1thietkemanglan wan

  • Published on
    27-Jun-2015

  • View
    652

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bi tng hp thit k mng LAN- MAN

Transcript

<ul><li> 1. THIT KMNG LAN -WAN Ging vin: Trnh Huy Hong Email: thh2100@yahoo.comTP.HCM 04-2007</li></ul><p> 2. NI DUNGTng quan mng my tnhB giao thc TCP/IP Mng LAN v thit k mng LAN Mng WAN v thit k mng WAN04/08/2012 3. Tng quan v mng my tnh Khi nim Phn loi mng my tnh M hnh OSI Mt s b giao thc kt ni mng04/08/2012 4. Tng quan v mng my tnhKhi nimMng my tnh l hai hay nhiumy tnh c kt ni vi nhautheo mt phng thc no Trao i thng tin Chia s ti nguyn dng chung04/08/2012 5. Tng quan v mng my tnhLi ch ca vic s dng mng my tnh S dng chung cc cng c tin ch Chia s kho d liu chung Tng tin cy ca h thng Trao i thng tin, hnh nh Dng chung cc thit b ngoi vi Gim chi ph v thi gian i li04/08/2012 6. Tng quan v mng my tnhPhn loi mng : Theo phng thc kt ni Theo vng a l Theo cu trc Theo chc nng04/08/2012 7. Tng quan v mng my tnhPhn loi mng : Theo phng thc kt ni Point to Point : ng truyn ring bit c thit lp ni cc cp my tnh vi nhau04/08/2012 8. Tng quan v mng my tnhPhn loi mng : Theo phng thc kt ni Point to Multipoint : T mt trm c th kt ni n nhiu trm04/08/2012 9. Tng quan v mng my tnhPhn loi mng : Theo vng a l GAN (Global Area Network) : kt ni gia cc chu lc. WAN (Wide Area Network) : kt ni trong ni b cc quc gia hay gia cc quc gia trong cng chu lc. MAN (Metropolitan Area Network) : kt ni trong phm vi thnh ph. LAN (Local Area Network) : kt ni trong vng bn knh hp vi trm mt, s dng ng truyn tc cao.04/08/2012 10. Tng quan v mng my tnhPhn loi mng : Theo Topology Star : cc trm ni vo mt thit b trung tm c nhim v nhn tn hiu t cc trm v chuyn n ch theo phng thc point to point04/08/2012 11. Tng quan v mng my tnhPhn loi mng : Theo Topology Bus : cc my tnh c ni vo mt ng truyn chnh( c gi l bus )04/08/2012 12. Tng quan v mng my tnhPhn loi mng : Theo Topology Ring : cc my tnh c lin kt thnh mt vng trn theo phng thc im - im04/08/2012 13. Tng quan v mng my tnhPhn loi mng : Theo Topology Kt hp : s dng kt hp cc loi Ring, Bus, Star tn dng cc im mnh ca mi dng04/08/2012 14. Tng quan v mng my tnhPhn loi mng : Theo chc nng Client Server :mt s my c thit lp nh server cung cp dch v, cc my s dng l client Mng peer-to-peer : cc my tnh trong mng va c th hot ng nh client va nh mt server04/08/2012 15. Tng quan v mng my tnhPhn bit gia mng LAN v WAN: LANWANCircuit switching, PacketEthernet, Token Phng thc kt niswitching, ATM, FrameRing, ATMRelay Phm vi hot ng nhrngTc kt ni v t l caoC th chp nhn cbit04/08/2012 16. Tng quan v mng my tnh Khi nim Phn loi mng my tnh M hnh OSI Mt s b giao thc kt ni mng04/08/2012 17. Tng quan v mng my tnhM hnh tham chiu OSI (Open Systems Interconnection)S pht trin cc chun mng v s ra i ca m hnh tham chiu OSI SNA Chun ha Kh nng kt ni Kh nng pht trin n gin haTCP/IPDECNET04/08/2012 18. Tng quan v mng my tnhM hnh OSI ( Open Systems Interconnection) OSI ( Open Systems Interconnection) : Ra i nm 1984 - L tp hp cc c im k thut m t kin trc mng dnh cho vic kt ni cc thit b khng cng chng loi04/08/2012 19. Tng quan v mng my tnhCu trc phn lp ca m hnh OSILayer 7: ApplicationLayer 6: PresentationLayer 5: SessionLayer 4: TransportLayer 3: NetworkLayer 2: Data LinkLayer 1: Physical04/08/2012 20. Tng quan v mng my tnhM hnh OSI ( Open systems Interconnection) Chc nng : Cung cp giao tip gia chng trnh ng dng cho ngi s dng vi h thng mng Trnh by cc c t k thut gii quyt vn giao tip gia cc chng trnh ng dng vi h thng mng V d : Cc ng dng HTTP, Telnet, FTP, Mail04/08/2012 21. Tng quan v mng my tnhM hnh OSI ( Open systems Interconnection) Chc nng : m bo cc dng thc biu din thng tin ca cc ng dng sao cho cc h thng trn mng c th hiu c. Trnh by cc c t k thut cc dng thc biu din thng tin nh : m ho, gii m, nn, cc dng thc file nh. JPEG, ASCII, GIF, MPEG, Encryption04/08/2012 22. Tng quan v mng my tnhM hnh OSI ( Open systems Interconnection) Chc nng : Thit lp, qun l, kt thc cc phin (session) giao dch, trao i d liu trn mng gia cc ng dng Trnh by cc c t k thut thc hin qu trnh trn. V d : RPC, SQL,NFS04/08/2012 23. Tng quan v mng my tnhM hnh OSI ( Open systems Interconnection) Chc nng : m bo tin cy cho cc gi tin truyn ti trong mng. Trnh by cc c t k thut thc hin vic : nh th t v m bo th t truyn cc gi tin, ghp/tch d liu t cc gi tin n t mt ng dng,chn la giao thc truyn nhn d liu c hay khng c ch sa li. V d : TCP,UDP04/08/2012 24. Tng quan v mng my tnhM hnh OSI ( Open systems Interconnection) Chc nng : m bo qu trnh chuyn giao cc gi tin gia cc h thng trn mng thng qua vic xc nh ng dn, x l gi tin, chuyn giao gi tin n cc h thng. Trnh by cc c im k thut v a ch logic cho cc thit b mng, c ch nh tuyn, cc giao thc nh tuyn, mch o.04/08/2012 25. Tng quan v mng my tnhM hnh OSI ( Open systems Interconnection) Chc nng :m bo kh nng truyn ti d liu trn ng truyn vt l mt cch tin cy. n v d liu l cc Frame Trnh by cc c t k thut bao gm dng thc d liu, i ch gi nhn, c ch truy cp ng truyn V d : HDLC, FrameRelay, PPP, IEEE 802.3/802.204/08/2012 26. Tng quan v mng my tnhM hnh OSI ( Open systems Interconnection) Chc nng: Chuyn ti cc dng bit khng c cu trc trn ng truyn vt l. n v d liu l cc bit Trnh by cc c t v in v vt l ca mng : giao tip vt l, c tnh in ca cc giao tip, c ly v tc truyn d liu. V d : V.35, V.24, RJ45, EIA/TIA- 232, 802.304/08/2012 27. Tng quan v mng my tnhV d v mt qu trnh ng gi d liu04/08/2012 28. Tng quan v mng my tnhV d v mt qu trnh ng gi d liu04/08/2012 29. Tng quan v mng my tnhTng tc gia cc lp trong m hnh OSI Bc 1: Lp vt l m bo ng b bit, t cc mu bit trong buffer, thng bo cho lp datalink v frame nhn c sau khi gii m tn hiu t chui bit nhn c Bc 2 : Lp datalink kim tra FCS trong trailer cua frame nhn c pht hin li trong truyn dn, nu pht hin li th loi b frame, kim tra a ch datalink, nu ng th chuyn data gia header v trailer ca frame ln software lp 304/08/2012 30. Tng quan v mng my tnhTng tc gia cc lp trong m hnh OSI Bc 3 : Lp network kim tra a ch lp 3, nu ng th x l tip v chuyn d liu sau header lp 3 cho software lp 4 Bc 4 : Lp transport khi phc cc on d liu n theo ng th t bng thng tin ACK trong header v chuyn cho lp session04/08/2012 31. Tng quan v mng my tnhTng tc gia cc lp trong m hnh OSI Bc 5 : Lp session m bo chui cc message nhn y , sau chuyn cho lp presentation. Bc 6 : Lp presentation chuyn i d liu, chuyn cho lp ng dng. Bc 7 : Lp ng dng x l header cui cng cha cc thng tin v cc tham s chng trnh ng dng gia 2 host.04/08/2012 32. Tng quan v mng my tnh Khi nim Phn loi mng my tnh M hnh OSI Mt s b giao thc kt ni mng04/08/2012 33. Tng quan v mng my tnhMt s b giao thc kt ni mngTCP/IP: C kh nng lin kt nhiu loi my tnh khc nhau. L chun Internet ton cu.NetBEUI : c cung cp theo cc sn phm ca IBM, Microsoft Khng h tr nh tuyn, ch s dng da vo mng Microsoft04/08/2012 34. Tng quan v mng my tnhMt s b giao thc kt ni mngIPX/SPX : S dng trong mng Novell Nh nhanh v hiu qu trn cc mng cc b, c h tr nh tuynDECnet: Giao thc c quyn ca hng Digital Equipment Corporation nh ngha m hnh truyn thng qua LAN, MAN, WAN, c h tr nh tuyn04/08/2012 35. NI DUNGTng quan mng my tnhB giao thc TCP/IP Mng LAN v thit k mng LAN Mng WAN v thit k mng WAN04/08/2012 36. B giao thc TCP/IP Tng quan v b giao thc TCP/IP Cc giao thc ca b giao thc TCP/IP Cc dch v trn mng s dng b giao thc TCP/IP04/08/2012 37. B giao thc TCP/IPTng quan v b giao thc TCP/IP Lch s ra i v pht trin T nhng nm 60 ra i cc h thng mng, lin mng, khi u l mng ARPANET ca b quc phng M. u thp nin 70 cc nh khoa hc bt tay vo nghin cu cc giao thc lin mng ( internetworking ) B giao thc TCP/IP c cng b v hon thin vo khong 197804/08/2012 38. B giao thc TCP/IPTng quan v b giao thc TCP/IP Lch s ra i v pht trin ( tip theo ) 1980 DARPA chnh thc chuyn mng ARPANET t mng nghin cu sang s dng b giao thc TCP/IP, khi nim Internet xut hin t 1983 : Qu trnh chuyn i chnh thc hon thnh khi DARPA yu cu tt c cc my tnh mun kt ni mng vi ARPANET phi s dng TCP/IP, mng ARPANET chnh thc tr thnh mng thng mi04/08/2012 39. B giao thc TCP/IPTng quan v b giao thc TCP/IP Cu trc phn lp ca b giao thc TCP/IP Lp 4: Application Lp 3: Transport Lp 2: Internet Lp 1: Network accessMt s lp trong m hnh TCP/IP c cng tn vi m hnhOSI. Tuy nhin khng nn nhm ln gi hai m hnh ny.04/08/2012 40. B giao thc TCP/IPTng quan v b giao thc TCP/IP So snh cu trc phn lp04/08/2012 41. B giao thc TCP/IPTng quan v b giao thc TCP/IP Cu trc phn lp ca b giao thc TCP/IP Chc nng : Cung cp cc chng trnh ng dng trn mng TCP/IP. Thc hin cc chc nng ca cc lp cao nht trong m hnh 7 lp bao gm : M ho/gii m, nn, nh dng d liu, thit lp/gii phng phin giao dch V d : Cc ng dng HTTP, Telnet, FTP, Mail04/08/2012 42. B giao thc TCP/IPTng quan v b giao thc TCP/IP Cu trc phn lp ca b giao thc TCP/IP Chc nng : Thc hin chc nng chuyn vn lung d liu gia 2 trm m bo tin cy, iu khin lung, pht hin v sa li. C 2 giao thc chnh l TCP v UDP04/08/2012 43. B giao thc TCP/IPTng quan v b giao thc TCP/IP Cu trc phn lp ca b giao thc TCP/IP Chc nng : Thc hin chc nng x l v truyn gi tin trn mng. Cc qu trnh nh tuyn c thc hin lp ny C cc giao thc gm IP, ICMP ( Internet Control Message Pprotocol), IGMP ( Internet Group Message Protocol)04/08/2012 44. B giao thc TCP/IPTng quan v b giao thc TCP/IP Cu trc phn lp ca b giao thc TCP/IP Chc nng : thc hin chc nng giao tip mi trng mng, chuyn giao dng d liu ln ng truyn vy l. Thc hin chc nng tng ng lp 1,2 ca m hnh OSI04/08/2012 45. B giao thc TCP/IPTng quan v b giao thc TCP/IP Cu trc giao thc ca b giao thc TCP/IPSMTP,HTTP, FTP, TelnetTCP UDPICMP ARP RARP IPEthernet, Token-Ring, FrameRelay, ATM04/08/2012 46. B giao thc TCP/IPCc giao thc trong b giao thc TCP/IP Giao thc IPIP : Internet Protocol l giao thc quan trng nht trongb giao thc TCP/IP- Cung cp kh nng kt ni cc mngcon thnh lin mng.ng gi d liu thnh cc datagram v phn phtdatagram theo kiu khng lin kt, khng tin cyChu trch nhim v a ch lp mng, cc giao thc nhtuynC 2 phin bn a ch: IPv4, IPv604/08/2012 47. B giao thc TCP/IPCc giao thc trong b giao thc TCP/IP Giao thc IP - cu trc khung Version : Phin bn cagiao thc IP04/08/2012 48. B giao thc TCP/IPCc giao thc trong b giao thc TCP/IP Giao thc IP - cu trc khung IHL : Chiu di ca header tnh bng word 32 bit04/08/2012 49. B giao thc TCP/IPCc giao thc trong b giao thc TCP/IP Giao thc IP - cu trc khung Type of service: c t tham s vyu cu dch v04/08/2012 50. B giao thc TCP/IPCc giao thc trong b giao thc TCP/IP Giao thc IP - cu trc khung Total length: Chiu di tng cng ca IP Datagram (byte)04/08/2012 51. B giao thc TCP/IPCc giao thc trong b giao thc TCP/IP Giao thc IP - cu trc khung Identification: nh danh, kt hp vi cc tham s khc nh Sadd, Dadd nh danh duy nht cho midatagram c gi i04/08/2012 52. B giao thc TCP/IPCc giao thc trong b giao thc TCP/IP Giao thc IP - cu trc khung Flag: S dng trong khi phn on cc datagram04/08/2012 53. B giao thc TCP/IPCc giao thc trong b giao thc TCP/IP Giao thc IP - cu trc khungFragmentation Offset: Ch v tr ca on phn mnh trong datagram tnh theo n v 64bit04/08/2012 54. B giao thc TCP/IPCc giao thc trong b giao thc TCP/IP Giao thc IP - cu trc khungTime to Live: Thit lp thi giantn ti ca datagram04/08/2012 55. B giao thc TCP/IPCc giao thc trong b giao thc TCP/IP Giao thc IP - cu trc khung Protocol: Ch giao thc tng trn k tip04/08/2012 56. B giao thc TCP/IPCc giao thc trong b giao thc TCP/IP Giao thc IP - cu trc khungHeader checksum: Kim tra li ca phn header04/08/2012 57. B giao thc TCP/IPCc giao thc trong b giao thc TCP/IP Giao thc IP - cu trc khungSource Address : i ch IP trm ngun04/08/2012 58. B giao thc TCP/IPCc giao thc trong b giao thc TCP/IP Giao thc IP - cu trc khungDestination Address : i ch IP trm ch04/08/2012 59. B giao thc TCP/IPCc giao thc trong b giao thc TCP/IP Giao thc IP - cu trc khung Option : Khai bo cc ty chn do ngi gi yu cu04/08/2012 60. B giao thc TCP/IPCc giao thc trong b giao thc TCP/IP Giao thc IP - cu trc a ch IP C di 32bit, c biu din di dng thp phn gm 4 vng, mi vng 1 byte cch nhau bng du chm.V d 203.162.7.92 Chia lm 2 phn: network, hostIP address = . Datrn s bit cp cho hai phn trn m a ch IP c chia lm 5 lp A, B, C, D, E04/08/2012 61. B giao thc TCP/IPCc giao thc trong b giao thc TCP/IP Giao thc IP - cu trc a ch IP Lp A :Bit u l 0, 7 bit tip theo i chmng v 24 bit cui l a ch host 126mng v 16 triu trm/mi mng Lp B : 2bit u l 1v 0, 14 bit tip theoa ch mng v 16 bit cui a ch host16384 mng v ti a 65535 trm/mimng Lp C : 3 bit u l 110, 21 bit tip theol i ch mng v 8 bit cui l a chhost 2 triu mng v ti a 254trm/mi mng.04/08/2012 62. B giao thc TCP/IPCc giao thc trong b giao thc TCP/IP Giao thc IP - cu trc a ch IP Lp D :4 Bit u l 1110 lp a ch ny c s dng gi gi tin IP n mt nhmhost trn mng ( cn gi l lp a ch Multicast ). Lp E : 5 bit u l 11110 hin cha s dng.04/08/2012 63. B giao thc TCP/IPCc giao thc trong b giao thc TCP/IP Giao thc IP - cu trc a ch IP C th s dng c byte u tin nhn dng lp a ch IP nh sau : Nh hn 128 : i ch thuc lp A, byte u l a ch mng, 3 byte tip theo l a ch host T 128 n 191 : i ch thuc lp B, 2 byte u tin l a ch mng, 2 byte tip theo l a ch host. T 192 n 223 : i ch thuc lp C, 3 byte u tin l a ch mng, byte cui cng l a ch host. T 224 n 239 : L a ch Multicast, khng c phn i ch mng Ln hn 239 l a ch cha s dng04/08/2012 64. B giao thc TCP/IPCc giao thc trong b giao thc TCP/IP Giao thc IP - cu trc a ch IP Lp i ch Khong a ch Lp A 0.0.0.0. n 127.255.255.255 Lp B 128.0.0.0 n 191.255.255.255 Lp C 192.0.0.0 n 223.255.255.255 Lp D 224.0.0.0. n 239.255.255.255 Lp E 240.0.0.0 n 247.255.255.255.25504/08/2012 65. B giao thc TCP/IPCc giao thc trong b giao thc TCP/IP Giao thc IP - cu trc a ch IP s dng vi cc mng nh, c th phn chia cc lp mng thnhnhiu lp mng con ( subnet), s dng mt s bit trong hostIDlm subnet ID.0 Network IDSubnet ID Host ID04/08/2012 66. B giao thc TCP/IPCc giao thc trong b giao thc TCP/IP Giao thc IP - cu trc a ch IP Mt n i ch mng con ( Subnet mask ) : Gi tr s 32 bit, c biu din tng t mt i ch IP. Dng xc nh bao nhiu bit trong trng host ID c dng lm i ch mng con. Gi tr Subnetmask c thc hin php AND logic vi gi tr i ch IP xc nh i ch subnet Biu din Subnet mask nh sau : Tt c cc bit thuc netID v Subnet ID c t bng 1, cc bit cn li c t bng 0.04/08/2012 67. B giao thc TCP/IPCc giao thc trong b giao thc TCP/IP Giao thc IP - cu trc a ch IP Mt n i ch mng con ( Subnet mask ) : V d v Subnet mask : C a ch mng lp C l : 203.162.7.0 Chia lp mng ny ra thnh 64 subnet nh :04/08/2012 68. B giao thc TCP/IPCc giao thc trong b giao thc TCP/IP Giao thc IP - cu trc a ch IPCc a ch IP c bit : i ch IPVai trM tNetIDSubnetID HostID a ch a ch ngun ch0 0CKhng Trm hin ti trong mng hin ti0 hostID CKhng Trm hostID trong mng hin ti127 Bt k CCi ch phn hi1 1Khng Ca ch qung b gii hnnetID 1Khng Ca ch qung b ti mng netIDnetIDsubnetID 1Khng Ci ch qung b ti mng con subnetID, netIDnetID11Khng Ci ch qung b timi mng con trong netID04/08/2012 69. B giao thc TCP/IPCc giao thc trong b giao thc TCP/IP Giao thc IP Phn mng v hp nht cc gi IP Khi tng IP nhn c cc datagram gi i, n s so snh vi kch thc cc i cho php MTU ( Maximum Transfer Unit ) ca giao thc ( v tng d liu qui nh kch thc ln nht ca mt Frame c th truyn ti i c ), nu mt IP datagram ln hn MTU th phi phn mnh thnh cc gi nh hn. Qu trnh ngc li s c thc hin ti pha...</p>