36544540 Maria Treben Boli Specifice Femeilor

  • Published on
    29-Jun-2015

  • View
    4.112

  • Download
    37

Transcript

BOLIFEMEILOR SPECIFICESANATATECU

MARIA TREBEN

Sdn[tate cu Maria Treben - Boli speciffcefemibr

"fi

Boli specifice femeilor'i

'ffi,1,!::

&'

Prevenire Recunoagtere - Vindecare

W&tw,

ffi

W &*: &:;H q., 3i. ff, 5

F1:F'

;,,

GEMMA PRES t9e8

F

Traducitor: lcx Grddinaru t Consultantstiintrfic:Adrian CaurpeatrL Doina Brilrdu Reclactor:

duP[: Traducere MARIA TREBEN GESUNDMITVerlagEnnsthaierA-4402Steyr,e{1ti1a 2-a'-1995 steyr by @-Copyright - Wilhelm Ennsthaler' AUSTRIA versiuni suntrezervateediturii Toatedrepturileasupraacestei , GEMMA PRES Bucuregti a unor reproducerg multiplicattl ,t,1.11:,$i $i Oricepublicare, "fr"fi;;t" vor editurii, fiFrauenkrankheiten

di;;;;;;i..t,

urmdriteconform Legii nr' 8/96'

mia autorizarea

rsBN 973-91681-1-3

CuprinsCuvAntinainte . . . 7 CunoEtin[edespreplantelemedicinale 10 plantelor medicinale Recunoagterea 10 Recoltareaplantelor medicinale 10 Ptrsfarea plantelor medicinale 11 Anestecarea gi utilizarea plantelor medicinale 12 Reguli pentru prevenirea imbolntrvirilor L3 Ctrlirea organismului 13 Baia bralelor . 14 Sptrlirile cu aptr rece 14 Alergarea prin routr 15 Mersul prin ztrpadi 15 Mersul pe loc ln aptr (,,ctrlcatul apei") . 15 Afectiuni, suferinte gi boli specifice femeilor (sauintjllnite mai frecvent la ele) gi tratamentul lor cu plante medicinale l7 A.Bolicaractertsttce ......18 Amenoree ......18 Anemie 19 Flebiti/Inflama[iavenelor ......20 Fortifiereafibrelor uterine 2l Lipsa fierului / Carenla fierului 2l Mtnctrrimi vaginale 22 Menopauzl / Climacteriu/ Vtrstil critictr . 22 Metroragii post-partum Hemoragiiduptrna$tere / 23 gi Nagterea dificulttrtile ei 24 generaltr bolilor de femei Prevenirea 25 a pierderiisarcinii(a avortuluisponran iminent) Prevenirea 25 sau Primenireasnngelui/Regenerareasfuigelui . . . .. . . . 26 27 Sarcintr Sltrbiciune ......28 Sterilitate ......29 Tulburtrri hormonale 29 Varice 29 B. Sufertn(e legae ile ciclul menstrual . . . 3l Amepaltr ......31 Clorozi 33 ......34 Crampemenstrale Depresiune 34 Dureri de cap/ Cefalee . 35 Durerimenstruale . . .37 37 Grea1tr Hipertensiune 38 arteriali

tBN

:r,steyr

a 2-a,1995

rezervate editurii , chiargi a unor editurii,vor fi t6.

Isterie Migreni Nelinigte/ Auxietate Nervozitate Oboseal5 Paloare Sfhrgeali Slibiciune generalS Surescitare Tristele Tulburlri cardiorespiralorii . Tnlburdri circulatorii VomI C. Afec(iuni ale sdnilor Infl amalia marneloanelor/ Galactotbriti Inflamalia sdnilor/ Mastiti Leziuni ulceroase sAnului ale Tumori runure benigne Jurrori miuure maligne / Cancer narnar D. Imbolndviri ale organelor genitale Cancer genital / Tunori nuligne genitale Cancer ovariar/ Tumori maligne ovariene Cancer uterin/ Tumori nuligne uterine Cancer vaginaV Tumori maligne vaginale Chist Chist ovarian Chist uterin/ Fibron/ Fibromion Dureri ale organelorpclviene Inflanulii ale ovarclor gi ale tronpelor / Anexite Inllamafii ale utemlui Leucorec / Poal5 albi Micozd vaginali / Ciupercdvaginali / Vaginitd nfcotictr Prolaps uterin / Prolaps genital / Histeroptozi geuitali SAngcriri (la nivelul organelorgenitale,in special,dar gi de orice naturi) Scurgerivaginale(de orice naturl) Suferin[c diverse localizate in zona abdominalSgi cea pelviarfi Tulbruiri meuslrr.rale E. Maladii specifice vezicii urinare Afecliuni vezicale (in general,indiferent de uatura lor) Atonie vezicald Calculi vezicali Cancervezical/ Tumori nraligni vezicali Dereglili de urinarc Dureri vezicale Inflama[ia r,ezicii/ Catar vezical/ Cistiti Nisill (calculi mici) vezicali Parezevezicale (crampe)vezicale Spasnrc Succesein tratarea bolilor specifice f'emeilor Plante medicinale gi refete de casl Plante medicinale din farmacia Domnului 'Ireben Maria viafa ei Denumiri uzuale ale plantelor medicinale

38 39+U

4I 4l 42A. A.) A1

43+) 44

45 46 46 46A1

+t

48 50 50 50 50 50 52 52 52 53 54 56 57 58 58 59 60 61 62 64 64 65 66 67 67 68 68 69 10 70 7l 8l 89 104 107

38 39 404l4l

42Aa ,4^'

Cuvf,nt inainte

42+J +J

44 45 46 46 46A1

47 48 50 50 50 50 50 52 52 52 53