212704952 Ασκησεις Παιχνιδια Θεατρου

  • Published on
    13-Apr-2018

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>7/26/2019 212704952 </p><p> 1/6</p><p> &amp; -- &amp; </p><p> ! "#$</p><p>%'()*+%,(./0,</p><p> . </p><p> . ! " # </p><p> #.</p><p> $ # %.</p><p> # # </p><p>'. ( ) % * # # </p><p>* .</p><p> $ * </p><p> # . #</p><p> * # ! </p><p> '. ++ # '</p><p> # # . (</p><p> #* </p><p> ' ++.</p><p>123 3 453 6</p><p> . </p><p>. </p><p> . ! </p><p>" # $.</p><p>&amp;,% &amp; </p><p> $ $. $</p><p> $$' (</p><p>7 </p><p>) $ *+ !. ' &amp; * </p><p> ! * * </p><p>. , * *. , . )</p><p>$ &amp; ! $ *" !</p><p> *. ! + $ *$!. )</p><p>" &amp;.1 </p><p>) + . ) $ - !. </p><p> ! "$ $- </p><p> . , *" + $ !</p><p> ! $" ! $ / </p><p>! * $' ! " 0 "' 1 " 2 3</p><p>!' ... , *" &amp; $ </p><p> + + $- </p><p> !. 4 + &amp; * </p><p> ! . %&amp; $ </p><p> (</p><p>567 8 9' :. 51;;37.- # # , * * .</p><p>/ </p></li><li><p>7/26/2019 212704952 </p><p> 2/6</p><p>52 4 3 2</p><p>) +!. = </p><p> + * &amp;</p><p> . $ ? ? '</p><p> ..</p><p> ( $ </p><p> # /0123 4567816 </p><p> 9 # ' </p><p> :' # &amp; ;# /0123 4567816</p></li></ul>