2. Cara Mengisi Borang Pencen Dan Persaraan

 • Published on
  05-Mar-2016

 • View
  144

 • Download
  2

Transcript

 • CARA MENGISI BORANG PERSARAAN DAN PENCEN

  A. MAKLUMAT UMUM

  1. AgamaIsikan kod agama pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual kod AGAMA

  Contoh: Islam

  Cara Mengis 1 0

  2. AlamatIsikan alamat penuh pada petak yang disediakan. Kosongkan satu petak di antara tiap-tiapperkataan.

  Contoh: No. 10, Jalan Makmur 1, Bandar Tun Razak, Cheras

  Cara Mengisi:

  N O 1 0 J A L A N M A K M U R 1 B A N D A R T U NR A Z A K C H E R A S

  3. Alamat e-melJika mempunyai alamat e-mel, tuliskan pada kotak yang disediakan.

  Contoh:

  Cara mengisi:

  4 Alamat PejabatAlamat Pejabat adalah alamat agensi awam atau pertubuhan di mana anggota tersebut bekerja. Isikan alamat penuh pada petak yang disediakan. Kosongkan satu petak di antara tiap-tiap perkataan. Gunakan singkatan di mana yang bersesuaian. Bagi agensi awam atau pertubuhan yang berada di Putrajaya, gunakan singkatan PPKP untuk "Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan".

  Contoh : Bangunan Dayabumi, Jalan Sultan Hishamudin

  Cara mengisi

  B A N G U N A N D A Y A B U M I J A L A N S U L T A NH I S H A M U D I N

  Msaniabd@hotmail.com

  Msaniabd@hotmail.com

 • 1

 • 5. BandarTulis nama bandar pada ruangan yang disediakan.

  Contoh : Kuala Lumpur

  Cara Mengisi :

  KUALA LUMPUR

  6. BangsarIsikan kod bangsa pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod BANGSA.

  Contoh : MELAYU

  Cara Mengisi : 0 1 0 0

  7. Elaun BerpencenPetak ini hanya untuk pesara yang menerima Elaun Berpencen sebagai tambahan kepada gaji yang terakhir diterima sahaja. Isikan amaun berkenaan pada petak yang disediakan.

  Contoh : Elaun Bahasa kepada Jurubahasa di Mahkamah (Bahasa Cantonese RM90.00)

  Cara Mengisi : 9 0 . 0 0

  8. Gaji akhir sebulanIsikan amaun gaji yang akhir diterima oleh anggota dalam Jawatan terakhir di mana beliautelah disahkan pada petak yang disediakan.

  Contoh : RM5,547.51

  Cara Mengisi : 5 5 4 7 . 5 1

  9. Gambar dan cap Ibu jariLekatkan gambar warna pesara/balu/duda (mana yang berkenaan) di ruang yangdisediakan. Bagi cap ibu jari kiri dan kanan pula, gunakan dakwat khas untuk cap ibu jari.

  2

 • 10. GelaranTuliskan gelaran (termasuk gelaran yang dianugerahkan dan gelaran profesional) pada petak yangdisediakan.

  Contoh : Datuk

  Cara Mengisi : DATUK

  11. Gred gajiIsikan maklumat gred gaji pada petak yang disediakan.

  Contoh : M54 bagi jawatan Pegawai Tadbir & Diplomatik

  Cara Mengis: M 5 4

  12. Imbuhan Tetap Jawatan Utama / Gred KhasIsikan amaun Imbuhan Tetap Jawatan Utama / Gred Khas pada petak yang disediakan jika berkenaan. Cara mengisi adalah seperti di butiran 8 di atas.

  13. Imbuhan Tetap KeraianIsikan amaun Imbuhan Tetap Khidmat Awam pada petak yang disediakan. Cara mengisi adalah seperti di butiran 8 di atas.

  14. Imbuhan Tetap Khidmat AwamIsikan amaun Imbuhan Tetap Khidmat Awam pada petak yang disediakan. Cara mengisi adalah seperti di butiran di atas.

  15. Imbuhan Tetap PerumahanIsikan amaun Imbuhan Tetap Perumahan pada petak yang disediakan. Cara mengisi adalah seperti di butiran di atas.

  16. JantinaIsikan kod jantina pada petak yang disediakan iaitu "L" bagi Lelaki dan "P" bagi Perempuan.

  Contoh : Lelaki

  Cara Mengisi : L

  17. Jawatan akhirTuliskan nama jawatan yang disandang pada ruang yang disediakan.

  Contoh : Timbalan Ketua Setiausaha, PTD Gred M54

  Cara Mengisi : TIMBALAN KETUA SETIAUSAHA, PTD GRED M54

 • 3

 • 18. Jenis Perkhidmatan

  PERKHIDMATAN.

  Contoh : Perkhidmatan Awam Persekutuan

  Cara Mengisi : 1 0

  19. Kategori Kad Pengenalan semasa.

  Contoh : Kad Pengenalan baru

  Cara Mengisi : 01 Baru 02 Lama 03 Polis

  20. Kategori Kad Pengenalan dahuluRuangan ini hendaklah diisi oleh penama yang pernah memiliki Kad Pengenalan yangnombornya berbeza daripada yang digunakan sekarang. Jika tiada, kosongkan.

  Contoh :Kad Pengenalan Lama

  Cara Mengisi : 01 Baru 02 Lama 03 Polis

  21. Kod HubunganIsikan kod hubungan penama dengan pesara / gemulah pada petak yang disediakan denganmerujuk Jadual Kod HUBUNGAN.

  Contoh :Isteri

  Cara Mengisi 0 1

  22. Kod TanggunganIsikan kod tanggungan berdasarkan maklumat berikut :

  KOD KETERANGAN100200 - 400 Isteri kedua (200), isteri ketiga (300), isteri keempat (400)001 - 029030 - 049050 - 099

  seterusnya.

  Bagi anak kandung angka pertama dalam kod merujuk kepada kedudukan ibunya sebagaiisteri, iaitu sama ada isteri pertama, isteri kedua, isteri ketiga atau isteri keempat, dan duaangka kod seterusnya merujuk kepada kedudukan anak (bermula dengan umur anak tertuayang layak sebagai "anak pertama").

  Isikan kod Jenis Perkhidmatan pada petak yang disediakan dengan merujuk jadual Kod JENIS

  Tandakan ( ) pada kotak yang disedikan :

  Suami atau hanya seorang isteri atau isteri pertama.

  Anak tiri tanggungan pertama (mengikut umur tertua yang layak) dan seterusnya.Anak angkat pertama (mengikut umur tertua yang layak) dan seterusnyaAnak tak sah taraf pertama (mengikut umur tertua yang layak) dan

 • 4

 • Bagi anak kandung angka pertama dalam kod merujuk kepada kedudukan ibunya sebagaiisteri, iaitu sama ada isteri pertama, isteri kedua, isteri ketiga atau isteri keempat, dan duaangka kod seterusnya merujuk kepada kedudukan anak (bermula dengan umur anak tertuayang layak sebagai "anak pertama").

  Contoh 1 : Anak kandung pertama (mengikut umur tertua yang layak) dari hanya satu isteriatau dari isteri pertama.

  Cara Mengisi : 1 0 1Contoh 2 : Anak kandung keempat dari isteri ketigaCara Mengisi : 3 0 4Contoh 3 : Anak kandung kedua dari isteri keempatCara Mengisi : 4 0 2

  23. Kumpulan PerkhidmatanIsikan kod kumpulan perkhidmatan pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod KUMPULAN PERKHIDMATAN.Contoh : SSM - Kumpulan Pengurusan dan ProfesionalCara Mengisi : 1 1

  24. NamaIsikan nama penuh seperti yang tercatat dalam Kad Pengenalan. Kosongkan satu petak di antara tiap-tiap perkataan, Gelaran hendaklah diisi secara berasingan (lihat contoh di butiran 10).

  Contoh : Muhammad Osman Bin Haji Abdullah HashimCara Mengisi :

  M U H A M M A D O S M A N B I N H J A B D U L L A H H A S H I M

  25. Nama Jabatan / AgensiTulis nama Jabatan / Agensi pada ruangan yang disediakan.Contoh : Kementerian Dalam Negeri dan Hal Ehwal PenggunaCara Mengisi :KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA

  26. NegaraTulis nama negara pada ruangan yang disediakan jika negara selain daripada Malaysia.

  Contoh : Australia

  Cara Mengisi : AUSTRALIA

 • 5

 • 27. Negeri Tulis nama negeri pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod Negeri

  Contoh : Wilayah PersekutuanCara Mengisi : 1 4

  28. Nombor Kad Pengenalan dahuluRuangan ini hendaklah diisi oleh pesara yang pernah memiliki nombor Kad Pengenalan yangberbeza daripada yang digunakan sekarang. Kosongkan, Jika tiada.

  29. Nombor Kad Pengenalan semasa.Isikan nombor Kad Pengenalan semasa.

  Kad Pengenalan baru : 460610-10-5263Cara Mengisi : 4 6 0 6 1 0 - 1 0 - 5 2 6 3Kad Pengenalan lama : 4928802Cara Mengisi : 4 9 2 8 8 0 2Kad Pengenalan Polis : RF2548Cara Mengisi : R F 2 5 4 8

  30. Nombor keahlian KWSPIsikan nombor keahlian KWSP pada petak yang disediakan.

  Contoh : 10123218Cara mengisi : 1 0 1 2 3 2 1 8

  31. Nombor Sijil lahirIsikan nombor sijil lahir anak tanggungan pada petak yang disediakan.

  Contoh : AV 786901

  Cara Mengisi : A V 7 8 6 9 0 1

  32. Nombor telefonIsikan nombor telefon bersekali dengan kod kawasan.

  Contoh : 03-91721821Cara Mengisi : 0 3 - 9 1 7 2 1 8 2 1

 • 6

 • 33. Opsyen di bawah Peraturan 10 (PU(A) 176/80 / PU(A) 134/90)Petak ini hanya perlu diisi bagi anggota yang dilantik pada atau sebelum 15 Januari 1975(Semenanjung) dan pada atau sebelum 1 Julai 1978 (Sabah dan Sarawak) seperti mana dikehendakidi bawah Peraturan 10PU(A) 176/80 atau Peraturan 10PU(A) 134/90

  Isikan kod Opsyen Peraturan 10 (PU(A) 176/80 / PU(A) 134/90) dengan merujuk kepada Jadual Kod OPSYEN PERATURAN 10 (PU(A) 176/80 / PU(A) 134/90).

  Jika memilih Peraturan 10(2)(a) isikan "A", Jika memilih Peraturan 10(2)(b) isikan "B" padapetak yang disediakan.

  Contoh : Memilih Peraturan 10(2)(a)Cara Mengisi : A

  34. Pegawai tetapJika anggota ialah pegawai lantikan tetap isikan "Y", jika bertaraf lantikan sementara isikan "T"pada petak yang disediakan.

  Contoh : Pegawai lantikan tetapCara Mengisi : Y

  35. Pilihan SkimIsikan kod pilihan skim pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod PILIHAN SKIM. Jika anggota pernah bertukar dari Skim A ke Skim B, isikan petak dengan kod 3 dannyatakan tarikh tukar ke Skim B.

  Contoh : Skim Perkhidmatan Syarikat (Skim B)Cara Mengisi : 2

  36. PoskodIsikan poskod pada petak yang disediakan

  Contoh : 56000Cara Mengisi : 5 6 0 0 0

  37. Sebab berhenti dari agensi swastaIsikan kod sebab berhenti dari agensi swasta pada petak yang disediakan dengan merujuk

  Contoh : Ditamatkan perkhidmatan kerana sakitCara Mengisi : 0 1

  Jadual Kod SEBAB BERHENTI DARI AGENSI SWASTA.

 • 7

 • 38. Skim GajiIsikan Kod Skim gaji pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod SKIM GAJI.

  Contoh : SSM P.P. 4/2002 & 5/2002 & 6/2002Cara Mengisi : 1 3 0 1

  39. Skim Perkhidmatan

  PERKHIDMATAN.

  Contoh : Pegawai Tadbir & DiplomatikCara Mengisi : M - P P - 0 0 1

  40. TanggagajiIsikan maklumat tanggagaji pada petak yang disediakan.

  Contoh : P1T6Cara Mengisi : P 1 T 6

  41. Taraf pemastautin negara lain (Y/T)Isikan pada petak yang disediakan. Y (Ya) jika bermastautin di luar negara atau T (Tidak) jikatidak bermastautin di luar negara.

  Contoh : Jika bermastautin di Australia, isikan "Y" pada petak yang disediakan dan nyatakanAustralia pada ruang berkenaan.

  Cara Mengisi : Y

  42. Taraf PerkahwinanIsikan kod taraf perkahwinan pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod TARAFPERKAHWINAN.

  Contoh : BerkahwinCara Mengisi : 2

  43. Tarikh berhenti berkhidmat dengan agensi swastaIsikan tarikh berhenti berkhidmat dengan agensi swasta.

  Isikan Kod Skim Perkhidmatan pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod SKIM

  Jika Ya, nyatakan Negara AUSTRALIA

 • 8

 • 44. Tarikh bersaraPetak ini hanya perlu diisi bagi anggota yang bersara atas sebab-sebab berikut :

  i. persaraan kerana mencapai umur, danii. persaraan kerana penswastaan agensi awam (tarikh bersara adalah tarikh

  berkuat kuasa penswastaan agensi tersebut)

  Bagi lain-lain jenis persaraan, petak ini hendaklah dikosongkan.

  45. Tarikh disahkan dalam jawatan pertamaIsikan tarikh disahkan dalam jawatan lantikan pertama seperti yang tercatat dalam rekodperkhidmatan pada petak yang disediakan.

  46. Tarikh disahkan dalam jawatan sekarangIsikan tarikh pengesahan dalam jawatan terakhir disandang dalam petak yang disediakan.

  Sekiranya anggota dilantik dalam beberapa jawatan selepas lantikan pertama, Isikan tarikhpengesahan dalam jawatan sekarang sahaja (jawatan terakhir). Kosongkan petak ini sekiranyamasih belum disahkan dalam jawatan sekarang.

  47. Tarikh kahwinIsikan tarikh perkahwinan sepertimana tercatat dalam sijil nikah.

  48. Tarikh LahirJika tarikh lahir tercatat tahun sahaja, isikan tarikh 31 Disember pada tahun berkenaansebagai tarikh lahir. Jika hanya tercatat bulan dan tahun sahaja, isikan hari terakhir bulanberkenaan.

  Bagi anggota, isikan tarikh lahir sepertimana tercatat dalam rekod perkhidmatan.

  Contoh 1 : 10 hb JUN 1947Cara Mengisi : 1 0 / 0 6 / 1 9 4 7

  49. Tarikh lantikan pertamaIsikan tarikh lantikan pertama sepertimana tercatat dalam rekod perkhidmatan pada petak yang disediakan.

  Contoh : 16 Julai 1977Cara Mengisi : 1 6 / 0 7 / 1 9 7 7

 • 9

 • 50. Tarikh lantikan tetap ke jawatan sekarangIsikan tarikh lantikan tetap ke jawatan sekarang sepertimana tercatat dalam rekod perkhidmatan pada petak yang disediakan.

  Sekiranya anggota kekal dalam jawatan lantikan pertama sehingga persaraan atau kematiandalam perkhidmatan, tarikh di butiran ini hendaklah sama dengan di butiran 49.

  51. Tarikh matiIsikan tarikh kematian seperti di sijil kematian pada petak yang disediakan.

  52. Tarikh pemberian taraf berpencen / disifatkan bertaraf berpencenIsikan tarikh pemberian taraf berpencen sepertimana tercatat dalam rekod perkhidmatan padapetak yang disediakan.

  53. Tarikh tukar ke Skim BIsikan tarikh tukar ke Skim B pada petak yang disediakan, jika berkenaan.

  54. Tempoh perkhidmatan lepas yang diluluskan oleh Bahagian Pencen JPASekiranya anggota pernah diluluskan percantuman perkhidmatan lepas, isikan tarikh mula (bagipetak "dari") dan tarikh akhir (bagi petak "hingga") tempoh tersebut sepertimana dicatat dalamsurat kelulusan.

  55. Tempoh perkhidmatan yang tidak boleh diambilkira

  i. Cuti tanpa gajiIsikan tarikh mula (bagi petak "dari") dan tarikh akhir (bagi petak "hingga") anggotabercuti tanpa gaji pada petak yang disediakan.

  ii. Cuti sakit berlebihanIsikan petak tahun dan bilangan hari yang terlibat pada petak yang disediakan.

  Contoh : Tahun 1986 (10 hari)

  Cara Mengisi : 1 9 8 6 1 0Tahun Jumlah hari

  iii. Hari tidak hadir bertugasIsikan petak tahun dan bilangan hari yang terlibat pada petak yang disediakan.

 • 10

 • 56. Tempoh perkhidmatan sekarang.Isikan tarikh mula (bagi petak "dari") dan tarikh akhir (bagi petak "hingga") tempohperkhidmatan sekarang pada petak yang disediakan.

  Petak ini hanya diisi bagi anggota yang bersara atas sebab-sebab berikut :i. Persaraan kerana mencapai had umur, danii. Persaraan kerana penswastaan agensi kerajaan.

  B. MAKLUMAT KHUSUS DALAM BORANG TERTENTU

  1. BORANG JPA.BP.SPPP.B01a - MAKLUMAT PESARA

  i. Jenis Persaraan

  Isikan kod jenis persaraan pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual KodJENIS PERSARAAN

  Contoh : Persaraan kerana mencapai umur 55 tahun atau 56 tahunCara Mengisi : 0 1

  ii. Jika sakit, tarikh diperiksa oleh Lembaga PerubatanIsikan tarikh diperiksa oleh Lembaga Perubatan Hospital Kerajaan pada petak yangdisediakan.

  iii. Kategori akaunIsikan kod kategori akaun pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kos KATEGORI AKAUN.

  Contoh : Akaun simpananCara Mengisi : 0 1

  iv. Kod bankIsikan kod bank pembayar pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod BANK.

  Contoh : Bank MuamalatCara Mengisi : 0 1

  v. Nama bankTulis nama bank pada ruangan yang disediakan.

  Contoh : Bank Muamalat

  Cara Mengisi : BANK MUAMALAT

 • 11

 • vi. Nama CawanganTulis nama cawangan bank pada ruangan yang disediakan.

  Contoh : Cawangan Kompleks Pertama

  Cara Mengisi : CAWANGAN KOMPLEKS PERTAMA

  vii. Nombor akaun bankIsikan nombor akaun bank pada petak yang disediakan.

  Contoh : 1400-0010277-52-9

  Cara Mengisi : 1 4 0 0 0 0 1 0 2 7 7 5 2 9

  viii. Persaraan Pilihan / Atas Sebab KesihatanRuangan ini perlu diisi oleh Ketua Jabatan sekiranya pesara memohon untuk persaraanpilihan atau diperakukan untuk bersara atas sebab kesihatan sahaja. Jika pesara seorangpegawai perkhidmatan awam Negeri, bahagian ini tidak perlu diisi.

  Bagi setiap petak yang memerlukan Ketua Jabatan menjawab samada "Ya", "Tidak",

  Contoh : Pegawai bebas dari siasatan Badan Pencegah Rasuah

  Cara Mengisi : Y Ya T Tidak

  BORANG JPA.BP.SPPP.B05-PERMOHONAN PERCANTUMAN PERKHIDMATAN LEPAS

  i. Jumlah ganjaran yang telah diterimaisikan maklumat amaun ganjaran yang pernah diterima bagi tempoh perkhidmatanyang dipohon, iaitu

  a) Ganjaran perkahwinanb) Ganjaran Perkhidmatan Kontrak; atau

  2. c) Ganjaran Perkhidmatan Angkatan Tentara Malaysia

  Jabatan Mengurus perlu memperolehi maklumat ini sebelum mengemukakan permohonan

  ii. Jumlah caruman LTATPetak ini hanya diisi oleh pesara Angkatan Tentera Malaysia yang dikehendaki mencarumdalam LTAT semasa beliau berkhidmat dalam perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia

  iii. Elaun mobilisasiPetak ini hanya diisi oleh anggota yang pernah dikerah sepenuh masa dalam Angkatan Tentera Malaysia dan dibayar elaun mobilisasi.

  atau "Tidak Berkenaan", tandakan () pada mana-mana petak yang berkenaan.

 • 12

 • 3. BORANG JPA.BP.SPT.B01a - PERMOHONAN FAEDAH TERBITAN BAGI KEMATIANDALAM PERKHIDMATAN (AWAM / BBKT)

  i. Nombor sijil matiIsikan nombor sijil kematian pada petak yang disediakan.

  ii. Sebab kematianIsikan kod sebab kematian pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual KodSEBAB KEMATIAN.

  4. BORANG JPA.BP.SPT.B01e - MAKLUMAT TANGGUNGAN

  i. Nombor sijil kahwinIsikan nombor sijil kahwin sepertimana dicatat dalam surat nikah pada petak yangdisediakan.

  Contoh : A126957Cara Mengisi : A 1 2 6 9 5 7

  ii. Bilangan anakIsikan bilangan anak pada petak yang disediakan.

 • 13

 • C. JADUAL KOD

  1. Agama2. Bangsa3. Hubungan4. Jenis Perkhidmatan5. Jenis Persaraan6. Kategori Akaun7. Kod Bank8. Kumpulan Perkhidmatan9. Negeri

  10. Opsyen di bawah Peraturan 10[PU(A)176/80 / PU(A)134/90]11. Pilihan Skim (Perswastaan)12. Sebab Berhenti dari Agensi Swasta13. Sebab Kematian14. Skim Gaji15. Skim Perkhidmatan16. Taraf Perkahwinan

  Senarai Jadual

  1. Agama

  Kod Keterangan01 Islam02 Kristian03 Buddha04 Hindu05 Sikhism06 Tiada Agama07 Tao08 Konfusianisma09 Bahai99 Lain-lain

  2. Bangsa

  Kod Keterangan0100 Melayu0200 Cina0300 India0800 Bumiputera Sabah1000 Bumiputera Sarawak1200 Orang Asli (Semenanjung)9999 Lain-lain

 • 1

 • 3. Hubungan

  Kod Keterangan01 Isteri02 Suami03 Ibu04 Bapa05 Anak Kandung06 Anak Tiri Tanggungan07 Anak Angkat08 Anak Tidak Sah Taraf

  4. Jenis Perkhidmatan

  Kod Keterangan10 Perkhidmatan Awam Persekutuan11 Perkhidmatan Polis20 Perkhidmatan Awam Negeri30 Badan Berkanun Persekutuan40 Badan Berkanun Negeri50 Kuasa Tempatan95 Perkhidmatan ATM

  5. Jenis Persaraan

  Kod Keterangan01 Persaraan Kerana Mencapai Umur 55 Tahun, 56 Tahun atau 58 Tahun02 Persaraan Atas Sebab Kesihatan03 Persaraan Kerana Jawatan Yang Dipegang Dihapuskan04 Persaraan Kerana Penyusunan Semula Organisasi05 Persaraan Kerana Pekerjaan Anggota Telah Ditamatkan Demi Kepentingan Awam (Awam)06 Persaraan Kerana Memperolehi Kewarganegaraan Asing atau Dilucutkan Kewarganegaraan

  Malaysia07 Persaraan Kerana Memberi Maklumat Palsu Bagi Maksud Perlantikan Ke Dalam

  Perkhidmatan Awam08 Persaraan Atas Alasan Kepentingan Negara09 Persaraan Demi Kepentingan Perkhidmatan Awam10 Persaraan Demi Kepentingan Perkhidmatan Badan Berkuasa Berkanun Atau Pihak

  Berkuasa Tempatan11 Persaraan Pilihan Di Bawah Seksyen 12 Akta 227/23915 Persaraan Kerana Pekerjaan Anggota Telah ditamatkan Demi Kepentingan Awam (BBKT)20 Penswastaan - Persaraan Setelah Dilantik Berkhidmat Dalam Pertubuhan22 Penswastaan - Persaraan Pilihan23 Penswastaan - Persaraan Kerana Jawatan Yang Dipegang Dihapuskan

 • 2

 • 6. Kategori Akaun

  Kod Keterangan01 Simpanan02 Semasa03 Giro

  7. Kod Bank

  Kod Keterangan01 Bank Muamalat (M) Berhad02 Malayan Banking Berhad (Maybank)03 Bank Simpanan Nasional04 Affin Bank Berhad05 CIMB Bank Berhad06 Bank Islam Malaysia Berhad07 Public Bank Berhad08 Alliance Bank Berhad09 RHB Bank Berhad10 HSBC Bank Malaysia Berhad11 Bank Kerjasama Rakyat (Malaysia) Berhad12 Hong Leong Bank Berhad13 EON Bank Berhad14 Agro Bank Berhad

  Catatan1 Hanya akaun perseorangan sahaja dibenarkan2 Penggunaan akaun CIMB Islamic untuk pembayaran di bawah Skim B adalah

  tidak dibenarkan

  8. Kumpulan Perkhidmatan

  Kod Keterangan01 JKK - Kumpulan Skim Bersepadu02 JKK - Jawatankuasa Kabinet Kumpulan A03 JKK - Jawatankuasa Kabinet Kumpulan B04 JKK - Jawatankuasa Kabinet Kumpulan C05 JKK - Jawatankuasa Kabinet Kumpulan D06 SSB - Kumpulan Pengurusan Tertinggi07 SSB - Kumpulan Pengurusan dan Profesional08 SSB - Kumpulan Sokongan09 SSB - Kumpulan Skim Bersepadu10 SSM - Kumpulan Pengurusan Tertinggi11 SSM - Kumpulan Pengurusan dan Profesional 12 SSM - Kumpulan Sokongan13 SSM - Kumpulan Skim Bersepadu

  3

 • 9. Negeri

  Kod Keterangan01 Johor02 Kedah03 Kelantan04 Melaka05 Negeri Sembilan06 Pahang07 Pulau Pinang08 Perak09 Perlis10 Selangor11 Terengganu12 Sabah13 Sarawak14 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur15 Wilayah Persekutuan Labuan16 Wilayah Persekutuan Putrajaya98 Luar Negeri99 Lain-lain

  10. Opsyen di bawah Peraturan 10 [PU(A)176/80 / PU(A)134/90]

  Kod KeteranganA Tempoh mencarum diambilkira untuk tempoh perkhidmatan - 10 (2) (a)B Tempoh mencarum tidak diambilkira untuk tempoh perkhidmatan - 10 (2) (b)

  11. Pilihan Skim (Penswastaan)

  Kod Keterangan1 Skim Perkhidmatan Ala Kerajaan (Skim A)2 Skim Perkhidmatan Syarikat (Skim B)3 Tukar Skim - dari A ke B

  12. Sebab Berhenti dari Agensi Swasta

  Kod Keterangan01 Ditamatkan Perkhidmatan Kerana Sakit02 Ditamatkan Perkhidmatan Kerana Pengurangan Pekerja03 Berhenti - Pesara Mohon Berhenti Dengan Syarikat04 Diberhentikan Oleh Syarikat

 • 4

 • 13. Sebab Kematian

  Kod Keterangan01 Kematian Biasa02 Mendapat Bencana Semasa Bertugas03 Kemalangan Dalam Perjalanan04 Mendapat Penyakit Kerana Tugas

  14. Skim Gaji

  Kod KeteranganSkim Gaji Tarikh Kuatkuasa

  0101 Pra-Suffian Sebelum / Pada 1.1.700102 Suffian 01.01.19700103 Harun 01.01.19700104 Aziz 01.01.19700105 Suffian (Tribunal)0106 Kementah Skim Lama0201 Jawatankuasa Kabinet (JKK) P.P 2/1977 01.01.19760202 Jawatankuasa Kabinet (JKK) P.P 9/1980 01.07.19800203 Jawatankuasa Kabinet (JKK) P.P.5/1985 01.07.19850204 Jawatankuasa Kabinet (JKK) P.P 4/1986 & 5/1986 01.06.19860205 Jawatankuasa Kabinet (JKK) P.P 5/1988 & 6/1988 01.10.19880206 Jawatankuasa Kabinet (JKK) P.P.6/1991 01.01.19890301 Sistem Saraan Baru (SSB) P.P 9/1991 & 10/1991 01.01.19920302 Sistem Saraan Baru (SSB) P.P 2/1996 & 3/1996 01.01.19950303 Sistem Saraan Baru (SSB) P.P 8/2000 & 9/2000 & 10/2000 01.01.20000304 Sistem Saraan Baru (SSB) P.P 12/2001 & 13/2001 & 14/2001 01.01.20020401 Sistem Saraan Malaysia (SSM) P.P. 4/2002 & 5/2002 & 6/2002 01.11.2002

  15. Skim Perkhidmatan

  Kod KeteranganA-PP-001 Juruterbang atau Pemeriksa JuruterbangA-PP-002 Pegawai Kawalan Trafik UdaraA-PP-003 Jurutera LautA-PP-004 Arkitek lautA-PP-005 Pegawai laut

  A-SOK-001 Penolong Pegawai Kawalan Trafik UdaraA-SOK-002 Pembantu Kawalan Trafik UdaraA-SOK-003 Pemeriksa Kapal TerbangA-SOK-004 Pembantu Teknik Kapal TerbangA-SOK-005 Operator AerobridgeA-SOK-006 Penolong Jurutera LautA-SOK-007 Pembantu Juruenjin Laut - Juruenjin Laut

 • 5

 • Kod KeteranganA-SOK-008 Merinyu LautA-SOK-009 Penolong Pegawai lautA-SOK-010 SerangA-SOK-011 Kelasi atau JurumudiA-SOK-012 Penjaga Rumah ApiA-SOK-013 Pemeriksa Kereta MotorA-SOK-014 Pemandu LokomotifA-SOK-015 Pembantu LautA-SOK-016 Pengajar MerinA-SOK-017 Pemandu Lokomotif RendahA-PP-006 Malim

  B-BSP-001 Penerbit RancanganB-BSP-002 Ahli MuzikB-BSP-003 PerekaB-BSP-004 Ahli FotografiB-BSP-005 Pegawai KebudayaanB-SOK-001 Artis BudayaB-SOK-002 JurusolekB-SOK-003 Pembantu Rendah Penerbit RancanganB-SOK-004 PenariC-PP-001 Pegawai GalianC-PP-002 Pegawai KimiabumiC-PP-003 Pegawai Kawalan (Geofizik/Kajibumi)C-PP-004 Pegawai Kawalan Alam SekitarC-PP-005 Pegawai SainsC-PP-006 Pegawai KajicuacaC-PP-007 Pegawai Makmal FilemC-PP-008 Pegawai Teknologi MakananC-PP-009 Penyelia Jenis Makanan

  C-SOK-001 Penolong Pegawai GalianC-SOK-002 Pembantu GalianC-SOK-003 Penolong Pegawai KimiabumiC-SOK-004 Pembantu KimiabumiC-SOK-005 Penolong Pegawai Kawalan Alam SekitarC-SOK-006 Penolong Pegawai SainsC-SOK-007 Pembantu MakmalC-SOK-008 Penolong Pegawai KajicuacaC-SOK-009 Pembantu KajicuacaC-SOK-010 Penolong Pegawai Makmal FilemC-SOK-011 Pembantu makmal FilemC-SOK-012 Penolong Pegawai Penyediaan MakananC-SOK-013 Penolong Pegawai Teknologi MakananC-SOK-014 Pencatit Data GerudiC-SOK-015 Pembantu Kajibumi RendahC-SOK-016 Pembantu Makmal RendahC-SOK-017 Pembantu Kajicuaca RendahC-SOK-018 Pembantu Makmal Filem Rendah

 • 6

 • Kod KeteranganDU-PP-001 Pensyarah PerubatanDS-PP-004 Pensyarah UniversitiDM-PP-001 Pensyarah ITMDG-PP-004 Guru BahasaDG-PP-005 Pensyarah Kolej Agama Sultah Zainal Abidin (KUSZA)DG-PP-006 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan SiswazahDG-PP-008 Penolong Pensyarah 'A'

  DG-SOK-001 Jurulatih (ITM)DG-SOK-002 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah (PPPBS)DG-SOK-006 Penolong Pensyarah 'B'DG-SOK-007 Pengajar Bahasa

  E-PP-001 Pegawai Ehwal EkonomiE-PP-002 Pegawai Latihan

  E-SOK-001 Penolong Pegawai Ehwal EkonomiE-SOK-002 Pembantu Ehwal EkonomiE-SOK-003 Penolong Pegawai LatihanE-SOK-004 Pembantu Pegawai LatihanE-SOK-005 Pengajar KrafE-SOK-006 Pembantu Pemasaran RendahF-PP-001 Pegawai Sistem Maklumat

  F-SOK-001 Pengatur Program KomputerF-SOK-002 Operator Mesin Prosesan DataF-SOK-003 Operator KomputerF-SOK-004 Penolong Pegawai Sistem MaklumatG-PP-001 Pegawai PertanianG-PP-002 Pegawai VeterinarG-PP-003 Pemelihara HutanG-PP-004 Pegawai Hidupan LiarG-PP-005 Pegawai PerikananG-PP-006 Pegawai Rancangan TanahG-PP-007 Pengurus Taman / Ladang

  G-SOK-001 Penolong Pegawai PertanianG-SOK-002 Pembantu PertanianG-SOK-003 Penolong Pegawai VeterinarG-SOK-004 Pembantu VeterinarG-SOK-005 Atenden HaiwanG-SOK-006 Penolong Pemelihara HutanG-SOK-007 Renjer HutanG-SOK-008 Pengajar MembalakG-SOK-009 PengawasHutanG-SOK-010 Penolong Pegawai Hidupan LiarG-SOK-011 Pembantu Hidupan LiarG-SOK-012 Pembantu Hidupan Liar RendahG-SOK-013 Penolong Pegawai PerikananG-SOK-014 Pembantu Perikanan

 • 7

 • Kod KeteranganG-SOK-015 Pengajar RendahG-SOK-016 Penolong Pegawai Rancangan TanahG-SOK-017 Penyelia Rancangan TanahG-SOK-018 Penolong Pengurus Taman / LadangG-SOK-019 Pembantu Pengurus Taman / LadangG-SOK-020 Juruteknik Pertanian RendahG-SOK-021 Penyelia Kandang HaiwanG-SOK-022 Pembantu Rendah Taman SabahJ-PP-001 ArkitekJ-PP-002 Arkitek LanskapJ-PP-003 JuruteraJ-PP-004 Juruukur BahanJ-PP-005 Pegawai Perancang Bandar dan DesaJ-PP-006 JuruukurJ-PP-007 JurukartografiJ-PP-008 Pemeriksa Kilang dan Jentera

  J-BSP-001 PengajarJ-SOK-001 Pembantu TeknikJ-SOK-002 JuruteknikJ-SOK-003 Pelukis PelanJ-SOK-004 Penolong Pegawai Perancang Bandar dan DesaJ-SOK-005 Juruteknik Perancang Bandar dan DesaJ-SOK-006 Pembantu Teknik UkurJ-SOK-007 Juruteknik UkurJ-SOK-008 Penolong Pemeriksa Kilang dan JenteraJ-SOK-009 Pembantu Pemeriksa Kilang dan JenteraJ-SOK-010 Penguasa Bekalan AirJ-SOK-011 Merinyu TaliairJ-SOK-012 Pengawas TaliairJ-SOK-018 Jurubina ModelJ-SOK-019 Pelukis Pelan RendahKX-PP-001 Penguasa PenjaraKB-PP-001 Penguasa BombaKP-PP-001 Pegawai KeselamatanKP-PP-002 Pegawai Pertahanan Awam

  KP-SOK-002 Pembantu Pertahanan AwamKP-SOK-003 Penolong Pegawai PendaftaranKP-SOK-004 Pembantu PendaftaranKP-SOK-005 Penolong Penguasa ImigresenKX-PP-001 Penolong Penguasa PenjaraKX-PP-002 Pegawai Penjara

  KP-SOK-006 Pegawai Perhubungan PremanKP-SOK-007 AmraKP-SOK-008 Pembantu Pendaftaran RendahKP-SOK-009 Penolong Imigresen Rendah

 • 8

 • Kod KeteranganKB-SOK-001 Penolong Penguasa BombaKB-SOK-002 Pegawai BombaKB-SOK-003 Ahli BombaKP-SOK-010 Penolong Pegawai KeselamatanKP-SOK-011 Pembantu KeselamatanKP-SOK-015 Pegawai KeselamatanKP-SOK-001 Penolong Pegawai Pertahanan AwamKP-SOK-014 Pegawai Imigresen

  L-PP-001 Pegawai Undang-undangL-PP-003 Pegawai Syariah

  L-SOK-001 Pembantu Undang-undangM-PP-001 Pegawai Tadbir dan DiplomatikN-PP-001 Pegawai TadbirN-PP-002 Pegawai PenerbitanN-PP-003 Pegawai PenguatkuasaN-PP-004 Pengurus AsramaN-PP-005 PerangkawanN-PP-006 Pegawai Penyelidik SosialN-PP-007 Jurubahasa Serentak

  N-SOK-001 Penolong Pegawai TadbirN-SOK-002 Pembantu Tadbir (Perkeraniaan / Operasi)N-SOK-003 Pembantu Tadbir RendahN-SOK-004 Pembantu Am RendahN-SOK-005 Setiausaha Yang DiPertua Dewan Rakyat / Dewan Negara / HakimN-SOK-006 Bentara MesyuaratN-SOK-007 Pelapor Perbahasan Parlimen / Dewan NegeriN-SOK-008 Pengurus StesenN-SOK-009 JurubahasaN-SOK-010 Pemeriksa Cap JariN-SOK-011 Penyelia JurupakaianN-SOK-012 Peniup KacaN-SOK-013 Operator WirelessN-SOK-014 Bentara ParlimenN-SOK-015 Penyelia JetiN-SOK-016 Penghantar NotisN-SOK-017 PenyelamatN-SOK-018 Pengawas PemulihanN-SOK-019 Penolong Pegawai PenerbitanN-SOK-020 Pembantu PenerbitanN-SOK-021 Operator Kamera Offset / Pembantu PletN-SOK-022 Pengawet N-SOK-023 Penolong Operator KameraN-SOK-024 Drebar atau Operator Wayang GambarN-SOK-025 Penolong Pegawai PenguatkuasaN-SOK-027 Penolong Pengurus Asrama

 • 9

 • Kod KeteranganN-SOK-028 Penyelia AsramaN-SOK-029 Tukang MasakN-SOK-030 Pembantu PerangkaanN-SOK-031 Penolong Pegawai Penyelidik SosialN-SOK-032 Pembantu Penyelidik SosialN-SOK-034 Juruteknik Percetakan RendahN-SOK-035 Pembantu Percetakan RendahN-SOK-036 Pembaca PrufN-SOK-037 Pemeriksa Filem RendahN-SOK-038 Operator Mesin AddressografN-SOK-039 Pembantu Kamera OffsetN-SOK-040 Pembantu Penguatkuasa RendahN-SOK-041 Penyelia Asrama RendahN-SOK-042 Penyelia atau Pengasuh PelajarN-SOK-043 Pembantu Perangkaan RendahN-SOK-057 Penyelenggara Stor RendahN-SOK-059 Pembantu Pemilih Padi dan BerasN-SOK-060 Pembantu Trafik RendahN-SOK-061 PenimbangN-SOK-062 JurupakaianN-SOK-064 Pemungut SewaN-SOK-065 Penghantar BeritaN-SOK-066 Atendan Letak KeretaN-SOK-067 Penjaga Kolam IkanN-SOK-069 Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan)N-SOK-073 Penolong Pegawai PerangkaanQ-PP-001 Pegawai Penyelidik

  Q-SOK-001 Penolong Pegawai PenyelidikQ-SOK-002 Pembantu PenyelidikR-SOK-001 Pekerja Rendah Awam (PRA)R-SOK-002 Pekerja Rendah Awam Khas (PRAK)R-SOK-003 Pemandu Kenderaan BermotorR-SOK-004 Operator LojiR-SOK-005 Pemandu atau Operator Jentera PemunggahR-SOK-006 Penjaga Jentera ElektrikR-SOK-007 Tukang K1R-SOK-008 Tukang K2R-SOK-009 Tukang K3R-SOK-010 Pelansir (KTM)R-SOK-011 Pemandu Troli Rel (KTM)R-SOK-013 Pemandu atau Operator Jentera Berat LandR-SOK-014 JagaR-SOK-012 Operator Troli / Kren (KTM)S-PP-004 Pegawai BeritaS-PP-005 Pegawai Perhubungan PerusahaanS-PP-006 Pegawai PeneranganS-PP-007 Pegawai Rundungcara

 • 10

 • Kod KeteranganS-PP-008 Pegawai KesatriaS-PP-009 Pegawai Perancang BahasaS-PP-010 Pegawai PosS-PP-012 Pegawai Hal Ehwal IslamS-PP-013 Pegawai ArkibS-PP-015 PustakawanS-PP-016 Pegawai Pembangunan MasyarakatS-PP-002 Pegawai Belia dan SukanS-PP-003 Pegawai SiasatanS-PP-014 Kurator

  S-SOK-004 Penolong Pegawai Belia dan SukanS-SOK-005 Pembantu Belia dan SukanS-SOK-006 Penolong Pegawai SiasatanS-SOK-007 Pembantu SiasatanS-SOK-008 Pembantu Wartawan / WartawanS-SOK-009 Penolong Pegawai Perhubungan PerusahaanS-SOK-010 Pembantu Perhubungan PerusahaanS-SOK-011 Penolong Pegawai PeneranganS-SOK-012 Pembantu PeneranganS-SOK-013 Penolong Pegawai RundungcaraS-SOK-014 Penolong Pegawai KesatriaS-SOK-015 Pembantu KesatriaS-SOK-016 Jurulatih KawadS-SOK-017 Penolong Pegawai Perancang BahasaS-SOK-018 Penolong Pegawai PosS-SOK-019 PosmenS-SOK-031 Penolong KuratorS-SOK-032 Pembantu MuziumS-SOK-033 Penolong Pegawai PerpustakaanS-SOK-001 Pembantu PerpustakaanS-SOK-002 Penolong Pegawai Pembangunan MasyarakatS-SOK-003 Pembantu Pembangunan MasyarakatS-SOK-026 Penolong Pegawai Hal Ehwal IslamS-SOK-027 Pembantu Hal Ehwal IslamS-SOK-028 Pembantu Rendah Hal Ehwal IslamS-SOK-034 Penolong Pegawai ArkibS-SOK-030 Pembantu ArkibU-PP-001 Pegawai PerubatanU-PP-002 Pegawai PergigianU-PP-003 Pegawai FarmasiU-PP-004 Pegawai Optometri

  U-SOK-002 Juru X-RayU-SOK-003 Jurupulih Perubatan

 • 11

 • Kod KeteranganU-SOK-004 Inspektor KesihatanU-SOK-005 Pembantu PerubatanU-SOK-006 Juruteknologi Makmal PerubatanU-SOK-007 JururawatU-SOK-008 Jururawat DesaU-SOK-009 Penolong JururawatU-SOK-010 Pembantu Kesihatan AwamU-SOK-011 Atendan KesihatanU-SOK-012 Jururawat PergigianU-SOK-013 Juruteknik PergigianU-SOK-014 Pembantu Pembedahan PergigianU-SOK-015 Pembantu FarmasiU-SOK-016 Juruteknik PerubatanU-SOK-018 Pembantu Teknologi Makmal PerubatanU-SOK-019 Pembantu Hospital RendahU-SOK-020 BidanU-SOK-021 Pemungut Jentik-jentikU-SOK-022 Juruproses Filem X-RayU-SOK-023 Juruteknik Rendah Prostetik / UrtutikW-PP-001 AkauntanW-PP-002 Pegawai PenilaianW-PP-003 JuruauditW-PP-008 Pegawai PenaksirW-PP-004 Penguasa KastamW-PP-005 Pegawai KewanganW-PP-006 Pegawai Aktuari

  W-SOK-001 Penolong AkauntanW-SOK-002 Pembantu AkauntanW-SOK-003 Penolong Pegawai PenilaianW-SOK-004 Pembantu PenilaianW-SOK-005 Penolong JuruauditW-SOK-006 Pembantu JuruauditW-SOK-008 Penolong Pegawai PenaksirW-SOK-009 Pembantu PenaksirW-SOK-010 Penolong Penguasa KastamW-SOK-011 Pembantu Penguasa KastamXX-PGT-001 Jawatan Terbuka Kumpulan Pengurusan TertinggiXX-XXX-000 Jawatan Standard Tanpa SkimN-SOK-045 Pegawai Kerani RendahN-SOK-063 Pencatat MasaF-SOK-005 Juruteknik KomputerM-PGT-001 Pegawai Tadbir dan Diplomatik Pengurusan TertinggiN-SOK-072 Pembantu PenguatkuasaW-SOK-013 Pembantu Tadbir Kewangan

 • 12

 • Kod KeteranganXX-SOK-001 Jawatan Terbuka Kumpulan SokonganXX-PP-001 Jawatan Terbuka Kumpulan Pengurusan dan Profesional

  XX-XXX-001 Jawatan FleksiXX-XXX-002 Setiausaha Politik

  J-PP-009 Pegawai Latihan VokasionalN-PGT-001 Pegawai Tadbir Pengurusan TertinggiF-PGT-001 Pegawai Sistem Maklumat Pengurusan TertinggiE-PGT-001 Pegawai Ehwal Ekonomi Pengurusan TertinggiG=PGT-002 Pegawai Veterinar Pengurusan TertinggiJ-PGT-001 Arkitek Pengurusan TertinggiJ-PGT-003 Jurutera Pengurusan TertinggiU-PGT-001 Pegawai Perubatan Pengurusan TertinggiPP-XX-0001 TIADAA-PGT-001 Juruterbang Pengurusan TertinggiA-PGT-002 Pegawai Kawalan Trafik Udara Pengurusan TertinggiA-PGT-003 Jurutera Laut Pengurusan TertinggiA-PGT-004 Arkitek Laut Pengurusan TertinggiA-PGT-005 Pegawai Laut Pengurusan TertinggiB-PGT-001 Penerbit Rancangan Pengurusan TertinggiB-PGT-002 Ahli Muzik Pengurusan TertinggiB-PGT-005 Pegawai Kebudayaan Perngurusan TertinggiC-PGT-001 Pegawai Galian Pengurusan TertinggiC-PGT-002 Pegawai Kimiabumi Pengurusan TertinggiC-PGT-003 Pegawai Geofizik Kajibumi Pengurusan TertinggiC-PGT-004 Pegawai Kawalan Alam Sekitar Pengurusan TertinggiC-PGT-005 Pegawai Sains Pengurusan TertinggiC-PGT-006 Pegawai Kajicuaca Pengurusan Tertinggi

  DG-PGT-005 Pensyarah KUSZA Pengurusan TertinggiDG-PGT-006 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Pengurusan TertinggiDM-PGT-001 Pensyarah ITM Pengurusan TertinggiDS-PGT-001 Pensyarah Universiti Pengurusan TertinggiDU-PGT-001 Pensyarah Perubatan Pengurusan TertinggiE-PGT-002 Pegawai Latihan Pengurusan TertinggiG-PGT-001 Pegawai Pertanian Pengurusan TertinggiG-PGT-003 Pemelihara Hutan Pengurusan TertinggiG-PGT-004 Pegawai Hidupan Liar Pengurusan TertinggiG-PGT-005 Pegawai Perikanan Pengurusan TertinggiJ-PGT-002 Arkitek Lanskap Pengurusan TertinggiJ-PGT-004 Juruukur Bahan Pengurusan TertinggiJ-PGT-005 Pegawai Perancang Bandar dan Desa Pengurusan TertinggiJ-PGT-006 Juruukur Pengurusan TertinggiJ-PGT-008 Pemeriksa kilang dan Jentera Pengurusan Tertinggi

  KB-PGT-001 Penguasa Bomba Pengurusan TertinggiKP-PGT-001 Pegawai Keselamata Pengurusan TertinggiKX-PGT-001 Penguasa Penjara Pengurusan TertinggiL-PGT-001 Pegawai Undang-undang Pengurusan Tertinggi

 • 13

 • Kod KeteranganL-PGT-002 Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang Pengurusan TertinggiL-PGT-003 Pegawai Syariah Pengurusan TertinggiN-PGT-002 Pegawai Penerbitan Pengurusan TertinggiN-PGT-003 Pegawai Penguatkuasa Pengurusan TertinggiN-PGT-005 Perangkawan Pengurusan TertinggiN-PGT-008 Pegawai Tadbir Am Pengurusan TertinggiQ-PGT-001 Pegawai Penyelidik Pengurusan TertinggiS-PGT-002 Pegawai Belia dan Sukan Pengurusan TertinggiS-PGT-003 Pegawai Siasatan Pengurusan TertinggiS-PGT-004 Pegawai Berita Pengurusan TertinggiS-PGT-005 Pegawai Perhubungan Perusahaan Pengurusan TertinggiS-PGT-006 Pegawai Penerangan Pengurusan TertinggiS-PGT-009 Pegawai Perancangan Bahasa Pengurusan TertinggiS-PGT-010 Pegawai pos Pengurusan TertinggiS-PGT-012 Pegawai Hal Ehwal Islam Pengurusan TertinggiS-PGT-013 Pegawai Arkib Pengurusan TertinggiS-PGT-014 Kurator Pengurusan TertinggiS-PGT-015 Pustakawan Pengurusan TertinggiS-PGT-016 Pegawai Pembangunan Masyarakat Pengurusan TertinggiU-PGT-002 Pegawai Pergigian Pengurusan TertinggiU-PGT-003 Pegawai Farmasi Pengurusan TertinggiW-PGT-001 Pegawai Akauntan Pengurusan TertinggiW-PGT-002 Pegawai Penilaian Pengurusan TertinggiW-PGT-003 Juruaudit Pengurusan TertinggiW-PGT-004 Penguasa Kastam Pengurusan TertinggiW-PGT-005 Pegawai Kewangan Pengurusan TertinggiW-PGT-006 Pegawai Aktuari Pengurusan TertinggiW-PGT-008 Pegawai Penaksir Pengurusan TertinggiY-PP-001 Pegawai kanan Polis

  Y-SOK-001 Pegawai Rendah Polis dan KostabelYT-SOK-001 Pegawai Rendah Polis dan Kostabel Tambahan

  N-PP-008 Pegawai Tadbir AmDG-PP-007 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kategori D3

  DG-SOK-003 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kategori B1DG-SOK-004 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kategori B2DG-SOK-005 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kategori T4DG-SOK-008 Penolong Pensyarah ITMJ-SOK-013 Penerbit TeknikJ-SOK-014 Penolong juruteraJ-SOK-015 Juruteknik RendahJ-SOK-016 Juruteknik Ukur RendahJ-SOK-017 Pengajar Ketukangan Gred 3N-SOK-033 JurutaipN-SOK-044 Penyelia Bangunan

 • 14

 • Kod KeteranganQ-SOK-003 Pembantu Penyelidik RendahU-SOK-017 Inspektor Pencegah MalariaW-SOK-012 Juruteknik Penilaian RendahN-SOK-047 Operator MesinY-PGT-001 Pegawai Kanan Polis Pengurusan TertinggiN-SOK-049 Penghantar CepatN-SOK-046 Pencari FailS-SOK-024 Pembantu Pembangunan KeluargaU-SOK-001 Pegawai Optometri

  16. Taraf Perkahwinan

  Kod Keterangan1 Bujang2 Berkahwin3 Duda4 Janda5 Balu

 • 15

  Cara Mengisi Brg MS 1MS 2MS 3MS 4MS 5MS 6MS 7MS 8MS 9MS 10MS 11MS 12MS 13JADUAL KOD MS 1JKod MS 2JKod MS 3JKod MS 4JKod MS 5JKod MS 6JKod MS 7JKod MS 8Jkod MS 9JKod MS 10JKod MS 11Jkod MS 12JKod MS 13Jkod MS 14Jkod MS 15

Recommended

View more >