2015 - PTPK | Skills Development Fund ?· prestasi kutipan bayaran balik mengikut saluran bayaran balik…

  • Published on
    29-Mar-2019

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

0 PERANGKAAN PINJAMAN LATIHAN KEMAHIRAN PTPK 2014 2015

INDEKS

1. PENDAFTARAN & PENENTUSAHAAN

1.1 PERUNTUKAN DANA PINJAMAN LATIHAN KEMAHIRAN DAN KELULUSAN KEPADA PELATIH 1.2 BILANGAN PENYEDIA LATIHAN AWAM DAN SWASTA YANG BERDAFTAR DENGAN PTPK 1.3 BILANGAN PENYEDIA LATIHAN YANG BERDAFTAR MENGIKUT NEGERI

2. PINJAMAN LATIHAN KEMAHIRAN 2.1 KELULUSAN KUMULATIF PEMBIAYAAN/PINJAMAN MENGIKUT UMUR PELATIH DAN PROGRAM 2.2 BILANGAN KELULUSAN PELATIH DAN AMAUN PINJAMAN MENGIKUT PERSIJILAN (PINJAMAN LEPASAN SEKOLAH)

2.3 KELULUSAN PINJAMAN MENGIKUT PENDAPATAN KELUARGA 2.4 KELULUSAN PINJAMAN MENGIKUT SUBSEKTOR PROGRAM LATIHAN KEMAHIRAN DAN PECAHAN JANTINA

3. BAYARAN BALIK

3.1 PUNGUTAN BAYARAN BALIK MENGIKUT TAHUN 3.2 PRESTASI PUNGUTAN BAYARAN BALIK MENGIKUT SALURAN BAYARAN BALIK 3.3 PRESTASI KUTIPAN BAYARAN BALIK MENGIKUT SALURAN BAYARAN BALIK DARI TAHUN 2014 HINGGA 2015 3.4 LAPORAN PRESTASI BAYARAN BALIK (PINJAMAN LEPASAN SEKOLAH) 3.5 LAPORAN PRESTASI BAYARAN BALIK (PINJAMAN PEKERJA) 3.6 PEMINJAM TEGAR BAYAR BALIK PINJAMAN MENGIKUT TAHUN

1 PERANGKAAN PINJAMAN LATIHAN KEMAHIRAN PTPK 2014 2015

PERUNTUKAN DANA PINJAMAN LATIHAN KEMAHIRAN DAN KELULUSAN KEPADA PELATIH

* Data setakat September 2015

TAHUN PERKARA 2014 2015

PERUNTUKAN DANA DARIPADA KERAJAAN 90,000,000 100,000,000

PENGGUNAAN WANG RIZAB PTPK 0 0

PEMBIAYAAN INSEP 35,000,000 40,000,000

PEMBIAYAAN PINJAMAN PEKERJA 0 0

PEMBIAYAAN WTTP 25,000,000 30,000,000

PEMBIAYAAN NKEA EDUCATION (EPP 5) 240,000,000 200,000,000

KELULUSAN

AMAUN 391,530,000 230,353,143.91

BIL. PELATIH 27,287 16,089

2 PERANGKAAN PINJAMAN LATIHAN KEMAHIRAN PTPK 2014 2015

BILANGAN PENYEDIA LATIHAN AWAM DAN SWASTA YANG BERDAFTAR DENGAN PTPK

1. Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia (ILJTM) merupakan institut latihan kemahiran di bawah Jabatan Tenaga Manusia, Kementerian Sumber Manusia. 2. Federation of Malaysia Skills Development Centre (FMSDC) merupakan pusat pembangunan kemahiran milik Kerajaan Negeri. 3. Persekutuan Pusat Bertauliah JPK Malaysia (FeMAC) adalah Persatuan Pusat-pusat Bertauliah. 4. Selepas penyelarasan dengan FeMAC pada 18 Mac 2011

* Data setakat September 2015

TAHUN PENYEDIA LATIHAN 2014 2015

AWAM

ILJTM1 19 19

FMSDC2 12 12

YAYASAN/ SYARIKAT MILIK KERAJAAN 23 29

SWASTA 410 415

JUMLAH 464 475

Note :

3 PERANGKAAN PINJAMAN LATIHAN KEMAHIRAN PTPK 2014 2015

BILANGAN PENYEDIA LATIHAN YANG BERDAFTAR MENGIKUT NEGERI

TAHUN NEGERI

2014 2015 ILJTM AWAM SWASTA ILJTM AWAM SWASTA

JOHOR 4 8 34 4 9 33 KEDAH 1 3 18 1 4 17

KELANTAN 1 0 9 1 0 10 MELAKA 1 3 18 1 3 19

NEGERI SEMBILAN 0 3 24 0 3 24 PAHANG 2 3 13 2 3 13 PERAK 1 2 31 1 1 31 PERLIS 0 0 0 0 0 0

PULAU PINANG 3 2 19 3 2 19 SABAH 0 2 20 0 3 21

SARAWAK 1 3 17 1 4 17 SELANGOR 2 4 123 2 5 126

TERENGGANU 2 2 29 2 4 27 W.P LABUAN 0 0 0 0 0 0

W.P KUALA LUMPUR 1 0 55 1 0 58

JUMLAH 19 35 410 19 41 415

JUMLAH KESELURUHAN 464 475

* Data setakat September 2015

4 PERANGKAAN PINJAMAN LATIHAN KEMAHIRAN PTPK 2014 2015

KELULUSAN KUMULATIF PEMBIAYAAN/PINJAMAN MENGIKUT UMUR PELATIH DAN PROGRAM

PROGRAM PINJAMAN

KUMPULAN UMUR

2014 2015 JUMLAH KESELURUHAN

BIL AMAUN (RM) BIL AMAUN (RM) BIL AMAUN (RM)

PLS

14-17 tahun 6,675 94,882,044 7,168 103,040,285 13,843 197,922,329

18 tahun 11,207 155,954,936 9,375 131,414,237 20,582 287,369,173

19 tahun ke atas 6,155 80,020,660 5,190 68,576,979 11,345 148,597,639

Jumlah 24,037 330,857,640 21,733 303,031,501 45,770 633,889,141

PP

17-18 tahun 275 3,565,460 124 1,414,773 399 4,980,233

19 tahun ke atas 1,314 12,588,040 642 6,473,334 1,956 19,061,374

Jumlah 1,589 16,153,500 766 7,888,107 2,355 24,041,607

5 PERANGKAAN PINJAMAN LATIHAN KEMAHIRAN PTPK 2014 2015

* Data setakat September 2015

PROGRAM PINJAMAN

KUMPULAN UMUR

2014 2015 JUMLAH KESELURUHAN

BIL AMAUN (RM) BIL AMAUN (RM) BIL AMAUN (RM)

INSEP

18 tahun 0 0 1 25,500 1 25,500

19 tahun ke atas 1,751 34,515,315 2,459 50,068,020

4,210

84,583,335

Jumlah 1,751 34,515,315 2,460 50,093,520 4,211 84,608,835

WTTP

15-17 tahun 251 3,162,428 430 5,384,814 681 8,547,242

18 tahun 1,175 14,216,950 949 12,311,510 2,124 26,528,460

19 tahun ke atas 454 5,296,006 378 4,943,046 832 10,239,052

Jumlah 1,880 22,675,384 1,757 22,639,370 3,637 45,314,754

Nota: PLS : Pinjaman Lepasan Sekolah PP : Pinjaman Pekerja INSEP : Program Penerusan Peningkatan Kemahiran Industri/ Industrial Skill Enchancement Programme (INSEP) WTTP : Program Pembiayaan Transformasi Teknikal Tenaga Kerja/ Workforce Technical Transformation Programme (WTTP)

6 PERANGKAAN PINJAMAN LATIHAN KEMAHIRAN PTPK 2014 2015

BILANGAN KELULUSAN PELATIH DAN * KUMULATIF AMAUN PINJAMAN / PEMBIAYAAN MENGIKUT PERSIJILAN

(Pinjaman Lepasan Sekolah /Pekerja /WTTP /INSEP)

TAHAP TAHUN 2014 TAHUN 2015 *

BILANGAN JUMLAH BILANGAN JUMLAH

SKM 22,653 286,554,076 20,043 266,953,389

DKM 4,331 67,918,505 3,603 57,538,786 DLKM 6 112,392 18 348,463

NON SKM 3,019 49,064,889 3,094 58,408,582

JUMLAH

30,009 403,649,862 26,758 383,249,220

PETUNJUK:- SKM = SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA DKM = DIPLOMA KEMAHIRAN MALAYSIA DLKM = DIPLOMA LANJUTAN KEMAHIRAN MALAYSIA * Data setakat September 2015

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

2014 2015

SKM

DKM

DLKM

NON SKM

7 PERANGKAAN PINJAMAN LATIHAN KEMAHIRAN PTPK 2014 2015

KUMULATIF KELULUSAN PINJAMAN / PEMBIAYAAN MENGIKUT PENDAPATAN KELUARGA

Julat Pendapatan

(RM)

2014 2015 Jumlah Keseluruhan

Bil Amaun (RM juta) Bil Amaun

(RM juta) Amaun

(RM juta)

RM 5000 ke atas 623 9,982,164 737 13,870,834 23,852,998

RM 4001 - RM 5000 984 14,532,163 1,081 16,735,955 31,268,118

RM 3001 - RM 4000 1,867 25,837,284 1,799 26,284,430 52,121,714

RM 2001 - RM 3000 3,840 52,033,219 3,756 53,363,357 105,396,576

RM 1001 - RM 2000 7,950 59,623,602 7,496 104,932,929 164,556,531

RM 1000 ke bawah 9,052 125,960,740 11,710 168,154,450 294,115,190

Jumlah Kelulusan 24,316.00 287,969,172 26,579.00 383,341,955.00 671,311,127.00

* Data setakat September 2015

8 PERANGKAAN PINJAMAN LATIHAN KEMAHIRAN PTPK 2014 2015

KELULUSAN PINJAMAN MENGIKUT SUBSEKTOR PROGRAM LATIHAN KEMAHIRAN DAN PECAHAN JANTINA

BIL SUB SEKTOR

JANTINA/ TAHUN

2014 2015

BILANGAN LELAKI

BILANGAN PEREMPUAN JUMLAH

BILANGAN LELAKI

BILANGAN PEREMPUAN JUMLAH

1. SEKTOR EE : ELEKTRIK & ELEKTRONIK, TELEKOMUNIKASI & INDUSTRI PENYIARAN

1.1 ELEKTRIK 2,523 95 2,618 2,632 190 2,822

1.2 ELEKTRONIK 839 171 1,010 827 346 1,173

1.3 TELEKOMUNIKASI 96 72 168 66 124 190

1.4 KAWALAN PROSES 18 2 20 21 5 26

2.1 MULTIMEDIA 302 174 476 389 217 606

2.2 PUSAT DATA 232 534 766 349 875 1,224

3.1 TEKNOLOGI PEMESINAN LOGAM 860 115 975 1,063 157 1,220

3.2 TEKNOLOGI KIMPALAN DAN FABRIKASI LOGAM 747 1 748 693 4 697

3.3 AUTOMASI PERINDUSTRIAN & MEKATRONIK 1,196 241 1,437 1,813 187 2,000

3.4 PERINDUSTRIAN MEKANIKAL 80 96 176 77 55 132

9 PERANGKAAN PINJAMAN LATIHAN KEMAHIRAN PTPK 2014 2015

3.5 LUKISAN PELAN MEKANIKAL 24 13 37 26 10 36

4. SEKTOR-ME : PERKHIDMATAN & PENYELENGGARAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL

4.1 PENYEJUKBEKUAN DAN PENYAMAN UDARA 423 8 431 388 9 397

4.2 PENYELENGGARAAN MESIN DAN PERALATAN 164 1 165 149 16 165

5. SEKTOR-TP : PENGANGKUTAN

5.1 PENERBANGAN 134 36 170 103 6 109

5.2 MARITIM 112 - 112 18 - 18

5.3 JENTERA DAN PENGANGKUTAN DARAT 4,244 27 4,271 3,574 35 3,609

6. SEKTOR-FB: PENGURUSAN BISNES

6.1 PERNIAGAAN & KEWANGAN 166 178 344 170 266 436

7. SEKTOR-PG: PEMBUNGKUSAN

7.1 PEMBUNGKUSAN PLASTIK 0 0 0 0 0 0

8. SEKTOR-PR: PENCETAKAN

8.1 TEKNOLOGI PERCETAKAN - IMPACT 35 28 63 52 34 86

9. SEKTOR-MP: PERUBATAN & FARMASEUTIKAL

9.1 KOSMETOLOGI 6 545 551 5 365 370

10 PERANGKAAN PINJAMAN LATIHAN KEMAHIRAN PTPK 2014 2015

10. SEKTOR-HT: HOSPITALITI & PELANCONGAN

10.1 PELANCONGAN DAN PENGEMBARAAN 0 0 0 0 0 0

10.2 HOSPITALITI & PELANCONGAN 0 0 0 0 0 0

10.3 PERKHIDMATAN PERSONAL 164 204 368 86 115 201

11. SEKTOR-BC : BANGUNAN & PEMBINAAN

11.1 KEJURUTERAAN AWAM 63 12 75 56 17 73

11.2 SENIBINA 160 107 267 150 92 242

11.3 SUPERVISOR TAPAK PERINDUSTRIAN 0 0 0 0 0 0

12. SEKTOR-TA : TEKSTIL & PAKAIAN

12.1 TEKSTIL DAN PAKAIAN 18 439 457 30 351 381

13. SEKTOR-LE: LANDSKAP & ALAM SEKITAR

13.1 LANSKAP & ALAM SEKITAR 0 0 0 0 0 0

14. SKETOR-RB : SUMBER ASAS

14.1 SUMBER ASAS TANI 0 0 0 0 0 0