2 $ /2 $ (5 $ %' /2 $ % 2 . ' 2/ ) $ $ $ ' .! $ 5 $ '.% 4. / $$ $ %. $ / 2 $ $ 5% $/ '. %. 2 2 5 $ $5.

 • Published on
  12-Feb-2018

 • View
  241

 • Download
  20

Transcript

 • West-Vlaanderen

  Verkopers van innovatie

  ZEG NIET SALESMANAGER, MAAR CONSULTANT

  Na zijn opleiding communicatiemanage-ment, deels in Mechelen en Lyon, ging JefLeysen (28) aan de slag als accountmanagerbij een reclamebedrijf in Brussel. Nadienwas Jef vijf jaar aan de slag bij Duval Guil-laume. Van een zuivere salesfunctie wastoen niet echt sprake, want ik verkocht geentastbaar product maar eerder een creatiefconcept. Het kwam erop aan om de klant tebegrijpen en aan te voelen wat hij wilde ver-tellen in een reclamecampagne.

  TECHNOLOGIE ALS EXTRA

  DIMENSIE

  De overstap naar Nanopixel in 2016 wasvolgens Jef een logisch vervolg in zijn car-

  rire. De technologische component in hetverhaal vormde namelijk een extra dimensiein zijn functie als salesmanager. Nanopixelzoekt, als specialist in 3D-visuals en virtualreality, naar een meerwaarde om de proces-sen van de klanten, vastgoedbedrijven enaannemers, te verbeteren. Vaak zijn ze nietop de hoogte van de opportuniteiten vanbijvoorbeeld 3D-animatie, weet Jef Leysen.Residentile projectontwikkelaars kunnenin real time een rendering inzetten bij deaankoop van een projectwoning of appar-tementen. Klanten kunnen een nieuwe wo-ning virtueel configureren en beleven zon-der dat er ookmaar n baksteen gemetst is.Dat vergt van de sales de nodige creativiteitom een klant mee te nemen in dit verhaal.

  Tijdens zijn studietijd had Jef Leysen eenbijbaan als autoverkoper via telemarketing.Dat betrof pure sales op de korte termijn,eenmanier van verkopenwaar ikmijmindercomfortabel bij voel. Ik vind het veel aange-namer om met een klant mee na te denkenhoe hij zijn business kan optimaliseren. Ikziemezelf dan ook veel meer als een consul-tant dan als een salesmanager, zo vertelt hij.

  LOON PRIMEERT NIET BIJ

  NIEUWE FUNCTIE

  Ook zijn collega JochenVan Lysebettens (41)was eerder actief bij Duval Guillaume voor-aleer hij de switchmaakte als business deve-loper bij Nanopixel. Maar een evidente keu-ze was het zeker niet, want Jochen leverde inop zijn loon. Bij een eerste gesprek proefdeik meteen de ambities van het bedrijf en demogelijkheden die er lagen om mij te ont-wikkelen enmee te groeien. Datwas de chal-lenge om mij te engageren bij Nanopixel.Jochen zette zijn schouders mee onder hetproject, een jaar keihard werken later kreeghij een aangepast loon.Als business developer krijgt Jochen te ma-ken met bedrijven die willen innoveren innieuwe technologien. Het zijn voortrek-

  kers en pioniers die openstaan voor de on-gekende opportuniteiten, dat aspect van dejob ligt mij. Ik tracht mensen te overtuigenvan de kracht van technologie. Daarnaastis Jochen zeer te spreken over de variatieaan potentile klanten. Op n dag zit iksoms samen met een machinebouwer voorde landbouw, een farmabedrijf en een vast-goedmakelaar. Ze hebben uiteenlopendebehoeftes, maar staan allemaal open voorinnovatie. Samen met de andere afdelingenbij Nanopixel gaan we op zoek naar het fu-ture proofmaken van een bedrijf.

  SPEERPUNTTECHNOLOGIE

  Als bachelor mechanica leek Jochen VanLysebettens niet direct voorbestemd vooreen salesfunctie. Een eerste job als product-designer voldeed niet aan zijn verwachtin-gen, naderhand belandde Jochen toch in dereclamesector als accountmanager. Ik hebme mijn overstap naar Nanopixel nog geenmoment beklaagd. De vlakke structuur metnauwelijks hirarchie spreekt me zeer aan.Het is fijn om als business developer meete kunnen groeien in het verhaal van eenspeerpunttechnologie, besluit hij.

  Bert Verbeke

  Jef Leysen: Pure sales op de korte termijn, daar voel ik me minder comfortabel bij.

  Voor de job van je leven, dicht bij huis

  Hoe maak je potentile klanten warm voor nieuwe concepten alshigh-end 3D-visualisatie of virtual reality? Voor zijn salesafdelingkiest scale-up Nanopixel uit Roeselare bewust voor medewerkers diezowel strategisch meedenken met de klant als de technische moge-lijkheden begrijpen. Vaak hebben ze geen typisch sales-profiel. Ofhoe je als bachelor mechanica ook in de verkoop aan de slag kunt.

  Fijn om als business developer mee te groeien in het verhaal van een speerpunttechnologie, stelt Jochen Van Lysebettens.

  sales

 • 2V

  oo

  rd

  ejo

  bv

  an

  jele

  ve

  nd

  ich

  tb

  ijh

  uis

  su

  rf

  jen

  aa

  rJ

  ob

  at.b

  e/W

  es

  t-V

  laa

  nd

  ere

  n

  HeLics, de intercommunalevan de stad Leuven en destad Hasselt voor informaticaricht een selectieprocedurein voor de functies van:

  Interesse?Meer info over bovenstaan-de vacatures en het verplich-te inschrijvingsformuliervoor de kandidatuurstelling,vind je op de websiteswww.helics.be,www.hasselt.be enwww.leuven.be.

  Solliciteer tijdig: uitersteinschrijvingsdatum is18 februari 2018.Je kandidatuur, vergezeldvan je cv, het verplichteinschrijvingsformulier,een kopie van het vereistediploma n het bewijs vanrelevante beroepservaringdien je in:- per e-mail: jobs@helics.be- per post: HeLics, Professor

  Van Overstraetenplein 1,3000 Leuven

  Je functie:De stafmedewerker privacy en gegevensbescherming waarborgt deimplementatie en naleving van de GDPR (General Data Protection Regu-lation) of ook wel AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)en is betrokken bij de uitwerking van het privacybeleid. Hij/zij is het aan-spreekpunt over zaken die verband houden met de verplichtingen rondgegevensbescherming.Hij/zij stelt interne regelingen en procedures op, en implementeertdeze. Hij/zij implementeert organisatiebrede policies en goodpractices.Hij/zij beantwoordt juridische vragen over privacy en verwerking vanpersoonsgegevens. Hij/zij actualiseert en beheert ook alle documentenen contracten in het kader van gegevensbescherming.Hij/zij werkt mee aan de analyse van projecten en systemen op het vlakvan privacy en data security, onderzoekt vormen van bedreigingen enlevert advies om hier adequaat mee om te gaan. Hij/zij werkt hiervoorsamen met de veiligheidsconsulent van beide steden.Hij/zij is de aanspreekpersoon voor de toezichthoudende overheid enandere externe partijen.

  Je profiel: Je hebt een master in IT, rechten, economische wetenschappen

  of handelsingenieur. OF ALTERNATIEF: je hebt een ICT gerelateerdmasterdiploma en je hebt bewezen ervaring met juridische aspectenOF je hebt een juridisch masterdiploma en je hebt bewezen ervaringmet ICT gerelateerde aspecten OF je hebt een masterdiploma metbewezen ervaring op het vlak van ICT en juridische aspecten.

  Je hebt minstens 3 jaar ervaring met het opstellen en implementerenvan procedures en hebt ervaring met auditing.

  Je hebt een sterke affiniteit met informaticatoepassingen. Je hebt interesse in zowel de juridische als technische aspecten rond-

  om data protection, privacy management, cyber security, informationsecurity governance en risk management.

  Kennis van specifieke privacyregels voor lokale overheden is een plus-punt.

  Je hebt een kritische en analytische geest en werkt zeer resultaats-gericht.

  Je hebt een sterke hands-onmentaliteit en kan zelfstandig werken. Je bent een vlotte communicator, zowel schriftelijk als mondeling.

  STAFMEDEWERKER PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING (m/v)Standplaats: deeltijds Leuven en deeltijds Hasselt - voltijds - niveau A - contractueel

  Je functie:Als pc-technicus voer je technische taken uit in verband met de instal-latie, configuratie en ondersteuning van de bestaande IT-apparatuur bijde steden (Leuven en Hasselt apart). Je staat in voor de installatie en hetonderhoud van pcs, randapparatuur en de basissoftware. Je staat in voorde fysieke installaties en interne verhuizingen van hardware van de eind-gebruikers.Je verzorgt eveneens de eerstelijnshelpdesk, staat ter beschikking van degebruikers en verleent hen bijstand (van op afstand of ter plaatse) bin-nen de perken van de procedures die binnen de organisatie gelden envolgens prioriteit van aanvragen en taken, dit alles onder supervisie vanuw teamleider.Je doet de eerste vaststellingen bij problemen, handelt allerlei incidentenaf (pcs, netwerk, printers, mail ) en je documenteert jouw interventiesin de tool voor het centraal beheer van de IT-aanvragen.

  Je profiel: Je hebt minimaal een diploma secundair onderwijs en aanvullende

  ICT gerelateerde opleidingen zijn een pluspunt. Minstens twee jaar ervaring met de ondersteuning van PC-gebruiker

  binnen een grotere organisatie. Ervaring met eerstelijnsondersteuning. Je gaat vlot om met de volgende operating systems: Windows 7,

  10 en, in mindere mate, Mac OS X en Linux. Algemene hardwarekennis (installatie van pcs, herstelling). Goede kennis van de werking en de configuratie van smartphones en

  tablets (Android, iOS). Basiskennis inzake gebruik van een Active Directory (wachtwoorden,

  opzoekingen ). Je bent communicatief, kan goed omgaan met stress en je werkt

  graag samen in een hecht team. Je kan goed regels en afspraken nakomen.

  PC-TECHNICI (m/v)Voor standplaatsen Leuven en Hasselt - voltijds - niveau C - contractueel

  Ons aanbod voor deze functies:Voltijds - mogelijkheid tot weekendwerk en permanentie (voor technici) - contractueel dienstverband - via aanwerving met een aanleg vaneen wervingsreserve voor 3 jaar. Een boeiende en uitdagende functie, flexibele werktijden, competitief loon, maaltijdcheques, hospitalisatie-verzekering, fietsvergoeding

  NATIONAL SALES MANAGERreinigingssystemen voor de voedingsindustrie

  De functie:

  Je bent in de eerste plaats een commercile gangmaker diede markt van defood & beverage bedrijvenop een actievemanier bewerkt in Vlaanderen en de Benelux, en dit op hetvlak van reinigingssystemen en hygineproblematiek in hetalgemeen.

  Je staat in voor het bewerken van mogelijke prospecten,dit vnl. bij de vleesverwerkende bedrijven, brouwerijen,zuivelproducenten, Je verzorgt tevens de uitbouw vande relatie en wordt het aanspreekpunt bij het opvolgen encontroleren van de servicecontracten.

  Jouw profiel:

  Je hebt een hogere opleiding of bent gelijkwaardig doorervaring.

  Je hebt minstens een saleservaring van vijf jaar.

  Je hebt een goede kennis van reinigingsprocessen.

  Jouw kennis van het Engels en het Frans is snel weer op niveau.

  Demogelijkheid om te werken bij een Europees topbedrijf in zijn sector Demogelijkheid ommee vorm te geven aan de uitbouw van een recente activiteit Functies waarbij je creativiteit en

  ondernemingszin aan bod komen Demogelijkheid om een loopbaan op te bouwen in functie van je eigen ambitie enmotivatie Een competitief salarispakket op het niveau van de functie.

  Indien deze opportuniteit u aanspreekt, mail dan snel naar HR@christeyns.be - Christeyns, Afrikalaan 182, 9000 Gent.

  AANBOD

  Christeyns NV in Gent, werd ruim 60 jaar geleden opgericht, en is inmiddels uitgegroeid tot een internationaal georganiseerde detergenten- en chemicalingroep met 900medewerkers, actief in meer dan 30 landen, en een omzet van 350 miljoen euro. De producten van het bedrijf vinden hun afzet in o.a. de professionele markt van de wasserijen,de oleochemie, de consumentenmarkt, de bouwsector, Voor de verdere versteviging van ons team zoeken we:

  MANAGING DIRECTOR BRAZILThe Job:

  First and foremost you are an entrepreneur, willing to bethe driving force behind the development of our Brazilianoperations and our global business in the various activities inthe whole country.

  This includes mainly to expand the area of activities towardsthe market of chemicals for the construction business, the food& beverage hygiene, the broader area of industrial chemicalsand detergents, the contract manufacturing.

  Your Profile:

  Candidates preferably have a degree in engineering plus anMBA or equivalent.

  You have a proven experience in Brazil and are fluent inPortuguese.

  INTERNE FINANCILE AUDITORDe functie:

  Je voorziet de groep van duurzame en betrouwbareauditsystemen die een adequaat risicobeheer toelaten.Je ontwerpt hiervoor de nodige structuren en stelt denoodzakelijke procedures op.

  In een aanloopfase leer je de activiteiten van de groep en haarverschillende vennootschappen kennen. In die zin ontwerp jeeen auditplanning in functie van een correcte inschatting vande risicos en koppelt hieraan een juiste prioriteitsstelling.

  Jouw profiel:

  Je hebt een opleiding op masterniveau met een stevigefinancile basis.

  Je hebt minstens drie jaar ervaring binnen financile audit.Voor junior profielen kan externe ondersteuning wordenvoorzien.

  Je bent bereid omminstens twee maal per maand te reizen.

 • 3V

  oo

  rd

  ejo

  bv

  an

  jele

  ve

  nd

  ich

  tb

  ijh

  uis

  su

  rf

  jen

  aa

  rJ

  ob

  at.b

  e/W

  es

  t-V

  laa

  nd

  ere

  n

  Stad Nieuwpoort gaat volop voor de verdere professionalise-ring van de stadsdiensten en is op zoek naar nieuwe werk-krachten die mee willen bouwen aan een stad in volle veran-dering en vernieuwing.Ben je geboeid door de werking van een openbaar bestuur,werk je graag mee aan een optimale dienstverlening vooronze bewoners en sta je open om de beleidslijnen van onzekuststad mee uit te denken? Wil je bovendien werken in eengloednieuw administratief centrum dat binnenkort wordtgebouwd? Dan ben jij d kandidaat die we zoeken voorvolgende functies:

  Ons aanbod: een boeiende en uitdagende functie in een veranderende werkomgeving en een marktconform salaris, inclusief een bedrijfswagen voor defuncties HR-manager, Omgevingsambtenaar en Expert financin. Er wordt een wervingsreserve aangelegd van twee jaar. Relevante beroepservaring in deprivsector of als zelfstandige kan voor maximum vijf jaar in aanmerking genomen worden, voor de functies HR-manager, Omgevingsambtenaar, Expertfinancin en Deskundige boekhouding voor maximum tien jaar.Interesse? We verwachten je kandidatuur uiterlijk op 23 februari 2018, online via jobs.nieuwpoort.be. Een volledige kandidatuur bevat een cv, motivatie-brief, een kopie van het diploma en een uittreksel uit het strafregister. Sollicitaties later voltooid dan 23 februari - 23.59 u. beschouwen wij als onvolledig.Je vindt op jobs.nieuwpoort.be ook de uitgebreide informatiebundels met functieomschrijvingen en aanwervingsvoorwaarden.Meer inlichtingen kan je opvragen bij Evelyne Dewulf (personeelsdienst), te bereiken via 058 22 44 85 (9-12 u.) enpersoneelsdienst@nieuwpoort.be.Stad Nieuwpoort let als werkgever op het bevorderen van gelijke kansen bij aanwerving. Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijkerdan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, handicap en nationaliteit.

  OmgevingsambtenaarSTATUTAIR - VOLTIJDS - A1A-A3AJouw functie: Als omgevingsambtenaar sta je in voor een efficinteorganisatie en werking van de dienst stedenbouw en het uitwerken entoepassen van een kwaliteitsvol en duurzaam beleid op het vlak vanruimtelijke ordening.Jouw profiel: Je hebt ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma vanhet universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs vantwee cycli gelijkgesteld met universitair onderwijs, dit in de richting in-genieur, rechten, geografie of architectuur, ofwel in een richting waarvanje studieprogramma aanknopingspunten had met de volgende profiel-elementen: kennis van de reglementering inzake ruimtelijke ordening,ruimtelijk inzicht, visueel voorstellingsvermogen en zicht op de aanslui-ting tussen de ruimte en de onderscheiden maatschappelijke functies diebinnen een gemeente moeten worden ontwikkeld.

  HR-managerSTATUTAIR - VOLTIJDS - A1A-A3AJouw functie: Als HR-manager ben je verantwoordelijk voor eenefficinte organisatie en werking van de personeelsdienst en hetuitwerken en toepassen van een kwaliteitsvol en duurzaam HRM-beleid.Je geeft rechtstreeks leiding aan de medewerkers van de personeelsdiensten je bent lid van het MAT.Jouw profiel: Je hebt ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma vanhet universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs vantwee cycli gelijkgesteld met universitair onderwijs. Je hebt bovendienminstens vier jaar relevante werkervaring.

  Expert financinSTATUTAIR - VOLTIJDS - A1A-A3AJouw functie: Als expert financin ben je verantwoordelijk voor definancile processen en de financile beheerscontrole. Je zorgt voor eenduidelijke financile managementrapportage en levert adviezen aan deFinancieel Beheerder, de secretaris, het MAT en de bestuursorganen van destad en het OCMW.Jouw profiel: Je hebt ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma vanhet universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs vantwee cycli gelijkgesteld met universitair onderwijs. Je hebt bovendienminstens vier jaar relevante werkervaring in de financile sector of op eenfinancile dienst.

  JeugdconsulentCONTRACTUEEL- VOLTIJDS - B1-B3Jouw functie: Als jeugdconsulent ben je verantwoordelijk voor hetefficint cordineren, organiseren en uitvoeren van het jeugdbeleid, inopdracht van het afdelingshoofd administratie. Het is je doel te strevennaar een gentegreerd globaal jeugdbeleid en hierin af te stemmen metverschillende actoren.Jouw profiel: Je hebt ofwel een bachelordiploma, ofwel een diploma vanhet hoger onderwijs van n cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs. Jebent daarnaast in het bezit van een attest jeugdconsulent afgeleverd doorde Vereniging Vlaamse Jeugddiensten of gelijkwaardig, of je bent bereiddit te behalen binnen drie jaar na indiensttreding.

  Deskundige openbaar domeinCONTRACTUEEL - VOLTIJDS - B1-B3Jouw functie: Als deskundige openbaar domein ben je verantwoordelijkvoor het toezicht op het kwalitatief en duurzaam gebruik van de publiekeruimte in overeenstemming met de gemeentelijke regelgeving. Je staat invoor de voorbereiding, uitwerking en controle van uitbestede patrimoni-umwerken.Jouw profiel: Je hebt ofwel een bachelordiploma, ofwel een diploma vanhet hoger onderwijs van n cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs.

  Deskundige boekhoudingCONTRACTUEEL - VOLTIJDS - B1-B3Jouw functie: Als deskundige boekhouding sta je in voor het beheer vande boekhouding van de gemeente, het autonoom gemeentebedrijf en hetOCMW om de juistheid van boekhoudkundige informatie te verzekeren.Jouw profiel: Je hebt ofwel een bachelordiploma, ofwel een diploma vanhet hoger onderwijs van n cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs, ditin n van volgende richtingen: boekhouding, handelswetenschappen enbedrijfskunde, bedrijfsmanagement optie accountancy-fiscaliteit en optiefinancin & verzekeringswezen of gelijkwaardig.

  VismijndirecteurSTATUTAIR - VOLTIJDS - B1-B3Jouw functie: Als vismijndirecteur ben je in opdracht van het afdelings-hoofd administratie verantwoordelijk voor het efficint cordineren,organiseren en uitvoeren van het visserijbeleid. Je voornaamste taak is hetdagelijks plannen en organiseren van de stedelijke vismijn.Jouw profiel: Je hebt ofwel een bachelordiploma, ofwel een diploma vanhet hoger onderwijs van n cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs.Bovendien heb je minstens twee jaar leidinggevende en/of commercileervaring.

 • 4V

  oo

  rd

  ejo

  bv

  an

  jele

  ve

  nd

  ich

  tb

  ijh

  uis

  su

  rf

  jen

  aa

  rJ

  ob

  at.b

  e/W

  es

  t-V

  laa

  nd

  ere

  n

  Al sinds 1974 ontwikkelt en verdeelt BOMA professionele schoonmaakmaterialen, -producten en-machines met veel toegevoegde waarde voor schoonmaakbedrijven, gemeentebesturen, scho-len, zorginstellingen,...BOMA heeft 11 vestigingen in Belgi, Nederland, Luxemburg en Frankrijk.BOMA was in 2016 n van de vier genomineerde bedrijven bij ONDERNEMING VAN HET JAAR.

  Als gevolg van onze groei is onze Technische Afdeling op zoek naar:

  TECHNICI ELECTRO-MECHANICAregio Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabanten regio West-Vlaanderen

  Bekijk beide vacatures op www.boma.eu !

  Iets voor jou ?Stuur je CV met motivatie naar :BOMA AntwerpenT.a.v. Stef Van LaerhovenNoorderlaan 131 - B - 2030 AntwerpenE-mail Stef Van Laerhoven: stef.vanlaerhoven@boma.be

  ENERGIEDESKUNDIGEN &KEURDERS ELEKTRICITEIT,AARDGAS, DRINKWATEREN/OF RIOLERING

  Profiel: (Basis)kennis en/of sterke affiniteit metn of meerdere keuringsdomeinen.

  Ervaring als energiedeskundige, techniekerof keurder is uiteraard een meerwaarde.

  Flexibel verantwoordelijk klantvriendelijk Rijbewijs B perfect Nederlandstalig kennis Frans is een pluspunt

  AAnbod: Vaste job met bediendecontract, correcteverloning, iPhone, werktablet, bedrijfswagen& maaltijdcheques.

  Werken in eigen regio. Geen weekend- of avondwerk! (Interne) opleiding & inloopperiodemet mogelijkheid tot het volgen van extraopleidingen in andere keuringsdomeinen.

  Een job met veel klantencontacten verantwoordelijkheid in een bedrijfin volle expansie.

  inTereSSe? Mail je CV en motivatiebriefnaar thomas.devriendt@acavzw.beACA vzw Meensesteenweg 338 - roeselare

  ACA is een nationaalerkend keurings-organisme voor

  technische controles.door voortdurende

  innovatie, eenuitstekende service

  en de hoge kwaliteitvan keuringen is ACA

  uitgegroeid tot eentoonaangevende

  marktspeler.

  Momenteel zoeken wecollegas (M/V) in alle

  Vlaamse provincies

  PROVINCIEWEST-VLAANDERENZOEKT GEDREVEN COLLEGAS

  Interesse in deze voltijdse jobs met een contract van onbepaalde duur? Stel je dan snel kandidaat enstuur uiterlijk 19 februari 2018 jouw CV, een kopie van jouw diploma en het inschrijvingsformulier naar:vacatures@west-vlaanderen.be of Dienst Personeel & HRM, Provinciehuis Boeverbos,Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries

  Bijkomende nuttige informatie over deze, maar ook nog andere vacatures vind je op www.west-vlaanderen.be

  De Provincie West-Vlaanderen draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in het vaandel.

  DESKUNDIGE PERS, NIEUWS EN NIEUWE MEDIABachelordiploma3 jaar ervaring in communicatie of marketing.

  CENTRUMLEIDER ACASUS, CENTRUM VOOR DUURZAAM BOUWENMasterdiplomaErvaring in regionale economie, bedrijfsmanagement of architectuur-bouwkundestrekt tot de aanbeveling.

  HET OPENBAAR CENTRUMVOORMAATSCHAPPELIJKWELZIJN BLANKENBERGEO.C.M.W. BLANKENBERGE gelooft in de mogelijkhedenvan ieder mens ongeacht leeftijd, geslacht, geaardheid,handicap, etnische afkomst, nationaliteit, geloof oflevensbeschouwing.

  OCMWBLANKENBERGEocmw-blankenberge.be

  JE ZORG INEIGEN HANDEN

  Werft contractueel aan en legt een wervings-reserve aan van 2 jaar voor volgende functie m/v:

  2BEGELEIDERS BUITENSCHOOLSEKINDEROPVANG , uur

  Schaal D1-D2-D3 min. en max. gendexeerde maand-wedde: 1854,69 - 2886,62.Profiel: In het bezit zijn van een attest of getuigschrifterkend door Kind & gezin: ofwel een attest vanbegeleider buitenschoolse opvang ofwel bezig zijnmet een VSPW-opleiding Jeugd -en Gehandicaptenzorg

  Schaal C1-C2 min. en max. gendexeerde maandwedde: 1889,55 - 3179,46.Profiel: In het bezit zijn van een diploma erkend doorKind&Gezin op niveau H.S.O.: ofwel 7de jaar Kinderzorg ofwel Bijzondere Jeugdzorg ofwel een specialisatiejaarLeefgroepen of Internaatwerking.

  Werft statutair op proef aan en legt een wervingsreserve aan van 2 jaar voor volgende functie m/v:

  Legt een wervingsreserve aan van 2 jaar voorvolgende functies in het woonzorgcentrumDe Strandjutter m/v:

  KINESITHERAPEUT

  VERPLEEGKUNDIGE BEJAARDENZORG

  ZORGKUNDIGE BEJAARDENZORGDAG/NACHT

  Schaal BV1-BV3 min. en max. gendexeerde maandwed-de: 2433,40 - 4078,91.Profiel: Je bent houder van een bachelor/master in dekinesitherapie.Alle beroepservaring in openbare dienst en max. 10 jaar inde privsector wordt in rekening gebracht.

  Bachelor : schaal BV1-BV3 min. en max. gendexeerdemaandwedde: 2433,40 - 4078,91.Gegradueerd: schaal C3-C4 min. en max. gendexeerdemaandwedde: 2217,26- 3702,40.Alle nuttige ancinniteit wordt overgenomen.

  Schaal C1-C2 min. en max. gendexeerde maandwedde: 1889,55 - 3179,46.Je bent houder van een certificaat van zorgkundige of vaneen getuigschrift 7de jaar thuis -en bejaardenzorg BSO,uitgereikt na september 2006.Alle nuttige ancinniteit wordt overgenomen.

  Laatstejaarsstudenten komen voor alle functies inaanmerking.

  De volledige functieomschrijvingen vind je op de sitewww.ocmw-blankenberge.beINTERESSE? Richt dan een met de post verstuurdesollicitatiebrief MET curriculum vitae en metafschrift diploma en een recent uittreksel van hetstrafregister aan de heer voorzitter van het O.C.M.W.,Jordaenslaan 34 te 8370 Blankenberge of via mail naarpersoneelsdienst@ocmw-blankenberge.beOnvolledige kandidaturen worden niet aanvaard.Inschrijven kan uiterlijk tot 11 februari 2018.De examens voor zorgkundigen, verpleegkundigen enkinesitherapeut vinden plaats op26 februari 2018. De examens voor begeleider buiten-schoolse kinderopvang vinden plaatsop 19 februari 2018 en op 12maart 2018.

  MET WELKE WERKGEVERS

  HEB JIJ EEN

  PERFECTE MATCH?

  OP JOBAT.BE/MATCHING

  Maak werk van je nieuwe job!

  Registreer je op jobat.be en ontvang dagelijks of wekelijks jobs op maat in jouw mailbox.

 • 5V

  oo

  rd

  ejo

  bv

  an

  jele

  ve

  nd

  ich

  tb

  ijh

  uis

  su

  rf

  jen

  aa

  rJ

  ob

  at.b

  e/W

  es

  t-V

  laa

  nd

  ere

  n

  GEZOCHT (M/V) :

  sterkekracht

  Ardo is op zoek naar technisch talent.Ben jij de technieker, operator of teamleiderdie we zoeken? Bekijk alle vacatures opwww.ardojobs.com

  Ardo is een belangrijke speler in de wereldmarkt invriesverse groenten, kruiden en fruit. Ardo biedt eenhoogtechnologisch machinepark, opleidingen om meete evolueren met de modernisatie en een hechttechnisch team.

  www.ardojobs.com

  Groep Top Motors - een familiale onderneming met vestigingen te Wevelgem, Roeselare enIngelmunster - is reeds meer dan 30 jaar een gevestigde waarde in de automobielwereld.De organisatie vertegenwoordigt de merken Audi,Volkswagen, Seat, Skoda en Volkswagenbedrijfsvoertuigen, zowel in sales en aftersales. Om de verdere groei van de activiteiten tewaarborgen, zijn we voor onze vestiging te Kortrijk-Wevelgem op zoek naar een gedreven(m/v):

  SaleS adviSor audiUw fUnctieAls Sales Advisor ligt de focus op het actief verkopen van Audi premium personenwagens, zowel in deshowroom als tijdens prospectie in de B2B markt. Je treedt op als het gezicht van de onderneming, bij deklant, op events en tijdens beurzen. Je adviseert de klant, biedt hem de juiste offerte aan in functie vanzijn behoefte, je adviseert en begeleidt hem bij de aankoop van zijn wagen of vloot.

  Uw profiel Je hebt een bewezen track-record in de verkoop Je bent een communicatieve, proactieve sales specialist met een winnersmentaliteit Je hebt affiniteit met de automobielbranche Je kan zowel omgaan met de particulier, de zelfstandige ondernemer als met de fleetmanager van eengrote onderneming

  Je bent een teamplayer Je bent stressbestendig, punctueel en flexibel Je kan autonoom werken en beheerst de actuele ICT tools.

  AAnbod Een aantrekkelijk salaris in functie van prestaties en ervaring, aangevuld met extralegale voordelen eneen firmawagen

  Een uitgebreid opleidingsprogramma van de Audi sales-en producttrainingen Een uitdagende functie bij een groeiende officile concessiegroep met kwalitatieve merken Het premium gamma van het merk Audi vertegenwoordigen in de regio Een boeiende werkomgeving binnen een dynamisch en sterk ontwikkelde onderneming

  PEOPLE MAKE THE BRANDHeb je interesse?Mail je cv naar Lieve Van der Stichele op e-mail lieve.rabaey@topmotors.beDiscretie verzekerd. Top Motors, Kortrijkstraat 506, 8560Wevelgem

  Koopkoepel vzwBosdreef 5 - 8820 Torhout

  Koopkoepel vzw is een aankoopcentrale voor zorg- en welzijnsvoorzieningen in Vlaanderenen het Brussels Gewest. Wij ondersteunen deze voorzieningen in hun aankoopbeleid.

  We zoeken, voor spoedige indiensttreding, een enthousiaste medewerker.

  Stafmedewerker aankoopcentraleUw functie:- U bent medeverantwoordelijk voor de organisatie van de aankoopcentrale Koopkoepel vzw.- U bereidt aankoopdossiers voor.- U onderhoudt en verzorgt de contacten met de verschillende organisaties die

  op de dienstverlening een beroep doen en met de respectievelijke firmas waarmeewe samenwerken.

  - U staat in voor een klantvriendelijke en kwalitatieve dienstverlening.

  Uw profiel:- Masterdiploma, bij voorkeur in economische of juridische richting, of bachelordiploma,

  gelijkwaardig door ervaring.- U bent een vlotte communicator en weet de verwachtingen van de klanten professioneel te

  behartigen.- Kennis van de wet op de overheidsopdrachten is een meerwaarde.- Kennis van MS Office-pakketten.- Bereid zijn tot permanente vorming en bijscholing.- Zelfstandig kunnen werken en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel hebben.- Kritische ingesteldheid en overtuigingskracht.

  Wij bieden:- Een contract van onbepaalde duur- Jobtime bespreekbaar- Een competitieve verloning- Extralegale voordelen- Een boeiende en uitdagende werkomgeving- Een aangename werksfeer

  Uw sollicitatiebrief, met curriculum vitae, vr 31 maart 2018 te richten naar:mevr. Hilde Quintens, cordinator Koopkoepel vzw - hilde@koopkoepel.be.

  Meer informatie kan steeds opgevraagd worden bij Koopkoepel vzw - vragen naar:dhr. Koen Viaene 050 74 56 23 www.koopkoepel.be.

 • 6V

  oo

  rd

  ejo

  bv

  an

  jele

  ve

  nd

  ich

  tb

  ijh

  uis

  su

  rf

  jen

  aa

  rJ

  ob

  at.b

  e/W

  es

  t-V

  laa

  nd

  ere

  n

  Feys-Pattyn in Ieper is reeds 27 jaar actief in koeltechnieken, HVAC,warmtepompen en isolatiebouw.We zijn ondertussen een stevige kmo

  met 25tal personen en zijn een sterke speler binnen de sector.

  Dankzij onze groei, zijn wij op zoek naar nieuwe collega's!

  HOOFDMONTEUR HULPMONTEUR ELEKTRICIEN HERSTELLER MET ERVARING

  Wat kunt u bij ons verwachten? Een familiale omgeving met flexibiliteit,een correcte verloning met extralegale voordelen, goede werksfeer,

  kans tot zelfontplooiing, open communicatie,

  INTERESSE? Contacteer ons op 057 42 94 94 of via info@feys-pattyn.be -Oostkaai 82 te 8900 IeperOostkaai 82 te 8900 Ieper

  OCMW HARELBEKE

  Het OCMW van Harelbeke is de motor van het sociaal en ouderenbeleid in de stadHarelbeke. Voor onze sociale dienst zijn we op zoek naar een (m/v):

  MAATSCHAPPELIJK WERKERJouw functie: Je verzekert het recht op maatschappelijke dienstverlening aan deinwoners van Harelbeke zodat zij een leven kunnen leiden dat beantwoordt aan demenselijke waardigheid. Je helpt hen bij het bieden van de nodige ondersteuning enbegeleiding op financieel, relationeel, familiaal, vlak. Je werkt binnen de krijtlijnenvan de relevante wetgeving en werkt in nauw overleg samen met collegas op desociale dienst.

  Jouw profiel: Je basishouding stemt overeen met de missie, visie en waarden vanhet OCMW van Harelbeke. Je stelt het welbevinden van de clint voorop en kaneventueel terugblikken op enige ervaring. Je bent houder van een bachelordiplomamaatschappelijk werk of het diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg ofdaarmee gelijkgesteld.

  Aanbod: We bieden jou een boeiende job in een aangename werksfeer met eenaantrekkelijk loon conform de baremas. Het betreft een voltijdse job in contractueelverband van onbepaalde duur. Voor deze vacature wordt een werfreserve aangelegdvoor de duur van 3 jaar. Er zijn tal van mogelijkheden tot het volgen van vorming. Hetbruto startloon is voor een voltijdse functie 2.389,8. Functierelevante beroepservaringkanwordenmeegenomen (met eenmaximum van 12 jaar). We bieden ook extralegalevoordelen zoals maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering en fietsvergoeding.

  Hoe solliciteren? Stuur je motivatiebrief, cv en kopie van je diploma naarvacature@ocmwharelbeke.be. Dit ten laatste tegen 11 februari 2018.

  Bij Fil Rougeligt eenwaardevol pakjevoor jouklaar...

  intern commercieel medewerker

  ... een pakje metmooie klanten en prospecten dat graag met heel veelzorg zou behandeld worden door onze nieuwe competente m/v

  Vooraleer we spreken van openmaken verwachten wij dat je aantoont over een pakjewerkervaring in de communicatie/reclamesector te beschikken. Verder kan je nog uit-pakken met jouw resultaatgedrevenheid, uitstekende kennis Nederlands, communicatievevaardigheden, kennis van Office-pakketten, zelfstandig werk, verantwoordelijkheidszin, ...

  Wij pakken je in met een bespreekbaar uurrooster, een veelzijdige gevarieerde job-inhoud, een creatieve no-nonsense werkplek, verloning en extralegale voordelen

  volgens ervaring en inzet.

  Wil je deel uitmaken van een verrassend Gents reclamebureau met eenspecialisatie in arbeidsmarktcommunicatie? Stuur dan snel jouw

  cv en motivatiebrief naar sollicitatie@filrouge.be en wie weetwacht jou wel de verrassing!

  www.filrouge.be

  PROPERTY MANAGER(ref. 42 747) ma/ba met bouwtechnische affiniteit

  De uitdaging: Na een korte introductie zal je instaan voor de follow-up van een 250-talBelgische vastgoedeigendommen o.a. retailparken en handelszaken. Je werkt hiertoedeels intern en volgt tevens de panden ter plaatse op: begeleiding van huurdersbij contractaanvang/-beindiging plaatsbeschrijvingen, meteropnames, controlesen inspecties onderhoud en herstellingen i.s.m. externe professionele partners behandeling van schadegevallen (verzekeringsdossiers) administratieve follow-up samenwerking met het vastgoedteam (juristen, architect).

  Profiel: bachelor of master affiniteit met vastgoed, bouw- en/of verzekeringsdossiers proactieve organisator praktische problem solver administratief vaardig vlottebeheersing van de Franse taal.

  Aanbod: de uitdaging om autonoom een ruim patrimonium te beheren een bredefunctie met ruime bevoegdheden een collegiale werkomgeving in een no-nonsense

  organisatiecultuur een Belgisch patrimoniumbeheerder met familiale roots eenattractief loonpakket + bedrijfswagen.

  INTERESSE? Contacteer of stuur cv naarVerdonck Personeelsmanagement

  verdonck.personeel@skynet.beof 056 53 11 80 of 059 26 76 57

  VABELD is een toonaangevende vastgoedholding ontstaanuit de Euro Shop winkelketen. Voor de zetel in ROESELAREzoeken wij een (m/v):

  Aanwerving exclusiefbegeleid door onspersoneelsadviesbureau.

  www.verdonckpersoneel.com Menen Oostende

  www.vabeld.eu

  Het Zorgbedrijf Harelbeke is demotor van het ouderenbeleidin de stad Harelbeke. Voor onswoonzorgcentrum De Vlinder zijnwe op zoek naar een (m/v):

  Je bevordert de zelfredzaamheid van de bewoner door deskundige kinesitherapeutischebehandelingen. Je ondersteunt de comfortzorg indien de zelfredzaamheid afneemt.Daarnaast heb je een adviserende, sensibiliserende en ondersteunende rol in de algemenewerking van het woonzorgcentrum.

  Je bent houder van een universitair diploma in de kinesitherapie of een diploma vanhoger onderwijs lange type buiten de universiteit in kinesitherapie (licentiaat of masterin de kinesitherapie). Indien diploma behaald vr 1 november 2002, een diploma vankinesitherapie, na een opleiding van minstens 3 jaar in het voltijds hoger onderwijs(gegradueerde in de kinesitherapie). Laatstejaarsstudenten worden toegelaten tot deselectie op voorwaarde dat ze binnen de termijn van 4 maand hun eindexamens afleggen.

  Stuur jouw motivatiebrief, cv, kopie van jouw diploma naar vacature@zbharelbeke.be. Ditten laatste tegen 25/02/2018. Selectiegesprekken worden voorzien op 2 maart. Gelieve dezedatum alvast vrij te houden.

  HARELBEKEKINESIST

  JOUW FUNCTIE

  JOUW PROFIEL

  HOE SOLLICITEREN?

  Ontdek alvast alle info over de profielvereistenen wat we te bieden hebben via jobat.be/harelbeke

 • 7V

  oo

  rd

  ejo

  bv

  an

  jele

  ve

  nd

  ich

  tb

  ijh

  uis

  su

  rf

  jen

  aa

  rJ

  ob

  at.b

  e/W

  es

  t-V

  laa

  nd

  ere

  n

  BARTS POTATO COMPANYbvba,methoofdzetel inVLETERENen buitenlandse verkoopkantoren(Frankrijk, Spanje), is als familialeonderneming reeds meer dan 50jaar gespecialiseerd in deverwerking en internationalehandel van aardappelproducten.

  Met het oog op nieuwe investeringen wordt het kaderteamuitgebreid met (m/v)

  PRODUCTIEMANAGER rechterhand van de familiale directie eindverantwoordelijke productie, personeel & techniek (ref. 112 501B)De uitdaging: Je zal de bedrijfseigenaars bijstaan in de algemene leiding over de productie-en verpakkingslijnen: dagelijks overleg met de planning aansturing van de ploegchefs(5 ploegen) people management op de werkvloer begeleiding bij wijziging in productieruns oplossen van praktische problemen controle op afgewerkte producten overleg met dekwaliteitsdienst (BRC-certificaat) aansturing en opvolging van eigen techniekers en contractors procesoptimalisatie rapportering aan de bedrijfsleiding.

  Profiel: praktische organisator en people manager goed opleidingsniveau (master ofgelijkwaardig door ervaring) relevante ervaring als productieleider ambitieus en gericht opverdere groei affiniteit met voeding is een pluspunt.

  ADMINISTRATIEF VERANTWOORDELIJKEEXPORT toekomstig hoofd commercile binnendienst (ref. 112 502B)De uitdaging: Na een grondige interne introductie zal je instaan voor het beheer vanexportdossiers: offerte-opmaak orderverwerking contractopvolging stockbeheer facturatie factuurcontrole op aan- en verkoop afspraken i.v.m. logistiek exportdocumenten Je rapporteert rechtstreeks aan de familiale directie.

  Profiel: master/bachelor met relevante ervaring in een commercile binnendienst meertalig(N/F/E) cijfermatig en punctueel autonome werker met groeipotentieel.

  Aanwerving exclusiefbegeleid door onspersoneelsadviesbureau.

  www.verdonckpersoneel.com Menen Oostende

  INTERESSE? Contacteer of stuur cvnaar Verdonck Personeelsmanagement verdonck.personeel@skynet.be of056 53 11 80 of 059 26 76 57.

  AANBOD voor beide functies: verantwoordelijke jobs met verdere groeikansen eengrote betrokkenheid bij het management een jonge teamspirit een familiale KMO-cultuurmet korte beslissingskanalen een groeibedrijf met concrete investeringsplannen eenattractief salarispakket.

  MEDEWERK(ST)ERPATRIMONIUMBEHEER (ref. 52 320)communicatieve bachelor of gelijkw. door ervaringmet sterke interesse voor vastgoedbeheerDe uitdaging: Na een grondige introductie word je een aanspreekpunt voor: de behandelingvan herstellingsaanvragen, de controle op naleving van de huurreglementering, huisbezoekenen plaatsbeschrijvingen de organisatie, cordinatie en opvolging van herstellingswerken,schadedossiers en klachten de administratieve follow-up.

  Profiel: sterk in administratie en organisatie assertief en kordaat in de omgang zelfstandig enproactief kunnen werken affiniteit met vastgoedbeheer is een pluspunt.

  Aanbod: een veelzijdige en autonome functie met talrijke contacten ruimte voor eigeninitiatieven een solide en goed gestructureerde organisatie een aantrekkelijke teamspirit

  vast werk in een omgevingmet een goedework-life balance (o.a. extra verlof en feestdagen) een stimulerend vast loon (Vlaamse baremas) + diverse extralegale voordelen.

  INTERESSE? Contacteer of stuur cv naarVerdonck Personeelsmanagement,verdonck.personeel@skynet.be of

  056 53 11 80 of 059 26 76 57.

  DE LEIE cvba, gevestigd in WERVIK, is een sociale huis-

  vestingsmaatschappij. Ter opvolging van de 1300 huurwoningen

  wordt het team uitgebreid met een fulltime medewerk(st)er:

  Aanwerving exclusiefbegeleid door onspersoneelsadviesbureau.

  www.verdonckpersoneel.com Menen Oostende

  www.de l e i e .be

  JUNIOR OFFICE MANAGERdiensthoofd logistieke administratie (ref. 77 327)De uitdaging: In een eerste fase zal je alle administratieve taken vervullen die eigen zijn aan detransport- enwarehouse-activiteitenbinnendegroep.Daarna zal je als diensthoofd vande logistiekeadministratie instaan voor: de algemene organisatie van de administratieve dienstverlening het dagelijks zelf uitvoeren van diverse operationele taken het beheer van tarieven encontracten de personeelsorganisatie en de coaching van een 8-tal bedienden de optimaliseringvan de administratieve processen en de klantenservice de afstemming met de IT-diensten(ondersteuning, automatisering). Je rapporteert rechtstreeks aan de familiale directie en wordthierin bijgestaan door een ervaren senior administrator met een gespecialiseerde expertise.

  Profiel: initiatiefrijke master of gelijkwaardig met vlotte administratieve skills een uitstekendeorganisator met een sterk logisch redeneervermogen cijfermatige aanleg minstens initile ervaringin een commercieel-dienstverlenende omgeving talenkennis: N/F/E daadkrachtige leider die zichals een operationeel rolmodel profileert vertrouwd met een KMO-spirit.

  PLANNER TANKTRANSPORT(ref. 77 326C)De uitdaging: In nauwe samenwerkingmet hetplanningsteamzal je instaan voor: deontvangst vannieuwe opdrachten voor vervoer van vloeistoffen (volle vrachten) de planning en toewijzingvan vrachtwagens en chauffeurs de continue opvolging en bijsturing van de orders en dechauffeurs de communicatie met klanten. Op administratief vlak word je ondersteund door eengespecialiseerd medewerker.

  Profiel: proactieve organisator die vlot met veranderingen omgaat sterk redeneervermogen communicatief vaardig (N/F/E) vertrouwd met de leefwereld van chauffeurs.

  Aanbod voor beide functies: veelzijdige functies op niveau met een ruime bevoegdheid een moderne werkomgeving en een dynamische, familiale teamspirit een gespecialiseerd

  nichebedrijf met een uitstekende reputatie op het vlak van kwaliteit en service aantrekkelijkeen marktconforme loonvoorwaarden (te bespreken).

  INTERESSE? Contacteer of stuur cv naarVerdonck Personeelsmanagement

  verdonck.personeel@skynet.beof 056 53 11 80 of 059 26 76 57

  TRANSPORT MERVIELDE nv is een familiale onderneming met hoofdzetel in ERTVELDE. Samenmet de zusterbedrijven Transport Van Heesvelde nv en Transport TVT Vervoer nv zijn wijgespecialiseerd in transport en opslag van vloeistoffen en in tankcleaning (125 trekkers, 180werknemers). Onze klanten zijn gereputeerde bedrijven uit de chemie en smeerolie-industrie.Ter versterking van de interne diensten wensen wij over te gaan tot de aanwerving van een (m/v)

  www.mervielde.be

  Aanwerving exclusiefbegeleid door onspersoneelsadviesbureau.

  www.verdonckpersoneel.com Menen Oostende

  2 PRODUCTIELEIDERS(ref. 110 404B)

  De uitdaging: Als ploegleider word je verantwoordelijk voor de afdeling specialiteiten.Je job omvat: de dagelijkse ploegoverdracht de praktische werkorganisatie deaansturing en motivering van een 25-tal productiearbeiders: clarkchauffeurs, keuken-bereiders, operatoren, de opstart van nieuwe orders de bijsturing aan deproductielijnen technische interventies bij eenvoudige storingen overleg met detechnische dienst i.v.m. machine-aanpassingen het voorzien van opleidingsprogrammasvoor de medewerkers rapportering aan de productiemanager.

  Profiel: een motiverende leider op de werkvloer een (hogere) technische opleidingen/of ervaring in een productieomgeving affiniteit met voeding of agro-industrie bereidte werken in 2-ploegen of een vaste nachtploeg.

  Aanbod: de uitdaging om autonoom een productie-unit te runnen een mensgerichteorganisatie met kansen tot zelfontplooiing en bijscholing een bedrijf met een sterke focusop veiligheid en kwaliteit een groep die fors investeert in de regio nl. binnenkort nieuweproductievestiging in Poperinge attractieve loonvoorwaarden + voordelen.

  INTERESSE?Contacteer of stuur cv naar

  Verdonck Personeelsmanagement,verdonck.personeel@skynet.be of

  056 53 11 80 of 059 26 76 57.Aanwerving exclusiefbegeleid door onspersoneelsadviesbureau.

  www.verdonckpersoneel.com Menen Oostende

  Je haalt er meer uit bij Aviko

  EUROFREEZ in POPERINGE (Proven) maakt deel uit van deAviko Groep.Weproduceren een assortiment hoogwaardigeaardappelspecialiteiten zoals een breed assortiment aanfrieten, diepvriespurees, snacks en gratins. Eurofreez bedientklanten in Retail, Food Service en Industrie en exporteert naarmeer dan 60 landen. Ter uitbreiding zoeken wij

  Zin in een nieuwe jobdicht bij huis?

  Snel naar jobat.be

 • 8V

  oo

  rd

  ejo

  bv

  an

  jele

  ve

  nd

  ich

  tb

  ijh

  uis

  su

  rf

  jen

  aa

  rJ

  ob

  at.b

  e/W

  es

  t-V

  laa

  nd

  ere

  n

  Bouw jij mee aan ons toekomstplan? Reageer dan snel!

  melissa@aanwervingshuis.beVaartstraat 25 | 8500 Kortrijk | T 056 225 880www.aanwervingshuis.be |

  Deze functies worden exclusief behandeld door Aanwervingshuis.

  Onze klant,Votquenne Foundations teKortrijk is d specialist voorfunderings-en beschoeiingstechnieken.

  Hun gedreven team streeft kwalitatieve en klantgerichtetotaaloplossingen na. Persoonlijkheid en flexibiliteit, dit is de krachtvan Votquenne Foundations.

  Wegens toenemende vraag, zijn zij op zoek naar een betrokkenm/v:

  Je taken:

  Jebentdecontactpersoonvoordeaannemersmetwie je samen technischeoplossingen

  uitwerkt en de prijsvragen verzorgt voor de funderings- en beschoeiingstechnieken.

  Bij toekenning van het project, ben jij het overkoepelende aanspreekpunt van de klant

  ensuperviseer jevanAtotZhetproject teneindeeencorrecteuitvoering tegaranderen.

  Je rapporteert rechtstreeks aan de zaakvoerdermet wie je regelmatig overleg pleegt

  inzake commercile opportuniteiten en optimalisatie.

  Je profiel:

  Je hebt bij voorkeur een bouwkundige opleiding genoten of bent gelijkwaardig door

  je kennis of ervaring. Je bent in staat om te onderhandelen op hoog niveau en te

  communiceren met tal van betrokken partijen (aannemers, studiebureaus, interne

  projectleiders, management,...). Je bent leergierig en wil je verdiepen in dezematerie.

  Project Managervoor funderings-en beschoeiingstechnieken (ref. 5183)

  Je taken:

  Alswerfleider stuur je jouw teamrondde funderingswerken ter plaatse aan (opdewerf).

  Je beheert deze projecten autonoom van A tot Z.

  Je stuurt de machinebedieners aan, volgt de werkzaamheden op, bespreekt de

  projecten op dewerfvergaderingen, enz..

  Je werkt nauw samen met de projectleider en interne planner en denkt actief mee

  aan het eindresultaat.

  Je profiel:

  Jouw betrokkenheid zorgt ervoor dat je jouw medewerkers op een duidelijke en

  constructieve manier aanstuurt. Je kan van nature goed het overzicht behouden en

  denkt pro-actiefmee op lange termijn. Je hebt bij voorkeur een bouwkundige opleiding

  genoten of bent gelijkwaardig door je kennis of ervaring.

  Werfcordinatorvoor funderings- en beschoeiingstechnieken (ref. 5179)

  Verantwoordelijke Logistiekvoor kranen, bouwmachines en -materieel (ref. 5181)

  Je taken:

  Vanwege de sterke groei, zal je een collega met dezelfde functie ontdubbelen.

  Je organiseert de planning van de mensen en de machines waarbij je regelmatig

  communiceert met de werfleiders.

  Bij pannes aan machines, plan jij het onderhoud of de herstelling door externe

  leveranciers of via de eigen technieker.

  Vanuit het management ontvang je de grote lijnen qua projectplanning die jij verder

  in detail omzet naar een dagplanning. Over de verschillende afdelingen heen, zorg jij

  voor een optimale bezetting van de beschikbare medewerkers, gereedschappen en

  regel je de transporten.

  Met je ervaren collega kan je je functie afstemmen en de taken onderling verdelen.

  Je profiel:

  Plannen en organiseren zijn jouw passie en staan hier centraal in de job. Technische kennis

  zou welkom zijn voor het inschatten van de werking van de machines om je leveranciers

  beter te kunnen aansturen en af te toetsen wat de kosten zijn. Je houdt van een zeer

  gevarieerde functiewaarbij jedagelijksvlotcommuniceertmetverschillendepartijen.

  Votquenne Foundations is een gedreven ondernemingdie je een veelzijdige functie biedt waarbij je jouwonderhandelingstalenten kan benutten.

  Naast een degelijke verloning met extralegale voordelen,biedt men een firmawagen en al de nodige werkmiddelen.Ze voorzien een on-the-job-opleiding door de zaakvoerderen/of een ervaren collega die je elk facet leert kennen.

  Jouw inzichten en bijdrage worden geapprecieerd.

  VOTQUENNEFOUNDATIONS:NEVER STOP A SUCCESSFULGENERATION, JOIN US!

 • 9V

  oo

  rd

  ejo

  bv

  an

  jele

  ve

  nd

  ich

  tb

  ijh

  uis

  su

  rf

  jen

  aa

  rJ

  ob

  at.b

  e/W

  es

  t-V

  laa

  nd

  ere

  n

  Eerste ervaring in HR en klaar voor een nieuwe uitdaging?

  ONDERNEMENDEHR-MAN/VROUW

  Hudson zoekt:

  Je komt graag in contact met klanten en droomt Je komt graag in contact met klanten en droomt Je komt graag in contact met klanten en droomt ervan een HR-consultant of HR-business- ervan een HR-consultant of HR-business- ervan een HR-consultant of HR-business- partner te worden. partner te worden. partner te worden.

  Je wil je kennis van het bedrijfsleven n van de Je wil je kennis van het bedrijfsleven n van de Je wil je kennis van het bedrijfsleven n van de HR-praktijk gevoelig uitbreiden via HR-oplei- HR-praktijk gevoelig uitbreiden via HR-oplei- HR-praktijk gevoelig uitbreiden via HR-oplei- dingen en kennisdeling met collegas. Maar dingen en kennisdeling met collegas. Maar dingen en kennisdeling met collegas. Maar ook leren door te doen en te ervaren is jou ook leren door te doen en te ervaren is jou ook leren door te doen en te ervaren is jou op het lijf geschreven. op het lijf geschreven. op het lijf geschreven.

  Je stelt alles in het werk om een uitstekende Je stelt alles in het werk om een uitstekende Je stelt alles in het werk om een uitstekende klantenservice te garanderen. Je combineert klantenservice te garanderen. Je combineert klantenservice te garanderen. Je combineert een grote zin voor verantwoordelijkheid met een grote zin voor verantwoordelijkheid met een grote zin voor verantwoordelijkheid met fl exibiliteit. fl exibiliteit. fl exibiliteit.

  Je neemt de volledige verantwoordelijkheid op Je neemt de volledige verantwoordelijkheid op Je neemt de volledige verantwoordelijkheid op voor de HR-projecten die je autonoom uitvoert voor de HR-projecten die je autonoom uitvoert voor de HR-projecten die je autonoom uitvoert bij diverse klanten. bij diverse klanten. bij diverse klanten.

  Je hebt interesse in n van volgende domei- Je hebt interesse in n van volgende domei- Je hebt interesse in n van volgende domei- nen: Rekrutering & Selectie, Competentie- & nen: Rekrutering & Selectie, Competentie- & nen: Rekrutering & Selectie, Competentie- & performancemanagement, Talent Assessment, performancemanagement, Talent Assessment, performancemanagement, Talent Assessment, Functieclassifi catie, Functieclassifi catie, Functieclassifi catie,

  Je zoekt een organisatie die ondernemerschap Je zoekt een organisatie die ondernemerschap Je zoekt een organisatie die ondernemerschap en initiatief naar waarde schat en die investeert en initiatief naar waarde schat en die investeert en initiatief naar waarde schat en die investeert in jouw persoonlijke groei als HR-professional. in jouw persoonlijke groei als HR-professional. in jouw persoonlijke groei als HR-professional.

  Erkenning

  snum

  merwervin

  g&selec

  tieVG

  .206/B

  BHG

  B-AA

  04.00

  8W.RS.98

  LidvanF

  edergon

  Interesse om te werken in een vooraanstaand consultancybureau met grote ambities?Surf naar be.hudson.com voor meer informatie, neem contact op met Sarah Schietecatte op 09/242 54 24,of solliciteer via hr.careers@jobs.hudson.com met vermelding van referentie BE762354.Je sollicitatie wordt snel en discreet behandeld.

  Interesse?Surf naar be.hudson.com voor meer informatie en solliciteer via sarah.scheerlinck@jobs.hudson.commet vermelding van referentie BE764869. Je sollicitatie wordt snel en discreet behandeld.

  Sales ManagerCoachende verkoopverantwoordelijke en expert in solution selling

  Je functie: Als Sales Manager ben je verantwoordelijk voor hetuitzetten van de salesstrategie voor de directe en channel-verkoop, het vormgeven en uitrollen van de verkoopprocessenen -tools Vanuit je degelijke markt- en productkennis geef jeleiding aan de bestaande Business Developers en sta je in voorde verdere introductie van specialist solution selling enchallenger sales in de organisatie. Bovendien sta je in voor eenkwalitatief beheer van de key accounts Je maakt het jaarlijksesalesplan op en samen met je team bepaal je actiepunten. Jestaat garant voor het halen van commercile doelstellingen enhet uitbouwen van de klantenportefeuille door een meerproactieve benadering van de markt Je maakt deel uit van hetmanagement team en rapporteert aan de Managing Director.

  Je profiel: Je beschikt over een diploma en denkvermogen opmasterniveau Je hebt een gedegen saleservaring opgebouwdvan 5 tot 10 jaar in een leidinggevende rol bij voorkeur in de IT/telecomsector, maar dit is geen vereiste Door je sterke visie en

  operationele ervaring op het gebied van solution selling volgje ad rem de markt op en handel je adequaat naargelang denoden en behoeftes. Je werkt een doordachte verkoopstrategieuit en lanceert duurzame initiatieven om doelen te realiseren Alspeoplemanager weet je je team te coachen en on-the-job tebegeleiden. Met respect voor de collegas, maar ook vanuit eennuchtere openheid, begeester je anderen Je spreekt vloeiendNederlands, Frans en Engels.

  Aanbod: Een verantwoordelijke, veelzijdige en uitdagendefunctie in een groeiende onderneming met een toonaangevendereputatie dankzij de continue investering in innovatieve projecten De kans om impact te hebben op de bedrijfsstrategie binneneen flexibele werkomgeving, waarbij ruimte voor initiatief, respecten integriteit hoog in het vaandel gedragen worden Eencompetitief salaris aangevuld met een commissiesysteem enextralegale voordelen Opleiding en ondersteuning, zowel internals extern.

  LCL Data Centers (www.lcl.be) is eenBelgisch carrierneutraal datacenter(gelegen in Diegem, Aalst enAntwerpen) dat zijn klanten in deindustrie, de dienstensector en deoverheid sinds 2002 een beveiligdeomgeving voor de outsourcing van hundata aanbiedt. Door een continuefocus op innovatieve oplossingen,klantgerichtheid, veiligheid en deI do care-mentaliteit van de 15 mede-werkers realiseert LCL een jaarlijksegroei van om en bij de 10%. Om hetcommercile team te coachen en desales te boosten zijn we op zoek naareen competente Sales Manager (m/v)

  Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.

  DIEGEM

  Erkenn

  ingsnum

  mer

  werving

  enselec

  tieVG

  206/

  B-BH

  GB-AA

  04.008

  W.RS.98

  lidv

  anFedergon

 • 10V

  oo

  rd

  ejo

  bv

  an

  jele

  ve

  nd

  ich

  tb

  ijh

  uis

  su

  rf

  jen

  aa

  rJ

  ob

  at.b

  e/W

  es

  t-V

  laa

  nd

  ere

  n

  Interesse?Surf naar be.hudson.com voor meer informatie en solliciteer viaellen.roegis@jobs.hudson.com met vermelding van referentie BE765195.Je sollicitatie wordt snel en discreet behandeld.

  SVK (www.svk.be) is specialist in deproductie van duurzame gevel- endakmaterialen in vezelcement voor deinternationale bouwmarkt en biedtdaarnaast een hedendaags gammagevelstenen aan. Dankzij een trouwteam van enthousiaste en bekwamemedewerkers slaagt SVK erin omeen flexibele partner te zijn voorvoorschrijvers, verwerkers en ver-delers. Het bedrijf kan terugvallen opeen trouw clinteel dat de uit-muntende kwaliteit van zijn productenwaardeert. Voor de hoofdzetel in Sint-Niklaas zoeken wij momenteel een(m/v)

  Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.

  SINT-NIKLAAS

  Erkenn

  ingsnum

  mer

  werving

  enselec

  tieVG

  206/

  B-BH

  GB-AA

  04.008

  W.RS.98

  lidv

  anFedergon

  Operationeel DirecteurHoofd van technische diensten en productie met ijzersterke cordinerende en peoplemanagementvaardigheden

  Je functie: Als Operationeel Directeur ben je de eindverant-woordelijke en het aanspreekpunt voor de technische en operationeleafdelingen vanSVK. In totaal superviseer je een160-talmedewerkersdie dagelijks worden aangestuurd door verschillende line managers Als cordinator stem je de activiteiten van de afdelingen op elkaar afen stimuleer je een transparante communicatie en efficintesamenwerking tussen de technische diensten. In dit kader breng jestructuren enprocessen in kaart en optimaliseer je dewerkprocessenen doorstroom van informatie Je ziet toe op de naleving vanbeleidslijnen, veiligheidsnormen en interne/externe regels enprocedures. Je bouwt verder aan een performant kwaliteitsbeleid Als coach motiveer en betrek je je medewerkers, zodat zij eenwaardevolle bijdrage kunnen leveren aan de afdelingsdoelstellingen Je speelt een actieve rol bij de aankooponderhandelingen voorgrondstoffen en energie Je bent lid van het directiecomit, waarin jehet operationele domein overstijgt en samen met je collega-directieleden meebouwt aan de toekomst van SVK. Je beslist mee

  over investeringen en neemt een trekkersrol op in de ontwikkelingvan producten in functie van de marktontwikkelingen.

  Je profiel: Je genoot een technische universitaire opleiding (ofbent gelijkwaardig door ervaring) en beschikt over een solideervaring in een operationeel-cordinerende rol met people-management in een productiecontext Je bent enerzijds in staat omeen visie te ontwikkelen en structuur aan te brengen, afgestemd opde bedrijfsdoelstellingen. Anderzijds beschik je over een hands-onmentaliteit en ben je dagelijks op de vloer aanwezig Je bent eenbruggenbouwer, zowel extern als intern, en bent bedreven in hetvormen van een hecht team. Als coach ben je in staat om je mede-werkers te enthousiasmeren en naar een hoger niveau te tillen Jebent erop gericht om een efficint kwaliteitssysteem te bewerk-stelligen en denkt meemet jouw commercile collegas op het gebiedvan productontwikkeling Je toont resultaatgerichtheid, manage-mentinzicht en gedrevenheid Je bent in staat je vlot uit te drukken inhet Nederlands en Engels. Idealiter heb je kennis van het Frans.

  Interested? Please visit be.hudson.com for more information and apply for a positionby sending an email to charlot.veraverbeke@jobs.hudson.com. Do not forget to mention reference BE765597.Your application will be dealt with swiftly and in the strictest confidence.

  Business Transformation ManagerChange manager with strong people skills

  Your position: The Business Transformation Managersupports group management in identifying, structuring andexecuting major improvement initiatives within the Lets Makeit Together campaign. As such you manage the changeprogramme and ensure that the organisation achieves itsambitions You structure and coordinate the different projects/priorities up to implementation You support idea generation, ina fact-based and structured manner You contribute to thestrategic planning process and propose improvement areas You gather best practices in the market and actively stimulatethe sharing of best practices between departments You act asa project manager for specifically attributed projects In this role,you work closely together with the group and companymanagement teams and report directly to the Vice President You are a strongly performing business professional who aimsto evolve towards advanced management responsibilitieswithin a global industrial group.

  Your profile: You hold a Masters degree You preferablyhave experience in a high performing organisation in a similarrole, management consultancy is a plus You possess acombination of fact-based analytical skills and a pragmaticcan-do attitude You are eager to learn and develop within afast-changing environment You are able to communicate in animpactful manner You are comfortable interacting with all levelsof the organisation.

  Our offer: To work at a company that is at the forefront oftechnology in its segment and strives to be ready for thechallenges of the future The opportunity to develop yourselffurther and take the initiative in a dynamic and fast-growinginternational group.

  The Picanol Group, headquartered inBelgium (Ypres), specialises in thedevelopment, production and sale ofweaving machines (Picanol), engi-neered casting solutions (Proferro) andcustom-made controllers (PsiControl).The group is listed on the stockexchange (Euronext) and has over2,000 employees. The company isgoing through a change trajectory,internally known as the Lets Make itTogether campaign, with a multitude ofhigh impact initiatives running con-currently. To secure the timely deliveryof the existing initiatives, and structurenew improvement areas, the PicanolGroup aims to strengthen the groupsupport with a (m/f)

  YPRES

  Recruitmentand

  selectionapprovalnumberVG

  .206/B

  -BHGB-AA

  04.008

  -W.RS.98

  Mem

  berofFedergon

  The Picanol Group, headquartered in The Picanol Group

  This recruitment is exclusively conducted by Hudson.

  Maakje eigenmelkweg

  als HR & Payroll Officer (Kallo)

  De jobJe rol is tweeledig: enerzijds ben je als payroll expert verantwoordelijk voor een tijdige en correcte

  payrollverwerking voor 200 arbeiders

  anderzijds ben je als HR transition executer verantwoordelijk voorprocesverbeteringen om een efficint en kostenbewust HR-beleid te realiseren.

  Jij Je hebt een bewezen ervaring in een gelijkaardige functie binnen een industrile

  omgeving

  Je beschikt over een sterke expertise en actuele kennis inzake sociaal-juridischedossiers

  Je kan vlot werken met payroll-, registratie- en planningssystemen

  Je bent een initiatiefnemer en teamplayer die het HR-beleid samen met jecollegas op een professionele manier vorm wil geven.

  Werken bij MilcobelMilcobel is de grootste zuivel-coperatie van Belgi.Elk jaar zetten wij zon 1,4 miljard liter melk om in heerlijke zuivel-producten. Onze 2.900 leden-melkveehouders werken samenaan een duurzame toekomst, en daar kan jij hen bij helpen.

  Lanceer je loopbaan viaStuur je cv en motivatiebrief met vermelding van referentie BE765460 naar Hudson,t.a.v. Annelies Deschaght, Moutstraat 56, 9000 Gent, + 32 9 242 54 91e-mail annelies.deschaght@jobs.hudson.com, be.hudson.com

  Erkenningsnummer werving & selectie VG. 206/B BHG B-AA04.008 W.RS.98 Lid van Federgon Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson

 • 11V

  oo

  rd

  ejo

  bv

  an

  jele

  ve

  nd

  ich

  tb

  ijh

  uis

  su

  rf

  jen

  aa

  rJ

  ob

  at.b

  e/W

  es

  t-V

  laa

  nd

  ere

  n

  Interesse?Surf naar be.hudson.com voor meer informatie en solliciteer via liesbeth.reychler@jobs.hudson.commet vermelding van de juiste referentie. Je sollicitatie wordt snel en discreet behandeld.

  Communicatie- & MarketingtalentOndernemende multitasker gedreven door online communicatie - Ref. BE764904

  Je functie: Samen met je collega vertaal je de ambitieuze groeidoelstellingen van de Aspiravi-groep naar een effectief communicatie-en marketingplan. Je zorgt samen voor de planning, organisatie en opvolging van de interne en externe communicatie en draagt zo bijaan een optimale uitstraling, naamsbekendheid en imago, in lijn met de huisstijl en bedrijfscultuur van Aspiravi De ontwikkeling, bouwen exploitatie van een windpark of biomassacentrale vraagt een goede communicatie ten aanzien van de verschillende stakeholders zoalsgemeenten, omwonenden, aandeelhouders, partners, investeerders, Je weet ook professionele persrelaties uit te bouwen Je bent verantwoordelijk voor de uitbouw van de online communicatie van de groep, zoals het dagelijks updaten van de verschillendewebsites, het opmaken en verzenden van digitale nieuwsbrieven, het organiseren van e-mailings, het opzetten, analyseren en evaluerenvan digitale acties, het beheer van databestanden, Je bedenkt acties naar de verschillende doelgroepen van Aspiravi, werkt deze uiten volgt die ook op. Je werkt mee aan corporate projecten zoals de organisatie van de openbedrijvendag en het jaarlijks aanmaken van decorporate brochure. Je realiseert communicatie-instrumenten voor collegas zoals flyers en presentaties. Voor dit alles werk je, indiennodig, samen met externe partners zoals een grafisch, event- en vertaalbureau Je ondersteunt de verschillende interne afdelingenoptimaal op het gebied van communicatie. Je werkt in team samen met de verantwoordelijke communicatie en marketing en rapporteertaan de Business Development Manager.

  Je profiel: Je beschikt over een hoger diploma en hebt bij voorkeur een eerste werkervaring binnen communicatie Kennis van digitalecommunicatiekanalen, sociale media en Google Analytics zijn een must. Je bent gebeten door e-communicatie en tools als Mailchimp,WordPress, Prezi, beheers je vlot Je bent communicatief en organisatorisch sterk, en slaagt erin om prioriteiten te stellen en concreteacties te nemen om de doelstellingen te bereiken Je beschikt over een gezonde dosis energie, bent ondernemend, detecteertopportuniteiten en schrikt er niet voor terug om initiatieven te nemen Je legt gemakkelijk contacten, bent een teamplayer, en occasioneelavondwerk schrikt je niet af Je bent goed drietalig (FR/NL/ENG) en hebt een vlotte pen.

  Construction Works ManagerBouwkundige project manager voor realisatie windturbines - Ref. BE765793

  Je functie: Als ConstructionWorks Manager neem je de lead over de operationele realisatie van het gehele bouwkundige & mechanischeluik van de windenergieprojecten (o.m. aanleg van toegangswegen, kraanopstelvlakken, funderingen, kabelwerken, mechanische montage,), en dat van contracting tot en met oplevering Samen met een team van werfleiders en designers sta je in voor het beheren encordineren van meerdere windenergieprojecten in de uitvoeringsfase, waarbij je binnen het kader van de goedgekeurde vergunning eenveilig en vlot verloop van de werken garandeert en de projecten kwalitatief binnen de vooropgestelde deadlines oplevert Als projectmanager zorg je voor een optimale organisatie op het gebied van budget, aankoop, site en logistiek management, planning,veiligheid, QA/QC en design. Je onderhandelt met verschillende stakeholders, zoals opstalverleners, contractoren, leveranciers en maaktproactief concrete afspraken die een optimaal projectverloop garanderen Je bouwt een vlot contact op met je teamleden waarmee jeminstens wekelijks samenzit. Je cordineert hunwerk en ondersteunt hen optimaal Ten slotte neem je ook inhoudelijk verantwoordelijkheiddoor meer complexe dossiers diepgaand te analyseren en creatief na te denken over goed onderbouwde oplossingen voor technischeproblemen Je rapporteert aan de Engineering & Construction Manager.

  Je profiel: Je genoot een ingenieursopleiding en hebt idealiter bouwkundige kennis en ervaring Als sterke peoplemanager encommunicator slaag je erin om constructieve relaties op te bouwen, zowel intern als extern. Je kan je ook voldoende uitdrukken in het Frans Je bent proactief, oplossingsgericht, nauwkeurig, leergierig en hands-on Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en weetje taal en houding aan te passen aan je (internationale) gesprekspartner.

  Aanbod: Uitdagende functies bij een bedrijf in volle groei, actief in de innovatieve sector van de hernieuwbare energie Een bedrijfscultuur met een hands-on mentaliteit en aandacht voor opleidingen en een gezonde work-life balance Een ruime verant-woordelijkheid en de mogelijkheid om je kennis en competenties verder te ontwikkelen en zo te groeien als professional Een competitiefloonpakket, aangevuld met extralegale voordelen.

  Aspiravi (www.aspiravi.be), gelegenin Harelbeke, is actief binnen detoekomstgerichte en boeiendesector van de hernieuwbare energie,een sector die volop in veranderingis. De Aspiravi-groep ontwikkelt,investeert in, realiseert en exploiteertprojecten voor de productie vangroene energie. Het gaat hierbij inhoofdzaak over een groeneenergiecentrale en windenergie-projecten op land en in zee, inBelgi en het buitenland. Vandaagproduceren zij jaarlijks groenestroom voor ruim een half miljoengezinnen. Naar de toekomst toe,werken zij gedreven verder omhet aandeel hernieuwbare energiete laten groeien. 96 Belgischegemeenten en de Vlaamse Energie-holding zijn de aandeelhouders vande Aspiravi-groep en dankzij eenhonderdtal gepassioneerde werk-nemers realiseert de groep eenomzetcijfer van ongeveer 40miljoen. Momenteel is Aspiravi opzoek naar een (m/v)

  Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.

  HARELBEKE

  Erkenn

  ingsnum

  mer

  werving

  enselec

  tieVG

  206/

  B-BH

  GB-AA

  04.008

  W.RS.98

  lidv

  anFedergon

  Interesse?Surf naar be.hudson.com voor meer informatie. Stuur je cv en motivatiebrief met vermelding vanreferentie BE765823 naar Hudson, t.a.v. Charlotte Reyniers via hrs.government@hudson.com.Je sollicitatie wordt snel en discreet behandeld.

  Algemeen DirecteurSterke peoplemanager met passie voor de verzorgingssector

  Je functie: Je leidt het directieteam en rapporteert aan de raadvan bestuur. Samen met hen bepaal je de koers van deorganisatie, zowel op strategisch, financieel als operationeel vlak Je bouwt mee aan een flexibele en proactieve organisatie,draagt bij tot de groeistrategie van de organisatie en geeft zomee vorm aan het Wit-Gele Kruis als krachtig merk Als gezichtvan onze organisatie, draag je onze waarden uit en werk je actiefaan samenwerkingsverbanden met andere zorgorganisaties enzorgverleners Als warme peoplemanager en inspirator haal jehet beste uit medewerkers, zonder daarbij de strategischedoelen uit het oog te verliezen Je creert samen met hetdirectieteam en de lijnverantwoordelijken een cultuur vancontinue verbetering als lerende organisatie.

  Je profiel: Je bezit een masterdiploma (of bent gelijkwaardigdoor ervaring) Ervaring in de gezondheidssector of welzijnssectoris een pluspunt Je hebt minstens 5 jaar ervaring in een manage-mentfunctie. Een job met rele verantwoordelijkheden spreekt jeaan Je communiceert open en enthousiasmerend en weet eengedragen visie te implementeren Door jouw excellente organisatie-vermogen, overtuigende communicatievaardigheid en dynamischeingesteldheid kan je een team begeesteren en een positievewarme cultuur bestendigen Je combineert bedrijfseconomischinzicht met een sterke kennis van proces- en projectmanagement.

  Aanbod: Een sleutelfunctie met eindverantwoordelijkheid in eentoekomstgerichte en maatschappelijk bijzonder relevante sector Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden met extralegale voordelen.

  Het Wit-Gele Kruis van West-Vlaanderen is de grootste thuis-verplegingsorganisatie in de provin-cie. 1400 competente medewerkersin 12 afdelingen verzekeren sameneen patintgerichte, kwalitatieve engentegreerde verpleging aan huisvoor meer dan 15000 patinten enhun omgeving per maand. Hetdynamisch-strategische plan staatvoor een gentegreerd beleid, eennieuwe organisatiecultuur, een toon-aangevend informaticasysteem, eentransparante boekhouding, vooruit-strevende kwaliteitssystemen en eengentegreerd HR-beleid. Het Wit-Gele Kruis wenst naar aanleidingvan een pensionering het team teversterken met een nieuwe (m/v)

  Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.

  BRUGGE

  Erkenn

  ingsnum

  mer

  werving

  enselec

  tieVG

  206/

  B-BH

  GB-AA

  04.008

  W.RS.98

  lidv

  anFedergon

  Het Wit-Gele Kruis van West-

 • West-Vlaanderen

  Wil je adverteren?info@jobatmedia.be 02 467 48 00Lets talk Onze adviseurs luisteren graagnaar jouw verhaal voor het gepaste advies

  Voor de job van je leven, dicht bij huisCARRIEREADVIES - TIPS & TRICKS

  de tarieven.Naast de verhoging van het nettoloon, zijner nog enkele fiscale maatregelen in hetvoordeel van de werknemer. Zo bedragenvanaf 1 januari 2018 de forfaitaire beroeps-kosten voor werknemers uniform 30 pro-cent, met een maximum van 2.950 euro(niet-gendexeerd). Voorheen daalde datpercentage per hogere inkomensschijf enbedroeg het maximum 2.670 euro (niet-gendexeerd).De belastingtarieven in de personenbelas-tingwijzigen eveneens.De schijf van 30 pro-cent verdwijnt. Het inkomen dat voorheenaan 30 procent werd belast, valt nu onderde schaal van 25 procent. Ook de belasting-schijf van 40 procent wordt verbreed in hetvoordeel van de werknemer. Voorts stijgt de

  inkomensgrens om beroep te kunnen doenop de belastingvrije som waardoor meermensen er van kunnen genieten.

  JOBCREATIEOok aan werkgeverszijde werden maatre-gelen getroffen, en dit om zoveel mogelijkjobs te creren. Allereerst dalen de (basis)werkgeversbijdragen vanaf 2018 van 30 pro-cent naar 25 procent. Afhankelijk van hetparitair comit, kunnen er nog bijzonderewerkgeversbijdragen of bijdragen verschul-digd zijn. Daarentegen wordt de structurelelastenverlaging afgeschaft, vermits die in-dertijd tot doel had de hoge werkgeversbij-dragen te compenseren. (mr)

  www.aanwervenzonderzorgen.be

  In januari 2018 zal je nettoloon verhogen. Dat is, samen met een ver-laging van de werknemersbijdragen, een belangrijk element binnende taxshift van de regering Michel. Wil jij weten hoeveel meer je zalverdienen? Jobat doet het uit de doeken.

  HOEVEEL HOGER LIGT JOUWNETTOLOON IN 2018?

  VERGELIJK JOUW LOONMET DAT VAN ANDEREN.CHECK DE JOBAT LOONWIJZER OP JOBAT.BE/LOONWIJZER

  SURF NAAR JOBAT.BEVOORNOGMEER TIPS

  De Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDABontving het voorbije jaar 258.124 vacatures,bijna 14 procent meer dan een jaar eerder.Nooit eerder werden zo veel vacatures aan deVDAB gemeld. Bijna een derde van die vaca-tures raakte niet ingevuld. De war for talentlijkt dus volop aan de gang.Frederik Anseel, professor bedrijfspsycho-logie aan Kings College London, gaf in eenrecente column in De Tijd, een originele invul-ling aan de uitdaging. In een war for talenthebben bedrijven de neiging om talent bui-ten de organisatie te verheerlijken ten kostevan het talent dat al in de organisatie werkt,stelt Anseel. Hij omschrijft het als het OlivierDeschacht-syndroom, naar de Belgische voet-baller bij Anderlecht, met onder meer dezelessen.

  1. DENK AAN EIGEN TALENT

  Olivier Deschacht is al zestien seizoenen een

  trouwe maar eerder ondergewaardeerdeAnderlecht-verdediger. In al die jaren kochtzijn club talloze andere verdedigers aan, maargeen enkele kon Deschacht echt lang uit deploeg houden. In veel andere bedrijven zou-den de plaatselijke Deschachts al lang vertrok-ken zijn. Uw inspanning om unieke talentenaan te werven, kan er dus voor zorgen dat unet meer talent verliest, benadrukt Anseel.

  2. SCHOOL DAT TALENT OM

  Veel bedrijven hebben niet altijd een goedzicht op alle talenten van hun mensen. Daar-door benutten ze ook niet hun volledigepotentieel. Zo was Deschacht als voetballeraanvankelijk een linksbuiten, maar werd hijomgeschoold tot een (vrij succesvolle) verde-diger. Mensen doen soms niets meer danwat van hen verwacht wordt. Maar dat be-perkt uw zicht op hun talenten, ook de on-ontdekte.

  3. LEVE DE ANCIEN

  Naast de bevindingen van An-seel, kunnen bedrijven ook watleren over de eerbied voor an-cinniteit. Deschacht, die dezemaand 37 wordt, is in voetbaltermen ei-genlijk al pensioengerechtigd. Maar de clubbleef (noodgedwongen) een beroep doen ophem, ook voor de moeilijke Europese mat-chen. En vorig weekend stond hij gewoon ophet wedstrijdblad. (WiVi)

  Soms kunnen bedrijven, HR-managers, ondernemers en recruitersinspiratie halen uit een wel zeer aparte bron: voetbal. En meerbepaald de Belgische voetballer Olivier Deschacht.

  Ke j he OlivierDeschach-syndroo?

  VOETBAL facebook.com/markmgzine

  Lees MARK Magazine (markmagazine.be)met meer verhalen over werk, mensen en merken

  Verschijnt op vrijdag 2 maart in De Standaard en op maandag 5maart in Het Nieuwsblad, met onder andere volgende highlights:

  Leren en werken: welkom aan stagairs Collega brengt nieuwe collega aan Hoe milieubewust is jouw baas? Werk niet meer, maar slimmer Van feedback naar feedforward

  www.markmagazine.be

  met meer verhalen over werk, mensen en merken

  Verschijnt op vrijdag 2 maart in De Standaard en op maandag 5 maart in Het Nieuwsblad, met onder andere volgende highlights:

  www.markmagazine.bewww.markmagazine.bewww.markmagazine.be

  Bruto-maandloon

  Nettomaand-loon 2017

  Nettomaand-loon 2018

  Nettostijgingin euro

  Nettostijgingin %

  2.000 1.522,51 1.567,78 + 45,27 + 2,97%

  2.500 1.649,87 1.695,68 + 45,81 + 2,78%

  3.000 1.873,47 1.919,67 + 46,20 + 2,47%

  3.500 2.097,95 2.139,37 + 41,42 + 1,97%

  4.000 2.317,65 2.359,06 + 41,41 + 1,86%

  4.500 2.521,12 2.567,97 + 46,85 + 1,86%

  5.000 2.717,54 2.757,39 + 39,85 + 1,47%

  Bron:S

  DWorx

  2018 brengt meteen een verhoging van jeloon met zich mee door de tweede fase vande taxshift. Met behulp van HR-dienstver-leners Securex en SD Worx brengen we deimpact in kaart. Deze laatste berekendealvast de nieuwe lonen aan de hand van

  verschillende brutolonen. De berekeninggaat uit van een gehuwde werknemer zon-der personen ten laste waarvan de partnereigen beroepsinkomsten heeft. In de bere-k e n i n g werd ook rekening gehou-den met de jaarlijkse indexatie van

  PUBNB1-20180203-NB-039-WR-001-JBSPUBNB1-20180203-NB-040-WR-002-JBSPUBNB1-20180203-NB-041-WR-003-JBSPUBNB1-20180203-NB-042-WR-004-JBSPUBNB1-20180203-NB-043-WR-005-JBSPUBNB1-20180203-NB-044-WR-006-JBSPUBNB1-20180203-NB-045-WR-007-JBSPUBNB1-20180203-NB-046-WR-008-JBSPUBNB1-20180203-NB-047-WR-009-JBSPUBNB1-20180203-NB-048-WR-010-JBSPUBNB1-20180203-NB-049-WR-011-JBSPUBNB1-20180203-NB-050-WR-012-JBS

Recommended

View more >