2 Cth RPH Matematik

 • Published on
  03-Apr-2018

 • View
  224

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/28/2019 2 Cth RPH Matematik

  1/15

 • 7/28/2019 2 Cth RPH Matematik

  2/15

  KUMPULAN : 5

  RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

  MATAPELAJARAN : Asas 3M ( Matematik )

  MASA : 7.45 8.15 pagi

  STANDARD PEMBELAJARAN : 5.1.1-Mengenal wang kertas

  (RM1,RM5,RM10)

  OBJEKTIF : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran

  murid dapat:

  mengenal wang kertas RM1 , RM5 dan RM

  10 dengan betul.

  AKTIVITI 1. Murid melihat tayangan klip video animasi

  berkaitan wang kertas .

  2. Murid diminta menyebut wang kertas yang

  ditayangkan dalam video klip tadi .

  3. Guru diberikan wang kertas yang

  bercampur di dalam kotak .

  .(aktiviti kotak beracun ) . Murid diminta

  menyebutkan wang kertas yang diambil

  keluar dari kotak .4. Murid diberikan aktiviti mewarna dan

  melabel wang kertas .

  ELEMEN MERENTAS KURIKULUM : TMK , Nilai murnibersyukur .

  BBB : LCD , Laptop , model wang kertas.

  PENILAIAN : Aktiviti mewarna dan melabel , memilih dan

  mengenalpasti wang kertas , menjawablembaran kerja.

  REFLEKSI : Empat daripada enam orang murid boleh

  menggunakan nombor dengan betul . Dua

  orang murid akan diberi bimbingan secara

  individu .

 • 7/28/2019 2 Cth RPH Matematik

  3/15

  KUMPULAN : 17

  RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

  MATAPELAJARAN : Asas 3M ( Matematik )

  MASA : 8.30 9.30 pagi

  STANDARD PEMBELAJARAN : 2.1.3 menamakan nombor

  OBJEKTIF : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran

  murid dapat:

  menamakan nombor 11 hingga 15 dengan

  betul.

  AKTIVITI 1. Simulasi Permainan Kotak Beracun

  ( nombor 11 hingga 15 ) .

  2. Murid menamakan nombor yang telah

  dicabut .

  3. Murid - murid menyebut nombor tersebut

  secara individu dan kelas .

  4. Guru menulis perkataan di papan hitam .

  5. latih tubi mengeja perkataan .6. Latihan memadankan nombor dan

  perkataan.

  ELEMEN MERENTAS KURIKULUM : TMK , Nilai murni

  BBB : Laptop , handphone , kotak , kad nombor

  dan kad perkataan .

  PENILAIAN : Murid diuji menamakan nombor 11 15berdasarkan lembaran kerja .

  REFLEKSI : 2 daripada 5 orang murid diberi bimbingan

  secara individu pada akhir P&P.

 • 7/28/2019 2 Cth RPH Matematik

  4/15

  KUMPULAN : 3

  RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

  MATAPELAJARAN : Asas 3M ( Matematik )

  MASA : 8.30 9.00 pagi

  STANDARD PEMBELAJARAN : 1.1.1

  OBJEKTIF : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran

  murid dapat:

  membezakan tebal dan nipis .

  AKTIVITI 1. Permainan Mencari harta karun.2. Bersoal jawabMurid diminta

  membanding beza objek yang ditemui .

  3. Murid memilih dan mengasingkan objek

  yang tebal dan nipis (Objek disediakan

  oleh guru ) .

  4. Pembentangan kumpulan mengenai hasil

  aktiviti yang telah dijalankan . Contoh :

  Berapa objek tebal dan nipis yang telah

  diperolehi .

  5. Murid mengeja perkataan tebal dan nipis

  dan guru memberi lembaran kerja .

  6. Perbincangan jawapan .

  ELEMEN MERENTAS KURIKULUM : Bahasa , Nilai murni

  BBB : Buku , kotak pensel , pemadam , lembaran

  kerja .

  PENILAIAN : Murid diuji membanding beza tebal dannipis sesuatu objek dengan menggunakan

  senarai semak dan pemerhatian guru.

  REFLEKSI : Semua murid dapat menguasai standard

  pembelajaran ini . Proses P&P diteruskan

  dengan standard pembelajaran yang baru .

 • 7/28/2019 2 Cth RPH Matematik

  5/15

  KUMPULAN : 1

  RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

  MATAPELAJARAN : Asas 3M ( Matematik )

  MASA : 7.40 8.40 pagi

  STANDARD PEMBELAJARAN : 4.1.1

  OBJEKTIF : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran

  murid dapat:

  memahami dan menyatakan secara lisansituasi tolak dalam kehidupan harian

  dengan menggunakan perkataan buang.

  AKTIVITI 1. Murid menyanyi lagu10 Budak Hitam

  dalam kumpulan . Guru mengaitkan

  konsep tolak ( buang ) dalam lagu .

  2.Guru membimbing murid memahami

  konsep tolak dalam perkataan buang

  dengan menggunakan bahan maujud .3. Permainan muzikal chair.Pengurangan

  kerusi berlaku apabila muzik dihentikan .

  Guru mengaitkan dengan konsep buang

  . 4. Murid menanggalkan pelekat bergambar

  berdasarkan nombor yang disebut guru .

  5. Murid membuat latihan di lembaran kerja .

  Arahan : murid memangkah objek /gambar

  dengan menyebut perkataan buang

  ELEMEN MERENTAS KURIKULUM : Nilai murni , Sains dan Teknologi.

  BBB : DVD lagu , bahan maujud , kerusi , pelekat

  bergambar .

  PENILAIAN : Murid diuji memahami konsep tolak

  dengan menggunakan senarai semak dan

  pemerhatian guru.

  REFLEKSI : Semua murid dapat menguasai standard

  pembelajaran ini . Proses P&P diteruskandengan standard pembelajaran yang baru .

 • 7/28/2019 2 Cth RPH Matematik

  6/15

  KUMPULAN : 9

  RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

  MATAPELAJARAN : Asas 3M ( Matematik )

  MASA : 7.45 8.45 pagi

  STANDARD PEMBELAJARAN : 4.3.1 Menolak dalam lingkungan fakta asas

  sehingga 20

  OBJEKTIF : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran

  murid dapat:

  menolak dalam lingkungan 20.

  AKTIVITI 1. Memperdengarkan lagu 10 Budak hitam

  sebagai set induksi dan fakta asas

  menolak .

  2.Menerangkan operasi tolak dalam

  lingkungan 20 dengan menggunakan

  bahan maujud .( guli , biji getah dan lain2)

  3.Menunjukkan cara kepada murid operasi .tolak dalam lingkungan 20 .( 9-3= ,16

  6 =.....)

  4.Menunjukkan cara kepada murid cara

  operasi tolak dalam lingkungan dalam

  bentuk lazim .

  5.Mengedarkan lembaran kerja kepada

  murid dan dibimbing oleh guru .

  ELEMEN MERENTAS KURIKULUM : Mendengar arahan , kerjasama ( NilaiMurni).

  BBB : VCD , lembaran kerja .

  PENILAIAN : Murid diuji dengan menjawab soalan

  berkaitan operasi tolak dalam lingkungan

  20.

  REFLEKSI : Semua murid dapat menguasai standard

  pembelajaran ini . Proses P&P diteruskan

  dengan standard pembelajaran yang baru .

 • 7/28/2019 2 Cth RPH Matematik

  7/15

  KUMPULAN : 11

  RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

  MATAPELAJARAN : Asas 3M ( Matematik )

  MASA : 8.00 9.00 pagi

  STANDARD PEMBELAJARAN : 6.1.1 Mengenal nombor pada muka jam.

  OBJEKTIF : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran

  murid dapat:

  menamakan nombor pada muka jam.

  AKTIVITI 1.Murid meneka bunyi yang diperdengarkan

  oleh guru .

  2.Bersoaljawab tentang muka jam yang

  dipamerkan .( ada nombor ,anak panah )

  3.Guru meminta murid menyatakan nombor

  nombor yang ada pada muka jam.

  4.Murid menulis nombor tersebut di papan

  tulis .5.Latih tubi menyebut nombor .

  ELEMEN MERENTAS KURIKULUM : TMK , Nilai Murni ( menghargai masa)

  BBB : Bahan maujud , flash card .

  PENILAIAN : Latih tubi menyebut .

  REFLEKSI : Semua murid dapat menguasai standard

  pembelajaran ini . Proses P&P diteruskan

  dengan standard pembelajaran yang baru .

 • 7/28/2019 2 Cth RPH Matematik

  8/15

  KUMPULAN : 15

  RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

  MATAPELAJARAN : Asas 3M ( Matematik )

  MASA : 9.10 10.10 pagi

  STANDARD PEMBELAJARAN : 6.1.2 Mengenal nombor pada muka jam.

  OBJEKTIF : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran

  murid dapat:

  mengenal jarum panjang dan jarum pendek

  .

  AKTIVITI 1.Set Induksi Murid murid diminta

  meneka bunyi yang didengar ( jam loceng)

  2.Guru bersoal jawab dengan murid :

  a. Apakah bunyi yang didengar?

  b. Apakah yang ada pada jam ini ?

  c. Di mana kamu boleh beli jam ?

  3.Guru menunjukkan replika jarum jam

  panjang dan jarum jam pendek .

  4.Aktiviti melekatkan jarum jam ( panjang

  dan pendek ) pada muka jam .5.Latih tubi secara lisan ( individu /kelas)

  menyebut jarum panjang dan pendek .

  ELEMEN MERENTAS KURIKULUM : Kreativiti dan inovasi , Nilai Murni ,

  keusahawanan .

  BBB : Piring kertas , jam loceng ,replika jarum jam

  PENILAIAN : Murid diuji berdasarkan pemerhatian guru

  terhadap hasil kerja dan senarai semak .

  REFLEKSI : Semua murid dapat menguasai standardpembelajaran ini . Proses P&P diteruskan

  dengan standard pembelajaran yang baru .

 • 7/28/2019 2 Cth RPH Matematik

  9/15

  KUMPULAN : 16

  RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

  MATAPELAJARAN : Asas 3M ( Matematik )

  MASA : 8.10 9.10 pagi

  STANDARD PEMBELAJARAN : 3.1.2 Menyatakan hasil tambah 2 kumpulan

  objek .

  OBJEKTIF : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran

  murid dapat:

  menambah dua kumpulan objek secara

  lisan dengan betul.

  AKTIVITI 1.Murid menyanyi lagu anak ayam

  bersama guru . (tukar kepada konsep

  tambah ) (Kreativiti , bahasa)

  2.Murid menjawab soalan guru ttg bilangan

  atau jumlah anak ayam .

  3.Murid diminta mengira bilangan guli

  dalam bakul A dan bakul B .( Kreativiti )

  4.Murid diminta menjumlahkan guli dalam

  bakul A dan bakul B . guru menerangkantentang konsep hasil tambah dua

  kumpulan .

  5.Murid bermain permainan interaktif di

  internet tentang operasi tambah . (TMK

  ,Nilai Murni )

  ELEMEN MERENTAS KURIKULUM : Kreativiti dan inovasi , Nilai Murni ,

  TMK .

  BBB : laptop,guli ,bakul.PENILAIAN : Murid diuji dengan jumlah jawapan yang

  betul pada permainan interaktif melalui

  pemerhatian guru .

  REFLEKSI : Semua murid dapat menguasai standard

  pembelajaran ini . Proses P&P diteruskan

  dengan standard pembelajaran yang baru .

 • 7/28/2019 2 Cth RPH Matematik

  10/15

  Kumpulan 2

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

  MATAPELAJARAN : MATEMATIK

  MASA : 8.00 9.00 pagi

  STANDARD PEMBELAJARAN : 1.1.4

  OBJEKTIF : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat ;

  membezakan 3 daripada 5 objek berat/ringan

  AKTIVITI : 1. Murid diminta mengangkat meja dan kerusi ke tempat yang

  ditunjukkan oleh guru.

  2. Murid diminta membanding beza antara dua objek tersebut.

  3. Bersoaljawab mengenai objek yang berat dan ringan dan minta

  murid menyatakan objek yang ringan dan berat.

  4. Permainan kotak beracun,mengasingkan objek ringan dan berat.

  5. Murid diminta menyebut semula nama objek berat dan ringan

  yang telah dipelajari.

  EMK : TMK, Nilai murni

  BBB : Laptop,kotak,bola plastik ,bola tenis

  PENILAIAN : Murid diuji melalui pemerhatian dan senarai semak perbandingan

  Kumpulan objek berat/ringan

  REFLEKSI : Semua murid menguasai standard pembelajaran pada hari ini

  diteruskan dengan standard pembelajaran seterusnya.

 • 7/28/2019 2 Cth RPH Matematik

  11/15

  Kumpulan 6

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

  MATAPELAJARAN : MATEMATIK

  MASA : 8.00 9.00 pagi

  STANDARD PEMBELAJARAN : 3.1.1

  OBJEKTIF : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat ;

  membilang jumlah benda/objek yang ditambah atau yang

  dimasukkan ke dalam bekas dengan tertib menaik

  AKTIVITI :1. Nyanyian lagu 10 budak hitam(yang diubahsuai liriknya

  2. Bersoaljawab mengenai lagu

  3. Murid membilang benda maujud yang diberi-gula-gula

  4. Permainan-teka-teki.Ganjarangula-gula

  5.Murid membilang semula gula-gula yang diperolehi

  EMK : Kreativiti, NIlai murni, Bahasa

  BBB : Carta lagu,,benda maujud, gula-gula

  PENILAIAN : Murid diuji melalui pemerhatian dan senarai semak

  REFLEKSI : Semua murid menguasai standard pembelajaran pada hari ini

  diteruskan dengan standard pembelajaran seterusnya.

  Murid gembira mendapat ganjaran gula-gula.

 • 7/28/2019 2 Cth RPH Matematik

  12/15

  Kumpulan 8

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

  MATAPELAJARAN : MATEMATIK

  MASA : 8.00 9.00 pagi

  STANDARD PEMBELAJARAN : 3.4.1

  OBJEKTIF : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat ;

  menambah sekurang-kurangnya 7daripada 8 soalan dua digit

  dengan satu digit tanpa mengumpul semula

  AKTIVITI :1.Murid menyebut nombor dalam lingkungan 20 yang ditunjukkan

  guru

  2. Bersoaljawab tentang konsep tambah

  3. Murid menambah menggunakan guli

  4. Murid diperkenalkan semjula nilai tempat sa dan puluh

  5.Murid membaca ayat matematik dan menuliskan dalam bentuk

  lazim di papan putih

  6.Menyelesaikan tugasan dalam lembaran kerja

  EMK : Keusahawanan, nilai-nilai murni, kreativiti

  BBB : Carta lagu,,benda maujud, gula-gula

  PENILAIAN : Murid diuji melalui pemerhatian dan lembaran kerja yang diberi

  REFLEKSI : Semua murid menguasai standard pembelajaran pada hari ini

  diteruskan dengan standard pembelajaran seterusnya.

 • 7/28/2019 2 Cth RPH Matematik

  13/15

  Kumpulan 10

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

  MATAPELAJARAN : MATEMATIK

  MASA : 10.40 11.40 pagi

  STANDARD PEMBELAJARAN : 4.1.2

  OBJEKTIF : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat ;

  menyatakan sekurang-kurangnya 4 daripada 5 soalan melibatkan

  hasil tolak dua kumpulan objek

  AKTIVITI :1.Murid berkumpul dihadapan kelas. Guru meminta murid lelaki

  masuk ke dalam kelas. Murid perempuan diminta mengira

  bilangan murid yang tinggal

  2. Murid diminta menyatakan semula ayat matematik bagi operasi

  tolak

  3. Aktiviti kumpulann- kumpulan diberi dua bekas berisi

  objek,murid diminta mengira dan menyatakan perbezaan jumlah

  objek.

  4. Murid melihat kad gambar di papan putih,murid diminta

  membuat padanan satu dengan satu .Murid menyatakan

  perbezaan objek

  5.Nyanyian lagu -10 budak hitam

  EMK : TMK, nilai murni, keusahawanan

  BBB : Carta lagu,benda maujud, laptop

  PENILAIAN : Murid diuji melalui pemerhatian dan senarai semak

  REFLEKSI : Semua murid menguasai standard pembelajaran pada hari ini

  diteruskan dengan standard pembelajaran yang baru

 • 7/28/2019 2 Cth RPH Matematik

  14/15

 • 7/28/2019 2 Cth RPH Matematik

  15/15

  Kumpulan 14

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

  MATAPELAJARAN : MATEMATIK

  MASA : 10.40 11.40 pagi

  STANDARD PEMBELAJARAN : 5.1.2

  OBJEKTIF : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat ;

  mengenali wang kertas RM 1, RM 5 dan RM 10

  AKTIVITI :1. Murid menonton gambar suasana peniaga di pasar

  malam.Bersoal jawab dengan murid

  2.Permainanmencari sampul duit raya yang tersembunyi

  3.Melihat nilai wang yang ada. Murid diperkenalkan wang yang ada.

  4. Murid mengikut guru menyebutkan nilai wang. Murid

  diperkenalkan cirri-ciri yang terdapat pada wang (saiz,warna dan

  nilai

  5. Latihan mewarna wang kertas dan memadankan dengan nilai

  Wang

  6.Permainan roda impian

  EMK : Nilai murni, keusahawanan,kreativiti dan TMK

  BBB : Kad, lembaran kerja. Wang contoh, komputer

  PENILAIAN : Murid diuji melalui pemerhatian terhadap aktiiviti yang

  melibatkan

  murid

  REFLEKSI : Semua murid menguasai standard pembelajaran pada hari ini

  diteruskan dengan standard pembelajaran yang baru