2003 APR KLUB - Nasze ?· największe ilości trucizn z organizmu. Czystość wewnętrzna jelita grubego…

  • Published on
    01-Mar-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>O epidemii wiat dowiedzia si kilka tygodni temu. Jej niwo to ponad 2,5 tys. zachorowa na wszystkich kontynentach i okoo 100 zgonw. Co kilka dni nau-kowcy i lekarze ogaszaj przeom w walce z zabjczym mikrobem. Jednak nie mija wiele czasu, jak po-jawiaj si, nieznane wczeniej fakty, ktre albo obalaj wczeniejsze teorie, albo stawiaj wrcz na gowie dotychczasow wiedz z zakresu chorb zakanych. Pomimo e badaniami nad chorob zajmuje si kilkanacie najlepszych laboratoriw mikrobiologicznych na wiecie, wci nie udao si z ca pewnoci stwierdzi, co waciwie j wywouje. Pocztkowe doniesienia o paramyk-sowirusach szybko zdemen-towano. Po nich gwnym podejrzanym mianowano koronawirusy wywoujce u ludzi pospolite przezibienia. Wedug ekspertw z WHO oraz amerykaskiego Cen-trum Kontroli i Profilaktyki Chorb to wanie ta grupa wirusw na 99 proc. jest od-</p> <p>powiedzialna za wybuch oglnowiatowej epidemii. Prawdopodobnie mamy tutaj do czynienia z jakim nowym, nieznanym wczeniej typem wirusa, ktry przenis si ze zwierzt na czowieka. W ostatnich dniach pojawia si </p> <p>jeszcze jedna teoria. - Nie dwa wirusy, ale wirus i bakte-ria - uwaaj naukowcy z Chiskiego Instytutu Wiruso-logii. W prbkach pobranych z puc, wtroby i nerek osb zmarych z powodu SARS znaleli oni bakterie podobne do tych z rodzaju Chlamydia. </p> <p>Niektre gatunki chlamydii mog powodowa u zowieka rozwj atypowego zapalenia puc. By moe to wanie o n e ws p d z i a a j z koronawirusami, powodujc tak cikie i trudno leczce si zakaenia. Z punktu </p> <p>widzenia naturalnych me-tod pielgnacji zdrowia, najbardziej sensownym zabezpieczeniem jest oprcz przedstrzegania zasad higieny staa troska o budow silnego ukadu obronnego. Ma to si dokonywa przez racjo-nalny tryb ycia, ruch, sen, odywianie. Z odywi-aniem czy si suplemen-tacja. Oznacza ona dostarczanie organizmowi elementw niezbdnych do stymulacji komrek </p> <p>wchodzcych w skad uk-adu obronnego oraz pobudzania ich aktywnoci, </p> <p>przy szczeglnym uwzgld-nieniu ukadu chonnego (limfatycznego). Odywki majce to zapewni nie ograniczaj si do witamin. Kada dobra odywka pow-inna zawiera wyprbowane, zioa i roliny lecznicze. </p> <p>Medycyna naturalna to dzia obejmujcy r-nego rodzaju metody lecznicze. Wyodrb-niona zostaa jako alter-natywna medycyny tra-dycyjnej. Ostatnio coraz czciej te dwa odrbne kierunki uzupeniaj si, chocia nie bez blu, kontrowersji i zaartych polemik. Trudno przek-reli dokonania medy-cyny tradycyjnej. Dziki niej mamy dostp do lekw szybko dziaaj-cych i ratujcych ycie. Ale problemem jest szkodliwo lekw chemicznych i powsta-wanie nieodwracalnych skutkw ubocznych po stosowaniu niektrych z nich. Naduywanie anty-biotykw przyczynio si do spadku odpornoci, pojawiy si trudne w l eczeniu grzybice , choroby psychoso-ma tyczne , a le rg ie , nowotwory. To wszystko powodowao, e po okre-sie bezkrytycznej wiary w lek chemiczny zaczto zauwaa jego obosiec-zno. Nastpi zwrot w kierunku medycyny bliszej czowiekowi, traktujcej go caociowo a nie jako wybran jed-nostk chorobow. Me-dycyn t chcemy przy-b l ia w naszym magazynie. - Redaktor </p> <p>From: HHC </p> <p>2514 Cobbinshaw Circle Mississauga, Ont., </p> <p>L5N - 2G3 </p> <p>TO: </p> <p>Bezpatny miesicznik o nowoczesnym zioolecznictwie. </p> <p>Wersja wycznie dla czonkw KLUB SUNSHINE </p> <p>Info- LINIA po polsku - Od pon. do pitku - czynna ca dob, (905) 826-0388 Moesz te kontaktowa si z nami przez e-mail: Nasz adres, bardzo prosty: Klub@naszezdrowie.com </p> <p>W dzisiejszym wydaniu, midzy innymi: </p> <p>SARS - czy mona si zabezpieczy? Str. 1 Jak nakarmi swj mzg Str. 3 </p> <p>Poznajmy si! Spotkanie z nagrodami... Str. 4 </p> <p>Wiosenne porzdki w jelitach, co trzeba wiedzie... Str. 7 </p> <p>CZY MONA SI ZABEZPIECZY? </p> <p>SARS Epidemia gronego wirusowego zapalenia puc </p> <p>Delikatnie rozcinaj z tej strony, tak jak wskazuje strzaka </p> <p>Jest tam miejsce ... </p> <p>...dla Ciebie... </p> <p>Wicej o budowaniu odpornoci str. 4 </p> <p>WYDANIE 52 ROK VI </p> <p>KWIECIEN 2003 </p> <p>Nasze zdrowie www.naturessunshine .ca </p> <p>Klub Sunshine Klub@naszezdrowie.com </p> <p>To nie kalejdoskop, lecz kompu-terowy obraz wirusa (Oxford Un.) </p> <p>STRONA 2 Klub Sunshine KWIECIEN STRONA 7 Klub Sunshine KWIECIEN </p> <p>SKADNIKI: 2 szkl. rnych kiekw do wy-boru: z fasolki, sonecznika, soczewicy, pszenicy, lucerny (alfalfa), lub rzodkiewki 1 jabko 3 plastry ananasa wieego lub </p> <p>z puszki 1/2 szkl. pokruszonego tofu 4 yki oleju sonecznikowego 1 yka soku z cytryny Kieki przepucz letni wod i osusz. Jabko obierz i posiekaj w drobn kostk. Ananasa pok-rj w centymetrowe kwadraty. Pokrusz tofu i zmiksuj je z ole-jem, sokiem z cytryny, szczypt soli i 6 ykami wody. Powinie-ne otrzyma sos o konsystencji majonezu. Jeeli bdzie zbyt </p> <p>gsty, dodaj kilka yek wody i zmiksuj jeszcze raz. Sos wymieszaj z kiekami, jabkiem i ananasem. Saatk moesz podawa na niadanie do grzanek z chleba razowego. Bardzo smaczne s te nadziewane t saatk pomi-dory. Umyj pomidory, odetnij im wierzchoki, wydr rodki. Wydrony misz posiekaj, zmieszaj z saatk i napenij ni pomidory. </p> <p> Jedz zdrowo! atwe przepisy na smaczne i zdrowe jedzenie </p> <p>WIOSENNA SAATKA Z KIEKW </p> <p> ZIOO-EXPRESS CZYLI CO NA CO, W TELEGRAFICZNYM SKRCIE! </p> <p>GARCINIA COMB. ZAWIERA M.IN. ROLIN Gar-cinia Cambogia BOGAT W HCA. RE-DUKUJE APETYT, NIE DOPUSZCZA LUB OGRANICZA WYTWARZANIE TKANKI TUSZCZOWEJ, POBUDZA ENERGI . NIEZBDNA W PRO-GRAMACH ODCHUDZAJCYCH. A G - X , k t r e g o </p> <p>sk adniki dzia aj enzymatycznie oraz wiatropdnie... F E R M E N T A C J A JELITOWA jest bardzo uciliwa, zwaszcza, jeeli gazy trudno odchodz i tworz </p> <p>blokady. </p> <p>PROTECTORS PAK PROGRAM ZLOZONY Z ZIL, MINERALW </p> <p>ORAZ WITAMIN PRZEZNACZONY DLA KAZDEGO PROSTY W UZYCIU, OKRES ZAZYWANIA </p> <p>14 DNI, ZAWIERA M.IN. UNIKALNA MI-ESZANKE O NAZWIE GRA-PINE, WY-CIAG Z KORY SOSNY SRDZIEMNO-MORSKIEJ, PROANTYCYJANIDY, </p> <p>BARDZO SILNE ANTYUTLENIACZE </p> <p>COLLATRIM- ZAWARTE W NIM AMI-NOKWASY AKTYWIZUJA HORMONY POWODUJCE SPALANIE NADMIARU TUSZCZU (M.IN. HORMON WZROSTU)OGRANICZAJC DZIAANIE HOR-MONW ZATRZYMUJCYCH TKANK TUSZCZOW. DZIAA TE PRZECIW-ZMARSZCZKOWO. </p> <p>Wiosenne porzdki w... jelitach </p> <p>Jelito grube, skada si z czci rozpoc-zynajcej si lepo poniej ujcia jelita cienkiego, zwanej jelitem lepym, od ktrego odchodzi, zwisajc do miednicy maej wyrostek robaczkowy. Idc w gr jelito lepe przechodzi w ok-rnic. Wyrniamy trzy czci ok-rnicy. Pierwsza jest nazwana ok-rnic wstpujc, ktra nastpnie pod </p> <p>prawym ukiem e-b r o w y m ( w t r o b o w y m ) przechodzi w okrnic poprzeczn. Ta cz jelita grubego jest zro-nita z sieci wiksz odka. W lewym p o d e b r z u w ssiedztwie ledziony okrnica poprzeczna l e w y m z g i c i e m przechodzi w okrnic zstpujc, kierujc si k u d o o w i i przechodzc w esic, ktra po przejciu do miednicy koczy si odbytnic Jest ona za-koczona otworem - odbytem zaopatrzonym w zwieracz. W jelicie grubym nastpuje resorpcja wody i innych skad-nikw, przez co tre u l e ga z na cz ne mu zagszczeniu. Ponadto odbywaj si tutaj procesy fermentacyjne. Zagszczona tre jelita </p> <p>tworzy ka, ktry jest wydalany przez odbyt w czasie defekacji. Z punktu widzenia nauk holistycznych, jelito grube jest kanaem eliminacji tok-syn o najdoniolejszym znaczeniu. Poprzez jelito grube czowiek wydala najwiksze iloci trucizn z organizmu. Czysto wewntrzna jelita grubego wpywa bezporednio na stopie utok-sycznienia (i zdrowia) caego ustroju. Synny doktor Bernard Jensen, naturo-</p> <p>pata, ojciec amerykaskiej szkoy iry-dologii uczy, e jelito grube to naj-waniejszy organ caego naszego us-troju, wykazuje bowiem poza funkcjami eliminacyjnymi take dziaanie reflek-sowe na rne, nawet odlege organy ustroju. Jelito grube wraz z wod wchania te niektre witaminy, a </p> <p>przede wszystkim usuwa z organizmu to, co zbdne lub szkodliwe. Proces ten uatwiaj (ale te mog go utrudnia lub komplikowa) biliony yjcych w nim bakterii, przyjaznych (okrela si je jako fizjologiczn flor jelita grubego) lub wrogich czowiekowi. Te nieprzyjazne, produkujce toksyny, to bakterie i wirusy odpowiedzialne za choroby jelit - m.in. za biegunki, stany zapalne, owrzodzenia. Skad flory bakteryjnej zaley w gwnej mierze od codziennej diety. Nie suy mu nadmiar tuszczw zwierzcych i czerwonego misa. Ob-winia si je m.in. za trzeci, co do czsto-ci wystpowania w krajach zachodnich (po rakach piersi i prostaty) rodzaj nowotworu raka okrnicy. Nie bez ko-zery w wielu religiach wiata nasi poboni przodkowie wyrzekali si misa nie tylko w wielkim pocie, ale take w adwencie. Odpoczywa wtedy nie tylko duch ale i ciao. </p> <p>RECEPTA NA ZIOOWE OCZYSZCZENIE JELITA </p> <p>(i popraw ruchw robaczkowych) </p> <p>CASCARA SAGRADA - 2 kapsuki 2 razy dziennie (pobudza jelito do pracy) LOCLO - 1 paska yka stoowa na 3/4 szklanki wody, przyrzdzi shake, wypija natychmiast. (Bardzo dobre efekty daje czenie Loclo z TNT), to rodzaj bonnika ACIDOPHILUS BIFIDOBACTE-RIUM (przyjazna i potrzebna bakteria)- 3 kapsuki rano na czczo, popi 1 szklank wody (najlepiej z domieszk CHLORO-FILU, ktry odkaa jelita) LIV-A - 2 kapsuki 2 razy dzien-nie, wane jest wspomaganie wtroby (odtruwanie) w czasie oczyszczania Uwaga! Jeeli Cascara Sagrada przesterowuje nasze jelito, naley zmniejszy dawk do 2 kapsuek dziennie albo od razu zastosowa mieszank BWL-BLD. </p> <p>stwierdzenie, czy ma miejsce toksemia. Wiele autorytetw zaleca w takich przypadkach przeprowadzenie np. mineralnej analizy wosa. Okazuje si, e normalna rwnowaga chemiczma mzgu </p> <p>moe zosta wybitnie zakcona wskutek </p> <p>obecnoci toksycznych metali cikich. A co do zi? Np. osawione ginkgo --ksiki napisano na jego temat. Z osobistej praktyki </p> <p>zauwayem, e wysokiej jakoci </p> <p>ginkgo dobrze jest przyjmowa razem z </p> <p> e s z e n i e m s y b e r y j s k i m (Ginseng Siberian) oraz capsicum; W t e d y j e g o dziaanie jest jeszcze skuteczniejsze; Nie kady wszake wie, e p o c z e n i e ginkgo z gogiem ( G i n k g o a n d </p> <p>Hawthorn) daje wspania odywk wzmacniajc serce oraz cay ukad krenia, zwikszajca jego wydolno.; JEDZENIE DLA MZGU Mzg potrzebuje tlenu oraz prawie wszystkich znanych mineraw i elementw, ale zwaszcza tych oto: ZINC nr 1657-9 Cena klubowa $ 11.78 IRON WITH VIT.C. Nr 1785-4 Cena klubowa $ 13.02 GINKGO AND HAWTHORN #909-3 Cena klubowa $13.65 VIT. B12 nr 1629-1 cena klubowa $ 10.60 FOLIC ACID nr 1585-8 cena klubowa $8.31 CAPSICUM nr 160-5 cena klubowa $ 9.55 GINSENG SIBERIAN nr 660-9 Cena klubowa $13.92 </p> <p>STRONA 6 Klub Sunshine KWIECIEN STRONA 3 Klub Sunshine KWIECIEN </p> <p>Irritable Bowel Syndrom). Objawy s podobne: skurcze, biegunka albo zaparcia, gazy i wzdcia w dole brzucha. Czsto towarzyszy im bl brzucha. Naley zainteresowa si rolin-nymi rodkami uspokajajcymi i przeciwlkowymi, ktre blokuj przewodzenie impulsw ner-wowych, co daje zmniejszenie uc-zucia zdenerwowania, lku, nie-pokoju i zwizanych z tym dolegli-woci. agodz reakcje na trudne sytuacje. Do godnych polecenia nale STRESS FORMULA (nr 1645-6). W przypadku jak paski naley sprbowa 1 draetk 3 razy dziennie z jedzeniem. Doatkowo, zwaszcza przy nadmiernym tempie ycia i nadmiarze stresu mona sprbowa RE-X (1241-6), skute-czn, a przy tym bardzo tani mie-szank synnego naturopaty dra J. Christophera. Jeeli dolegliwociom towarzysz problemy ze snem, naley przyj 23 kapsuki mie-szanki zioowej HVP (940-8) na p godziny przed spaniem. </p> <p>Bardzo wane jest zopatrywanie mzgu w tlen. Ale tlen, to nie wszystko; Mzgowi albowiem potrzebne s prawie wszystkie znane mineray i inne elementy; A jakie najwaniejsze? Np. Cynk. Wszyscy ju chyba syszeli jak szkodliwe moe by alumininium, i o jego zwizku z chorob Alzheimera. Tymczasem wykonywane pomiertnie b a d a n i a p y n u rdzeniowo-mzgowego chorych na Alheimer D i se a se wy kazu j z g o d n i e z n a c z n i e obniony poziom cynku. Inne badania dowiody e 80% chorych wykazuje p o p r a w z a y w a j c supplement cynku; Niedobr cynku jest te niestety najczstszy u osb starszych. U ludzi starszych te trudnoci z koncentracj najczciej z w i z a n e s z niedoborami elaza. S u p l e m e n t a c j a elaza w iloci wymaganej orzez organizm poprawia ten stan rzeczy. To jednak nie wszystko! Osoby cierpice na zaburzenia mzgu wykazuj wielokro niedobory witaminy B12 oraz kwasu foliowego (Folic Acid); Obie witaminy sa niezbdnie potrzebne w regeneracji komrkowej oraz przy wytwarzaniu szeregu istotnych neurotransmiterw. Badania dowiody, e ok. 2/3 pacjentw w wieku podeszym potrzebuje kwasu foliowego. Ok. 30 % pacjentw leczonych psychiatrycznie potrzebuje kwasu foliowego. Jego suplementacja poprawia stan i skraca pobyt w szpitalu. Powysze niedobory s czsto niezauwaane w praktyce klinicznej, jako e normalnie uwaa si i pacjent powinien najwpierw wykaza objawy anemii. Tym czasem niedobory czsto powstaj na dugo przedtem. Obecno metali cikich w ustroju te m o e u j em n i e o d b i s i n a funkcjonowaniu mzgu. W przypadkach zakce jego pracy konieczne jest </p> <p> Mam chroniczne ble odka oraz trudnoci w przeykaniu. Najbardziej jednak dokucza mi pojawiajca si zawsze nie w por potrzeba wyprnienia si. Podejrzewano rne schorzenia. Brano ju pod uwag takie przyczyny, jak przetoki, grzybica, zatory, wrzody w ukadzie pokarmowym czy podranienia. Jed-nak nie znaleziono przyczyny moich dolegliwoci, gdy fizycznie jestem zdrowy. Lekarz domowy sugeruje, e to nerwica odka. Czy to moliwe? Jak si to leczy? Nerwic czsto okrela si jako nad-miern nerwowo, charakteryzuje si ona obecnoci uczucia przejmu-jcego lku. U chorych z nerwic uc-zucie lku wystpuje waciwie we wszystkich sytuacjach zwizanych z pewn doz niepewnoci, a nawet bez jakiejkolwiek przyczyny. W cikich przypadkach nerwicy chory moe </p> <p>doj do stanu cakowitego wyczer-pania emocjonalnego, bezsennoci, w kocu do wyczerpania fizycznego . Jama brzuszna zawsze bya uzna-wana za centralny organ reakcji i ci-erpie psychofizycznych. "Zo od-bija si w odku" gosi dawne lu-dowe porzekado. Zdenerwowanie powoduje czsto parcie albo gwa-town obstrukcj. Nawet uczucie szczcia i radoci nierzadko objawia si dodatkowo "mrowieniem w brzuchu. Reakcje te, zwizane z aktu-alnym przeywaniem, stanem emocjonalnym, napiciem nerwowym i psychicznym, s rdem powsta-wania napi oraz zaburze fizjologicznych, powoduj zmiany w czynnoci narzdw, a wic dysfunk-cje odkowe i jelitowe w sytuacjach napicia, zagroenia, niepokoju, lku. Miliony osb na wiecie cierpi z powodu nerwic czynnociowych polegajcych na zaburzeniach pracy narzdw ukadu pokarmowego. Dolegliwoci te s rnie nazywane: nerwica odka, jelito spastyczne (spastic colon) czy zesp jelita nad-wraliwego (okrelany po angielsku </p> <p>Poczta redakcyjna Jedzenie Dla Mzgu Nasz adres: klub@naszezdrowie.com </p> <p>CIA ALBO RAK.? Szokujce statystyki z Wielkiej Brytanii swidacz o zagroeniu zdrowia kobiet na piguce. Doustne rodki antykoncepcyjne podnosz szanse zachorowania na raka o 10%, jeeli kobieta przyj-mowaa je nie duej niz 5 lat. Ryzyko to wzrasta a do 60% w grupie kobiet przyjmujcych rodki antykoncepcyjne od 5 do 10 lat. Za kobiety ykajce piguk wicej ni 10 lat...</p>