17Ν:Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ'',ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ

  • Published on
    27-Jul-2015

  • View
    1.192

  • Download
    6

Embed Size (px)

Transcript

<p> ... , : </p> <p>17 : , </p> <p> 2003</p> <p> .......................................................................................................4 .......................................................................................................5 .......................................................................................................7 : ..................................11 : ...............................................12 1.1 ..............................................................................14 ) ...................................15 ) ........................................18 ) .........................................24 1.2 .................................31 .............................................................32 ...........................................................................................34 : .................................................38 : ...............................................................39 2.1 ..................................................................................39 ..................................41 ........................................45 ; ..........................................................................46 2.2 ............................................................................50 ..................................................................50 ............................................................56 ...................................................58 .....................................................59 ....................................................................60 ................................................................65 ) ...............................................66 ) .........................................67 ) - .....................................70 2.3 2.4 2.5 .....................................................80 .................................................................86 ........................................................91 2</p> <p> : : ............100 : : .................................101 3.1 3.2 ................................................................................................102 .........................................................................................104</p> <p> : ....................................................113 : .......................................................114 4.1 4.2 17 ............................................................116 17 ........................................................................121</p> <p>) ...................................................................122 - 17 ............................................123 17 .....................................................................128 ) .....................................................................131 - 17......................................................133 ..................................................................135 4.3 ..............................................141 ) : 17 ...........................................141 ) : ......................................................142 ) : .........................................................149 4.4 17 ...............151 ) 17 ....................................152 ) 17 ................................156 4.5 17 .......................................................161 4.6 ................................................................... 1677 .........................................................................................1777 ................................................................................................18080 ................................................................18282 198</p> <p>3</p> <p> , . ( ) 17 , . , , 17 , . , , , , , . 17 , , 27 . Copyright , 2004</p> <p>4</p> <p> 11 1975 , (). , , ( , 2002, . 124). 1 29 2002 . 27 17 , , . - . . , . , , , ... , . . 14/3/1972 1</p> <p>5</p> <p> , , 17 27 . 17 . ; ; ; 17 , ; ; . , , . (, 2003, . 19). . , .</p> <p>23/6/1978 , .</p> <p>6</p> <p> 17 27 . 2002 17 . 17 . , , 17 , ( ) ( ). (, ..). (.. ) .</p> <p>7</p> <p> , 17 , . 17 , . 17 . . . . . , </p> <p>8</p> <p> , , (, 1969, . 71-72) (-, 2003, . 91), . , , , . , . </p> <p> , ( ), ( ), - , 17 . (...) </p> <p>9</p> <p> . 17 27 . 1) , . 2) 17 3) 4) , ( , , 2002, . 479-483)</p> <p>10</p> <p> : </p> <p>11</p> <p> : , , , , . , 1920 2 , 19 , , . Gustave Le Bon 19 (1895) 3 , , W. Doise, (1863) , Carlo Cattaneo. 4 O Cattaneo, Doise , </p> <p>. , . (1995), , , , . 23. . Le Bon, G. (1996), , , . 4 . , . (2001), , , , . 129-130.3</p> <p>2</p> <p>12</p> <p> -, , , . , , . 5 , , ( ). </p> <p> . Gordon Allport (1968) , , . 6 ( ), ( ), , , - - , , , . 7</p> <p>5 6</p> <p>. , . (1995), , , , . 23-24. . , . (2000), , Gutenberg, , , . 17. 7 . , . (2000), , Gutenberg, , , . 18.</p> <p>13</p> <p>, Tajfel Fraser (1978) , , , ( ) . 8 </p> <p> .</p> <p>1.1</p> <p> , , </p> <p> , . 19 , Montmollin (1977) 1866 Liebeault, . 9 , , 8</p> <p>. , . (2000), , Gutenberg, , , . 18-19.</p> <p>14</p> <p>,</p> <p> , . Moscovici Ricateau (1972) (-) (--) . 10 , , , , , ( ). 11 , , .</p> <p>) 1950 ... . </p> <p>9</p> <p>., .(1999), ( ), , , . 5. 10 ., .(1999), ( ), , , . 6. 11 . , . (1999), , , , . 13.</p> <p>15</p> <p> , . , Serge Moscovici (1976), 12 , , . Moscovici (Sherif, Asch, Milgram) 13 , , , , status quo . Moscovici , , . , , , , </p> <p>. , . (1999), , , , . 14-15. . , . (1999), ( ), , , . 8-31.13</p> <p>12</p> <p>16</p> <p> . 14 , , : 15 1. ( </p> <p> ) 2. , 3. ( ) 4. ( , , ) 5. ( ) 6. ( )</p> <p>14 15</p> <p>. , . (1989), , , , . 16. . , . (1989), , , , . 17-23.</p> <p>17</p> <p>) , 1960 , Serge Moscovici, . 16 Moscovici , , . Moscovici , / / . . - 17 , 18 . , , 19 -, 16 17</p> <p>. , . (1989), , , , . 14. . , -, (1997), : . 18 . , -, (1997), : .</p> <p>18</p> <p> , (, ) . - -, , . (-) , , . , . , (), , ( ). S. Moscovici , , , , . Moscovici (influence minorite) S. Asch (1951), 20 19 20</p> <p>. , .. , : , . S. Asch . </p> <p>19</p> <p>. Moscovici </p> <p> (Faucheux Moscovici 1967, Moscovici, Lage Naffrechoux 1969,1971) 21 . , (anomiques), (nomiques), . , , () , () . , () , , , , , . 22 S. Moscovici , , , </p> <p> , . Asch , Moscovici , () , , , Asch , . 21 ., . (1999), ( ), , , . 37-41. 22 . , . (1999), .., . 42.</p> <p>20</p> <p> , 23 , , , , , . 24 Moscovici , . Moscovici . , 25 . , Moscovici, , , . 26 , , . , , , . 23 24</p> <p>. , . (1999), .., . 41. . , . (1999), .., . 47-49. 25 . , . (1999), .., . 36. 26 . , . (1999), .., . 42.</p> <p>21</p> <p> Doms Moscovici (1984) , , , , . 27 , , , , . , , Moscovici, , . (, , , , -) 28 Moscovici , . , , . : , </p> <p>27 28</p> <p>. , . (1999), .., . 41. . , . (1999), .., . 43-45.</p> <p>22</p> <p>, . 29 (, , ) , . 30 </p> <p> , , , (, , ), , , . , Moscovici : , , , , , , , , , . 31 , 29</p> <p>. , . (1999), .., . 44 , . , . (2001), , , , . 50. 30 . , . (1999), .., . 71-82. 31 . , . (1999), .., . 48.</p> <p>23</p> <p> , , , , ( ) , , , , .</p> <p>) , , Moscovici, , , , . , Mugny (1982) Mugny (1983), . 32 , , ( ), ,</p> <p>32</p> <p>. , . (1999), .., . 56.</p> <p>24</p> <p> , . , (). ( , .), (.. Mugny, 1975, Mugny Papastamou, 1982 .) 33 - (.. ). 34 . , . 35 , , , , , , (-), 33</p> <p>. , . , . (2001), .., . 130 ..</p> <p>25</p> <p>, . , , ( 1). 36</p> <p>(-)</p> <p>(-)</p> <p>(-) 1</p> <p> , . 37 ( ), . , , , 34 35</p> <p>.</p> <p>. , . (1995), , , . . , . , . (2001), .., . 66-69. 36 . , . , . (2001), .., . 69-73. 37 . , . , . (2001), .., . 76-79.</p> <p>26</p> <p> . , .. , , . </p> <p> . G. Mugny (1975) 38 , , , , . , , ( ) . 39</p> <p>38 39</p> <p>. , . (1999), .., . 61-64. . , . , . (2001), .., . 76-79.</p> <p>27</p> <p> , , . , . , . 40 , ( ) , , , . , </p> <p> 41 , 42 , , . . 40</p> <p>. , . , . (2001), .., . 85.</p> <p>28</p> <p> , . 43 , , , , . , , , , , , () . 44 , . </p> <p> , </p> <p>41 42</p> <p>. , . (1999), .., . 65-66. . , . , . (2001), .., . 83-84. 43 . , . (1999), .., . 67. 44 . , . (1995), . 326-328.</p> <p>29</p> <p> , .. .</p> <p>30</p> <p>1.2</p> <p> W. Doise (1978, 1982) </p> <p> : ) -, ) -, ) ) 45 - , (, ) ( ) , . , Doise, , . , , . , , ( ) () , </p> <p>31</p> <p> . , : . , . , , 17 .</p> <p> E. Durkheim (1898), . 46 S. Moscovici, , (1961) . : . . </p> <p>. , . (1999), .., . 51-55. .Moscovici, S. (1999), , , , , . , . 27.46</p> <p>45</p> <p>32</p> <p> , . 47 , . , . K. Jaspers , , . 48 corpus . 49 . 50 , . . 51 , . 52 </p> <p>47 48</p> <p>. Moscovici, S. (1999), .., . 27-28. . Moscovici, S. (1999), .., . 29. 49 . Moscovici, S. (1999), .., . 30. 50 . Moscovici, S. (1999), .., . 53. 51 . Moscovici, S. (1999), .., . 51. 52 . Moscovici, S. (1999), .., . 80.</p> <p>33</p> <p> , . 53 Moscovici : , . (Jodelet, 1984). 54 , , . , (Abric). 55 -, (Doise, 1973). 56 </p> <p>: , . .</p> <p> Antoine Destutt de Tracy, . 57 </p> <p>53</p> <p>., , . (1996), , , , . 12. 54 ., . (1995), , , , . 16-17. 55 . , . (1995), .., . 16. 56 . , . (1995), .., . 47. 57 . , . , (2001), , , , . 188.</p> <p>34</p> <p> . . , , 58 K. Jaspers . 59 (Aron), (Parsons) (Boudon). 60 , , , . 61 , , , 58 59</p> <p>. , . , (2001), .., . 198. . , . , (2001), .., . 199. 60 . , . , (2001), .., . 200. 61 . , . , (2001), .., . 202-203.</p> <p>35</p> <p>. 62 , : 63 , , , , </p> <p> . Moscovici , . . . : 64 . / ( , , ). , , . , , 62 63</p> <p>. , . , (2001), .., . 203. . , . , (2001), .., .207-211. 64 . , . (), (2000), 21 , , , . 73-80.</p> <p>36</p> <p> ( ), ....</p>