3 khilafah akar solusi masalah ummat malay

  • Published on
    20-Jun-2015

  • View
    349

  • Download
    8

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li> 1. ModulKHILAFAH Akar Solusi Masalah Ummat3</li></ul> <p> 2. Sedarkah KITA Bahawa ummat sedang dilanda MASALAH yangSANGAT BESAR! 3. apakah Masalah itu 4. faktaSituasi idealMasalah 5. Situasi ideal Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.Kita Adalah Umat Terbaik 6. 13 ABAD 2/3 DUNIA DIKUASAI ISLAM KHILAFAH ISLAMIYYAH 7. Fakta umat islampolitikpemerintahanekonomibudaya pendidikan sosial peradilan 8. Masalah Bertimbun Kemiskinan Politik opurtunis 9. Bagaimana dengan keadaan kaum muslimin di seluruh dunia 10. Politik opurtunis Tertindas Kemiskinan 11. Mengapa ia boleh terjadi? 12. pemerintahanekonomipolitikhankamMasalah Cabang budaya sosialpendidikanhukum akhlakMasalahUTAMAS I S T E M 13. apakah Akar Masalah 14. Akar Masalahnya SEKULERISME 15. SEKULERISME adalah MEMISAHKAN AGAMA DENGAN KEHIDUPAN Taqiyuddin An-Nabhani 16. Sayyid QutbSEKULERISME adalah Membangun Struktur kehidupan bukan atas dasar Akidah Islam 17. PenyakitGejalaPendidikanmateralistikSosialindivisualistikKeamanankriminalistik++ Efek sampingan lainnyaSumber PenyakitSISTEM SEKULER 18. Al-Quran Di MasjidMemisahkan Islam dari KehidupanJangan bicara Al-Quran di sini 19. Sholat, Zakat, Puasa, Ha ji,Politik,pemerintahan, Ekonomi,pendidikan, Sosial, P eradilan, Keamanan 20. Tidak adanya kehidupan islam sejak 3 Mac 1924 21. Wilayah Negeri Islam Satu Persatu Terpisah Menjadi Negara-negara kecil Yang Lemah Negara Penjajah memaksakan DEMOKRASI Sumber Daya Alam Dieksploitasi Tata sosial masyarakat berwajah liberalMASALAH TERUS MELETOP 22. DEMOKRASI PENDUSTA 23. Telah timbul berbagai kerosakan di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh perbuatan manusia, kerana Allah hendak mereka merasakan sebahagian balasan daripada perbuatan-perbuatan buruk yang telah mereka lakukan, supaya mereka kembali (insaf dan bertaubat). (TMQ ar-Rum [30]: 41). 24. KEMAKSIATANperbuatan manusia- 25. MENINGGALKAN SOLAT, ZAKAT, PUASA DLLINDIVIDUJENAYAHPELACURAN DLLKEMAKSIATANSISTEMIKMENERAPKAN SISTEM SEKULER 26. SEKARANGTUGAS KITA UNTUK MENGAKHIRI PENDERITAAN INI 27. IbaratRumah yang Kita Miliki Tak Layak dihuni &amp; Tak Dapat Dibaiki Mungkin Masih bisa direnovasi 28. CAMPAKKAN KAPITALISME SEKULER Format &amp; Install dengan Syariah Islam 29. Sebuah Janji &amp; Kewajipan 30. Kewajipan Menegakkan Khilafah 1. AL-QURANPutuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepada kamu (TMQ al-Maidah [5]: 48). Wajh al-Istidlal dari ayat ini adalah: Allah SWT telah memerintahkan Rasulullah saw. untuk memutuskan hukum di antara kaum Muslim dengan apa yang telah Allah turunkan (syariah Islam). Perintah untuk menegakkan syariah Islam tidak akan sempurna kecuali dengan adanya Imam (Khalifah). Maka dari itu, ayat di atas, juga seluruh ayat yang memerintahkan berhukum dengan hukum Allah, hakikatnya adalah dalil atas kewajipan melantik seorang imam (khalifah), yang akan menegakkan syariah Islam itu (Ad-Dumaiji, Al-Imamah al-Uzhma, (Kairo: t.p), 1987, hlm. 49). 31. Kewajipan Menegakkan Khilafah 1. AL-QURANWahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya serta ulil amri di antara kalian (TMQ anNisa [4]: 59). Wajh al-Istidlal (cara penarikan kesimpulan dari dalil) dari ayat ini adalah: ayat ini telah memerintahkan kaum Muslimin untuk mentaati ulil amri di antara mereka, iaitu penguasa yang menerapkan Syariah Islam (khalifah).Dalil Tentang : Qishash bagi Pembunuh (Al-Baqarah [2]:178) Potong Tangan bagi Pencuri (Al-Maidah [5]:38)dll 32. Kewajipan Menegakkan Khilafah 2. AS-SUNNAHSiapa saja yang mati, sedangkan di lehernya tidak ada baiat (kepada Imam/Khalifah), maka matinya adalah mati Jahiliah (HR Muslim). Dalalah (penunjukkan makna) dari hadis di atas jelas, bahawa jika seorang Muslim mati Jahiliah kerana belum berbaiat, bererti baiat itu wajib hukumnya. Baiat itu tak ada kecuali baiat kepada Imam (Khalifah). Maka dari itu, hadis ini menunjukkan bahawa melantik seorang imam (khalifah) itu wajib hukumnya. (Ad Dumaiji, AlImamah al-Uzhma [Kairo: t.p], 1987, hlm. 49.) 33. Kewajipan Menegakkan Khilafah 3. IJMAK SAHABATMengangkat seorang imam (khalifah) wajib hukumnya, dan kewajipannya dapat diketahui dalam Syariah dari ijma (kesepakatan) para shahabat dan tabiin (Ibnu Khaldun, Muqaddimah, hlm. 191). Imam Ibnu Hajar Al Haitami berkata :Ketahuilah juga, bahawa para shahabat -semoga Allah meridhai mereka- telah bersepakat bahawa mengangkat seorang imam (khalifah) setelah berakhirnya zaman kenabian adalah wajib, bahkan mereka menjadikannya sebagai kewajipan paling penting ketika mereka menyibukkan diri dengan kewajipan itu dengan meninggalkan kewajipan menguburkan jenazah Rasulullah SAW. (Ibnu Hajar Al Haitami, As Shawaiqul Muhriqah, hlm. 7). 34. Kewajipan Menegakkan Khilafah 4. KAIDAH SYARIAHTidak Mungkin ayat-ayat di atas (Al-Quran mahupun As-Sunnah) dapat dilaksanakan dengan sempurna kecuali dengan adanya Khilafah Islamiyah Jika suatu kewajipan tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib. 35. Kewajipan Menegakkan Khilafah 4. KAIDAH SYARIAHJika suatu kewajipan tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib. Umum mengetahui bahawa terdapat kewajipan-kewajipan syariah yang tidak dapat dilaksanakan secara sempurna oleh individu, seperti kewajipan melaksanakan hudud, kewajipan jihad untuk menyebarkan Islam, kewajipan memungut dan mengagihkan zakat, dan sebagainya. kewajipan-kewajipan ini tak mungkin dilaksanakan secara sempurna oleh individu, sebab kewajipan-kewajipan ini memerlukan suatu kekuasaan (sulthah), yang tidak lain adalah Khilafah. Maka dari itu kaidah syariah di atas juga merupakan dalil atas kewajipan adanya Khilafah (Ad-Dumaiji, Al-Imamah al-Uzhma, [Kairo: t.p], 1987, hlm. 49) 36. Sebuah Janji dari Allah SWTDan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amalamal yang soleh bahawa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridaiNya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahKu dengan tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Aku. Dan barang siapa yang (tetap) mengingkari sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. (TMQ. An-Nur;55) 37. Kabar Gembira daripada Rasul SAWDi tengah-tengah kalian terdapat zaman kenabian, atas izin Allah ia tetap ada. Lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Ia ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan (kerajaan) yang zalim; ia juga ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan (kerajaan) diktator yang menyengsarakan; ia juga ada dan atas izin Alah akan tetap ada. Selanjutnya akan ada kembali Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. (HR. Ahmad) 38. Kabar Gembira daripada Rasul SAW Bisyarah Rasulullah Yang Disampakan Oleh Abdullah Bin Amru Pada Shahabat:Abdullah bin Amru bin Al-Ash berkata, bahawa ketika kami duduk di sekeliling Rasulullah SAW untuk menulis, tiba-tiba beliau SAW ditanya tentang kota manakah yang akan dibuka terlebih dahulu, Konstantinopel atau Rom. Rasulullah SAW menjawab, Kota Heraklius terlebih dahulu (maksudnya Konstantinopel) (HR Ahmad) 39. BERJUANG BERSAMA MENEGAKKAN KEMBALIKHILAFAH ISLAMIYYAH KEPEMIMPINAN UMUM KAUM MUSLIMIN YANG AKAN MENERAPKAN ISLAM DI DALAM DAN LUAR NEGERI 40. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong (agama) Allah, nescaya Dia akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. (TMQ. Muhammad [47]: 7) 41. To be continueThe next session</p>