2015 KNSH Thong Ke Cong Viec Tuan(T12)

 • Published on
  07-Mar-2016

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

dasdasfas

Transcript

 • THNG K CNG VIC C NHN - THNG: /NM:H V TN: H NGC TUNCng vic: Thc hin cc php th Sinh hc trn nn mu thuy san, nng san, thc n chn nui, phn bon, t, nc.u ra: Phiu kt qua phn tch mu

  Ngy Bt u Kt thc S lng(hh:mm) (hh:mm) (ch tiu)

  1/12/2015 9:00 11:30 12/12/2015 9:00 11:30 13/12/2015 9:00 11:30 14/12/2015 13:15 17:00 18/12/2015 8:10 11:30 19/12/2015 8:10 11:30 1

  10/12/2015 8:10 11:30 111/12/2015 13:15 17:00 115/12/2015 8:10 11:30 116/12/2015 8:10 11:30 117/12/2015 8:10 11:30 118/12/2015 8:10 11:30 118/12/2015 13:15 17:00 1

  21/12/2015 13:15 17:00 122/12/2015 8:10 11:30 122/12/2015 13:15 17:00 1

  23/12/2015 8:10 11:30 123/12/2015 13:15 17:00 124/12/2015 8:10 11:30 124/12/2015 13:15 17:00 125/12/2015 8:10 11:30 125/12/2015 13:15 17:00 130/12/2015 10:30 11:30 1

 • 30/12/2015 13:15 17:00 131/12/2015 9:30 11:30 131/12/2015 13:15 17:00 1

 • THNG K CNG VIC C NHN - THNG: /NM:

  Thc hin cc php th Sinh hc trn nn mu thuy san, nng san, thc n chn nui, phn bon, t, nc.Phiu kt qua phn tch mu

  M t tm tt cc cng vic lm (tng s mu, ch tiu thc hin trn mu, cc hot ng lin quan khc).( Lu : Mi cng vic thc hin lin tc t khi Bt u n khi Kt thc th ch ghi trn 1 dng. Mt ngy thc hin cng vic nhiu ln, mi ln ghi 1 dng)Thc hin phn tch mu thuy san vi cc ch tiu Sinh hc: Escherichia coli, Salmonella spp, TPC, Staphylococcus aureus, Vibrio cholera, Clostridium perfringens, Coliforms, Listeria monocytogenes, Shigella, nm men, nm mc.Thc hin phn tch mu thuy san vi cc ch tiu Sinh hc: Escherichia coli, Salmonella spp, TPC, Staphylococcus aureus, Vibrio cholera, Clostridium perfringens, Coliforms, Listeria monocytogenes, Shigella, nm men, nm mc.Thc hin phn tch mu thuy san vi cc ch tiu Sinh hc: Escherichia coli, Salmonella spp, TPC, Staphylococcus aureus, Vibrio cholera, Clostridium perfringens, Coliforms, Listeria monocytogenes, Shigella, nm men, nm mc.Thc hin phn tch mu thuy san vi cc ch tiu Sinh hc: Escherichia coli, Salmonella spp, TPC, Staphylococcus aureus, Vibrio cholera, Clostridium perfringens, Coliforms, Listeria monocytogenes, Shigella, nm men, nm mc.Thc hin phn tch mu thuy san vi cc ch tiu Sinh hc: Escherichia coli, Salmonella spp, TPC, Staphylococcus aureus, Vibrio cholera, Clostridium perfringens, Coliforms, Listeria monocytogenes, Shigella, nm men, nm mc.Thc hin phn tch mu thuy san vi cc ch tiu Sinh hc: Escherichia coli, Salmonella spp, TPC, Staphylococcus aureus, Vibrio cholera, Clostridium perfringens, Coliforms, Listeria monocytogenes, Shigella, nm men, nm mc.Thc hin phn tch mu thuy san vi cc ch tiu Sinh hc: Escherichia coli, Salmonella spp, TPC, Staphylococcus aureus, Vibrio cholera, Clostridium perfringens, Coliforms, Listeria monocytogenes, Shigella, nm men, nm mc.Thc hin phn tch mu thuy san vi cc ch tiu Sinh hc: Escherichia coli, Salmonella spp, TPC, Staphylococcus aureus, Vibrio cholera, Clostridium perfringens, Coliforms, Listeria monocytogenes, Shigella, nm men, nm mc.Thc hin phn tch mu thuy san vi cc ch tiu Sinh hc: Escherichia coli, Salmonella spp, TPC, Staphylococcus aureus, Vibrio cholera, Clostridium perfringens, Coliforms, Listeria monocytogenes, Shigella, nm men, nm mc.Thc hin phn tch mu thuy san vi cc ch tiu Sinh hc: Escherichia coli, Salmonella spp, TPC, Staphylococcus aureus, Vibrio cholera, Clostridium perfringens, Coliforms, Listeria monocytogenes, Shigella, nm men, nm mc.Thc hin phn tch mu thuy san vi cc ch tiu Sinh hc: Escherichia coli, Salmonella spp, TPC, Staphylococcus aureus, Vibrio cholera, Clostridium perfringens, Coliforms, Listeria monocytogenes, Shigella, nm men, nm mc.Thc hin phn tch mu nc vi cc ch tiu Sinh hc: Escherichia coli, Salmonella spp, TPC, Coliforms, Enterococci.Thc hin phn tch mu thuy san vi cc ch tiu Sinh hc: Escherichia coli, Salmonella spp, TPC, Staphylococcus aureus, Vibrio cholera, Clostridium perfringens, Coliforms, Listeria monocytogenes, Shigella, nm men, nm mc.Cy chuyn mu cc ch tiu Escherichia coli, Salmonella spp, TPC, Staphylococcus aureus, Vibrio cholera, Listeria monocytogens.Thc hin phn tch mu thuy san vi cc ch tiu Sinh hc: Escherichia coli, Salmonella spp, TPC, Staphylococcus aureus, Vibrio cholera, Clostridium perfringens, Coliforms, Listeria monocytogenes, Shigella, nm men, nm mc.Cy chuyn mu cc ch tiu Escherichia coli, Salmonella spp, TPC, Staphylococcus aureus, Vibrio cholera, Listeria monocytogens.Thc hin phn tch mu thuy san vi cc ch tiu Sinh hc: Escherichia coli, Salmonella spp, TPC, Staphylococcus aureus, Vibrio cholera, Clostridium perfringens, Coliforms, Listeria monocytogenes, Shigella, nm men, nm mc.Cy chuyn mu cc ch tiu Escherichia coli, Salmonella spp, TPC, Staphylococcus aureus, Vibrio cholera, Listeria monocytogens.Thc hin phn tch mu thuy san vi cc ch tiu Sinh hc: Escherichia coli, Salmonella spp, TPC, Staphylococcus aureus, Vibrio cholera, Clostridium perfringens, Coliforms, Listeria monocytogeneCy chuyn mu cc ch tiu Escherichia coli, Salmonella spp, TPC, Staphylococcus aureus, Vibrio cholera, Listeria monocytogens.Thc hin phn tch mu nc vi cc ch tiu Sinh hc: Escherichia coli, Salmonella spp, TPC, Coliforms, Enterococci.Thc hin phn tch mu thuy san vi cc ch tiu Sinh hc: Escherichia coli, Salmonella spp, TPC, Staphylococcus aureus, Vibrio cholera, Clostridium perfringens, Coliforms, Listeria monocytogenes, Shigella, nm men, nm mc.Thc hin phn tch mu thuy san vi cc ch tiu Sinh hc: Escherichia coli, Salmonella spp, TPC, Staphylococcus aureus, Vibrio cholera, Clostridium perfringens, Coliforms, Listeria monocytogenes, Shigella,

 • Ph cy chuyn 49 mu tng sinh s b Vibrio cholera, Salmonella, ph cy chuyn 9 mu tng sinh s b ShigellaThc hin phn tch mu thuy san vi cc ch tiu Sinh hc: Escherichia coli, Salmonella spp, TPC, Staphylococcus aureus, Vibrio cholera, Clostridium perfringens, Coliforms, Listeria monocytogenes, Shigella, nm men, nm mc.Ph cy chuyn 39 mu tng sinh s b Vibrio cholera, Salmonella, ph cy chuyn 14 mu tng sinh s b Shigella

 • Thc hin phn tch mu thuy san vi cc ch tiu Sinh hc: Escherichia coli, Salmonella spp, TPC, Staphylococcus aureus, Vibrio cholera, Clostridium perfringens, Coliforms, Listeria monocytogenes, Shigella, nm men, nm mc.Thc hin phn tch mu thuy san vi cc ch tiu Sinh hc: Escherichia coli, Salmonella spp, TPC, Staphylococcus aureus, Vibrio cholera, Clostridium perfringens, Coliforms, Listeria monocytogenes, Shigella, nm men, nm mc.Thc hin phn tch mu thuy san vi cc ch tiu Sinh hc: Escherichia coli, Salmonella spp, TPC, Staphylococcus aureus, Vibrio cholera, Clostridium perfringens, Coliforms, Listeria monocytogenes, Shigella, nm men, nm mc.Thc hin phn tch mu thuy san vi cc ch tiu Sinh hc: Escherichia coli, Salmonella spp, TPC, Staphylococcus aureus, Vibrio cholera, Clostridium perfringens, Coliforms, Listeria monocytogenes, Shigella, nm men, nm mc.Thc hin phn tch mu thuy san vi cc ch tiu Sinh hc: Escherichia coli, Salmonella spp, TPC, Staphylococcus aureus, Vibrio cholera, Clostridium perfringens, Coliforms, Listeria monocytogenes, Shigella, nm men, nm mc.Thc hin phn tch mu thuy san vi cc ch tiu Sinh hc: Escherichia coli, Salmonella spp, TPC, Staphylococcus aureus, Vibrio cholera, Clostridium perfringens, Coliforms, Listeria monocytogenes, Shigella, nm men, nm mc.Thc hin phn tch mu thuy san vi cc ch tiu Sinh hc: Escherichia coli, Salmonella spp, TPC, Staphylococcus aureus, Vibrio cholera, Clostridium perfringens, Coliforms, Listeria monocytogenes, Shigella, nm men, nm mc.Thc hin phn tch mu thuy san vi cc ch tiu Sinh hc: Escherichia coli, Salmonella spp, TPC, Staphylococcus aureus, Vibrio cholera, Clostridium perfringens, Coliforms, Listeria monocytogenes, Shigella, nm men, nm mc.Thc hin phn tch mu thuy san vi cc ch tiu Sinh hc: Escherichia coli, Salmonella spp, TPC, Staphylococcus aureus, Vibrio cholera, Clostridium perfringens, Coliforms, Listeria monocytogenes, Shigella, nm men, nm mc.Thc hin phn tch mu thuy san vi cc ch tiu Sinh hc: Escherichia coli, Salmonella spp, TPC, Staphylococcus aureus, Vibrio cholera, Clostridium perfringens, Coliforms, Listeria monocytogenes, Shigella, nm men, nm mc.Thc hin phn tch mu thuy san vi cc ch tiu Sinh hc: Escherichia coli, Salmonella spp, TPC, Staphylococcus aureus, Vibrio cholera, Clostridium perfringens, Coliforms, Listeria monocytogenes, Shigella, nm men, nm mc.

  Thc hin phn tch mu thuy san vi cc ch tiu Sinh hc: Escherichia coli, Salmonella spp, TPC, Staphylococcus aureus, Vibrio cholera, Clostridium perfringens, Coliforms, Listeria monocytogenes, Shigella, nm men, nm mc.

  Thc hin phn tch mu thuy san vi cc ch tiu Sinh hc: Escherichia coli, Salmonella spp, TPC, Staphylococcus aureus, Vibrio cholera, Clostridium perfringens, Coliforms, Listeria monocytogenes, Shigella, nm men, nm mc.

  Thc hin phn tch mu thuy san vi cc ch tiu Sinh hc: Escherichia coli, Salmonella spp, TPC, Staphylococcus aureus, Vibrio cholera, Clostridium perfringens, Coliforms, Listeria monocytogenes, Shigella, nm men, nm mc.

  13:15

  Thc hin phn tch mu thuy san vi cc ch tiu Sinh hc: Escherichia coli, Salmonella spp, TPC, Staphylococcus aureus, Vibrio cholera, Clostridium perfringens, Coliforms, Listeria monocytogenes, Shigella, nm men, nm mc.Thc hin phn tch mu thuy san vi cc ch tiu Sinh hc: Escherichia coli, Salmonella spp, TPC, Staphylococcus aureus, Vibrio cholera, Clostridium perfringens, Coliforms, Listeria monocytogenes, Shigella,

 • Thc hin phn tch mu thuy san vi cc ch tiu Sinh hc: Escherichia coli, Salmonella spp, TPC, Staphylococcus aureus, Vibrio cholera, Clostridium perfringens, Coliforms, Listeria monocytogenes, Shigella, nm men, nm mc.

 • THNG K CNG VIC C NHN - THNG: /NM:H V TN: H NGC TUNCng vic: Kim sot, hiu chun cc thit b c phn cngu ra: Phiu kim sot, hiu chun thit b

  Ngy Bt u Kt thc S lng(hh:mm) (hh:mm) (lt thc hin)

  1/12/2015 7:30 8:00 12/12/2015 7:30 8:00 13/12/2015 7:30 8:00 14/12/2015 7:30 8:00 17/12/2015 7:30 8:00 18/12/2015 7:30 8:00 19/12/2015 7:30 8:00 110/12/2015 7:30 8:00 111/12/2015 7:30 8:00 114/12/2015 7:30 8:00 115/12/2015 7:30 8:00 116/12/2015 7:30 8:00 117/12/2015 7:30 8:00 118/12/2015 7:30 8:00 121/12/2015 7:30 8:00 122/12/2015 7:30 8:00 123/12/2015 7:30 8:00 124/12/2015 7:30 8:00 125/12/2015 7:30 8:00 128/12/2015 7:30 8:00 129/12/2015 7:30 8:00 130/12/2015 7:30 8:00 131/12/2015 7:30 8:00 1

 • THNG K CNG VIC C NHN - THNG: /NM:

  Kim sot, hiu chun cc thit b c phn cng

  M t tm tt cc cng vic lm (cc thit b c thc hin, s lt thc hin trong ngy). ( Lu : Mi cng vic thc hin lin tc t khi Bt u n khi Kt thc th ch ghi trn 1 dng. Mt ngy thc hin cng vic nhiu ln, mi ln ghi 1 dng)Kim sot tu m, cn, tu ngKim sot tu m, cn, tu ngKim sot tu m, cn, tu ngKim sot tu m, cn, tu ngKim sot tu m, cn, tu ngKim sot tu m, cn, tu ngKim sot tu m, cn, tu ngKim sot tu m, cn, tu ngKim sot tu m, cn, tu ngKim sot tu m, cn, tu ngKim sot tu m, cn, tu ngKim sot tu m, cn, tu ngKim sot tu m, cn, tu ngKim sot tu m, cn, tu ngKim sot tu m, cn, tu ngKim sot tu m, cn, tu ngKim sot tu m, cn, tu ngKim sot tu m, cn, tu ngKim sot tu m, cn, tu ngKim sot tu m, cn, tu ngKim sot tu m, cn, tu ngKim sot tu m, cn, tu ngKim sot tu m, cn, tu ng

 • THNG K CNG VIC C NHN - THNG: /NM:H V TN: H NGC TUNCng vic: xut nhu cu mua sm thit b, dng c, hoa cht phc v th nghim. Tham gia tip nhn, nghim thu thit b, dng c, hoa chtu ra: Giy ngh mua, giy ngh xut, bin ban nghim thu

  Ngy Bt u Kt thc S lng(hh:mm) (hh:mm) (lt phiu)

 • THNG K CNG VIC C NHN - THNG: /NM:

  xut nhu cu mua sm thit b, dng c, hoa cht phc v th nghim. Tham gia tip nhn, nghim thu thit b, dng c, hoa chtGiy ngh mua, giy ngh xut, bin ban nghim thu

  M t tm tt cc cng vic lm (ni dung thc hin, s lt phiu thc hin, loi phiu thc hin).( Lu : Mi cng vic thc hin lin tc t khi Bt u n khi Kt thc th ch ghi trn 1 dng. Mt ngy thc hin cng vic nhiu ln, mi ln ghi 1 dng)

 • THNG K CNG VIC C NHN - THNG: /NM:H V TN: H NGC TUNCng vic: Thng k s lng mu,ch tiu Vi sinh, hoa cht, dng c tiu hao s dng u ra: Bin ban tng kt mu, bin ban quyt ton hoa cht vt t tiu hao

  Ngy Bt u Kt thc S lng(hh:mm) (hh:mm) (lt B.bn)

 • THNG K CNG VIC C NHN - THNG: /NM:

  Thng k s lng mu,ch tiu Vi sinh, hoa cht, dng c tiu hao s dng Bin ban tng kt mu, bin ban quyt ton hoa cht vt t tiu hao

  M t tm tt cc cng vic lm (ni dung thc hin, s lt bin bn thc hin, ). ( Lu : Mi cng vic thc hin lin tc t khi Bt u n khi Kt thc th ch ghi trn 1 dng. Mt ngy thc hin cng vic nhiu ln, mi ln ghi 1 dng)

 • THNG K CNG VIC C NHN - THNG: /NM:H V TN: H NGC TUNCng vic: Tham gia xy dng nh mc dng c, hoa cht , mi trngu ra: Quyt nh ban hnh nh mc hoa cht, vt t tiu hao

  Ngy Bt u Kt thc S lng(hh:mm) (hh:mm) (lt Q)

 • THNG K CNG VIC C NHN - THNG: /NM:

  Tham gia xy dng nh mc dng c, hoa cht , mi trngQuyt nh ban hnh nh mc hoa cht, vt t tiu hao

  M t tm tt cc cng vic lm (tham gia sa i/xy dng mi nh mc g?).( Lu : Mi cng vic thc hin lin tc t khi Bt u n khi Kt thc th ch ghi trn 1 dng. Mt ngy thc hin cng vic nhiu ln, mi ln ghi 1 dng)

 • THNG K CNG VIC C NHN - THNG: /NM:H V TN: H NGC TUNCng vic: Tham gia trin khai cc php th Sinh hc miu ra: Phng php mi c trin khai thc hin

  Ngy Bt u Kt thc S lng(hh:mm) (hh:mm) (Php th)

 • THNG K CNG VIC C NHN - THNG: /NM:

  Tham gia trin khai cc php th Sinh hc miPhng php mi c trin khai thc hin

  M t tm tt cc cng vic lm (php th g? thc hin nhng cng vic g c lin quan?...) ( Lu : Mi cng vic thc hin lin tc t khi Bt u n khi Kt thc th ch ghi trn 1 dng. Mt ngy thc hin cng vic nhiu ln, mi ln ghi 1 dng)

 • THNG K CNG VIC C NHN - THNG: /NM:H V TN: H NGC TUNCng vic: Thc hi n th nghi m thnh thao ni b hng nmu ra: Bin ban th nghi m thnh thao

  Ngy Bt u Kt thc S lng(hh:mm) (hh:mm) (lt ch tiu)

 • THNG K CNG VIC C NHN - THNG: /NM:

  Thc hi n th nghi m thnh thao ni b hng nm

  M t tm tt cc cng vic lm (php th g? Thc hin bao nhiu ln?...) ( Lu : Mi cng vic thc hin lin tc t khi Bt u n khi Kt thc th ch ghi trn 1 dng. Mt ngy thc hin cng vic nhiu ln, mi ln ghi 1 dng)

 • THNG K CNG VIC C NHN - THNG: /NM:H V TN: H NGC TUNCng vic: Thc hi n th nghi m lin phng cc ch tiu Sinh hcu ra: Kt qua thc hin th nghi m lin phng

  Ngy Bt u Kt thc S lng(hh:mm) (hh:mm) (lt TNLP)

  2/11/2015 13:15 17:00 13/11/2015 13:15 17:00 14/11/2015 13:15 17:00 15/11/2015 13:15 17:00 16/11/2015 13:15 14:00 1

  22/10/2015 13:15 15:00 123/10/2015 13:15 14:20 127/10/2015 13:15 17:00 128/10/2015 13:15 15:00 129/10/2015 13:15 14:50 130/10/2015 9:00 11:30 1

 • THNG K CNG VIC C NHN - THNG: /NM:

  Thc hi n th nghi m lin phng cc ch tiu Sinh hcKt qua thc hin th nghi m lin phng

  M t tm tt cc cng vic lm (php th g? Mi lt thc hin bao nhiu ln?...)( Lu : Mi cng vic thc hin lin tc t khi Bt u n khi Kt thc th ch ghi trn 1 dng. Mt ngy thc hin cng vic nhiu ln, mi ln ghi 1 dng)Phn tch lin phng cc ch tiu TPC, Coliforms, Enterobacteriaceae, Escherichia coli, Bacillus cereus, Mc men.Phn tch lin phng cc ch tiu TPC, Coliforms, Enterobacteriaceae, Escherichia coli, Bacillus cereus, Mc men.Phn tch lin phng cc ch tiu TPC, Coliforms, Enterobacteriaceae, Escherichia coli, Bacillus cereus, Mc men.Phn tch lin phng cc ch tiu TPC, Coliforms, Enterobacteriaceae, Escherichia coli, Bacillus cereus, Mc men.Phn tch lin phng cc ch tiu TPC, Coliforms, Entero...