1.A razred - Švogor U2 Kemija Bušnja U2 Engl. 1 Korani ... 1.A razred. Prva privatna gimnazija U4 Razrednik/ca : Ivana Švogor Kovači

  • Published on
    12-Feb-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Prva privatna gimnazija U2Razrednik/ca : Ana Knez</p><p>Raspored izraen: 13.9.2015.</p><p>Njem. 2</p><p>Hren</p><p>U2 E2</p><p>VjebeRisek</p><p>U1 E1, NJVjebe</p><p>Risek</p><p>U1 E1, NJ</p><p>Hrvatski jezik</p><p>Oto Saer</p><p>U2</p><p>Fizika</p><p>Slunjski</p><p>U2</p><p>TZK</p><p>Sori</p><p>D</p><p>Matematika</p><p>Gusi</p><p>U2</p><p>Povijest</p><p>vogor</p><p>U2</p><p>Kemija</p><p>Bunja</p><p>U2</p><p>Engl. 1Korani</p><p>U2 E1</p><p>Engl. 1Korani</p><p>U2 E2</p><p>Njem. 1Hren</p><p>U4 NJ</p><p>Konz.Slunjski</p><p>U1 E1, NJ</p><p>Konz.Slunjski</p><p>U1 E2</p><p>Konz.Slunjski</p><p>U1 E1, NJ</p><p>Povijest</p><p>vogor</p><p>U2</p><p>Informatika</p><p>Jovanovska</p><p>IK</p><p>Fizika</p><p>Slunjski</p><p>U2</p><p>Engl. 1</p><p>Korani</p><p>U2 E1</p><p>Njem. 1</p><p>Hren</p><p>G NJ</p><p>Konz.Slunjski</p><p>U4 E2</p><p>VjebeRisek</p><p>U4 E2</p><p>Hrvatski jezik</p><p>Oto Saer</p><p>U2</p><p>Matematika</p><p>Gusi</p><p>U2</p><p>SRZKnez</p><p>U2</p><p>Engl. 1Korani</p><p>U4 E2Vjebe</p><p>Risek</p><p>U2 E1, NJVjebe</p><p>Risek</p><p>U2 E1, NJ</p><p>Engl. 1Korani</p><p>U4 E2</p><p>KonzultacijeHren</p><p>U2</p><p>Konz.Slunjski</p><p>U2 E1, NJKonz.</p><p>Slunjski</p><p>U2 E1, NJ</p><p>Engl. 2</p><p>Korani</p><p>G NJ</p><p>Njem. 2</p><p>Hren</p><p>U4 E1</p><p>VjebeRisek</p><p>U2 E2</p><p>Latinski jezik</p><p>Suni</p><p>U2</p><p>Kemija</p><p>Bunja</p><p>U2</p><p>Likovna umjetnost</p><p>Radan</p><p>U2</p><p>1. sat07:30 - 08:15</p><p>2. sat08:20 - 09:05</p><p>Odmor09:05 - 09:15</p><p>3. sat09:15 - 10:00</p><p>4. sat10:05 - 10:50</p><p>5. sat10:55 - 11:40</p><p>6. sat11:45 - 12:30</p><p>Odmor12:30 - 12:45</p><p>7. sat12:45 - 13:30</p><p>8. sat13:35 - 14:20</p><p>9. sat14:25 - 15:10</p><p>10. sat15:15 - 16:00</p><p>Ponedjeljak Utorak Srijeda etvrtak Petak</p><p>1.A razred</p></li><li><p>Prva privatna gimnazija U4Razrednik/ca : Ivana vogor Kovai</p><p>Raspored izraen: 13.9.2015.</p><p>Njem. 2</p><p>Hren</p><p>U2 E2</p><p>VjebeRisek</p><p>U1 E1, NJVjebe</p><p>Risek</p><p>U1 E1, NJ</p><p>Hrvatski jezik</p><p>Oto Saer</p><p>U4</p><p>Fizika</p><p>Slunjski</p><p>U4</p><p>TZK</p><p>Sori</p><p>D</p><p>Kemija</p><p>Bunja</p><p>U4</p><p>Povijest</p><p>vogor</p><p>U4</p><p>Matematika</p><p>Gusi</p><p>U4</p><p>Engl. 1Korani</p><p>U2 E1</p><p>Engl. 1Korani</p><p>U2 E2</p><p>Njem. 1Hren</p><p>U4 NJ</p><p>Konz.Slunjski</p><p>U1 E1, NJ</p><p>Konz.Slunjski</p><p>U1 E2</p><p>Konz.Slunjski</p><p>U1 E1, NJ</p><p>Fizika</p><p>Slunjski</p><p>U4</p><p>Povijest</p><p>vogor</p><p>U2</p><p>Informatika</p><p>Jovanovska</p><p>IK</p><p>Engl. 1</p><p>Korani</p><p>U2 E1</p><p>Njem. 1</p><p>Hren</p><p>G NJ</p><p>Konz.Slunjski</p><p>U4 E2</p><p>VjebeRisek</p><p>U4 E2</p><p>Matematika</p><p>Gusi</p><p>U4</p><p>Hrvatski jezik</p><p>Oto Saer</p><p>U4</p><p>SRZvogor</p><p>U4</p><p>Engl. 1Korani</p><p>U4 E2Vjebe</p><p>Risek</p><p>U2 E1, NJVjebe</p><p>Risek</p><p>U2 E1, NJ</p><p>Engl. 1Korani</p><p>U4 E2</p><p>KonzultacijeHren</p><p>U2</p><p>Konz.Slunjski</p><p>U2 E1, NJKonz.</p><p>Slunjski</p><p>U2 E1, NJ</p><p>Engl. 2</p><p>Korani</p><p>G NJ</p><p>Njem. 2</p><p>Hren</p><p>U4 E1</p><p>VjebeRisek</p><p>U2 E2</p><p>Likovna umjetnost</p><p>Radan</p><p>U4</p><p>Kemija</p><p>Bunja</p><p>U4</p><p>Latinski jezik</p><p>Suni</p><p>U4</p><p>1. sat07:30 - 08:15</p><p>2. sat08:20 - 09:05</p><p>Odmor09:05 - 09:15</p><p>3. sat09:15 - 10:00</p><p>4. sat10:05 - 10:50</p><p>5. sat10:55 - 11:40</p><p>6. sat11:45 - 12:30</p><p>Odmor12:30 - 12:45</p><p>7. sat12:45 - 13:30</p><p>8. sat13:35 - 14:20</p><p>9. sat14:25 - 15:10</p><p>10. sat15:15 - 16:00</p><p>Ponedjeljak Utorak Srijeda etvrtak Petak</p><p>1.B razred</p></li><li><p>Prva privatna gimnazija U1Razrednik/ca : Matea Gusi</p><p>Raspored izraen: 13.9.2015.</p><p>Informatika(I)</p><p>Jovanovska</p><p>IK A</p><p>Matematika</p><p>Gusi</p><p>U1</p><p>Biologija</p><p>Bunja</p><p>U1</p><p>Njemaki j. 1Hren</p><p>U2 NJEngleski j. 1</p><p>Korani</p><p>U1 EN</p><p>FizikaSlunjski</p><p>U1</p><p>KonzultacijeSlunjski</p><p>U1</p><p>FizikaSlunjski</p><p>U1</p><p>Hrvatski jezik</p><p>Oto Saer</p><p>U1</p><p>Engleski j. 2</p><p>Korani</p><p>G NJ</p><p>Njemaki j. 2</p><p>Hren</p><p>U1 EN</p><p>TZK</p><p>Sori</p><p>D</p><p>Informatika(I)</p><p>Jovanovska</p><p>IK B</p><p>Njemaki j. 1</p><p>Hren</p><p>U4 NJ</p><p>Engleski j. 1</p><p>Korani</p><p>U1 EN</p><p>SRZGusi</p><p>U1</p><p>VjebeSlunjski</p><p>U1</p><p>Hrvatski jezik</p><p>Oto Saer</p><p>U1</p><p>Povijest</p><p>vogor</p><p>U1</p><p>KonzultacijeHren</p><p>U1</p><p>Dopunska nastavaOto Saer</p><p>U1</p><p>Fizika</p><p>Slunjski</p><p>U1</p><p>Biologija</p><p>Bunja</p><p>U1</p><p>Matematika</p><p>Gusi</p><p>U1</p><p>Latinski jezik</p><p>Suni</p><p>U1</p><p>Likovna umjetnost</p><p>Radan</p><p>U1</p><p>Povijest</p><p>vogor</p><p>U1</p><p>1. sat07:30 - 08:15</p><p>2. sat08:20 - 09:05</p><p>Odmor09:05 - 09:15</p><p>3. sat09:15 - 10:00</p><p>4. sat10:05 - 10:50</p><p>5. sat10:55 - 11:40</p><p>6. sat11:45 - 12:30</p><p>Odmor12:30 - 12:45</p><p>7. sat12:45 - 13:30</p><p>8. sat13:35 - 14:20</p><p>9. sat14:25 - 15:10</p><p>10. sat15:15 - 16:00</p><p>Ponedjeljak Utorak Srijeda etvrtak Petak</p><p>2. razred</p></li><li><p>Prva privatna gimnazija U3Razrednik/ca : Marija Oto Saer</p><p>Raspored izraen: 13.9.2015.</p><p>Vjeronauk (I)</p><p>Zeli</p><p>U4 VJ</p><p>Etika (I)</p><p>vogor</p><p>U3 ET</p><p>Engleski j. 1</p><p>Korani</p><p>U3 EN</p><p>Geografija</p><p>Kokotec</p><p>U3</p><p>Njemaki j. 1</p><p>Hren</p><p>G NJ</p><p>SRZOto Saer</p><p>U3</p><p>Konzultacije (DM)Oto Saer</p><p>U3</p><p>Hrvatski jezik</p><p>Oto Saer</p><p>U3</p><p>Glazbena umjetnost</p><p>Lonari</p><p>U3</p><p>Psihologija</p><p>Knez</p><p>U3</p><p>Logikavogor</p><p>U3</p><p>Dopunska nastavavogor</p><p>U3</p><p>Sociologija</p><p>Koi</p><p>U3</p><p>Biologija</p><p>Bunja</p><p>U3</p><p>Geografija</p><p>Kokotec</p><p>U3</p><p>Talijanskijezik</p><p>Kolarek</p><p>U3 FR/TL</p><p>Konzultacije (DM)Slunjski</p><p>U3</p><p>Engleski j. 1Korani</p><p>U3 ENNjemaki j. 1Hren</p><p>G NJ</p><p>Konz. (DM)Hren</p><p>G ENKonz. (DM)</p><p>Korani</p><p>U3 NJ</p><p>Psihologija (I)</p><p>Knez</p><p>U3 PSI</p><p>Biologija</p><p>Bunja</p><p>U3</p><p>Informatika(I)</p><p>Jovanovska</p><p>IK INF</p><p>TZK</p><p>Sori</p><p>D</p><p>MatematikaGusi</p><p>U3</p><p>Francuskijezik</p><p>Hrelja</p><p>U3 FR/TL</p><p>Engleski j. 2</p><p>Korani</p><p>G NJ</p><p>Njemaki j. 2</p><p>Hren</p><p>U3 EN</p><p>Matematika</p><p>Gusi</p><p>U3</p><p>Hrvatski jezik</p><p>Oto Saer</p><p>U3</p><p>1. sat07:30 - 08:15</p><p>2. sat08:20 - 09:05</p><p>Odmor09:05 - 09:15</p><p>3. sat09:15 - 10:00</p><p>4. sat10:05 - 10:50</p><p>5. sat10:55 - 11:40</p><p>6. sat11:45 - 12:30</p><p>Odmor12:30 - 12:45</p><p>7. sat12:45 - 13:30</p><p>8. sat13:35 - 14:20</p><p>9. sat14:25 - 15:10</p><p>10. sat15:15 - 16:00</p><p>Ponedjeljak Utorak Srijeda etvrtak Petak</p><p>3. razred</p></li><li><p>Prva privatna gimnazija U5Razrednik/ca : Ines Bunja</p><p>Raspored izraen: 13.9.2015.</p><p>Kemija</p><p>Bunja</p><p>U5</p><p>Geografija</p><p>Kokotec</p><p>U5</p><p>Vjeronauk (I)</p><p>Zeli</p><p>U5 VJ</p><p>Etika (I)</p><p>vogor</p><p>G ET</p><p>Matematika</p><p>Gusi</p><p>U5</p><p>Konz. (DM)Korani</p><p>U5 N</p><p>Konzultacije(DM)</p><p>Schill</p><p>U1 V</p><p>Filozofija</p><p>vogor</p><p>U5</p><p>Hrvatski jezik</p><p>Oto Saer</p><p>U5</p><p>Engleski j. 1Korani</p><p>U5 ENNjemaki j. 1Hren</p><p>G NJ</p><p>Konzultacije (DM)Bunja</p><p>U5</p><p>Konz. (DM)Korani</p><p>U5 V</p><p>Glazbena umjetnost</p><p>Lonari</p><p>U5</p><p>Konzultacije(DM)</p><p>Schill</p><p>U1 N</p><p>TZK</p><p>Sori</p><p>D</p><p>Kemija</p><p>Bunja</p><p>U5</p><p>Povijest</p><p>vogor</p><p>U5</p><p>Geografija</p><p>Kokotec</p><p>U5</p><p>Konzultacije (DM)</p><p>Oto Saer</p><p>U1</p><p>Francuskijezik</p><p>Hrelja</p><p>U5 FR</p><p>Engleski j. 1</p><p>Korani</p><p>U5 EN</p><p>Informatika(I)Jovanovska</p><p>IK INFPsihologija (I)Knez</p><p>U5 PSI</p><p>Njemaki j. 1</p><p>Hren</p><p>G NJ</p><p>SRZBunja</p><p>U5</p><p>MatematikaGusi</p><p>U5</p><p>Informatika(I)Jovanovska</p><p>IK INFPsihologija (I)Knez</p><p>U5 PSI</p><p>Konzultacije(DM)</p><p>Slunjski</p><p>U4Konz. (DM)</p><p>Jovanovska</p><p>IK</p><p>Konzultacije (DM)</p><p>Bunja</p><p>U5</p><p>Hrvatski jezik</p><p>Oto Saer</p><p>U5</p><p>Engleski j. 2</p><p>Korani</p><p>G NJ</p><p>Njemaki j. 2</p><p>Hren</p><p>U5 EN</p><p>Politika i gosp.Risek</p><p>U5</p><p>Konzultacije (DM)Hren</p><p>U5</p><p>1. sat07:30 - 08:15</p><p>2. sat08:20 - 09:05</p><p>Odmor09:05 - 09:15</p><p>3. sat09:15 - 10:00</p><p>4. sat10:05 - 10:50</p><p>5. sat10:55 - 11:40</p><p>6. sat11:45 - 12:30</p><p>Odmor12:30 - 12:45</p><p>7. sat12:45 - 13:30</p><p>8. sat13:35 - 14:20</p><p>9. sat14:25 - 15:10</p><p>10. sat15:15 - 16:00</p><p>Ponedjeljak Utorak Srijeda etvrtak Petak</p><p>4. razred</p></li></ul>