2na edició Mon Interactiu

  • Published on
    14-Mar-2016

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2na edici del diari de 6 B del CP Son Ferrer, Mon Interactiu

Transcript

<ul><li><p>L'Ajuntament de Calvi </p><p>ha creat per a tots els </p><p>joves estudiants del </p><p>municipi el CREC Calvi </p><p>de Centres de Refora-</p><p>ment Educatiu de Cal-</p><p>vi. Un servei que cerca </p><p>respostes a tots els </p><p>dubtes que es plantegin </p><p>relacionats amb els es-</p><p>tudis i la vocaci de </p><p>l'estudiant,per tal d'o-</p><p>rientar-los i ajudar-los </p><p>en la seva formaci. </p><p>Objectius: </p><p>Facilitar uns espais </p><p>d'estudi i treball esco-</p><p>lar aix com orientaci </p><p>que els hi desperti nous </p><p>interessos i els ajudi en </p><p>el procs de presa de </p><p>decisions sobre el futur </p><p>educatiu i professional. </p><p>Millorar el rendiment </p><p>escolar dels alumnes </p><p>que tenen entre 12 i 18 </p><p>anys. </p><p>Realitzar un suport i </p><p>orientaci educativa i </p><p>vocacional. </p><p>Realitzar suports indi-</p><p>vidualitzats i de grup </p><p>per alumnes amb </p><p>dificultats d'apre-</p><p>nentatge. </p><p>A qui es dirigeix el </p><p>CREC? </p><p>Als estudiants d'E-</p><p>SO,Batxillerat i Ci-</p><p>cles Formatius resi-</p><p>dents al terme muni-</p><p>cipi de Calvi. </p><p>Qu hi pots trobar? </p><p>Sala d'ordinadors </p><p>Sala d'estudi individu-</p><p>alitzat </p><p>Espais per als treballs </p><p>en grup </p><p>Llibres de consul-</p><p>ta,premsa diria. </p><p>Cicles i tallers infor-</p><p>matius </p><p>Un equip hum profes-</p><p>sional en aquest camp. </p><p>Direccions i telfons: </p><p>CREC Son Fer-</p><p>rer,C/Ocell del Para-</p><p>ds,Son Ferrer. </p><p>Telfon:971 231 518 </p><p>CREC Bendinat:C /Arquitec-</p><p>te Francesc Cases (IES </p><p>BENDINAT)Telfon:971 </p><p>404 041 </p><p>CREC Santa Pona :Av. del </p><p>Golf,cantda Rei Sanxo. Tel-</p><p>fon :971 694 663 </p><p>CREC Pe-</p><p>ea:C/Pou,9.Telfon:971 697 </p><p>922 </p><p>Aquest establiment pblic </p><p>ajuda als joves a facilitar </p><p>els estudis i les dubtes que </p><p>tenen sobre els deures.Per </p><p>aix, conv apuntar-se per-</p><p>qu tot ser ms fcil. </p><p> CREC de Son Ferrer </p><p>Volum 2. maig 2012 </p><p>LOCAL </p><p>CREC Calvi </p></li><li><p>En aquesta secci volem parlar del </p><p>collegi CP Son Ferrer . </p><p>Hem averiguat que els nins i nines </p><p>del 6 es graduaran a finals </p><p>de juny i hem recaptat informaci : </p><p>La faran a sa sala Palmanova pel de-</p><p>mat i durar unes 3 o 4 </p><p>horetes . </p><p>Assistiran familiars dels nins i nines . </p><p>Ara vos posarem els horaris </p><p>de la festa : </p><p>9.30h : Els nins partiran amb autocar </p><p>cap a sa sala Palmanova . </p><p>10.30h: Faran una petita festa per </p><p>berenar </p><p>11.30h: Comenaran a obrir-se les </p><p>portes , perqu puguin entrar a </p><p>veure'ls . </p><p>12h: Els nins i nines cantaran una </p><p>can titulada : 'Ja ens anem a </p><p>l'Illes . I es far entrega a cada nin </p><p>de la seva orla . </p><p>blanca i una banda blava . </p><p>P : Com va anar La convivncia de </p><p>dins sa sala ? </p><p>N : CAL Sincerament , vaig quedar </p><p>molt sorpresa perqu no hi varen </p><p>haver problemes . </p><p>P: Que vareu fer ? </p><p>N: A les 12 del mat va comenar la </p><p>graduaci i varen comenar a </p><p>entrar els pares ... Tamb varem fer </p><p>un ball i una can . </p><p>P : Com et vares sentir tu all dins la </p><p>sala ? </p><p>N: Jo vaig estar un poquet nerviosa , </p><p>amb vergonya perqu hi </p><p>havia molta de gent all dins . Per </p><p>com va ser la meva graduaci </p><p>estava molt feli . </p><p>P: Moltes grcies , esper que aquest </p><p>any vagui igual de b com </p><p>l'any passat ! </p><p>Esperem que tots pugueu passar a </p><p>l'Illes . nim a tots i continueu </p><p>aix . </p><p>Bona graduaci ! </p><p>P G I N A 2 </p><p>Tamb li hem fet una petita entre-</p><p>vista als nins repetidors d'enguany : </p><p>Periodista : On vareu fer la vostra </p><p>graduaci de l'any passat ? </p><p>Noelia : En l'institut de Bendinat . </p><p>P: Com vareu anar vestits ? </p><p>N: Ens varen dir que per anar tots </p><p>iguals , que durem uns </p><p>pantalons vaquers , una camiseta </p><p>Interior sala Palmanova </p><p>Graduaci alumnes de sis. </p></li><li><p>una llista de 164 definicions </p><p>de "cultura" . Malgrat aix, la </p><p>paraula "cultura" es ms co-</p><p>munament associada a dos </p><p>sentits bsics: </p><p>2. </p><p>Excellncia en el gust </p><p>per les belles arts y les hu-</p><p>manitats, tamb alta cultu-</p><p>raneguda com . </p><p>L' oci s una altra forma de dir </p><p>temps lliure . </p><p>Quan acabem de fer feina i com-</p><p>plir les nostres obligacions, tot el </p><p>temps que resta es considera </p><p>temps lliure o temps d'oci i cada </p><p>persona dedica aquest temps a </p><p>fer coses que l agraden com per </p><p>exemple: l'art, la msica, inven-</p><p>tar coses, jugar, fer esport, cui-</p><p>nar, passejar, conectar-se a les </p><p>xarxes socials, veure pellcules </p><p>etc... Es un temps recreatiu que </p><p>s'usa a discreci. </p><p>Cultura </p><p>La cultura s un terme </p><p>que t molts de significats </p><p>interrelacionats. </p><p>1. En 1952, Alfred Kroeber </p><p>y Clyde Kluckhohn compilaren </p><p>Els conjunts de sabers, </p><p>creences i pautes de conduc-</p><p>ta de un grup social, incloent </p><p>els mitjans materials </p><p>(tecnologies) que usen els </p><p>seus membres per comuni-</p><p>car-se entre s. </p><p>Marcos </p><p>Alfonso </p><p>Aitor </p><p>QU S LOCI I LA CULTURA ? </p><p>Pie de imagen o grfico. </p><p>V O L U M 2 . </p></li><li><p>El govern argent ha expropiat a </p><p>YPF filial de la petrolera REPSOL </p><p>amb un 5% amb el qual passa al </p><p>poder del govern argent, rom-</p><p>pent aix les lleis internacionals </p><p>de comer. </p><p>Els interventors de YPF, el minis-</p><p>tre de Planificaci, Julio De Vido, </p><p>i el subministrem de economia, </p><p>Axel Kicillof, han protagonitzat </p><p>un tens debat amb els dirigents </p><p>de l'oposici crtica amb la polti-</p><p>ca d'economia del govern durant </p><p>la seva comparecncia en el se-</p><p>nat per debatre el contingut del </p><p>contingut d'expropiaci del51% </p><p>de les accions de REPSOL en </p><p>YPF. </p><p>Dani i Carlos </p><p>P G I N A 4 </p><p>Interior sala Palmanova </p><p>Govern argent cerca inversionistes per YPF per </p><p>l 'anunci de expropiaci </p></li><li><p>milen, es a dir, s'incorporen a </p><p>l'organisme dels ssers vius. </p><p>Nosaltres pensem que els nins </p><p>s'han d'acostumar des de petits </p><p>a menjar mes fruita i a practicar </p><p>qualque esport. Els pares han de </p><p>servir com exemple als nins </p><p>Tamb pensem que no haurem de </p><p>El alimentar-se b no es pot fer </p><p>de qualsevol manera. No tot l </p><p>aliment que ingerim s beneficis </p><p>per al nostre cs o millor dit per </p><p>a la nostra salut. </p><p>L'alimentaci de qualitat exigeix </p><p>conixer els aliments ms sans i </p><p>els seus avantatges per a la sa-</p><p>lut. Els continguts en vitamines, </p><p>taules de calories, els seus efec-</p><p>tes en la salut, colesterol, grei-</p><p>xos, antioxidants, cid ric. Se-</p><p>ran decisius en una nutrici rica i </p><p>intelligent per al nostre cos. </p><p>L'alimentaci consisteix en l'ob-</p><p>tenci, preparaci i ingesti dels </p><p>aliments. La nutrici es el procs </p><p>mitjanant el qual els aliments </p><p>ingerits es transformen i s'assi-</p><p>fer tants d'anuncis de bolleriai </p><p>ms anuncis on se mostri una ma-</p><p>nera divertida de menjar ms </p><p>fruita i verdura. </p><p>Alicia i Sofia </p><p>ALIMENTACI </p><p>Aliments saludables </p><p>V O L U M 2 . </p></li><li><p>L'escalfament global s el procs </p><p>d'augment gradual de la tempera-</p><p>tura del planeta Terra per, entre </p><p>d'altres causes, la intensificaci </p><p>de l'efecte hivernacle. El Grup Intergovernamental sobre el Canvi </p><p>Climtic (IPCC) conclou que gran </p><p>part de l'augment des de mitjans </p><p>del segle XX s degut a l'augment </p><p>de concentracions antropogni-</p><p>ques de gas hivernacle. Probable-</p><p>ment fenmens naturals com la </p><p>variaci solar i els volcans van </p><p>provocar una mica d'escalfament </p><p>global des de l'poca preindus-</p><p>trial fins al 1950 i un lleuger re-</p><p>fredament des del 1950 cap en-</p><p>davant. Aquestes conclusions b-</p><p>siques han estat aprovades per, </p><p>com a mnim, 30 societats i aca-</p><p>dmies cientfiques,incloent to-</p><p>tes les acadmies nacionals de </p><p>cincia dels pasos ms industria-</p><p>litzats. Mentre que alguns cient-</p><p>fics individuals han mostrat des-</p><p>acord amb aquesta hiptesi, la </p><p>gran majoria de cientfics que </p><p>treballen en el canvi climtic es-</p><p>tan d'acord amb les conclusions </p><p>principals de l'IPCC. </p><p>Projeccions de models climtics </p><p>indiquen que les temperatures de </p><p>la superfcie s'incrementaran </p><p>d'1,1 a 6,6 C durant el segle XXI. </p><p>L'incert en aquesta estimaci s </p><p>l'augment o no d'emissions de </p><p>gas hivernacle i l's de models </p><p>amb una sensibilitat climtica dife-</p><p>rent. Una altra cosa incerta s </p><p>com l'escalfament i altres canvis </p><p>relacionats variaran en cada re-</p><p>El consens cientfic (encara que </p><p>hi ha veus que s'oposen a aquesta </p><p>hiptesi) sobre l'escalfament </p><p>global s que la terra s'est es-</p><p>calfant, i que les emissions dels </p><p>gasos de l'efecte hivernacle pro-</p><p>dudes per la humanitat sn molt </p><p>significatives. No obstant aix, </p><p>no se sap amb precisi la relaci </p><p>entre aquests dos fenmens. La </p><p>resposta al desafiament de con-</p><p>trolar l'escalfament global ne-</p><p>cessita canvis fonamentals en la </p><p>producci d'energia, el transport, </p><p>la indstria, les poltiques gover-</p><p>namentals i els plans de desenvo-</p><p>lupament a tot el planeta. </p><p>Ana Mari Picornell Heras&amp;Noelia </p><p>Guadalcazar Sirvent </p><p>P G I N A 6 </p><p>gi. La majoria dels estudis se </p><p>centren en el perodes desprs </p><p>del 2100, i es creu que l'escalfa-</p><p>ment continuar uns mil anys si el </p><p>nivells de gas hivernacle s'esta-</p><p>bilitzen. Aix es degut a la gran </p><p>capacitat de calor dels oceans. </p><p>L'augment de la temperatura </p><p>global provocar l'elevaci del </p><p>nivell dels mars i canviar el nom-</p><p>bre de precipitacions, incloent </p><p>una expansi de les regions sub-</p><p>tropicals desrtiques. Altres </p><p>efectes inclouen l'augment en la </p><p>intensitat del clima extrem, can-</p><p>vis en les collites, modificacions </p><p>de les rutes comercials, el retro-</p><p>cs de glaceres i extinci </p><p>d'espcies. Segons Nicolas Stern, </p><p>ex economista del Banc Mundial, </p><p>el cost del canvi climtic podria </p><p>suposar entre el 5% i el 20% del </p><p>PIB mundial el 2050. </p><p>La majoria dels governs han sig-</p><p>nat i ratificat el Protocol de Kyo-</p><p>to per reduir les emissions de </p><p>gas hivernacle. </p><p>Interior sala Palmanova </p><p>L encalentament global. </p></li><li><p>L entrenadora de l' equip de voleibol se diu Encarna. Aquest equip de mo-</p><p>ment fan entrenaments, partits entre </p><p>elles... </p><p>Comencen a les 17:30 i acaben a les </p><p>19:00, entrenen els dimarts i els di-</p><p>jous. </p><p>Entrevista a nIrene, una de les juga-dores de lequip de voleibol. - On jugau a voleibol? </p><p>-Jugam al poliesportiu de Son ferrer. </p><p>En un partit quantes nines poden ju-</p><p>gar </p><p>-Nomes poden jugar sis nines en un </p><p>partit. </p><p>Quines normes bsiques hi ha ? </p><p>-si cau en terra es punt per l'altre </p><p>equip, no poden jugar ms de sis ni-</p><p>nes... </p><p>Per entrenar necessiteu l'uniforme de </p><p>l'equip ? </p><p>-No, noms el necessitarem per l'any </p><p>segent, perque ara no feim partits </p><p>contra altres collegis. </p><p>Els desitgem molta sort. </p><p> ngel i David </p><p>CLUB DE VOLEIBOL DE SON FERRER 1995-2012 </p><p>Pie de imagen o grfico. </p><p>V O L U M 2 . </p></li><li><p> Iaki Urdangarin: </p><p>Segons els jutges el duc de Pal-</p><p>ma de Mallorca va robar </p><p>600.000 de euros. N'Iaki decla-</p><p>ra que ell no a robat res. Els ciu-</p><p>tadans de Palma de Mallorca di-</p><p>uen que li ha estat molts d'anys </p><p>robant el doblers i que estan </p><p>bastant enfadats. </p><p>Felipe Juan Froiln: </p><p>El fill de l infanta Elena i nebot </p><p>gran dels reis d'Espanya va ser </p><p>donat d'alta aquest dilluns 16 de </p><p>abril desprs de passar una set-</p><p>mana hospitalitzat per tret acci-</p><p>dental en un peu. </p><p>Casa Real: </p><p>La situaci de la casa Real esta </p><p>canviat en els darrers mesos. La </p><p>publicaci diu que la Monarquia </p><p>espanyola passa pel seu pitjor </p><p>moment, des del comenament de </p><p>2012 quan ''grans nvols negres </p><p>planen sobre la famlia Reial es-</p><p>panyola''. Explica els problemes </p><p>de Urdangarin amb la justcia i el </p><p>recent accident del nt del Rei. </p><p>P G I N A 8 </p><p>Joan Carles |: </p><p>El Rei Joan Carles va ser sotms </p><p>a una operaci desprs d'una </p><p>fractura mltiple de maluc men-</p><p>tre es troba a Botswana, en un </p><p>viatge privat amb fins de caa. A </p><p>ms, tal com es desprn de la </p><p>imatge publicada al servei de ca-</p><p>a utilitzat pel monarca, va poder </p><p>gaudir d'una cacera consistent </p><p>en acabar la vida d' almenys un </p><p>elefant. </p><p>Foto de la familia reial </p><p>SITUACI CASA REIAL </p></li><li><p>L atltic balears aquest any pujar a segona divisi </p><p>aquesta temporada, sn prcticament invencibles. </p><p>La seva equiparaci es calons blancs i samarreta </p><p>blanqu-blava . </p><p>Ho estan guanyant tot van primers, la seva alineaci </p><p>titular es: </p><p>Porter:Xavi Ginard. </p><p>Defensa:Marc Vales,Martin,Quesada y Angulo. </p><p>Medio:Mathias,David Snchez y Lawal. </p><p>Davanters:Antoito i Stanly. </p><p>Ara esta a segona B, ha perdut uns quants par-</p><p>tits:contra el Reus,l'Hospitalet,Lleida,Huracn etc... </p><p>Els desitgem el millor. </p><p>El atltic balears pujar a segona divisi </p><p>Foto dellatletic balear </p><p>V O L U M 2 . </p></li><li><p> Ara per poder aparcar el cotxe a l'aparcament d'aquest parc d'atraccions hem de pagar 4 mes la entada, ja sabem que amb la targeta de soci no cobraran el aparcament. </p><p>El western water park esta situat als afores de Magaluf i esta basat en el tema del vell oest salvatge que ofereix una completa varietat d'atraccions aqutiques, aix com espectacles en viu, exhibicions </p><p>de falconeria i de busseig, installacions, com ara establiments de menjar. </p><p>Opinions : </p><p>-La nostra opini es que pagar 4 per aparcar mes la entrada es car i si solament vas un dia no te importa pagar-ho, per si vas mes vegades ja te surt car. </p><p> Irene i Eli </p><p>P G I N A 1 0 </p><p>Wester Park </p><p>WESTER PARK </p></li><li><p>Puig, han anunciat aquesta inicia-</p><p>tiva per millorar la seguretat i </p><p>prevenir el vandalisme, desprs </p><p>d'una reuni extraordinria de la </p><p>Junta que ha durat ms d'hora i </p><p>mitja, convocada per analitzar </p><p>els incidents registrats el 29M. </p><p>La Junta Local de seguretat es el </p><p>mxim rgan de coordinaci en </p><p>matria de seguretat de la ciutat </p><p>El batle demana modificar itine-</p><p>raris de marxes que puguin ser </p><p>conflictives. </p><p>La Junta de Seguretat local de </p><p>Barcelona ha acordat avui la ins-</p><p>tallaci de mes cmeres de vigi-</p><p>lncia als carrers de Barcelona </p><p>on es convoquen la majoria de </p><p>concentracions pbliques, per </p><p>prevenir altercats. A la reuni </p><p>tamb s'ha planejat la necessitat </p><p>de modificar els itineraris de les </p><p>manifestacions convocades per </p><p>grups que en convocatries ante-</p><p>riors ja hagin tingut problemes </p><p>d'ordre pblics. </p><p>El batle de Barcelona Xavier Tri-</p><p>as, i el conseller d'interior, Felip </p><p>i hi estan representats els m-</p><p>xims responsables poltics i poli-</p><p>cials de la seguretat a Barcelona, </p><p>a mes de la Fiscalia i la Magistra-</p><p>tura. </p><p>La Junta ha repassat els fets </p><p>ocorreguts el dia de la vaga ge-</p><p>neral,aix com l'actuaci policial </p><p>posterior i les iniciatives que la </p><p>Fiscalia esta ara tramitant,i a </p><p>l'hora ha valorat les reflexions </p><p>sobre reformes legals i necessi-</p><p>tat de ms mitjans per a la poli-</p><p>cia des de el punt de vista pre-</p><p>ventiu,reactiu i de recerca. </p><p>Barcelona dur a terme aquesta </p><p>nova idea, aix tindran tots els </p><p>carrers vigilats i fora de conflic-</p><p>tes. </p><p>Barcelona instal lar ms cmeres de vigilncia. </p><p>V O L U M 2 . </p></li><li><p> El diumenge dia 6 de maig ha hagut una festa de les 17 comunitats autnomes a Santa Pon-</p><p>a, devora del collegi de la Pantera. Aquesta festa s'ha celebrat perqu la gent pugui tas-</p><p>tar menjar de tota Espanya ,no noms de la seva comunitat. </p><p>L any passat va ser gratut per a causa de que la gent es deixava el menjar i les begudes </p><p>a la taula , enguany pensaven cobrar el preu familiar. </p><p>A causa del temps atmosfric, va ploure, va venir poca gent i per aquest motiu no varen co-</p><p>brar cap preu. </p><p> Es va celebrar amb una gran quantitat de menjar, amb distracci per als nins ,amb un gran </p><p>matals i sobretot espectacle de flamenc. Ha sigut un dia molt agradable per a totes les </p><p>edats ja siguin joves,adults o persones majors. </p><p> Qui no hagi pogut anar aquest any,ni ha anys endavant per anar ja que os ho passareu geni-</p><p>al. </p><p> Ainhoa i Noelia B </p><p>P G I N A 1 2 </p><p>Interior sala Palmanova </p><p> Les Degustacions </p></li><li><p> Vos proposam que vos animeu a descubrir les paraules amagades en aquestes sopes de lletres. nim! </p><p> Xena i Judit </p><p> SOPA DE LLETRES </p><p>V O L U M 2 . </p></li></ul>