163440776 Cot Lech Tam Xien

 • Published on
  14-Oct-2015

 • View
  22

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • Lun vn tt nghip Trang 5 Chng I: Tng quan

  Gio vin hng dn: Gs. Ts. Nguyn nh Cng Hc vin: Nguyn Phan c Hng

  CHNG I: TNG QUAN 1.1. Khi nim nn lch tm xin: - Nn lch tm xin l trng hp nn lch tm m mt phng un khng

  cha trc i xng ca tit din. - Thc t thng gp tit din hnh ch nht c hai trc i xng (tit

  din trn khng xy ra nn lch tm xin). - Gi hai trc i xng ca tit din l Ox v Oy. Gc gia mt phng un

  v trc Ox l o.

  N

  Mo o

  NMx

  yM

  Hnh 1.1. S ni lc nn lch tm xin

  - C th phn mmen un M thnh hai thnh phn tc dng trong hai mt phng cha trc Ox v Oy l Mx v My (Xem hnh v 1.1)

  Mx = M.cos

  My = M.sin - Trng hp khi tnh ton ni lc xc nh v t hp ring Mx v My

  theo hai phng th mmen tng M l:

  M = 22 yx MM

  - Gc hp bi vct ca mmen tng M v trc Ox (gc ) c xc nh

  bi: tgo = x

  y

  MM

  - Ct chu nn lch tm xin thng gp trong cc khung khi xt s lm vic ca ct ng thi chu un theo hai phng.

  - Tit din ch nht chu nn lch tm xin th ct thp thng t theo chu vi v i xng qua hai trc. Trng hp Mx My th nn lm ct vung.

 • Lun vn tt nghip Trang 6 Chng I: Tng quan

  Gio vin hng dn: Gs. Ts. Nguyn nh Cng Hc vin: Nguyn Phan c Hng

  1.2. Ni lc tnh tan nn lch tm xin: - Ni lc tnh tan nn lch tm xin c ly t kt qu t hp ti

  trng, trong cn ch n cc b ba ni lc (N, Mx, My) sau: Nmax v Mx, My tng ng Mxmax v N, My tng ng Mymax v N, Mx tng ng Mx&My u ln v N tng ng

  C lch tm e1x = NM x hoc e2x = N

  M y ln.

  - Trong mi b ba ni lc, cn xt n lch tm ngu nhin ea theo mi phng v nh hng un dc theo tng phng. H s un dc theo tng phng i c tnh theo cng thc sau:

  i =

  thiNN

  1

  1 ;

  Vi vt liu n hi, Nthi = 22

  oi

  i

  lEJ . Vi b tng ct thp , Nth tnh theo cng

  thc thc nghim. - S ni lc tnh tnh ton c a v thnh lc N t ti im D c

  to l xeox v yeoy (Hnh 1.2). im E c th nm bn trong hoc bn ngoi tit din, gc phn t no l ph thuc vo chiu tc dng ca Mx v My.

  - Sau khi xt lch tm ngu nhin v un dc th mmen tc dng theo 2 phng c tng ln thnh *xM v *yM :

  *xM = Nxeox ; *yM = Nyeoy .

  xeox

  oyey

  x

  y

  Cx

  yC Cy

  xC

  y

  x

  yeoy

  oxex

  EE

  Hnh 1.2. S ni lc vi lch tm

 • Lun vn tt nghip Trang 7 Chng I: Tng quan

  Gio vin hng dn: Gs. Ts. Nguyn nh Cng Hc vin: Nguyn Phan c Hng

  1.3. S lm vic nn lch tm xin: - Vi cu kin lm bng vt liu n hi v ng nht chu nn lch tm

  xin, c th dng phng php cng tc dng tnh ng sut:

  = FNy

  JM

  xJM

  y

  y

  x

  x

  iu kin bn l hn ch ng sut khng c vt qu ng sut cho php hoc cng tnh ton ca vt liu.

  - Khi tnh theo trng thi gii hn, do khng th tnh ring ng sut ca tng loi ni lc nn khng th dng phng php cng tc dng m phi xt tc dng ng thi ca N, Mx , My.

  - Khi chu nn lch tm xin, tu theo v tr im t lc cng nh tng quan gia ni lc & kch thc tit din v cch b tr ct thp m c th xy ra trng hp ton b tit din chu nn hoc mt phn tit din chu nn & mt phn tit din chu ko.

  - Vi tit din c mt phn chu nn th vng nn c th 1 trong 4 dng (Hnh 1.3). Trong :

  Trc trung ho l trc cch nh chu nn ln nht mt on xo Gii hn vng nn l ng thng cch nh chu nn ln nht mt

  on x=xo ( = 0.80.85): y l vng b tng chu nn.

  X

  Xo

  Vng nn tnh i

  X

  Xo

  X

  Xo

  X

  Xo

  Hnh 1.3. Cc dng ca vng nn

  - n trng thi gii hn, ng sut trong b tng c xem l phn b u v t n gi tr Rb. ng sut trong nhng ct thp xa trc trung ho c th t n Rs (ko) hoc Rsc (nn), trong khi nhng ct thp gn trc trung ho ng sut b hn.

 • Lun vn tt nghip Trang 8 Chng I: Tng quan

  Gio vin hng dn: Gs. Ts. Nguyn nh Cng Hc vin: Nguyn Phan c Hng

  - Tu theo quan im tnh ton m cc tiu chun cc nc a ra cc cch tnh ng sut trong thanh thp i khc nhau.

  1.4. ng sut trong ct thp: 1.4.1 Theo quan im ng sut: a) Vi ct thp chu ko (hoc chu nn t hn) As: Tiu chun TCXDVN 356:2005 a ra

  cng thc thc nghim xc nh s:

  s = sR

  Rhx

  11

  /12 0

  ; trong R

  l h s thc nghim. Cng thc ny dng cho b tng c cp

  bng hoc nh hn B30, ct thp nhm CI, AI, CII, AII, CIII, AIII (Rs 400) v chp nhn khi x ho. Khi x > ho th ly s = -Rs.

  Tc gi Nguyn nh Cng [5], xut cng thc dng trong trng hp Rh0 x h v Rs 400 nh sau:

  s = sR

  R Rhhhx

  0

  0 )(21 ;

  b) Vi ct thp chu nn nhiu hn As: iu kin 's t n Rsc l: x 1a

  Phn tch kt qu thc nghim thy rng 1 ph thuc vo Rsc v thay i trong khong 1,52 (1 tng khi Rsc tng). n gin ho, chp nhn gi tr 1 = 2 cho mi loi ct thp (vi Rsc 400Mpa)

  1.4.2 Theo quan im bin dng: Xut pht t bin dng ca b tng ti mp vng

  nn c quy nh, dng gi thit tit din phng, khi bit v tr trc trung ha (bit x0) v v tr ca thanh hoc hng ct thp th i (h0i) s tnh ra c bin dng ca n l i (xem hnh 1.5)

  sA'As

  o

  bD s' A's

  sAs

  x

  N

  a'

  h

  h

  4A43A32A21A1

  c4

  321

  0x

  04

  03

  02

  h

  h

  h

  h01

  N

  sA A's

  Hnh 1.5. ng sut trong ct thp i c tnh theo bin dng i.

  Hnh 1.4. ng sut trong ct thp i v i

 • Lun vn tt nghip Trang 9 Chng I: Tng quan

  Gio vin hng dn: Gs. Ts. Nguyn nh Cng Hc vin: Nguyn Phan c Hng

  i = coi xxh

  0

  0

  Khi i T th i = Rs

  i < T th i = iRs , vi T = s

  s

  ER

  Vi ct thp chu ko: iu kin i = Rs l:

  x ih0i (Vi i = iT, T =

  s

  sc

  c

  ER

  )

  i vi ct thp chu nn: iu kin 'i = Rsc l:

  x 2h0i (Vi 2 =

  s

  scc

  c

  ER

  )

  1.5. Cc trng hp tnh ton nn lch tm T phn tch cc trng hp nn lch tm, ngi ta a ra cc trng hp

  tnh ton. Trong vic ny cng c nhng quan im khc nhau. Mt s nc u M phn chia ra hai trng hp da vo vng chu nn:

  tit din chu nn ton b v tit din chu nn mt phn. Tiu chun thit k ca Nga, Trung Quc, Vit Nam phn chia ra hai trng

  hp: nn lch tm ln v nn lch tm b da vo s lm vic ca ct thp As, cng tc l da vo gi tr ca chiu cao vng nn x.

  Khi x < Rh0: ct thp As chu ko, ng sut s t ti Rs, xy ra ph hoi do trng hp nn lch tm ln.

  Khi x Rh0: ct thp As c th chu nn hoc ko m ng sut trong n cha t n Rs hoc Rsc, s ph hoi bt u t b tng vng nn (ph hoi gin) trng hp nn lch tm b.

  Tit din lm vic theo trng hp no l ph thuc vo tng quan gia M, N vi kch thc tit din v s b tr ct thp. Khi M tng i ln, tit din lm vic gn vi trng hp chu un, c vng nn v vng ko r rt. Nu ct thp chu ko As khng qu ln th s ph hoi s bt u t vng ko, ta c trng hp nn lch tm ln. Ngc li, khi N tng i ln, phn ln tit din chu nn, s ph hoi bt u t b tng pha b nn nhiu, c trng hp nn lch tm b.

  Tuy nhin, trong tnh ton thc hnh, iu kin phn bit cc trng hp nn lch tm ch l tng i. C mt s trng hp, vi tit din v im t

 • Lun vn tt nghip Trang 10 Chng I: Tng quan

  Gio vin hng dn: Gs. Ts. Nguyn nh Cng Hc vin: Nguyn Phan c Hng

  lc N cho, khi thay i ct thp c th chuyn s lm vic ca tit din t nn lch tm ln sang nn lch tm b v ngc li. Khi chuyn nh vy th gi tr lc dc ti hn m tit din chu c Ngh thay i theo.

  1.6. Theo tiu chun Vit Nam TCXDVN 356:2005 [2] Theo tiu chun TCXDVN 356:2005 [2], vic tnh ton tit din tng qut

  cn kim tra t iu kin:

  M (RbSb - siSsi) Trong : - M: mmen trong cu kin chu nn lch tm, l mmen do lc dc N i

  vi trc song song vi ng thng gii hn vng chu nn v i qua trng tm tit din cc thanh ct thp dc chu ko nhiu nht hoc chu nn t nht khi cu kin chu nn lch tm.

  - Sb: mmen tnh ca tit din vng b tng chu nn i vi trc - Ssi: mmen tnh ca din tch thanh ct thp dc th i i vi trc

  - si: ng sut trong thanh ct thp dc th i

  Chiu cao vng chu nn x v ng sut si c xc nh t vic gii ng thi cc phng trnh:

  RbAb - siAsi N = 0

  si =

  1

  1.11

  ,

  i

  usc

  ng sut si km theo du c tnh ton theo cc cng thc trn, khi a vo tnh ton cn tho mn iu kin:

  Rsi si Rsci (Rsci: mang du m) Ngoi ra, xc nh v tr bin vng chu nn khi ung xin, phi tun theo

  iu kin b sung v s song song ca mt phng tc dng ca mmen do ni lc v ngoi lc, cn khi nn v ko lch tm xin, phi tun th thm iu kin: cc im t ca ngoi lc tc dng dc trc, ca hp lc nn trong b tng v ct thp chu nn, v ca hp lc trong ct thp chu ko (hoc ngoi lc tc dng dc trc, hp lc nn trong b tng v hp lc trong ton b ct thp) phi nm trn mt ng thng (Hnh 1.6).

  Vi: - Asi: din tch tit din thanh ct thp dc th i

 • Lun vn tt nghip Trang 11 Chng I: Tng quan

  Gio vin hng dn: Gs. Ts. Nguyn nh Cng Hc vin: Nguyn Phan c Hng

  - i: chiu cao tng i vng chu nn ca b tng, i = ih

  x0

  , trong h0i

  l khong cch t trng tm ct thp th i n trc i qua im xa nht ca vng chu nn song song vi ng thng gii hn vng chu nn (Hnh 1.6).

  - : t trng vng b tng chu nn, c xc nh theo cng thc:

  = - 0.008Rb ( = 0.85 i vi vi b tng nng) - ch s i l s th t ca thanh ct thp ang xt (i = 1,2,...,n).

  R

  As5 s5 As6 s6

  As7 s7

  As4 s4

  As8 s8Ab b

  As3 s3

  As2 s2s1s1A

  C

  B

  A

  I

  I

  05

  06

  07

  04

  08

  03

  02

  hh

  hh

  hh

  h

  01h

  56

  74

  8

  3

  2

  1

  Hnh 1.6. S ni lc v biu ng sut trn tit din thng gc vi trc dc

  cu kin b tng ct thp trong trng hp tng qut tnh ton tit din theo bn (Trong :

  I-I: l mt phng song song vi mt phng tc dng ca mmen un, hoc mt phng i qua im t ca lc dc v hp ca cc ni lc ko, nn

  A: im t hp lc trong ct thp chu nn v trong b tng vng chu nn B: im t ca hp lc trong ct thp chu ko C: im t ngoi lc)

  1.7. Theo tiu chun Vit Nam TCVN 5574-1991 [1] Tiu chun Vit Nam TCVN 5574-1991 [1] chia ra 2 trng hp lch tm

  tnh ton. - Trng hp lch tm ln:

  + iu kin lch tm ln: khi chiu cao vng nn x 0h0B (Vi 0 = 0.4 0.62 ph thuc cng tnh ton v ko ca ct thp v mc chu nn ca b tng nng)

 • Lun vn tt nghip Trang 12 Chng I: Tng quan

  Gio vin hng dn: Gs. Ts. Nguyn nh Cng Hc vin: Nguyn Phan c Hng

  + Cu kin c tnh ton theo 2 iu kin: M RnFbZb + aiZaifai - aiZaifai

  RnFb + aifai - aifai N = 0 Vi M l mmen ca lc dc t lch tm N ly i vi trc bin, trc ny

  song song vi ng thng gii hn vng nn v i qua trng tm ct thp chu ko xa nht.

  Ngoi 2 iu kin trn th vic b tr ct thp, hnh dng v kch thc hnh vng b tng chu nn c xc lp t iu kin sau: im t lc dc lch tm N, im t hp lc vng nn v im t hp lc ct thp vng ko phi nm trn mt ng thng - Cc im N, B, A trn hnh 1.7 (Ging TCXDVN 356:2005).

  fai

  aif '

  ai

  bZ

  11

  aiA

  B

  N

  Z' h

  Zx

  0B

  t't

  ii

  Trc bin

  Hnh 1.7. S tnh ton ct chu nn xin (TCVN 5574-1991).

  Trong :

  0: tng t khi tnh cu kin chu un phng, c tra bng ph thuc vo mc b tng v cng tnh ton v ko ca ct thp.

  h0B: khong cch t im xa nht ca vng ko n trc bin Zb: khong cch t trng tm din tch vng b tng chu lc nn Fb n

  trc bin Zai v Zai: khong cch t ct thp chu ko v chu nn th i n trc

  bin

  ng sut trong ct thp chu ko ai v trong ct thp chu nn ai ly ph thuc khong cch ti, ti tnh t trng tm ca mi ct thp n ng thng gii hn ca vng nn.

  Vi ct thp chu ko:

  + Khi ti 0.6(h0B x) th ai = Ra

  + Khi ti 0.6(h0B x) th ai = aBi R

  xht

  '06.0

 • Lun vn tt nghip Trang 13 Chng I: Tng quan

  Gio vin hng dn: Gs. Ts. Nguyn nh Cng Hc vin: Nguyn Phan c Hng

  Vi ct thp chu nn:

  + Khi ti 0.6x th ai = Ra

  + Khi ti 0.6x th ai = ai Rxt

  '6.0'

  - Trng hp lch tm b: Cu kin chu nn lch tm xin trng hp lch tm b vi tit din c 2

  trc i xng x v y c tnh ton kim tra theo iu kin:

  N

  0

  1111

  NNN yx

  Trong : N: lc dc tnh ton khi tng hp tt c cc yu t tc ng Nx, Ny: kh nng chu lc ca tit din khi xt ring v nn lch tm trong

  phng x v y (nn lch tm phng) N0: kh nng chu lc khi nn ng tm 1.8. Theo tiu chun Anh BS 8110-1997 [9] (Tnh ton theo trng thi gii hn ca bin dng)

  fcu0.67 m

  m5,5 cu

  f

  ng cong parabolic

  fcu2,4.10 m

  -4 0,0035 Bin dng

  ng

  su

  t

  Ghi ch 1: 0.67 l h s tnh n quan h gia bn khi vung v bn khi

  un trong cu kin chu un. H s ny cha c h s an ton ring.

  Ghi ch 2: fcu: bn khi vung tnh bng N/mm2, m: h s an ton ring. Hnh 1.8. ng cong ng sut bin dng ngn hn dng cho thit k i vi b

  tng thng thng.

 • Lun vn tt nghip Trang 14 Chng I: Tng quan

  Gio vin hng dn: Gs. Ts. Nguyn nh Cng Hc vin: Nguyn Phan c Hng

  xc nh kh nng chu lc ca tit din, phi s dng gi thit sau y: + S phn b ca bin dng trong vng b tng chu nn v bin dng

  trong ct thp chu ko hoc nn c xc nh t gi thit tit din phng

  + ng sut trong b tng khi nn c th xc nh t ng cong ng sut bin dng trn hnh 1.8 vi h s an ton ring i vi bn ca vt liu m = 1.5

  + bn ca b tng chu ko c b qua + ng sut trong ct thp xc nh t ng cong ng sut bin dng

  trn hnh 4 vi h s an ton ring i vi bn ca vt liu m = 1.05

  T cc gi thit trn, ta tnh c bin dng ca tit din, t bin dng ta xc nh c ng sut trong ct thp v b tng.

  myf

  ng

  su

  t

  Bin dang

  Nen

  Keo

  2

  fym

  200 kN/mm

  Ghi ch: fy tnh bng N/mm2 Hnh 1.9. ng cong ng sut bin dng

  ngn hn dng cho thit k i vi ct thp

  Trong tiu chun Anh BS 8110-1997 [9] c a ra cch tnh gn ng nh sau:

  - Tnh ton theo un phng, b tr thp vi mmen tng thm:

  + Khi 'h

  M x 'b

  M y tnh ct thp theo

  Mx = Mx + yMbh''

  Mx

  yM

  y

  y

  xxh'h

  b'

  b

  Hnh 1.10. Ct chu un theo 2 phng

 • Lun vn tt nghip Trang 15 Chng I: Tng quan

  Gio vin hng dn: Gs. Ts. Nguyn nh Cng Hc vin: Nguyn Phan c Hng

  + Khi 'h

  M x 0.4 th = 100000

  400003.1 '

  y

  gc

  u fAf

  P 0.5

  Trong : Pu: lc dc tnh ton, lb Mu: mmen un tnh ton, lb.in ex, ey, e0x: lch tm ca lc dc, in fc: bn nn ca b tng, psi fy: gii hn chy ca ct thp, psi Ag: din tch ca ton b tit din, in2 x,y: kch thc cc cnh ca tit din ch nht, in

  - Nu phng trnh x

  ex y

  e y khng tho mn cc gi tr x v y, ex v ey

  trong biu thc (*) c thay th cho nhau tng ng. Quy trnh ny ch c dng trong trng hp tit din ct i xng theo

  hai phng v t l kch thc ca tit din yx nm trong khong t 0.52.0. Ct

  thp dc trong ct b tr trn c 4 mt ct.

  1.9.2 Phng php ng bao ti trng:

  nynxnP - M -MMt cong tung tc

  ng bao ti trngMx0

  My0nMt phng P

  nP

  (b)

  (c)

  (a)

  y

  xM

  M

  P

  Hnh 1.12. Mt cong tng tc Pn Mnx Mny v im mmen tnh ton

  Quy trnh ny dng phng php ng bao ti trng tnh ton ct chu nn lch tm xin. Theo , mt phng trung gian lm thnh mt gc vi mt phng POMx, ct mt cong tng tc Pn Mnx Mny ti ng cong (c). Mt

 • Lun vn tt nghip Trang 17 Chng I: Tng quan

  Gio vin hng dn: Gs. Ts. Nguyn nh Cng Hc vin: Nguyn Phan c Hng

  phng l mt phng ph hoi v (c) l ng ph hoi i vi ct chu nn ng thi vi mmen un.

  = arctgy

  x

  ee = arctg

  nx

  ny

  MM

  ng bao ti trng l ng to thnh giao din gia mt phng Mnx Mny ti cao Pn v mt cong tng tc. Khi , phng trnh tng tc ca ng bao ti trng nh sau:

  12

  0

  1

  0

  ny

  ny

  nx

  nx

  MM

  MM

  Trong : Mnx = Pney (un phng) v Mnx0 = Mnx khi Mny = 0 (nn lch tm phng) Mny = Pnex (un phng) v Mny0 = Mny khi Mnx = 0 (nn lch tm phng)

  Gi tr 1 v 2 ph thuc vo kch thc ct, ng knh v s phn b ct thp ct, c trng ng sut bin dng ca vt liu thp v b tng, chiu dy lp b tng bo v, kch c v loi ct thp ai.

  Khi 1 = 2 = , phng trnh trn c vit thnh:

  100

  ny

  ny

  nx

  nx

  MM

  MM

  Theo cc kt qu nghin cu ca Bresler, gi tr = 1.15 1.55 i vi tit din ch nht, gi tr cng gn vi gi tr thp th cng an ton.

  1.9.3 Phng php dng phng trnh tng tc Bresler: bn ca ct chu nn lch tm xin c th tnh ton v kim tra theo

  phng trnh:

  0

  1111

  nnynxu PPPP

  Trong : Pu: lc dc tnh ton

  Pnx: bn thit k theo lc nn dc trc tng ng vi lch tm ex (vi ey = 0)

  Pny: bn thit k theo lc nn dc trc tng ng vi lch tm ey (vi ex = 0)

 • Lun vn tt nghip Trang 18 Chng I: Tng quan

  Gio vin hng dn: Gs. Ts. Nguyn nh Cng Hc vin: Nguyn Phan c Hng

  Pn0: bn thit k theo lc nn dc trc tng ng vi lch tm ey = 0 v lch tm ey = 0

  Phng trnh ny cng tng t nh tnh ton i vi cu kin lch tm b trong TCVN 5574-1991, v tiu chun Trung Quc GB 50010-2002.

  1.10. Theo tiu chun c AS 3600-2001 [11] Tiu chun c AS 3600-2001 [11] cng dng phng php ng bao ti

  trng tnh ton v kim tra cho ct chu nn lch tm xin (tng t nh trong ACI 318-99).

  Phng trnh tng tc:

  0.1**

  nn

  uy

  y

  ux

  x

  MM

  MM

  Trong :

  *xM , *yM : mmen un tnh ton tch ring theo tng trc x,y

  Mux, Muy: kh nng chu mmen un ca ct quanh trc X v Y vi lc nn N v c tnh ton ring bit.

  n: h s ph thuc ti trng tc dng dc trc, kch thc ct, t l phn trm ct thp, quan h ng sut bin dng ca thp v b tng.

  Theo AS 3600-2001, n c xc nh nh sau:

  n = 0.7 + 1.70

  *

  6.0 uNN

  v phi nm trong gii hn: 1 n 2 (so vi ACI 318-99 th = 1.15 1.55)

  Vi N* l lc tc dng ln ct v Nu0 l kh nng chu nn ng t...