410 βιβλία των Εκδόσεων Πατάκη σε τιμές χαμηλότερες τουλάχιστον κατά 50%!

  • Published on
    28-Jul-2015

  • View
    514

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

E

50% A

O E , , ( ) , 50% . T site E (www.patakis.gr).

/ BKM 6788 BKM 5491 BKM 6035 BKM 5197 BKM 6048

Catherine Shoolbred

...: 17,83

X ( ) : 11,20

- , : 8,66

Anthony Knott

N: 9,34

: 11,72

: 8,9

: 5,6

: 4,3

: 4,7

: 5,9

IA AIIA 3-12 ETN

IA AIIA 3-6 ETN

IA AIIA 3-6 ETN BKM 5969 BKM 6204

IA AIIA 3-6 ETN

IA AIIA 3-6 ETN

BKM 5739

BKM 5965

... A... N X: 10,6

, : 12,82

-: 10,6

, , : 11,6

: 5,3

: 6,4

: 5,3

: 5,8

IA AIIA 3-8 ETN

IA AIIA 3-6 ETN

IA AIIA 3-6 ETN

IA AIIA 3-8 ETN

BKM 6845 BKM 6097 BKM 6847 BKM 6648 BKM 6854

. : 19,18

- ( , ) : 17,58

-

- : 17,33

-

: 11,72

: 12,74

: 9,6

: 8,8

: 5,9

: 8,7

: 6,4

IA AIIA 5-10 ETN BKM 5229 BKM 6835

IA AIIA 5-10 ETN

IA AIIA 5-10 ETN

IA AIIA 5-10 ETN

IA AIIA 5-10 ETN

: 15,79

: 15,79

: 7,9

: 7,9

IA AIIA 5-10 ETN

IA AIIA 5-10 ETN

2

BKM 4417 BKM 4418 BKM 4419 BKM 5144 BKM 5145

: 8,88

: 8,88

: 8,88

: 8,88

: 8,88

: 4,4

: 4,4

: 4,4

: 4,4

: 4,4

IA AIIA 7-10 ETN

IA AIIA 7-10 ETN

IA AIIA 7-10 ETN

IA AIIA 7-10 ETN

IA AIIA 7-10 ETN

BKM 5147

BKM 5547

BKM 5146

BKM 5548

: 8,88

: 8,88

: 8,88

: 8,88

: 8,88

: 4,4

: 4,4

: 4,4

: 4,4

: 4,4

IA AIIA 7-10 ETN

IA AIIA 7-10 ETN

IA AIIA 7-10 ETN

IA AIIA 7-10 ETN

BKM 5961 IA AIIA 7-10 ETN

BKM 5962

BKM 6604

BKM 6606

BKM 6605

: 8,88

: 8,88

: 8,88

: 8,88

: 13,76

: 4,4

: 4,4

: 4,4

: 4,4

: 6,9

IA AIIA 7-10 ET

IA AIIA 7-10 ETN

IA AIIA 7-10 ETN

IA AIIA 7-10 ETN

BKM 2926 IA AIIA 7-10 ETN

BKM 7153

BKM 7155

BKM 7154

BKM 7156

: 6,11

: 6,11

: 6,11

: 6,11

: 6,76

: 3,1

: 3,1

: 3,1

: 3,1

: 3,4

IA AIIA 4-10 ETN

IA AIIA 4-10 ETN

IA AIIA 4-10 ETN

IA AIIA 4-10 ETN

BKM 5427 IA AIIA 4-7 ETN

3

BKM 5428 BKM 5429 BKM 5976 BKM 5977 BKM 5978

: 6,76 a

: 6,76 a

: 6,76 a

: 6,76 a

: 6,76 a

: 3,4 a

: 3,4 a

: 3,4 a

: 3,4 a

: 3,4 a

IA AIIA 4-7 ETN

IA AIIA 4-7 ETN

IA AIIA 4-7 ETN

IA AIIA 4-7 ETN

IA AIIA 4-7 ETN

BKM 6338

BKM 5979

BKM 6247

BKM 6248

. !: 7,98

. !: 7,98

: 6,76 a

: 6,76 a

: 6,76

: 3,4 a

: 3,4 a

: 3,4

: 4

: 4

IA AIIA 4-7 ETN

IA AIIA 4-7 ETN

IA AIIA 4-7 ETN

IA AIIA 4-8 ETN

BKM 6339 IA AIIA 4-8 ETN

BKM 7027

BKM 6941

BKM 5596

. : 14,16

BKM 4697

: 14,16

: 14,98

: 14,78

: 14,78

: 7,1

: 7,1

: 7,5

: 7,4

: 7,4

IA AIIA 4-8 ETN

IA AIIA 4-12 ETN

IA AIIA 5-10 ETN

IA AIIA 5-10 ETN

BKM 6942 IA AIIA 5-10 ETN

BKM 7012

BKM 4265

BKM 6189

- : 24,96

- O : 14,71

: 12,62

BKM 6511

: 12,62

: 12,62

: 12,5

: 7,4

: 6,3

: 6,3

: 6,3

IA AIIA 5-10 ETN

IA AIIA 5-10 ETN

IA AIIA 8-12 ETN

IA AIIA 8-12 ETN

BKM 6512 IA AIIA 8-12 ETN

4

BKM 5206 BKM 5207 BKM 3499 BKM 5111 BKM 5306

O : 9,84

: 10,04

A

: B B: 13,18

: 14,33

: 14,2

: 4,9

: 5

: 7,2

: 7,1

: 6,6

IA AIIA 8-12 ETN

IA AIIA 7-11 ETN

IA AIIA 7-12 ETN

IA AIIA 7-12 ETN

IA AIIA 7-11 ETN

BKM 5345

BKM 5307

BKM 5344

K: O P: 13,18

BKM 4816

O: 8,12

: 8,12

: 10,1

: 10,1

: 6,6

: 5,1

: 5,1

: 4,1

: 4,1

IA AIIA 7-11 ETN

IA AIIA 7-10 ETN

IA AIIA 7-10 ETN

IA AIIA 7-11 ETN

BKM 5218 IA AIIA 7-11 ETN

BKM 5274

BKM 6018

BKM 6573

BKM 6595

: 15,79

- : 5,04

: 15,12

: 2,85

: 4,79

: 7,6

: 7,9

: 1,4

: 2,4

: 2,5

IA AIIA 7-10 ETN

IA AIIA 5-10 ETN

IA AIIA 3-6 ETN

IA AIIA 3-6 ETN

BKM 5631 IA AIIA 3-6 ETN

-B, : 5,75

: 2,9

BKM 5632 IA AIIA 3-6 ETN

5

BKM 2895 BKM 6272 BKM 6271 BKM 4853 BKM 4962

Sudoku 5-6 , : 5,55

Sudoku 6-7 , : 5,55

, , : 3,32

: 5,07 : 11,16

: 2,8

: 2,8

: 1,7

: 2,5

: 5,6

IA AIIA 5-6 ETN BKM 4981 BKM 4982

IA AIIA 6-7 ETN

IA AIIA 4-6 ETN

IA AIIA 6-9 ETN

IA AIIA 4-12 ETN

E: 11,16

A: 11,16

: 5,6

: 5,6

IA AIIA 4-12 ETN

IA AIIA 4-12 ETN

BKM 6275 BKM 6024 BKM 6499 BKM 6108 BKM 6109

. : 20,7 a

: 18,23 a

: 15,64 a

: 10,69

: 10,69

: 5 a

: 10,4 a

: 7,8 a

: 5,3

: 5,3

IA AIIA 5-8 ETN BKM 6110 BKM 6111

IA AIIA 7-12 ETN BKM 3157

IA AIIA 4-8 ETN

IA AIIA 18 -3 ETN BKM 5053

IA AIIA 18 -3 ETN BKM 4733

-

: 6,37

: 10,69

: 10,69

: 3,57

: 3,81

: 5,3

: 5,3

: 1,7

: 3,2

: 1,9

IA AIIA 18 -3 ETN

IA AIIA 18 -3 ETN

IA AIIA 18 -3

IA AIIA 3-6

IA AIIA 3-6

6

BKM 4735 BKM 5278 BKM 4447 BKM 5277 BKM 5168

: 3,81

: 12,13

: 9,99

: 9,99

: 5,81

: 1,9

: 6,1

: 5

: 5

: 2,9

IA AIIA 3-6

IA AIIA 3-6

IA AIIA 3-6

IA AIIA 3-6 ETN

IA AIIA 18 -3

BKM 5169

BKM 5172

BKM 5173

BKM 5170

: 5,81

: 5,81

: 5,81

: 5,81

: 5,81

: 2,9

: 2,9

: 2,9

: 2,9

: 2,9

IA AIIA 18 -3

IA AIIA 18 -3

IA AIIA 18 -3

IA AIIA 18 -3

IA AIIA 18 -3

BKM 5291

BKM 6440

BKM 6441

BKM 6443

: 6,72

, : 4,79

: 5,07

;: 6,72

: 5,81

: 2,9

: 3,4

: 2,4

: 2,5

: 3,4

IA AIIA 18 -3

IA AIIA 3-5

IA AIIA 3-5 ETN

IA AIIA 3-5 ETN

BKM 6442 IA AIIA 3-5 ETN

BKM 6245

BKM 5328

BKM 5455

: : 9,72

BKM 6243

:

: : 8,66

: 8,35

: 8,35

: 9,72

: 4,2

: 4,2

: 4,9

: 4,9

: 4,3

IA AIIA 2-6 ETN

IA AIIA 2-6 ETN

IA AIIA 3-6 ETN

IA AIIA 3-6 ETN

BKM 7024 IA AIIA 3-6 ETN

BKM 5290

7

BKM 7025 BKM 6244 BKM 6155 BKM 6156 BKM 6157

:

:

- : : 10,85

- : : 10,85

: : 10,85

: 8,66

: 10,13

: 4,3

: 5,1

: 5,4

: 5,4

: 5,4

IA AIIA 3-6 ETN

IA AIIA 3-6 ETN

IA AIIA 3-6 ETN

IA AIIA 3-6 ETN

IA AIIA 3-6 ETN

BKM 6158

BKM 5461

BKM 6012

BKM 6043

- : : 10,85

, -

- : 12,92

: 12,94

: 16,03

: 12,74

: 5,4

: 6,5

: 8

: 6,4

: 6,5

BKM 6853 IA AIIA 3-6 ETN IA AIIA 3-6 ETN

IA AIIA 3-6 ETN

IA AIIA 3-6 ETN

IA AIIA 3-6 ETN

BKM 2722

BKM 2721

BKM 6494

- : 5,68

- : 5,68

,

,

BKM 6495

: 14,46

: 14,46

: 16,03

: 2,8

: 2,8

: 7,2

: 7,2

: 8

IA AIIA 3-6 ETN

IA AIIA 3-6 ETN

IA AIIA 3-6 ETN

IA AIIA 3-6 ETN

BKM 5798 IA AIIA 3-6 ETN

BKM 7033

BKM 7034

BKM 7035

BKM 7036

, : 6,11

: 6,11

: 6,11

: 6,11

M : 13,14

: 3,1

: 3,1

: 3,1

: 3,1

: 6,6

IA AIIA 2-6 ETN

IA AIIA 2-6 ETN

IA AIIA 2-6 ETN

IA AIIA 2-6 ETN

BKM 7089 IA AIIA 3-6 ETN

8

BKM 6700 BKM 6699 BKM 7083 BKM 7084 BKM 7085

M : 12,13

M

Amalia Dominguez

Amalia Dominguez

- , , !: 9,17

- , , !: 9,17

:

: 12,13

: 5,09

: 6,1

: 6,1

: 4,6

: 4,6

: 2,5

IA AIIA 3-6 ETN

IA AIIA 3-6 ETN

IA AIIA 3-7 ETN

IA AIIA 3-7 ETN

IA AIIA 3-7 ETN

BKM 7086

BKM 7087

BKM 7088

:

: M : 5,09

BKM 6685

:

: 5,09

: 5,09

: 8,97

: 8,97

: 2,5

: 2,5

: 2,5 IA AIIA 3-7 ETN

: 4,5

: 4,5

IA AIIA 3-7 ETN

IA AIIA 3-7 ETN

BKM 6686 IA AIIA 3-6 ETN IA AIIA 3-6 ETN

BKM 5132

BKM 5437

BKM 6964

BKM 7114

,

Jessica Perez ! A ! : 12,6

Ant Parker

( ): 11,24

, !

, !

: 10,26

: 12,41

: 12,41

: 5,1

: 6,3

: 5,6

: 6,2

: 6,2

IA AIIA 1-3 ETN

IA AIIA 3-6 ETN

IA AIIA 2-6 ETN

IA AIIA 3-6 ETN

BKM 7115 IA AIIA 3-6 ETN

BKM 4212

BKM 6040

BKM 5971

;

, , !

: 11,1

BKM 6098

: 10,6

: 3,56

: 7,12

: 8,05

: 1,8

: 3,6

: 4

: 5,6

: 5,3

IA AIIA 3-6 ETN

IA AIIA 1-3 ETN

IA AIIA 3-6 ETN

IA AIIA 3-6 ETN

BKM 6650 IA AIIA 3-6 ETN

9

BKM 5807 BKM 5808 BKM 6439 BKM 6020 BKM 6021

Patrick

: 14,46 : 14,46 : 9,72

:

:

: 18,23

: 18,23

: 7,2

: 7,2

: 4,9

: 9,1

: 9,1

IA AIIA 0-2 ETN BKM 6022 BKM 6163

IA AIIA 0-2 ETN BKM 6164

IA AIIA 0-2 ETN BKM 6042

IA AIIA 0-2 ETN BKM 6166

IA AIIA 0-2 ETN

:

, !

: 18,23

: 14,46

: 14,46

: 22,4

: 11,1

: 9,1

: 7,2

: 7,2

: 11,2

: 5,6

IA AIIA 0-2 ETN

IA AIIA 0-2 ETN

IA AIIA 0-2 ETN

IA AIIA 0-2 ETN

IA AIIA 0-2 ETN

BKM 6479 BKM 7082 BKM 6786 BKM 6787 BKM 6480

: 13,2

- 6 : 11,11

- 6 : 11,11

: 11,1

: 11,1

: 6,6

: 5,6

: 5,6

: 5,6

: 5,6

IA AIIA 3-7 ETN BKM 6780 BKM 6852

IA AIIA 4-7 ETN BKM 6935

IA AIIA 4-7 ETN BKM 6649

IA AIIA 4-7 ETN BKM 4604

IA AIIA 4-7 ETN

20.000 : 22,93

, : 24,96

: 28,27

Beth Harwood

, !: 3,95 a

: 25,99

: 11,5

: 13

: 12,5

: 14,1

: 2 a

IA AIIA 4-15 ETN

IA AIIA 4-12 ETN

IA AIIA 4-12 ETN

IA AIIA 4-12 ETN

IA AIIA 4-7 ETN

10

BKM 6734 BKM 6762 BKM 5313 BKM 6464

. : 15,14

. : 15,14

: 13,89

... : 16,66

: 7,6

: 7,6

: 6,9

: 8,3

IA AIIA 3-6 ETN

IA AIIA 3-6 ETN

IA AIIA 3-6 ETN

IA AIIA 3-6 ETN

/ BKM 2840 BKM 4660 BKM 5625 BKM 4727 BKM 4726

. .

: 16,61 a

: 11,11

: 5,63

- ,

M: 5,58

: 7,61

: 8,3 a

: 5,6

: 2,8

: 3,8

: 2,8

IA AIIA 15-18 ETN BKM 2865 BKM 3996

IA AIIA 8-12 ETN BKM 5539

IA AIIA 8-12 ETN BKM 5537

IA AIIA 8-12 ETN BKM 5630

IA AIIA 8-12 ETN

.

, : 3,97

: 4,08

: 5,6

, : 4,24

Y E: 4,55

: 2

: 2

: 2,8

: 2,1

: 2,3

IA AIIA 6-8 ETN BKM 5646 BKM 5684

IA AIIA 6-10 ETN BKM 5928

IA AIIA 6-10 ETN BKM 4715

IA AIIA 6-10 ETN BKM 5092

IA AIIA 6-10 ETN

-

Y T: 4,55

: 4,55

: 4,59

: 8,11

B : 6,09

: 2,3

: 2,3

: 2,3

: 4,1

: 3

IA AIIA 6-10 ETN

IA AIIA 6-10 ETN

IA AIIA 6-10 ETN

IA AIIA 6-10 ETN

IA AIIA 8-12 ETN

11

/ BKM 5663 BKM 5927 BKM 6602 BKM 5398 BKM 5678

-

P : 6,56

: 8,08

: 12,13

X: 5,58

K, !: 5,55

: 3,3

: 4

: 6,1

: 2,8

: 2,8

IA AIIA 8-12 ETN

IA AIIA 8-12 ETN

IA AIIA 8-12 ETN

IA AIIA 9-15 ETN

IA AIIA 9-15 ETN

BKM 4233

BKM 4466

BKM 5935

BKM 6610

: 4,77

: 8,12

, : 16,66

: 7,65

: 6,11

: 2,4

: 4,1

: 8,3

: 3,8

: 3,1

IA AIIA 12-15 ETN

IA AIIA 12-15 ETN

IA AIIA 12-15 ETN

IA AIIA 12-15 ETN

BKM 6609 IA AIIA 12-15 ETN

BKM 6796

BKM 6576

BKM 7136

: 8,66

: 12,23

: 14,27

X: 6,59

BKM 4491

: 11

: 4,3

: 6,1

: 7,1

: 3,3

: 5,5

IA AIIA 15-18 ETN

IA AIIA 15-18 ETN

IA AIIA 15-18 ETN

IA AIIA 15-18 ETN

BKM 5645 IA AIIA 15-18 ETN . ,

BKM 5602

BKM 5004

BKM 5621

BKM 6252

: 11

: H : 14,47

: H : 17,84

: : 18,85

- 2: : 12,94

: 5,5

: 7,2

: 8,9

: 9,4

: 6,5

IA AIIA 15-18 ETN

IA AIIA 12-18 ETN

IA AIIA 12-18 ETN

IA AIIA 12-18 ETN

BKM 6374 IA AIIA 10-18 ETN

12

/ BKM 6507 BKM 6967 BKM 6720 BKM 6722 BKM 6721

. ,

, .

- 3: : 14,16

- 4: : 12,94

, 3: : 18,34

- 1: : 12,23

- 2: : 10,7

: 7,1

: 6,5

: 9,2

: 6,1

: 5,4

IA AIIA 10-18 ETN

IA AIIA 10-18 ETN

IA AIIA 10-18 ETN

IA AIIA 12-18 ETN

IA AIIA 12-18 ETN

BKM 6399

BKM 6317

BKM 5434

BKM 7168

O - 3: : 11,11

: 17,67

: 13,12

A : 17,67

- : 12,94

: 5,6

: 8,8

: 6,6

: 8,8

: 6,5

IA AIIA 12-18 ETN

IA AIIA 12-18 ETN

IA AIIA 10-18 ETN

IA AIIA 15-18 ETN

BKM 6792 IA AIIA 15-18 ETN

BKM 6319

BKM 6579

BKM 6598

BKM 6795

- : 13,63

: 17,84

( ): 16

(: , 1) : 12,94

(: , 2) : 12,23

: 6,8

: 8,9

: 8

: 6,5

: 6,1

IA AIIA 15-18 ETN

IA AIIA 8-15 ETN

IA AIIA 8-15 ETN

IA AIIA 8-15 ETN

BKM 6959 IA AIIA 8-15 ETN

: 4,71

: 2,4

BKM 2890 IA AIIA 15-18 ETN

13

/ BKM 5839 BKM 6249 BKM 6250 BKM 5909 BKM 6251

MIKO - !: 8,66

, !: 8,66

!: 8,66

.

: 9,68

!: 10,7

: 4,3

: 4,3

: 4,3

: 4,8

: 5,4

IA AIIA 3-7 ETN

IA AIIA 3-7 ETN

IA AIIA 3-7 ETN

IA AIIA 3-7 ETN

IA AIIA 3-7 ETN

BKM 7062

BKM 6683

BKM 7061

.

BKM 6696

Julia Goschke

: 11,11

, : 8,66

: 9,17

: 9,68

: 9,68

: 5,6

: 4,3

: 4,6

: 4,8

: 4,8

IA AIIA 3-7 ETN

IA AIIA 3-7 ETN

IA AIIA 3-7 ETN

IA AIIA 3-7 ETN

BKM 6259 IA AIIA 3-7 ETN

BKM 7063

BKM 7064

BKM 7065

BKM 7066

, : 10,7

, : 10,7

, : 10,7

, : 10,7

: 9,58

: 5,4

: 5,4

: 5,4

: 5,4

: 4,8

IA AIIA 3-7 ETN

IA AIIA 3-7 ETN

IA AIIA 3-7 ETN

IA AIIA 3-7 ETN

BKM 6240 IA AIIA 3-7 ETN Joy Chao

BKM 6241

BKM 6900

BKM 5267

Debi Gliori

Debi Gliori

-

: 9,58

: 10,7

;: 11,82

: 14,27

BKM 5736

: 8,88

: 4,8

: 5,4

: 5,9

: 7,1

: 4,4

IA AIIA 3-7 ETN

IA AIIA 3-6 ETN

IA AIIA 3-8 ETN

IA AIIA 4-8 ETN

BKM 5114 IA AIIA 6-9 ETN

14

/ BKM 5000 BKM 5811 BKM 4488 BKM 3630 BKM 3631

A: 12,23

A: 12,23

M: 13,56

: 6,83

: 6,83

: 6,1

: 6,1

: 6,8

: 3,4

: 3,4

IA AIIA 7-10 ETN

IA AIIA 7-10 ETN

IA AIIA 7-10 ETN

IA AIIA 6-9 ETN

IA AIIA 6-9 ETN

BKM 5314

BKM 3632

BKM 5315

BKM 5721

: 6,83

N : 11,05

N : 11,05

, , , ...: 9,08

, , , ...: 9,08

: 3,4

: 5,5

: 5,5

: 4,5

: 4,5

IA AIIA 6-9 ETN

IA AIIA 3-6 ETN

IA AIIA 3-6 ETN

IA AIIA 3-8 ETN

BKM 5722 IA AIIA 3-8 ETN , ! : 10,7

BKM 4668

BKM 4669

BKM 4670

BKM 4671

, . .

, . .

, . .

, . .

: 5,58

: 5,58

: 5,58

: 5,58

: 2,8

: 2,8

: 2,8

: 2,8

: 5,4

IA AIIA 3-8 ETN

IA AIIA 3-8 E