3 alam sekitar

  • Published on
    19-Jun-2015

  • View
    3.683

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. Bidang Pembelajaran 3Nilai Berkaitan DenganAlam Sekitar

2. 3.0 Alam Sekitar3.1 Menyayangi dan menghargai alam sekitar3.2 Keharmonian antara manusia dengan alamsekitar3.3 Kemapanan alam sekitar3.4 Peka terhadap isu-isu alam sekitar 3. 3.1 Menyayangi dan menghargai alam sekitar Bermaksud kesedaran tentang perlunyamemelihara dan memulihara alam sekelilinguntuk mengekalkan keseimbanganekosistem 4. Ciri-ciri amalan nilai menyayangi danmenghargai alam sekitar Menyedari kepentingan alam sekitar danmenghargainya Bertanggungjawab memelihara danmemulihara alam sekitar Menghindari dari kegiatan yang bolehmenjejaskan alam sekitar Membuat laporan kepada pihak berkuasasekiranya keseimbangan alam sekitarterancam 5. 3.2 keharmonian antara manusia dengan alamsekitar Bermaksud keadaan saling memerlukanhubungan yang harmonis antara manusiadengan alam sekeliling supaya kualitikehidupan manusia dan alam sekelilingterpelihara 6. Ciri-ciri amalan nilai keharmonian antaramanusia dengan alam sekitar Mengurangkan penggunaan sumber asli Berusaha menguruskan alam dengan baik Mengguna semula dan mengitar semulabahan buangan Menyokong kempen berkenaan alam sekitar 7. 3.3 kemapanan alam sekitar Bermaksud pengekalan keseimbangan alamsekeliling sebagai tanggungjawab bersamauntuk kesejahteraan hidup 8. Ciri-ciri amalan nilai kemapanan alam sekitar Menerima undang-undang melindungi alamsekitar Mematuhi undang-undang penjagaan alamsekitar Melaporkan perbuatan merosakkan alamsekitar Mengurus tanah dengan bertanggungjawab Membantu mencegah pencemaran alamsekitar 9. 3.4 Peka terhadap isu-isu alam sekitar Bermaksud prihatin terhadap persoalanyang berkaitan dengan alam sekeliling danberusaha menyelesaikannya. 10. Ciri-ciri Amalan Nilai Peka Terhadap Isu-isu Alam SekitarTidak bersifat rakus yang boleh merosakkanalam sekitar.Melakukan tindakan positif untuk mengekalkansumber semula jadi.Menyokong segala untuk menjaga alam sekitar.Melibatkan diri dalam usaha menjaga kualitialam sekitar.