2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı 7. Sınıflar 1. Yarıyıl Akademik Bilgilendirme Bülteni

 • View
  214

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2010-2011 Eitim retim Yl 7. Snflar 1. Yaryl Akademik Bilgilendirme Blteni

Transcript

 • 2010 2011

  ETM RETM YILI

  7. SINIFLAR

  1. YARIYIL

  AKADEMK BLGLENDRME BLTEN

 • 2

  Sayn Velimiz, 2010 2011 Eitim-retim ylna balarken, yaryl boyunca yaplacak tm akademik almalar ve rencilerimizin bu sreteki sorumluluklar hakknda sizleri bilgilendirmek amacyla Akademik Bilgilendirme Bltenini www.fmv.edu.tr sitemizde yaynlam, sizlere e-posta yoluyla ulatrmtk. Birinci yaryl sonuna geldiimiz u gnlerde ikinci akademik bltenimiz araclyla birinci eitim-retim yarylnda yaptklarmz, ikinci eitim-retim yaryl ile ilgili planlamalarmz ve Nielsen Firmas tarafndan 2009-2010 Eitim-retim ylnda yaplm olan veli anketi sonularn sizlerle paylamak istiyoruz. 2009-2010 Eitim-retim yl veli anketleri; Ik Okullarndan toplam 1431, Ayazaa Ik lkretim Okulundan 377 velimizin %29.3 orannda katlmyla gerekletirilmitir. FMV Ik Okullar olarak renci, retmen ve velilerimizin memnuniyetlerini lmek amacyla yaplan anketimize katklarnzdan dolay teekkr ederiz. Anketlerin sonular, akademik kadrolarmz, okul yneticilerimiz ve vakf yneticileriyle birlikte deerlendirilmitir. Bu bltende sizlerle nemli bulduumuz maddeler ve yorumlar paylamak istiyoruz. Veli Anketi Sonularna Gre Memnuniyetin Yksek Olduu Alanlarmz: Kurumsal maj: renci, retmen ve veli anketlerinde en yksek performansn grld maddedir. Bu maddede Atatrk lkelerine Bal/ ada bir Kurum olmas kriteri n plana kmaktadr. Hizmetler: renci, retmen ve veli anketlerinde gvenlik en yksek memnuniyetin grld alandr. letiim: Bu kriterde veli bilgilendirme en fazla nemsenen ve performansn yksek olduu maddedir. Okulun Fiziksel zellikleri: Bu kriterde en ok nemsenen madde snf mevcutlardr. En yksek performans ise 1-5.snflarnda bilgisayar donanm ve spor alanlar, 6-8.snflarnda laboratuarlar olmutur. retmen Nitelii: retmen Nitelii bal altnda veli anketlerine gre, 1-5.dzeylerimizde retmenin renciyi tanmas 6-8.dzeylerimizde snflarda renmeyi salamas kriterleri daha fazla nemsenmektedir. Bu durumun renci anketlerinde de ayn olduu, rencilerin yalar dolaysyla farkllk gsterdii ve ihtiyalar ile rtt grlmtr. Yukarda belirtilen maddeler dnda; Akademik hedefler, lme Deerlendirme, Rehberlik ve Psikolojik Danmanlk, devler, Eitici Geziler, Sosyal Etkinlik Kulp almalar, Disiplin konularnda da veli memnuniyetinin yksek olduu grlmtr. Olumlu gr ve geri bildirimleriniz iin teekkr ederiz. Veli Anketi Sonularna Gre Memnuniyetin En Dk Olduu Alan: cretler ve deme Koullar bal altndaki renim cretlerinin emsallerine gre uygun olmas kriteri olmutur.

 • 3

  Bu aratrma ile 2009-2010 Eitim-retim yl performansn deerlendirme, bu yl yaplan almalarla karlatrma olana bulunmutur. Veli memnuniyetinin 2008-2009 Eitim-retim yl anket sonular ile rtt ve memnuniyet orannn genelde yksek olduu grlmtr. Baz maddelerde ayn performans grlmekle birlikte geen yl gelitirilmesi nerilen alanlarmzda, yaplan iyiletirme almalarndan tr, bu yl daha yksek memnuniyet aldklar saptanmtr. Buna rnek olarak ngilizce retimi verilebilir. Materyallerin arttrlmas, yeni etkinlik odalar, ders saatlerinde yaplan dzenlemeler sizlerin bu alandaki memnuniyetini arttrmtr. Sizlerden aldmz olumlu geri bildirimler gelecee daha emin admlarla yrmemizde bize g vermektedir. Dileimiz; 2010-2011 Eitim-retim ylnda yaplacak olan anketimize daha fazla velimizin katlmas, gr ve deerlendirmelerini bizlerle paylamasdr. 125. Ylmzda nce iyi insan yetitirir felsefesine bal kalarak okullarmz olduklar seviyeden daha yukarlara tamak iin alyoruz, retiyoruz. Gerek baarnn not sistemiyle deil; yaam boyu renme, kendini gelitirebilme ve sorun zebilme becerileriyle lldn yllarn bize kazandrd deneyimle biliyoruz. Sizleri yanmzda hissetmek ve ibirliimizi srdrmek dileiyle sizlere ve tm rencilerime iyi tatiller dilerim.

  Faika TOPAL Okul Mdr

 • 4

  TRKE

  rencilerimiz bu retim ylnda da bitiik ve eik yazy daha ilek halde kullanarak ders defterlerini temiz ve dzenli kullanmay ilke haline getirdiler. retim ylnn ilk haftasnda tanma, ders kurallar yan sra altnc snf kazanmlarn hatrlamak adna gemi yl konu alan eitli uygulama almalar yaptlar. rencilerimiz 1. yarylda okuma ve anlama alannda okunan bir metni anlama, zmleme almalar yaparak okunan bir metnin konusunu, ana dncesini, yardmc dncelerini, metnin varlk kadrosunu, plann ( dnce ve olay plan ) bulmay ve bunlar incelemeyi rendiler. Okuduklar metinde geen szckleri anlam zelliklerine gre incelediler. Dil zenginliimiz atasz ve deyimlerimizi anlamlaryla ilikilendirip kullandlar. Anlatmn znel-nesnel olup olmadn, ama-sonu veya neden-sonu ilgisi bulunup bulunmadn sorguladlar. Cmlelerdeki rtl anlamlar, tanm, ama-sonu, neden-sonu, karlatrma koul ve kartlk ieren cmlelerinin zelliklerini ve birbirlerinden farklarn bulmaya altlar. erik ve biim zellikleriyle iir dilini ve anlatm zenginletiren benzetme ve kiiletirme gibi sz sanatlarn fark ederek bunlar yapma yollarn rendiler. Olay yazlarn ve dnce yazlarn tr zellikleriyle tanyp aralarndaki farklar grdler. kinci yarylda olay yazlarnda ve dnce yazlarnda kullanlan anlatm biimlerini ve dnceyi gelitirme yollarn renip farkl metinleri karlatracaklar. Bu temel kazanmlar ile donanan rencilerimiz bildirme yazlarnn trlerini tanyacak ve elektronik ortamda yaplan yazmalarn kurallarn kavrayacaklar. Olay, dnce ve bildirme yazlar zelliklerini kullandklar yazl anlatm almalar yapacaklar. Birinci dnem rendikleri iir dili ile dz yaz arasndaki farklar daha ayrntl zmseyecekler. rencilerimiz 1. yarylda dilbilgisinde Trkenin en kapsaml konusu olan eylem ile tantlar. Eylemleri anlam bakmndan snflandrp kip kavramn ve eylem ekimini kavradlar. Kiplerin trleri ile zaman ve ekil bildiren eylem ekimlerini ayrmay, eylemlerdeki zaman ve anlam kaymalarn fark etmeyi rendiler. Dilimizin en zel kullanmlarndan biri olan ek-eylem kavram ile tanp bileik zamanl ekimleri ve isim soylu szcklerin yklem olma zelliini rendiler. Eylemi niteleyen ve belirten szck olan belirte kavram ile tantlar.

 • 5

  kinci yarylda geen yl rendikleri szck yaps kavramnn bilgi desteiyle eylemleri yap bakmndan inceleyecekler. Bu kazanmlarn yan sra geen yl rendikleri dilbilgisi konularn da uygulamalar zerinde gsterecekler, yazm ve noktalama kurallarn uygulayacaklar. rencilerimiz, Trke snavlarnda %40 okuma-anlama, % 30 dil bilgisi kurallarn bilme ve uygulama, %30 yazl anlatm ile duygu ve dncelerini aktarabilme alanlarnda deerlendirildiler. Bir yarylda snav uyguland. Yazl anlatm deerlendirmeleri ayr bir ders saatinde yaplarak rencinin kazanmlarnn daha detayl incelendii dereceli puanlama anahtar kullanlarak puanland.

  rencilerimiz snf ii gdml okuma yntemi ile Seilmi Kii adl kitab okudular. Bu kitap ile bir metni felsefi adan sorgulayarak bireysel adan yorumladlar ve evrensel deerler ile insann yaratl zellikleri arasnda ba kurdular. Bir yarylda konu sonu tarama testi ve her snav ncesi verilen ve tekrar etmeleri gereken konular ieren hafta sonu devleri verilmesinin yan sra retim yl banda zmre retmenlerimiz tarafndan seilen yardmc kitaplarndan rnek uygulamalar ve testler zld. Bu almalarn yan sra ders alma notlar da hazrlanarak snflara datld ve ders dosyalarnda sralayarak saklamalar saland. retim yl banda yaplan Durum Tespit Snavndan sonra baary arttrmak iin Pazartesi gnleri okul knda yaptmz ett almalarmz 2. yarylda da srecektir. Ayn ekilde 1. yaryl boyunca gereksinim duyan rencilerimizle bireysel ett almalar da yaplm, ek dev yapmasna gerek duyduumuz rencilere ek dev verilmi ve geri bildirimleri yaplmtr. Bu almalarmz 2. yarylda da srdrlecektir. Her snavdan nce konu tarama testi uygulanarak rencinin kazanmlara dair eksikleri olup olmad kontrol edildi. Hafta sonu devleri ve ders ii uygulama almalar ile kazanmlar pekitirildi. Bu almalarmz ayn sistemle ikinci yarylda da devam edecektir. Performans Grevi: rencilerimiz 2.yaryl performans grevi olarak okuduklar kitaplar iinden en sevdikleri birini seecekler ve A- 3 boyutunda bir kartonda bu kitab tantacaklar Bu Kitab Mutlaka Okuyun konulu afi hazrlayacaklardr. rencilerimizin bu performans grevi iin yaryl tatilinde ekte vereceimiz listeden yalarna uygun kitaplar seerek okumalar gerekmektedir.

 • 6

  Bu almalarn iinde bir de ayrlmaz bir kazanm olmas gereken kitap okuma alkanl zmremizin en nemli hedefidir. rencimizin bir ders yl iinde en az on kitap okumas gerekmektedir. Kitap seimi konusunda ekteki listeyi kullanabilir ya da yalarna uygun kitaplar arasndan seim yapabilirler. Velilerimizin de bu konuda takipi olmalar bizim iin ok nemli bir destektir.

  KTAP LSTES

  1. UZUN HKAYE MUSTAFA KUTLU 2. KARDELENLER - AYE KULN 3. STANBULDA BR ZRAFA - SUNAY AKIN 4. IK - HSEYN RAHM GRPINAR 5. ACIMAK REAT NUR GNTEKN 6. DENZLER ALTINDA 20.000 FERSAH JULES VERNE 7. MARKO POLONUN SERVENLER MARKO POLO 8. HALK R SEMELER - ALTIN KTAPLAR 9. BTN RLER ORHAN VEL KANIK 10. YKSELEN DENZ - CAN DNDAR 11. SEME YKLER - SAT FAK ABASIYANIK 12. TRK MASALLARI - TAHR ALANGU 13. SLAHRLER - ALEXANDRE DUMAS 14. BTMEYECEK YK - MCHAEL ENDE 15. ARTMETK Y, KULAR PEKY CEMAL SREYYA 16. BEN DE OCUKTUM - AZZ NESN 17. HTYAR ADAM VE DENZ - E. HEMNGWAY 18. BU YURDU BZE VERENLER AZZ NESN 19. SEME YKLER - MER SEYFETTN ( ALTIN KTAPLAR ) 20. ATATRK LE BN GN NEZHE ARAZ 21. DEDE KORKUT HKAYELER 22. LMSZ ALE NATALE BABBTT 23. SOL AYAIM CHRSTY BROWN 24. DANKONUN YRE GORK 25. UAN SINIF ERCH KASTNER 26. AMATALI KY ASTRD LNGREN 27. GULYABAN HSEYN RAHM GRPINAR 28. BYL EMBER SUSANNA TAMARO 29. ARKADA DMEN CHRSTNE NSTLNGER 30. KAIT UAKLA GZL GZL MACERA- CHRSTNE NSTLNGER 31. BALNALARIN ARKISI- ERC SMARD 32. ARTHUR K DNYA SAVAI- LUC BESSON 33. ARTHUR LE MNMOYLAR- LUC BESSON 34. ARTHUR MALTAZARIN NTKAMI-LUC BESSON 35. ARTHUR VE YASAK KENT- LUC BESSON

 • 7

  MATEMATK

  2010-2011 Eitim retim y