39264419 Thuc Tap Phan Cung May Tinh Final Full

  • Published on
    09-Jul-2015

  • View
    1.860

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

Thc tp phn cng my tnh

I HC QUC GIA THNH PH H CH MINH TRNG I HC BCH KHOA KHOA KHOA HC V K THUT MY TNH

THC TP PHN CNG MY TNH

Thng 8-2008

B mn KTMT - Khoa hc & KTMT

Trng i hc Bch khoa TP. H Ch Minh

Thc tp phn cng my tnh

MC LC---*** ----

Li ni u ........................................................................................................................... i CHNG 1: HN LINH KIN IN T ................................................................. 1 BI 1: XI CH DY NG .......................................................................................... 1 I. Mc ch bi th nghim....................................................................................... 1 II. Ni dung ................................................................................................................. 1 III. Dng c .................................................................................................................. 1 1. M hn................................................................................................................ 1 2. Ch hn v nha thng........................................................................................ 2 3. Km .................................................................................................................... 4 4. Cc dng c khc: .............................................................................................. 6 IV. Yu cu bi thc hnh .......................................................................................... 6 V. Phng php thc hin ........................................................................................ 6 1. Phng php xi ch trn dy ng...................................................................... 6 2. Phng php hn ni:......................................................................................... 7 VI. Cch nh gi ........................................................................................................ 9 BI 2: HN IN TR, T IN, BN DN, IC ............................................... 10 I. Mc ch bi th nghim..................................................................................... 10 II. Gii thiu linh kin ............................................................................................. 10 1. in tr............................................................................................................. 10 2. T in.............................................................................................................. 11 III. Hn linh kin ....................................................................................................... 13 1. Hn in tr...................................................................................................... 13 2. Hn t in ....................................................................................................... 13 IV. Yu cu bi thc hnh........................................................................................ 14 V. Cch nh gi...................................................................................................... 14 BI 3: HN LINH KIN SMD ................................................................................... 15 I. Mc ch bi th nghim..................................................................................... 15 II. Ni dung............................................................................................................... 15 III. Dng c ................................................................................................................ 15 IV. Yu cu bi thc hnh........................................................................................ 15 V. Phng php thc hin ...................................................................................... 15 1. Gii thiu Cng ngh SMD.............................................................................. 15 2. Cc bc hn mt linh kin SMD n gin..................................................... 16 3. Cc bc hn mt chip SMD ........................................................................... 17 VI. Cch nh gi...................................................................................................... 20 BI 4: HT LINH KIN RA KHI BN MCH .................................................. 22 I. Mc ch bi th nghim..................................................................................... 22 II. Ni dung............................................................................................................... 22 III. Dng c ................................................................................................................ 22 IV. Yu cu bi thc hnh........................................................................................ 22 V. Phng php thc hin ...................................................................................... 22 1. Gii thiu.......................................................................................................... 22B mn KTMT - Khoa hc & KTMT Trng i hc Bch khoa TP. H Ch Minh

Thc tp phn cng my tnh

2. Gii thiu cng dng ca cc dng c thng dng........................................ 22 3. Cc iu lu khi ht linh kin ra khi board mch ....................................... 23 VI. Cch nh gi...................................................................................................... 24 CHNG 2: LM MCH IN ..................................................................................... 25 BI 5: LM MCH IN ................................................................................................ 25 I. Mc ch bi th nghim..................................................................................... 25 II. Yu cu bi thc hnh........................................................................................ 25 III. Ni dung............................................................................................................... 25 1. V s nguyn l........................................................................................... 25 2. V s mch in.............................................................................................. 43 3. In phim ............................................................................................................. 70 4. Lm mch in..................................................................................................... 78 IV. Cch nh gi...................................................................................................... 81 CHNG 3: S DNG THIT B O .................................................................... 82 BI 6: MULTIMETER V OSCILLOSCOPES ...................................................... 82 I. Mc ch bi th nghim..................................................................................... 82 II. Ni dung............................................................................................................... 82 III. Dng c ................................................................................................................ 82 1. ng h Multimeter ......................................................................................... 82 2. My o Oscilloscopes ...................................................................................... 92 IV. Yu cu bi thc hnh........................................................................................ 97 V. Cch nh gi...................................................................................................... 98 CHNG 4: THI CNG MCH N GIN ......................................................... 99 BI 7: THI CNG MCH N GIN .................................................................... 99 I. Mc ch bi th nghim..................................................................................... 99 II. Ni dung............................................................................................................... 99 III. Dng c ................................................................................................................ 99 IV. Yu cu bi thc hnh........................................................................................ 99 V. Cc bc thc hin ............................................................................................. 99 1. V s nguyn l mch to xung clock......................................................... 99 2. V s nguyn l mch m BCD .............................................................. 107 3. V s mch in mch to xung clock.......................................................... 113 4. S mch in m BCD................................................................................ 128 5. In phim v chp quang ................................................................................... 134 6. Ra mch........................................................................................................ 144 7. Khoan chn linh kin...................................................................................... 145 8. Hn mch........................................................................................................ 146 9. Kim th......................................................................................................... 146 VI. Cch nh gi.................................................................................................... 146 CHNG 5: LP RP V CI T MY TNH .............................................. 147 BI 8: LP RP V CI T MY TNH ......................................................... 147 I. Mc ch bi th nghim................................................................................... 147 II. Ni dung............................................................................................................. 147 1. Cu trc ca my tnh c nhn PC ................................................................. 147 2. Cu trc v hot ng ca CPU ..................................................................... 147 3. Trnh t khi ng ca my tnh .................................................................... 148B mn KTMT - Khoa hc & KTMT Trng i hc Bch khoa TP. H Ch Minh

Thc tp phn cng my tnh

4. Cc thnh phn c bn ca my tnh.............................................................. 149 5. Lp rp my tnh............................................................................................. 162 6. Ci t my tnh ............................................................................................. 166 7. Ci t mng................................................................................................... 178 8. Cc s c khi ci t h iu hnh ................................................................. 189 9. Cc thng s k thut quan trng khi chn la PC ......................................... 190 10. Cc s c trong hot ng ca my tnh ........................................................ 194 III. Yu cu bi thc hnh...................................................................................... 195 IV. Cc ch khi thc hnh................................................................................... 195 V. Cch nh gi.................................................................................................... 195 TI LIU THAM KHO ........................................................................................... 196

B mn KTMT - Khoa hc & KTMT

Trng i hc Bch khoa TP. H Ch Minh

Thc tp phn cng my tnh

Li ni uTHC TP PHN CNG MY TNH l mn hc nm trong k hoch xy dng chng trnh o to mi ca khoa khoa hc v k thut my tnh. Ti liu THC TP PHN CNG MY TNH c xy dng nhm cung cp cc k nng c bn v thc hnh in t v my tnh cho sinh vin chuyn ngnh k thut my tnh (CE) Ni dung ca ti liu bao gm 5 chng. Mi chng s hng n vic rn luyn tng k nng cho sinh vin v chim 20% im tng kt. Ty vo ni dung m mi chng c th phn b s tit hp l. Mc d rt c gng trong vic son tho song khng th trnh khi nhng sai st, rt mong nhn c s ng gp kin ca qu c gi ti liu ny c th c hon thin trong ln ti bn ti. Xin chn thnh cm n TS. inh c Anh V v ging vin Phan nh Th Duy c v gp cho ti liu ny. Mi kin ng gp xin gi v a ch: B mn k thut my tnh Khoa khoa hc v k thut my tnh Trng i hc Bch khoa i hc Quc gia TP. HCM, 268 L Thng Kit, Q10, TP. HCM in thoi: 08.8647259 Nhm tc gi B mn K thut my tnh

B mn KTMT - Khoa hc & KTMT

i

Trng i hc Bch khoa TP. H Ch Minh

Thc tp phn cng my tnh

CHNG 1: HN LINH KIN IN T BI 1: XI CH DY NGI.-

Mc ch bi th nghimLm quen, bit s dng v bo qun mt s dng c ngh cn bn. Nm c k thut xi ch dy ng.

II.-

Ni dungGii thiu mt vi dng c ngh Xi ch dy ng v hn dy ng.

III.

Dng cM hn bao gm: M hn v m hn (xem hnh v) M hn l dng c c s dng nung nng chy ch hn, gip hn cht chn linh kin vi bng mch, hay gia cc linh kin vi nhau. m hn: l ni gi m hn khi khng dng (vn cn nng). V khi ang s dng m hn rt nng v c th gy nguy him cho ngi s dng cng nh cc vt dng xung quanh nu chm phi. Ngoi ra m hn cng l ni gi nha thng thun tin hn cho cng vic hn mch. -

1. M hn

M hn v m hn.

B mn KTMT - Khoa hc & KTMT

1

Trng i hc Bch khoa TP. H Ch Minh

Thc tp phn cng my tnh

-

-

-

Cch s dng m hn: (Thi gian u c th cho 2 sinh vin cng hn mt board mch, mt ngi gi linh kin ngi cn li hn, sau hon i li vai tr cho nhau) Chm m hn vo nha thng ra sch m hn, gip vic hn mch d dng hn Cho m hn tip xc vi mi hn truyn nhit Cho ch hn vo mi hn, ch hn s chy u khp mi hn. ng thi rt ch hn v m hn ra khi mi hn. Kim tra li mi hn: Mi hn phi chc chn Mi hn t hao ch Mi hn bng p M hn in s dng in tr t nng, khng dng dng m hn t nng theo nguyn l ngn mch th cp bin p. Cng sut ca m hn thng thng l 40W. S dng m hn vi cng xut ln hn th c th pht sinh cc vn sau: Nhit lng qu ln t m hn khi tip xc vi linh kin c th lm hng linh kin. Nhit lng qu ln cng gy tnh trng oxy ha b mt cc dy dn bng ng ngay lc hn, v mi hn lc ny s kh hn hn. Ngoi ra nhit lng ln cng c th lm chy nha thng (dng km khi hn) v bm thnh lp en ti mi hn, lm gim bng v tnh thm m ca mi hn. Nhit lng qu ln i hi ngi s dng phi kho lo truyn nhit tht nhanh v vo ni hn. Nhit lng qu ln cng c th lm gy mi hn. Mt vi im lu khi s dng m hn: Sau khi hn xong phi tt m hn ngay, bo v m hn. Trnh tnh trng gy mi m hn do vn cp ngun cho m hn qu lu m khng dng M hn khi tm thi khng s dng phi t ngay vo m hn, trnh gy nguy him cho cc vt xung quanh cng nh ngi dng. a. Ch hn Ch hn c s dng kt ni mi hn (xem hnh v).

2. Ch hn v nha thng

B mn KTMT - Khoa hc & KTMT

2

Trng i hc Bch khoa TP. H Ch Minh

Thc tp phn cng my tnh

Ch hn. Ch hn dng trong qu trnh lp rp cc mch in t l loi ch hn d nng chy, nhit nng chy khong 60oC n 80oC. Loi ch hn thng gp trong th trng Vit Nam dng si rut c (cun trong li hnh tr), ng knh si ch hn khong 1mm. Si ch hn ny c bc mt lp nha thng mt ngoi (i vi mt s ch hn ca nc ngoi, th lp nha thng ny thng nm trong li ca si ch hn). Lp nha thng ny dng lm cht ty ngay trong qu trnh nng chy ch ti im cn hn. i vi nhng loi ch hn c bc sn mt lp nha thng th mu sc ca n s bng hn l nhng s ch khng c lp nha thng bn ngoi. b. Nh...