tr trc trung ha (bit x0) v v tr ca thanh hoc hng ct thp th i (h0i) s tnh ra c bin dng ca n l i (xem hnh 1.5)

  sA'As

  o

  bD s' A's

  sAs

  x

  N

  a'

  h

  h

  4A43A32A21A1

  c4

  321

  0x

  04

  03

  02

  h

  h

  h

  h01

  N

  sA A's

  Hnh 1.5. ng sut trong ct thp i c tnh theo bin dng i.

  Hnh 1.4. ng sut trong ct thp i v i

 • Lun vn tt nghip Trang 9 Chng I: Tng quan

  Gio vin hng dn: Gs. Ts. Nguyn nh Cng Hc vin: Nguyn Phan c Hng

  i = coi xxh

  0

  0

  Khi i T th i = Rs

  i < T th i = iRs , vi T = s

  s

  ER

  Vi ct thp chu ko: iu kin i = Rs l:

  x ih0i (Vi i = iT, T =

  s

  sc

  c

  ER

  )

  i vi ct thp chu nn: iu kin 'i = Rsc l:

  x 2h0i (Vi 2 =

  s

  scc

  c

  ER

  )

  1.5. Cc trng hp tnh ton nn lch tm T phn tch cc trng hp nn lch tm, ngi ta a ra cc trng hp

  tnh ton. Trong vic ny cng c nhng quan im khc nhau. Mt s nc u M phn chia ra hai trng hp da vo vng chu nn:

  tit din chu nn ton b v tit din chu nn mt phn. Tiu chun thit k ca Nga, Trung Quc, Vit Nam phn chia ra hai trng

  hp: nn lch tm ln v nn lch tm b da vo s lm vic ca ct thp As, cng tc l da vo gi tr ca chiu cao vng nn x.

  Khi x < Rh0: ct thp As chu ko, ng sut s t ti Rs, xy ra ph hoi do trng hp nn lch tm ln.

  Khi x Rh0: ct thp As c th chu nn hoc ko m ng sut trong n cha t n Rs hoc Rsc, s ph hoi bt u t b tng vng nn (ph hoi gin) trng hp nn lch tm b.

  Tit din lm vic theo trng hp no l ph thuc vo tng quan gia M, N vi kch thc tit din v s b tr ct thp. Khi M tng i ln, tit din lm vic gn vi trng hp chu un, c vng nn v vng ko r rt. Nu ct thp chu ko As khng qu ln th s ph hoi s bt u t vng ko, ta c trng hp nn lch tm ln. Ngc li, khi N tng i ln, phn ln tit din chu nn, s ph hoi bt u t b tng pha b nn nhiu, c trng hp nn lch tm b.

  Tuy nhin, trong tnh ton thc hnh, iu kin phn bit cc trng hp nn lch tm ch l tng i. C mt s trng hp, vi tit din v im t

 • Lun vn tt nghip Trang 10 Chng I: Tng quan

  Gio vin hng dn: Gs. Ts. Nguyn nh Cng Hc vin: Nguyn Phan c Hng

  lc N cho, khi thay i ct thp c th chuyn s lm vic ca tit din t nn lch tm ln sang nn lch tm b v ngc li. Khi chuyn nh vy th gi tr lc dc ti hn m tit din chu c Ngh thay i theo.

  1.6. Theo tiu chun Vit Nam TCXDVN 356:2005 [2] Theo tiu chun TCXDVN 356:2005 [2], vic tnh ton tit din tng qut

  cn kim tra t iu kin:

  M (RbSb - siSsi) Trong : - M: mmen trong cu kin chu nn lch tm, l mmen do lc dc N i

  vi trc song song vi ng thng gii hn vng chu nn v i qua trng tm tit din cc thanh ct thp dc chu ko nhiu nht hoc chu nn t nht khi cu kin chu nn lch tm.

  - Sb: mmen tnh ca tit din vng b tng chu nn i vi trc - Ssi: mmen tnh ca din tch thanh ct thp dc th i i vi trc

  - si: ng sut trong thanh ct thp dc th i

  Chiu cao vng chu nn x v ng sut si c xc nh t vic gii ng thi cc phng trnh:

  RbAb - siAsi N = 0

  si =

  1

  1.11

  ,

  i

  usc

  ng sut si km theo du c tnh ton theo cc cng thc trn, khi a vo tnh ton cn tho mn iu kin:

  Rsi si Rsci (Rsci: mang du m) Ngoi ra, xc nh v tr bin vng chu nn khi ung xin, phi tun theo

  iu kin b sung v s song song ca mt phng tc dng ca mmen do ni lc v ngoi lc, cn khi nn v ko lch tm xin, phi tun th thm iu kin: cc im t ca ngoi lc tc dng dc trc, ca hp lc nn trong b tng v ct thp chu nn, v ca hp lc trong ct thp chu ko (hoc ngoi lc tc dng dc trc, hp lc nn trong b tng v hp lc trong ton b ct thp) phi nm trn mt ng thng (Hnh 1.6).

  Vi: - Asi: din tch tit din thanh ct thp dc th i

 • Lun vn tt nghip Trang 11 Chng I: Tng quan

  Gio vin hng dn: Gs. Ts. Nguyn nh Cng Hc vin: Nguyn Phan c Hng

  - i: chiu cao tng i vng chu nn ca b tng, i = ih

  x0

  , trong h0i

  l khong cch t trng tm ct thp th i n trc i qua im xa nht ca vng chu nn song song vi ng thng gii hn vng chu nn (Hnh 1.6).

  - : t trng vng b tng chu nn, c xc nh theo cng thc:

  = - 0.008Rb ( = 0.85 i vi vi b tng nng) - ch s i l s th t ca thanh ct thp ang xt (i = 1,2,...,n).

  R

  As5 s5 As6 s6

  As7 s7

  As4 s4

  As8 s8Ab b

  As3 s3

  As2 s2s1s1A

  C

  B

  A

  I

  I

  05

  06

  07

  04

  08

  03

  02

  hh

  hh

  hh

  h

  01h

  56

  74

  8

  3

  2

  1

  Hnh 1.6. S ni lc v biu ng sut trn tit din thng gc vi trc dc

  cu kin b tng ct thp trong trng hp tng qut tnh ton tit din theo bn (Trong :

  I-I: l mt phng song song vi mt phng tc dng ca mmen un, hoc mt phng i qua im t ca lc dc v hp ca cc ni lc ko, nn

  A: im t hp lc trong ct thp chu nn v trong b tng vng chu nn B: im t ca hp lc trong ct thp chu ko C: im t ngoi lc)

  1.7. Theo tiu chun Vit Nam TCVN 5574-1991 [1] Tiu chun Vit Nam TCVN 5574-1991 [1] chia ra 2 trng hp lch tm

  tnh ton. - Trng hp lch tm ln:

  + iu kin lch tm ln: khi chiu cao vng nn x