4 .4 ระบบสินค้าคงคลัง

  • Published on
    15-Jan-2016

  • View
    50

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

4 .4 - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<p> PowerPoint</p> <p>14.4 </p> <p> (Inventory System) 2 (Reorder point) (Order quantity) 3 4 (Mathematical model) 5</p> <p> (lead time) (Deterministic inventory models) 6 4 (Infinite delivery rate, no backordering) (Infinite delivery rate, backordering allowed)- (Finite delivery rate, no backordering)- (Finite delivery rate, backordering allowed)7- Infinite delivery rate, no backordering </p> <p>8</p> <p> n (Ordering cost) a - c (Inventory carrying cost) 9 </p> <p> hx h = ic h x i ( 1 ) c 10 ()</p> <p> (Replenishment lead time) 1 t (Order quantity) q (Reorder point) r r q 11 </p> <p>12 </p> <p> 13 </p> <p> c n cn </p> <p> n/q an/q 14 t q t </p> <p> 15 </p> <p> (1 ) q k k q q* 16</p> <p> (1 ) </p> <p> k* q* 17 </p> <p> 18 r r* = ( L L ) r* = nL-mq* m L/t* L EOQ (Economic Order Quantity) 19 4.6 1600 32 25 10% 7 1 300 20 n = 1600 c = 32 a = 25 i = 0.1 L = 7 7/300 </p> <p> 158 21</p> <p> = 0.099*300 = 29.7 30 </p> <p> r* = nL-mq* = 1600(7/300) - m(158) L/t* = 7/300(1600/158) = 0.23 m L/t* m = 0 r* = 1600(7/300) 0 = 37.33 37 = 32(1600)+ = 51,706 22- Infinite delivery rate, backordering allowed</p> <p> 23 </p> <p>- s- t1 = (q-s)/n - t2 = s/n - t = q/n = t1 + t224</p> <p>25 b 1 e k 26 n cn </p> <p> an/q </p> <p> t </p> <p>27 </p> <p> t </p> <p>28 </p> <p> (bs x ) + </p> <p>29</p> <p> (2 )</p> <p> (3 )30 (2 ) (3 ) q* s* e 0 </p> <p> 31 q* s* k </p> <p> 32 m L/t* r* r*</p> <p>33- Finite delivery rate, no backordering </p> <p> p n p q n 34</p> <p> q p/q p-n- </p> <p>35</p> <p>36 n cn an/q </p> <p>37 </p> <p>38- Finite delivery rate, backordering allowed</p> <p>- s - t1 = s/(p-n) 39 ()</p> <p>- Lmax t2 = Lmax/(p-n) </p> <p>- Lmax t3 = Lmax/n</p> <p>- s t4 = s/n40</p> <p>41 n cn </p> <p> an/q </p> <p>42 () </p> <p> q s e 0 </p> <p>43 </p> <p>44 </p> <p> = Lmax s </p> <p>45</p> <p> (lead time) 46 4.7 200 / 500 / 2000 / 20 15 20 47()1922333641651066()122246318485648 ()190.090.00 0.082230.320.10 0.31 3360.680.32 0.674160.840.68 0.835100.940.84 0.93 661.000.94 0.9910049()1220.220.00 0.212460.680.22 0.67 3180.860.68 0.85480.940.86 0.93561.000.94 0.99 10050</p> <p>0.660.080.400.620.530.750.230.610.020.790.030.650.560.980.860.160.330.980.870.48</p> <p>0.250.730.990.370.590.040.150.6751 ()0123</p> <p>45678910</p> <p>11-313</p> <p>3342314</p> <p>1----2-------3-------20-------20171613-10272321181713-12-340032002600-2000540046004200360034002600-2400----500-------500----------------3400320026005002000540046004200360034002600500240052()12131415</p> <p>16171819203365</p> <p>23653----5------20-------209262015-131040171800520040003000-2600200080003400----500-------------2000-18005200400030005002600200080020003400 63,700 = 63,700/20 =3,185 = 1/20 = 0.05</p>