3. kegemilangan melaka 1

 • Published on
  17-Aug-2015

 • View
  31

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 1. 1. KEGEMILANGAN MELAKA Pentadbiran yang sistematik Pusat Pengembangan Agama Islam Perluasan Kuasa Pusat Perdagangan Pusat Kegiatan Ilmu Kematangan Hubungan Luar
 2. 2. Pentadbiran yangPentadbiran yang SistematikSistematik Pembesar Berempat Pembesar Berlapan Pembesar Enam Belas Pembesar Tiga Puluh Dua
 3. 3. Susun duduk pembesar di balairung seri semasa Pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka
 4. 4. Sultan Bendahara Penasihat raja dalam pentadbiran Menteri Utama Ketua Turus Angkatan perang Ketua Hakim Pemangku sultan Penghulu Bendahari Ketua segala Bendahari Ketua Urusetia Istana Ketua segala Syahbandar Temenggung Ketua polis dan penjara Penguasa bandar Melaka Protokol Istana Hakim di darat Laksamana Ketua angkatan laut Ketua duta Mengetuai utusan
 5. 5. Kawasan pembesar mengutip cukai dipanggil kawasan pemakanan. PEMBESAR KAWASAN PEGANGAN Bendahara Muar dan Bentan Penghulu Bendahari Kampar dan Sening Ujung Laksamana Temasik Hulubalang Sungai raya dan Siantan
 6. 6. 1.1. Bendahara Melaka mempunyaiBendahara Melaka mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki olehkeistimewaan yang tidak dimiliki oleh pembesar lain.pembesar lain. Pernyataan manakah yang berkaitanPernyataan manakah yang berkaitan dengan keistimewaan tersebut ?dengan keistimewaan tersebut ? AA Diberi persalinan yang istimewaDiberi persalinan yang istimewa BB Boleh melaksanakan hukuman matiBoleh melaksanakan hukuman mati CC Mempunyai kuasa menggantikan sultanMempunyai kuasa menggantikan sultan DDMenjadi penasihat kepada sultan dalamMenjadi penasihat kepada sultan dalam pentadbiranpentadbiran UJI MINDAUJI MINDA
 7. 7. 2. Apakah faktor-faktor yang membolehkan2. Apakah faktor-faktor yang membolehkan Melaka berjaya mematahkan seranganMelaka berjaya mematahkan serangan Siam?Siam? AA Strategi yang sesuaiStrategi yang sesuai BB Kebijaksanaan pemimpinKebijaksanaan pemimpin CC Kota pertahanan yang kukuhKota pertahanan yang kukuh DD Kelengkapan perang yang canggihKelengkapan perang yang canggih
 8. 8. 3.3. Laksamana memainkan peranan penting dalam memantapkan kedudukan politik kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Apakah peranan Laksamana? A Memungut cukai di negeri taklukan B Mengetuai utusan kerajaan Melaka ke luar negara C Mengetuai sistem pentadbiran Empat Lipatan dalam Kerajaan Melaka D Memastikan keselamatan dan keamanan penduduk serta para pedagang
 9. 9. 4. Sultan Melaka berjaya mewujudkan pentadbiran yang cekap dan teratur. Apakah faktor yang menyebabkan kemantapan pentadbiran Melaka? A Peranan Orang Laut B Peranan Jemaah Menteri C Peranan pegawai kerajaan D Peranan Pembesar Empat Lipatan
 10. 10. Faktor-faktor Perkembangan Keberkesanan Undang-undang Laut Melaka Sistem Cukai dan Surat Kebenaran Berniaga Penggunaan Sistem Matawang Peranan Laksamana dan Orang Laut Peranan Syahbandar Kedudukan Geografi Pelabuhan Entreport Kemudahan di Pelabuhan
 11. 11. KEBERKESANAN UNDANG-UNDANGKEBERKESANAN UNDANG-UNDANG LAUT MELAKALAUT MELAKA Hukum Kanun Melaka dan Undang-Hukum Kanun Melaka dan Undang- undang Laut Melaka digubal untukundang Laut Melaka digubal untuk menjamin keamanan dalam negeri sertamenjamin keamanan dalam negeri serta melicinkan urusan di pelabuhan.melicinkan urusan di pelabuhan.
 12. 12. SISTEM CUKAI DAN SURATSISTEM CUKAI DAN SURAT KEBENARAN BERNIAGAKEBENARAN BERNIAGA Dua jenis cukai:Dua jenis cukai: 1.1. Cukai rasmi seperti duti import.Cukai rasmi seperti duti import. 2.2. Cukai tidak rasmi dalam bentuk hadiah.Cukai tidak rasmi dalam bentuk hadiah. Cukai dikenakan mengikut kawasan.Cukai dikenakan mengikut kawasan. 1.1. Pedagang dari Burma, India, Sri LankaPedagang dari Burma, India, Sri Lanka - 6%.- 6%. 2.2. Pedagang dari China, Jawa, Maluku Pedagang dari China, Jawa, Maluku memberi hadiah.memberi hadiah. 3.3. Pedagang dari Kepulauan Melayu 3%.Pedagang dari Kepulauan Melayu 3%.
 13. 13. PENGGUNAAN SISTEM MATAWANG Memudahkan urusan perdagangan. Wang logam digunakan dalam urus niaga. Wang logam diperbuat daripada timah yang dipanggil Calains. Di samping itu, mata wang emas, perak dan timah yang dibawa dari Pedir, Pasai, Kembayat dan Gujerat juga digunakan.
 14. 14. PERANAN LAKSAMANA DANPERANAN LAKSAMANA DAN ORANG LAUTORANG LAUT Laksamana bertanggungjawab menjaga keselamatan perairan Selat Melaka. Orang Laut bertanggungjawab menjalankan tugas-tugas pengawalan.
 15. 15. PERANAN SYAHBANDARPERANAN SYAHBANDAR Tugas-tugas SyahbandarTugas-tugas Syahbandar Menguruskan pasar dan gudang Kebajikan dan keselamatan pedagang Memeriksa alat timbang, sukat dan matawang Menjadi hakim di pelabuhan Menguatkuasakan Peraturan keluar masuk kapal Menguruskan cukai
 16. 16. KEDUDUKAN GEOGRAFIKEDUDUKAN GEOGRAFI Terletak di antara laluan perdaganganTerletak di antara laluan perdagangan timur dengan barat.timur dengan barat. Terlindung dari tiupan angin monsun.Terlindung dari tiupan angin monsun. Laut yang dalam.Laut yang dalam. Bentuk muka bumi yang sesuai sebagaiBentuk muka bumi yang sesuai sebagai kawasan pertahanan.kawasan pertahanan. Bukit-bukau di sekeliling menjadi panduanBukit-bukau di sekeliling menjadi panduan untuk kapal keluar dan masuk.untuk kapal keluar dan masuk.
 17. 17. PELABUHAN ENTREPORTPELABUHAN ENTREPORT Melaka berperanan sebagai pelabuhanMelaka berperanan sebagai pelabuhan entreport iaitu pusat pengumpulan danentreport iaitu pusat pengumpulan dan pengedaran barang dagangan.pengedaran barang dagangan.
 18. 18. KEMUDAHAN DI PELABUHANKEMUDAHAN DI PELABUHAN GudangGudang PengangkutanPengangkutan MakananMakanan Tempat membaiki kapalTempat membaiki kapal Tempat penginapanTempat penginapan Syahbandar menjaga kebajikan danSyahbandar menjaga kebajikan dan menyediakan kemudahan untukmenyediakan kemudahan untuk pedagang.pedagang.
 19. 19. Replika jong yang digunakan untuk mengangkut barang dari kapal pedagang ke daratan
 20. 20. Perahu digunakan untuk memunggah barang dari kapal pedagang
 21. 21. Gajah digunakan untuk mengangkut barang dari pelabuhan ke tempat lain
 22. 22. 1 Apakah peranan Syahbandar dalam sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka? A Mengetuai sistem polis B Menguruskan pentadbiran di pelabuhan C Memungut cukai atau ufti dari jajahan taklukan D Menghakimi perbalahan para pedagang di Melaka UJI MINDA
 23. 23. 2. Sultan Melaka berjaya mewujudkan pentadbiran yang cekap dan teratur. Apakah faktor yang menyebabkan kemantapan pentadbiran Melaka? A Peranan Orang Laut B Peranan Jemaah Menteri C Peranan pegawai kerajaan D Peranan Pembesar Empat Lipatan
 24. 24. Hubungan Serantau Siak Pasai Siak Kampar Jawa -Wujud hubungan perdagangan -Negeri taklukan Melaka - Perdagangan emas - Hubungan wujud hasil perkahwinan - Pertukaran pendapat tentang hukum Islam -Negeri taklukan Melaka -Perdagangan emas
 25. 25. Hubungan AntarabangsaHubungan Antarabangsa MelakaMelaka Melaka ChinaMelaka China Melaka SiamMelaka Siam Melaka RyukyuMelaka Ryukyu Melaka - GujeratMelaka - Gujerat Bermula pada tahun 1404Bermula pada tahun 1404 Wujud hubungan diplomatik danWujud hubungan diplomatik dan perdaganganperdagangan Wujud hubungan diplomatikWujud hubungan diplomatik Bertujuan untuk menjaga kepentinganBertujuan untuk menjaga kepentingan ekonomiekonomi Wujud hubungan diplomatik danWujud hubungan diplomatik dan perdaganganperdagangan Sultan Mansor Shah pernah mengirimSultan Mansor Shah pernah mengirim surat kepada raja Ryukyusurat kepada raja Ryukyu Wujud hubungan daganganWujud hubungan dagangan Penyebaran Islam oleh pedagangPenyebaran Islam oleh pedagang GujeratGujerat
 26. 26. Soalan Uji MindaSoalan Uji Minda 11 Sultan Mansor Shah pernah menghantar surat kepadaSultan Mansor Shah pernah menghantar surat kepada Raja Ryukyu.Raja Ryukyu. Mengapakah Sultan Mansor Shah berbuat demikian?Mengapakah Sultan Mansor Shah berbuat demikian? AA Untuk meminta bantuan menentang serangan SiamUntuk meminta bantuan menentang serangan Siam BB Untuk menjalin hubungan diplomatik dan perdaganganUntuk menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan CC Untuk meminta Raja Ryukyu supaya memantauUntuk meminta Raja Ryukyu supaya memantau kelakuan pedagangnyakelakuan pedagangnya DD Untuk meminta Raja Ryukyu memberi keistimewaanUntuk meminta Raja Ryukyu memberi keistimewaan perdagangan kepada pedagang Melaka.perdagangan kepada pedagang Melaka.
 27. 27. 2. Walaupun Siam merupakan musuh dalam selimut ,2. Walaupun Siam merupakan musuh dalam selimut , Melaka tetap memelihara hubungan diplomatikMelaka tetap memelihara hubungan diplomatik dengannya.dengannya. Apakah faedah Melaka menjaga hubungan tersebut?Apakah faedah Melaka menjaga hubungan tersebut? AA Siam membekalkan tenaga buruhSiam membekalkan tenaga buruh BB Siam merupakan pembekal makananSiam merupakan pembekal makanan C Siam membekalkan bekalan ubat-ubatanC Siam membekalkan bekalan ubat-ubatan kepada Melakakepada Melaka DD Siam adalah negara penampan yangSiam adalah negara penampan yang mampu melindungi Melakamampu melindungi Melaka
 28. 28. 3.3. Melaka telah menjalin hubungan perdagangan dan diplomatik denganMelaka telah menjalin hubungan perdagangan dan diplomatik dengan China.China. Mengapakah hubungan tersebut dianggap penting bagi Melaka?Mengapakah hubungan tersebut dianggap penting bagi Melaka? II Melaka diberi perlindungan oleh ChinaMelaka diberi perlindungan oleh China IIII Kehadiran ramai pedagang Cina di MelakaKehadiran ramai pedagang Cina di Melaka IIIIII Siam dan Majapahit akan takut kepada MelakaSiam dan Majapahit akan takut kepada Melaka IVIV Pedagang Melaka diberi keistimewaan berdagang di ChinaPedagang Melaka diberi keistimewaan berdagang di China AA I II dan IIII II dan III BB I II dan IVI II dan IV CC I III dan IVI III dan IV DD II III dan IVII III dan IV
 29. 29. Cara penyebaran Islam di MelakaCara penyebaran Islam di Melaka 1.1. PerkahwinanPerkahwinan 2. Mubaligh Arab2. Mubaligh Arab 3. Pedagang Islam3. Pedagang Islam 4. Sifat Islam4. Sifat Islam Megat Iskandar Shah kahwinMegat Iskandar Shah kahwin dengan puteri raja Pasaidengan puteri raja Pasai yang Islamyang Islam Disebarkan oleh Syeikh AbdulDisebarkan oleh Syeikh Abdul Aziz dari MekahAziz dari Mekah Berniaga sambilBerniaga sambil berdakwahberdakwah Adil, toleransi dan rasionalAdil, toleransi dan rasional
 30. 30. Kesannya Melaka menjadi pentingKesannya Melaka menjadi penting sebagaisebagai pusat penyebaran agama Islam tempat pertemuan ulama dan pendakwah dari serata dunia pusat kegiatan dakwah dengan menghantar pendakwah ke luar Melaka.
 31. 31. Peranan Sultan Melaka dalamPeranan Sultan Melaka dalam perkembangan Islamperkembangan Islam Menyediakan tempat tinggal kepadaMenyediakan tempat tinggal kepada pendakwahpendakwah Menyambut baik kedatangan IslamMenyambut baik kedatangan Islam Menggalakkan penyebaran IslamMenggalakkan penyebaran Islam Mewujudkan institusi agamaMewujudkan institusi agama Menjadikan istana tempat aktiviti IslamMenjadikan istana tempat aktiviti Islam Amalkan nilai murni Islam di dalamAmalkan nilai murni Islam di dalam pemerintahanpemerintahan
 32. 32. Kegigihan Melaka menyebarkan Islam ke Asia Tenggara Kegigihan Melaka menyebarkan Islam ke Asia Tenggara Melakamenjadi pusatperdaganganantarabangsa Penyebaran agama Islam kepada askar upahan Jawa Kegigihanmubaligh,ulama dan ahli Penerimaan Islam oleh negeri-negeri taklukan Peranan pemerintah Melaka Perkahwinan politik
 33. 33. Peta penyebaran Islam di AsiaPeta penyebaran Islam di Asia TenggaraTenggara
 34. 34. PenaklukanPenaklukan Melaka mempunyai tanah jajahan taklukanMelaka mempunyai tanah jajahan taklukan yang luasyang luas Kebanyakan raja negeri taklukan MelakaKebanyakan raja negeri taklukan Melaka memeluk Islam sebagai tanda taat setiamemeluk Islam sebagai tanda taat setia mereka kepada Melaka dan menjaminmereka kepada Melaka dan menjamin keselamatan negerikeselamatan negeri
 35. 35. Peranan ahli agamaPeranan ahli agama Penyebaran Islam dilakukan oleh mubaligh,Penyebaran Islam dilakukan oleh mubaligh, ulama dan ahli sufiulama dan ahli sufi Proses dakwah dilakukan secara berhemahProses dakwah dilakukan secara berhemah dan tiada paksaan, dapat menarik minatdan tiada paksaan, dapat menarik minat rakyat memeluk agama Islamrakyat memeluk agama Islam
 36. 36. Perkahwinan politikPerkahwinan politik Perkahwinan politik di antara putera atauPerkahwinan politik di antara putera atau puteri Sultan Melaka dengan putera atauputeri Sultan Melaka dengan putera atau puteri kerajaan lainputeri kerajaan lain Perkahwinan di antara puteri Sultan MansorPerkahwinan di antara puteri Sultan Mansor Shah dengan putera raja Siak turutShah dengan putera raja Siak turut menyebarkan Islam di Siakmenyebarkan Islam di Siak
 37. 37. Tentera upahanTentera upahan Melaka mempunyai ramai tentera upahanMelaka mempunyai ramai tentera upahan dari Jawadari Jawa Mereka memeluk Islam semasa bertugas diMereka memeluk Islam semasa bertugas di Melaka dan menyebarkannya apabilaMelaka dan menyebarkannya apabila pulang ke tempat asal merekapulang ke tempat asal mereka
 38. 38. PerdaganganPerdagangan Melaka sebagai pusat perdaganganMelaka sebagai pusat perdagangan antarabangsaantarabangsa Menjadi tumpuan ramai pedagang asingMenjadi tumpuan ramai pedagang asing Apabila pulang, mereka menyebarkan IslamApabila pulang, mereka menyebarkan Islam di tempat asal merekadi tempat asal mereka
 39. 39. Peranan pemerintahPeranan pemerintah Memberi galakan dan dorongan kepadaMemberi galakan dan dorongan kepada pendakwah untuk menyebarkan Islampendakwah untuk menyebarkan Islam Sultan Alauddin Riayat Shah pernahSultan Alauddin Riayat Shah pernah menghantar ahli agama untuk mengajar rajamenghantar ahli agama untuk mengajar raja raja dari Pahang, Kampar dan Inderagiriraja dari Pahang, Kampar dan Inderagiri mengenai Islammengenai Islam
 40. 40. Kesan Pengaruh agama Islam Wujud institusi kesultanan menggantikan sistem beraja Pengaruhi kesenian dan gaya hidup Tulisan jawi digunakan secara meluas Ulama memainkan peranan penting di dalam pentadbiran Undang-undang Islam di laksanakan Pendidikan berteras Al Quran dan Bahasa Melayu Menjadi bahasa ilmu
 41. 41. Soalan uji mindaSoalan uji minda 1. Bagaimanakah caranya kerajaan Melaka mengislamkan1. Bagaimanakah caranya kerajaan Melaka mengislamkan negeri-negeri yang disenaraikan di atas?negeri-negeri yang disenaraikan di atas? A. Melalui hubungan perdaganganA. Melalui hubungan perdagangan B. Melalui perkahwinan kerabat dirajaB. Melalui perkahwinan kerabat diraja C. Melalui usaha pendakwah-pendakwahC. Melalui usaha pendakwah-pendakwah D. Melalui penaklukan oleh Bendahara TunD. Melalui penaklukan oleh Bendahara Tun PerakPerak Pahang Kedah Siak Kampar
 42. 42. Berkahwin dengan puteri PasaiBerkahwin dengan puteri Pasai Memelulk Islam pada tahun 1414Memelulk Islam pada tahun 1414 2. Pernyataan di atas merujuk kepada2. Pernyataan di atas merujuk kepada A. Seri MaharajaA. Seri Maharaja B. Sultan Mansor ShahB. Sultan Mansor Shah C. Megat Iskandar ShahC. Megat Iskandar Shah D. Sultan Alauddin Riayat ShahD. Sultan Alauddin Riayat Shah Berkahwin dengan Puteri Pasai Memeluk Islam pada tahun 1414
 43. 43. 3. Agama Islam mudah diterim...