19 במאי 2009. 2 © 2010 by Elbit Systems | Elbit Systems Proprietary הישגי התעשיה הביטחונית הישראלית מכירות שנתיות של B8.5$ (80% ליצוא) מקום שלישי בעולם

  • Published on
    19-Dec-2015

  • View
    220

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li> Slide 1 </li> <li> 19 2009 </li> <li> Slide 2 </li> <li> 2 2010 by Elbit Systems | Elbit Systems Proprietary B8.5$ (80% ) ( ", , ) -1000 70,000 </li> <li> Slide 3 </li> <li> 3 2010 by Elbit Systems | Elbit Systems Proprietary : " $M 940 1,070 1,523 1,982 2,638 2,832 34% 27% 14% 6% 19% </li> <li> Slide 4 </li> <li> 4 2010 by Elbit Systems | Elbit Systems Proprietary .. " - " - () () - " : 10,000 7,500 : 10,000 7,500 (Semi-Conductor Devices) """" " BVR </li> <li> Slide 5 </li> <li> 5 2010 by Elbit Systems | Elbit Systems Proprietary 4 </li> <li> Slide 6 </li> <li> 6 2010 by Elbit Systems | Elbit Systems Proprietary Spin off 12,000 ROW </li> <li> Slide 7 </li> <li> 7 2010 by Elbit Systems | Elbit Systems Proprietary Source: Janes, US Congress Research Service, SIPRI $B +4.6% +1.4% Global Defense Budgets Global Arms Export </li> <li> Slide 8 </li> <li> 8 2010 by Elbit Systems | Elbit Systems Proprietary A GloCal Company U.K. U-TacS | UEL | Ferranti Austria ESLait Romania ESR Belgium U.S. ESA IsraelMacedonia ELMAC Netherlands Daedalus Avionics B.V. India Halbit Brazil AEL Korea ESK Australia Office Subsidiary Canada Poland Germany Telefunken </li> <li> Slide 9 </li> <li> 9 2010 by Elbit Systems | Elbit Systems Proprietary 2009, ($B) : " </li> <li> Slide 10 </li> <li> 10 2010 by Elbit Systems | Elbit Systems Proprietary The Builts Evolution - Built to Print, Built to Spec., Built to Needs </li> <li> Slide 11 </li> <li> 11 2010 by Elbit Systems | Elbit Systems Proprietary " " </li> <li> Slide 12 </li> <li> 12 2010 by Elbit Systems | Elbit Systems Proprietary </li> </ul>