17/16 מס' מכרז הפעלה ואחזקה של מתקן טיהור שפכים מכרז כפר תבור

  • Published on
    14-Feb-2017

  • View
    236

  • Download
    13

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>1 </p><p> 17/16' </p><p> 17/16 ' ") (: " .1</p><p> , .</p><p> , .2</p><p>" 300 , ' - ( ) '</p><p> .12:00 2016.15.8 7.8.2016 0009: 8.8.2016 .3</p><p> . . .4</p><p> " (: 30,000 . 9.11.2016 </p><p> , .5</p><p> .12:00 16.8.2016 </p><p> , , .</p><p> , .6</p><p> . .7</p><p> , " .</p></li><li><p>2 </p><p> ' 17/16 ' </p><p> ") (: " . </p><p> : ) -( </p><p> . .1 , . .2, ,, , , .3</p><p> . , . .4 " , .5</p><p> . . .6 , .7</p><p> , . . .8 , , . .9</p><p> . .10 . , " .11 . .12</p><p> , , </p><p> . " 300' , - , ' </p><p> , 9.11.2016 ) " (: 30,000 .</p><p> . 0009: 8.8.2016 </p><p> . </p><p> , , . 12:00 16.8.2016 </p></li><li><p>3 </p><p> , , </p><p> , </p><p> : ,</p><p> . " 2500 </p><p> . 1.1.2014 </p><p> , . </p><p> , . .</p><p> , . </p></li><li><p>4 </p><p> : .2 </p><p> , , . . </p><p>( + ) . . </p><p> . . </p><p> " . .</p><p> .</p><p> . </p><p> ( ) . .</p><p> . .</p><p> , </p><p> " . </p><p> - </p></li><li><p>5 </p><p> ' </p><p> 17/16 ' </p><p> : .1 </p><p> ( : ""), .</p><p> , .</p><p> 20 .</p><p> " . </p><p> : .2 ": , : " </p><p> . - ' </p><p> . - ' . - ' . - ' . - ' . - ' . - ' / / . - ' . - ' </p><p> - .3 </p><p> , , : - - </p><p> . ( </p><p> . 1976 ) " </p><p> . . </p></li><li><p>6 </p><p> , , / . </p><p> , / " . </p><p> " .</p><p> , / / , . , / / </p><p> / . , , </p><p> . </p><p>. ( + ) </p><p> .</p><p> + ) ( .</p><p> . </p><p>. </p></li><li><p>7 </p><p> .4 </p><p> 30,000"), (: " . . ' </p><p> , , . </p><p> 3 / - .</p><p> .9.11.2016 . </p><p> , ) 1( . </p><p> . 9 </p><p> () 16 )2( .1993- , "</p><p> ) 2( </p><p> / . </p><p> , . . ' 9 " . </p><p> .5 </p><p> , . , . </p><p> ( . , , </p><p> ).( 12 - () </p><p> . .</p><p> . 4 .</p><p> . , .</p><p> . 90 . . .</p><p> .12:00 16.8.2016 - . </p><p> .6 </p><p> - , </p></li><li><p>8 </p><p> / / / . / .</p><p> , , .</p><p> , . , " " .</p><p>) 2) , : (1 , : ( .</p><p> . 7 </p><p> , .</p><p> , , , , , , . </p><p> / . , . </p><p> ') ( .8 </p><p> ". " , </p><p> . , .</p><p> , . .</p><p> . . </p><p> . </p><p> . , .</p><p> ., / </p><p>, , , , , ), , ( ( )</p><p> ( , , ,), ( </p><p> , , , ), . , , </p><p> . , </p><p> . + " 20,000 . </p></li><li><p>9 </p><p> .9 </p><p> ") " ( . 7, </p><p> . </p><p> 10% . . 4 </p><p> , ' -' .</p><p> / . / . </p><p> / ' - ' , .</p><p> ,1993- () , "16 , 4 </p><p> . </p><p>, ' . . </p><p> .10 </p><p> , . </p><p> . </p><p> .11 </p><p> , , . </p><p> , , </p><p> . </p><p> , , , . . </p></li><li><p>10 </p><p> . 12 </p><p> . .</p><p> , , , . , , </p><p> , , , </p><p> . </p><p> . , , </p><p> . - </p><p>/ , . / - </p><p> , ., , , </p><p> , . / , </p><p> .</p><p> - . . </p><p> .13 </p><p> . 0009: 8.8.2016 . </p><p> , benny@telem.co.il ,12:00 , 11.8.2016 04-6766732 , </p><p> .18:00 14.8.2016, / - , / </p><p> , . 4</p><p> . " .</p><p> .14 </p><p> , .</p><p> . 15 / .</p><p> . </p><p> , , . .</p><p> . . / .</p></li><li><p>11 </p><p> , , , . .</p><p> .- / .</p></li><li><p>12 </p><p> '</p><p> 17/16 ' </p><p> : ________________ </p><p> :_________________ </p><p> :___________ </p><p> :_________ </p><p> .,..</p><p> : ' </p><p> ________________________________ . 1</p><p> . __ ' /</p><p> ", , .2</p><p> , </p><p> .</p><p>() 2016 _______ __ 3</p><p> .</p><p> ".- </p><p> . .4</p><p> , </p><p> '</p></li><li><p>13 </p><p> 17/16 ' </p><p> : </p><p> ) "" " (: .1, </p><p> , . / ( ), , " </p><p> . </p><p> , .2 , . </p><p> " " .3 . </p><p> , / .4 </p><p> : : , </p><p> , , . . </p><p>/ , . , .</p><p> , , .</p><p> . </p><p> " . .</p><p> . . , , . .5</p><p> . __ .6</p><p> . 5 . .7 6 - , 5 , .8</p><p> / / , </p></li><li><p>14 </p><p> / /. </p><p> . </p><p> , , .9, , </p><p> ./ / </p><p> , . .10</p><p> , / .</p><p> , . " .11 , , </p><p> . </p><p> .12</p><p> :</p><p> . ". </p><p> / " . . </p><p>, " , . , , , </p><p> , , .</p><p> .</p><p> ( . :)</p><p>" ___________________________________ (:_______________________________)</p><p> " ( ) 20,000 .. </p><p> . </p><p> , 3 , ' .10 /":</p><p> ( . . 1976 ) " </p><p> . . </p></li><li><p>15 </p><p> : , / , . , , </p><p> /" , . </p><p> , ) " ( 30,000 .</p><p> . ' </p><p> ) ( + . .</p><p> . . </p><p> . . </p><p> , " , .</p><p> , . </p></li><li><p>16 </p><p>( ): __________________________________________________ </p><p> / / / ( ): ___________________________________ :</p><p> ___________________________________________________________ ' .. ' ..: </p><p> ______________________________________________________ :</p><p> _____________________ :_________________________________ : </p><p> ___________________________ :__________________ : </p><p> ")( , , </p><p> " _______________, "/" " ________________ .. ______________</p><p> _______________, _______________ .. ____________, ________________</p><p> , .</p><p> ________________________ : _________________ :</p></li><li><p>17 </p><p> '</p><p> 2016 __________ _______ </p><p> : </p><p> ") " - ( </p><p> ________________ :</p><p> ________________ ") " - ( </p><p> 17/16 ' / , ,</p><p>, , , , , ( ), , ( )</p><p> ( ,, , ), ), ( , , </p><p> , , );""(: </p><p> ; </p><p> . </p><p> : .1 </p><p> . 1.1 </p><p> , 1.2 . </p></li><li><p>18 </p><p> : .2 </p><p> .</p><p> : .3 </p><p> ; -" / " "" 3.1</p><p> , ... -" " 3.2 ; </p><p> / ; -" " 3.3</p><p> . 4.10 -"" 3.4 </p><p> : .4 </p><p> . 4.1/ , , </p><p> . </p><p> 4.2 . </p><p> ,, 4.3. </p><p> ".</p><p> , 4.4, , </p><p> . </p><p> , , , 4.5 . , , </p><p> ., 4.6 </p><p> , , , 4.7 . </p></li><li><p>19 </p><p> 4.8 .. </p><p> 4.9 .</p><p> -( 4.10 : ) </p><p> . 4.10.1</p><p> . , 4.10.2</p><p> , , ,, , 4.10.3</p><p> .</p><p> . , 4.10.4</p><p> " , 4.10.5</p><p> . </p><p> . 4.10.6</p><p>, 4.10.7</p><p> . , </p><p> 4.10.8</p><p> .</p><p> . , , 4.10.9</p><p> . 4.10.10</p><p> . " , 4.10.11</p><p> 4.10.12</p><p> .</p><p> , " 4.10.13 . , " / , </p><p> ." , " </p><p> / , " 4.10.14</p></li><li><p>20 </p><p> . </p><p> " / " : " 4.10 4.10.15 ."</p><p>, / , " 4.11 . </p><p> , 4.12 , .</p><p>, 4 4.13 . 20 , </p><p> . 4.14</p></li><li><p>21 </p><p> : .5</p><p> , , , , 5.1 ". </p><p> 5.2 , </p><p> .</p><p> , , 5.3. 50% 50% </p><p> .</p><p> - 5.4 . . </p><p> " </p><p> .</p><p> : .6</p><p> (: " 20 12 - 6.1 "), . </p><p> , , 6.2 12 )( 3- </p><p> . ") (: "</p><p> , , 6.3 . 60 </p><p> ,. 6.4 .</p></li><li><p>22 </p><p> .7</p><p> , , 7.1 . </p><p> . </p><p> .</p><p> 7.2 . , </p><p>, . </p><p> .</p><p> . 7.3</p><p>, 1974 " 5 7.4 , , , .</p><p> : .8</p><p> . 20 8.1</p><p> " , 8.2 " . </p><p> ". </p><p> . </p><p> " 8.3 / " . , </p><p> / </p><p> .</p><p> .9 </p><p> . 9.1 . / </p><p> 1954 " 8 9.2 . 3 </p><p> 9.3</p></li><li><p>23 </p><p> 1968 ( ) " . ( ).</p><p> 9.4 , , </p><p> '... </p><p> , , 9.5 , .</p><p> , 9.6 .</p><p> .10 </p><p> , 10.1 .</p><p> / 10.2 .</p><p> , / / 10.3 . / </p><p> , , 10.4</p><p> .</p></li><li><p>24 </p><p> .11 </p><p> 11.1 . , </p><p> 11.2 / , </p><p>, , , , , </p><p> , , ( ), , ( )</p><p> ( , </p><p>), ( , , )</p><p> . , ), </p><p> , , , </p><p> . </p><p> . 11.3</p><p> . 45 + 11.4</p><p> / . 11.5</p><p> . , 5 11.6 . </p><p> 5 11.7 .</p><p> 11.8 .</p><p> . 11.9 , </p><p> ). 15% ( </p><p> 11.10</p><p> , , 11.10.1 .</p><p>, 11.10.2 ' ( ), </p></li><li><p>25 </p><p> , :</p><p> .. </p><p> , . </p><p> . </p><p> , / 11.10.3 , </p><p> , </p><p> .</p><p> 11.10.4 </p><p> )%- (</p><p> "</p><p> 0 " 10 </p><p> 10 " 20" 11 -</p><p> 20 " 35" 21 -</p><p> 40 " 45" 36 -</p><p> 60 " 46 -</p><p> "</p><p> 0 " 10 </p><p> 10 " 20" 11 -</p><p> 20 " 35" 21 -</p><p> 40 " 45" 36 -</p><p> 60 " 46 -</p><p> 0 " 50 </p><p> 20 " 60" 51 -</p><p> 60 " 61 -</p><p>12. </p><p>12.1 </p></li><li><p>26 </p><p> , .13</p><p> 1955 ( ) " 13.1, 1970 ( ) " </p><p> " " " " ". </p><p> " </p><p> / .</p><p>, / 13.2 / </p><p>( ) , , , </p><p> . </p><p> .</p><p> , , .14 </p><p> , ' / 14.1 , . </p><p> , , , , 14.2 / / , - </p><p>") (: " </p><p> . </p><p> " , 14.3 " . 7 </p><p> , 14.4 / ' " , , </p><p> . </p><p> 14.5 / , / </p><p> . </p><p> . 14.6 </p></li><li><p>27 </p><p> : 14.7 - - </p><p> . </p><p> / / / , - 14.8 - - </p><p> , .</p><p> , , 14.9 -, , , </p><p> . - </p><p> , , , 14.10, , , , ", ,</p><p> , , - - .</p><p> 14.11 , . </p><p> , " 14.12 " . </p><p> 14.13</p><p> . . , </p><p> " / . , </p><p> . </p><p> " . 14.14 , </p><p> " / , </p><p> / . </p><p> 14.15 " / </p><p> . </p><p> .15 </p><p> " , 15.1 ) (: 30,000 , </p><p> . </p><p> 15.2</p></li><li><p>28 </p><p> .</p><p> , 3 " 15.3 , . </p><p>, , , 15.4 , .</p><p> .16</p><p> , 16.1 , : , </p><p> .</p><p>" : 16.2 , , , </p><p> " . 1,000,000 , , </p><p> : 16.3 </p><p> , 16.3.1 : , , </p><p> ( ') , </p><p> . </p><p> ". 16.3.2</p><p> . , 16.3.3</p><p> . / 16.3.4</p><p> , / , 16.3.5 . </p><p> , .</p><p> , , 16.3.6 / </p><p> .</p><p> 16.3.7 , </p><p> , . </p><p> / , </p><p> , .</p><p> / : 16.4</p><p> / 16.4.1 , , , / </p><p> , , .</p></li><li><p>29 </p><p> , 16.5 , </p><p> , </p><p> .17 /, </p><p> / </p><p> . </p><p> .18 </p><p> 18.1, </p><p> . </p><p>, 18.2 .</p><p> . 18.3 </p></li><li><p>30 </p><p> : .19 </p><p> , , 19.1 </p><p> : </p><p> / , .</p><p> .</p><p> / .</p><p> . </p><p> "" . </p><p> , . .</p><p> , , . .</p><p> , . , .</p><p> , , . .</p><p> .</p><p> 19.2 , . </p><p> : .20 </p><p> . </p></li><li><p>31 </p><p> : .21 </p><p> . 21.1 </p><p> 21.2 . 3 " ,</p><p> : </p></li><li><p>32 </p><p> '</p></li><li><p>33 </p><p> 17/16 ' </p><p> 2016 </p><p> ... (..) " :</p><p> 3903202, 2' </p><p> 04-8509596. 04-8509595': </p></li><li><p>34 </p><p> " .0</p><p> " </p><p> " . 1,000</p><p>" , , </p><p> Step Screen . " ". 6 </p><p> " . </p><p>. , 30", 40 </p><p> . .RAS </p><p> . </p><p> , , </p><p> .</p><p>", 450 " 250 1 </p><p> . 17 </p><p> . </p><p> ". 640 </p><p>'/. 1.2" 125 . </p><p> ( ) . </p><p> , </p><p> . " . </p><p> . . 30 , </p><p> , , .</p><p> .</p><p>, , RAS- " . </p><p> , , </p><p> ., </p><p> . </p><p> . </p></li><li><p>35 </p><p> . . </p><p> . - </p><p> . </p><p> . " </p><p> , , , " 35 </p><p> . </p><p> MEVA Step Screen </p><p> " 40 </p><p>" 6 </p><p> "</p><p> .. 1</p><p> .. 6 </p><p> SSI AFD270 "9 200 </p><p>ABS 0630AS 10 1 ' 6"</p><p> BOC </p><p>EDWARDS </p><p>S2H-52 11 2 " BOC </p><p>EDWARDS </p><p> MOTOVARIO 130-NMRV 1 </p><p> ... MONO 061-CE 2 </p><p> .. FLYGT 10-ENM 4 </p><p> 1 " FILTOMAT M106LPX 120 </p><p>ABS 0630AS 1 </p><p>IWAKI EWC-20-VC 12 1 / </p><p> 1500 </p><p> .. 1 </p><p> .. 5-6 ' 1.2 </p></li><li><p>36 </p><p>SHOWFOO STA-112-N .. 1 </p><p>ABS 0630AS 1.3 1 "</p></li><li><p>37 </p><p>SHOWFOO STA-112-N .. 1 </p><p>KROHNE </p><p>"6 </p><p>AQUAFLUX 67-IP 1 </p><p> OLYMPIAN KVA65 1 </p><p>CELLCOM 8 1 </p><p> 1 </p><p> NR "3-040 " </p><p> .. 1 </p><p> Unitronics 210-M 1 </p></li><li><p>38 </p><p> 1.0</p><p> 1.1</p><p> , .</p><p> 1.2</p><p> , , , ". </p><p> , . </p><p> 1.3 </p><p> : , , , .1 '.</p><p> . .2 </p><p>, , , .3 ', .</p><p> . " 3 - " .4, " , , . </p><p> . " </p><p> . EXCELL - WORD, </p><p>, , .5 , . </p><p> .</p><p> - , " , .6 .</p><p> , . .7 </p><p> " 1.4</p><p> , . </p><p> . </p><p> " </p><p> " .</p><p> 1.5</p><p> . </p><p> . </p></li><li><p>39 </p><p> .</p><p> 1.6</p><p> , </p><p> . . </p><p> " .</p><p> 1.7</p><p> ' , , , </p><p> . , , , , </p><p> , , , , .</p><p> 1.8</p><p> " ". </p><p> . </p><p> , , , </p><p> .</p><p> 1.9</p><p> , , </p><p> , </p><p> .</p><p> 1.10</p><p> , , </p><p> , .</p><p> 1.11</p><p> , </p><p> , , , , . </p><p> . , , " </p><p> . , </p><p> , .</p><p> 1.12</p><p> . </p><p> 120 -. " </p><p> . .</p><p> 1.13</p><p> , </p><p> , , </p></li><li><p>40 </p><p>, . , . </p><p> , . </p><p> / , / , </p