4+4+4'ü Durduralım

  • Published on
    28-Mar-2016

  • View
    219

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

4+4+4' Durduralm

Transcript

<ul><li><p>OKULUNA, OCUUNA, ETME SAHP IK!</p><p>4+4+4: Patrona Yarar, Halka Zarar</p><p>AKPnin asl amac eitimi hak ol-maktan karp ticari bir maladntrmek. ktidar ayrca patron-larn ucuza altraca ocukiiler, itaatkar nesiller yetitirmekistiyor. AKPnin bu yasadaki balcaakl hocas Dnya Bankas. Sf.4</p><p>4+4+4te AKIL YOK</p><p>Bilim insanlarnn uyarlarna ra-men 60 aylk ocuklar ilkokulabalatyorlar. Aralarnda iki ya olanocuklar ayn snfta okutuyorlar.stelik yeni modelin ne retmenihazr ne de mfredat. Okullarnziki koullar da hazr deil. Sf.5</p><p>4+4+4 GERCDR</p><p>AKP tm okullar imam-hatibe e-virmek istiyor. Semeli denen yenidin dersleri ilen zorunlu olacak. Haftada sekiz saat kz ocuklarrtnmeye zorlanacak, erkeklerdenayr oturtulacak. Yeni sistemleocuk gelinlerin n alyor. Sf.6</p><p>RETMENLER DE MCADELEDE</p><p>retmenler, piyasac-gerici 4+4+4eitim modelinde tahsildar,pazarlamac, imam olarakgrlyor. retmenler, velilerle,rencilerle birlikte 4+4+4 dur-durmak iin Halkevleri Eitim HakkMeclislerinde buluuyor. Sf.7</p></li><li><p>2Okullar eitim sisteminde byk bir krizle alyor</p><p>Geri her sene kriz var. Zira AKP, 10 yldr eitim sistemini yapbozaevirdi. Bir bakann getirdiini dieri deitirdi. Ama bu kez 4+4+4eitim sistemini kurmaya alrken her ey yzlerine gzlerine bu-lamaya balad. </p><p>Her keye bir mam Hatip ama hrsyla okullar blp rencileriyerlerinden ettiler. Eitim yl baladnda okullarmzn ayn bi-imde yerinde olup olmayaca m belli deil! </p><p>Okullarn paralanmasyla hangi retmen hangi okulda hangi -rencilerle ders yapacak hala belli deil. Zorla ilkokula balatacak-lar 66 aylk ocuklara retmenlik yapabilecek nitelikte eitimalm retmen yok! retmen olsa dahi buna uygun mfredat, alt-yap hazr deil. Bunlar daha 4+4+4 uygulanmasnn ilk aama-snda ortaya kan sorunlar. </p><p>Peki AKP bu kadar byk riski neden ald? </p><p>AKP enkaz yaratarak 4+4+4 dayatyor nk bu eitim sistemi,Dnya Bankasnn "eitimde dnm" projesidir. AKP, eitim ala-nndaki zel sektr payn yzde 3'ten yzde 30'a karmay hedefli-yor. zel okullara ynlendirilen renciler ve ailelerinin geleceiuzun vadeli-yksek faizli banka kredileri araclyla ipotek altnaalnacaktr. </p><p>AKP enkaz yaratarak 4+4+4 dayatyor nk bu sistemle mes-leki eitime balama yann drlmesi ve staj koullarnn ser-maye lehine dzenlenmesiyle ocuk yata ve klece almayaygnlaacak. Eitimin bilimsel ierii tamamen yok edilecek, ser-maye iin ucuz ve niteliksiz ii yetitirilecek. </p><p>AKP enkaz yaratarak 4+4+4 dayatyor nk yaratmaya altgerici toplum modelini yaygnlatrmay amalamaktadr. mam Ha-tipler yaygnlatrlmakta, zorunlu hale gelecei ak olan semelidin derslerinin artrlmasyla tm okullarn imam hatipletirildii birproje hayata geirilmeye allmaktadr. Tek din, tek mezhep tez-gahndan geirilen ocuklar kaderci ve itaatkar nesiller olarak yeti-tirileceklerdir. </p><p>4+4+4 eitim sisteminden en ok zarar grecekler ise kz ocukla-rdr. nk bu sistem ile ok kk yalarda kz ocuklar ile erkekocuklar birlikte byme imkanndan koparlmakta, 8inci snf son-rasnda kz ocuklarnn "ak retim" ad altnda eve kapatlmas-nn, ocuk yata "okurken" evlendirilmesinin n almaktadr.Ksacas bu sistem kadn erkek eitsizliini daha da bytmektedir. </p><p>te bu AKPnin yzne gzne bulatrd hesabdr. Ama evdekihesap arya uymayacak nk meydan bo deil! </p><p>Tayyip Erdoan'n "hafta sonuna kadar karn" talimatyla hibirteknik ve bilimsel hazrlk yaplmakszn kavga dv meclisten -karlan bir yasa ile nmze getirilen bu sistemi sokakta peatmak elimizde. </p><p>Sadece patronlarn ve cemaatlerin karna olan bu sistem velilerin,rencilerin, retmenlerin, emekilerin, kadnlarn, ocuklarn yanihalkn karna deil ve bu hesab halk bozacak! </p><p>Halkevleri olarak bugne kadar velilerimizle, rencilerimizle, ret-menlerimizle birlikte Halkevleri Eitim Hakk Meclislerini kurarakrdmz eitim hakk mcadelesini, bu lkede aydnl, laiklii,eit, parasz, bilimsel, anadilde eitimi savunan herkesle birlikte b-yteceiz. armz; gerici-piyasac-cinsiyeti 4+4+4 eitim siste-mini hep birlikte durdurmayadr. Geleceimizi, ocuklarmz, eitimiAKP karanlna teslim etmeyeceiz.</p><p>Oya Ersoy / Halkevleri Genel Bakan</p><p>GELECEGMZLEBUNLAR OYNUYOR</p><p>ERKAN MUMCU</p><p>Siyaset sahnesinde partiparti dolat. Siyaset pazarlk-larnda AKPden Milli EitimBakanln kapt. antasz,ev devsiz ve niformasz ei-tim projesi tutmam olacak</p><p>ki ksa srede Kltr ve Turizm Bakanlnaatand. AKPnin onunla ii bitince de partidenihra edildi. Eski Milli Eitim Bakanmz u anticaretle urayor.</p><p>TAYYP ERDOAN</p><p>ocuk hem okuyacak,hem staj yapacak. Belki parada kazanacak. Endstri de okihtiya duyduu ara elemansektrn ihtiyalarna grekendisi yetitirecek diyerek</p><p>eitime bakn zetledi. Ancak Babakann4+4+4'ten bir beklentisi daha var: Dinine, ki-nine sahip kan bir nesil. Btn bu piyasac,gerici, kadn dman, akldan ve bilimden nasi-binin almam takmn kaptan. </p><p>AL DEMR</p><p>2011de YGSde ifrelemeyntemiyle birilerine kopyaverildii ortaya karken o,YGSde hibir aday hakszbir ekilde, dierinin nnegeirecek herhangi bir uygu-</p><p>lama asla olumamtr demiti. ifre skanda-lndan sonra binlerce liseli sokaa kt, AliDemir'in istifasn istedi. Ancak AKP'nin koru-masyla koltuunda kalmay baard. 2012KPSS'de yeniden sorularn szdrld ortayakt. Ali Demir ise bizim byle bir bilgimizyok dedi.</p><p>HSEYN ELK</p><p>AKPnin ikinci Milli Ei-tim Bakan. Milli eitimdeok nemli yeri olan elik,kendi balatt OKSyi (Or-taretime Giri Snav) kal-drd. Yerine 3 aamal</p><p>SBSyi getirdi. Eitim sisteminin yapboza ev-rilmesinde ilk adm o att. Dneminde karlankanunlarla eitimde piyasalamann n ald.irketleri eitim sisteminin iine soktu.</p><p>NMET BA</p><p>AKPnin nc Milli Ei-tim Bakan. AKPnin baarszbakanlar arasnda yukarlaraoynuyor. Hseyin elikin ge-tirdii SBSdeki 3 aamal uy-gulamay yanl yaplm</p><p>diyerek kaldrd. Bakanl dneminde KPSS veYGS skandallar patlak verdi. Ba, hafzalar-mzda memnuniyetle belirtmeliyim ki iktidarm-zn btn dnemlerinde zel okullara gidenrenci says artmtr aklamasyla kald. </p><p>FEHTULLAH GLEN</p><p>Cemaatinin en nemli ya-ylma aralar okullar. Ken-disi zel okul patronu. Amagcn bu okullar zerindenkazanmad. 12 Eyllclerleiyi geindi, (zal'la Demi-</p><p>rel'in kankasyd). ABDnin hi nasrna bas-mad, FBI'n resmi i ortaklarndan oldu.imdi hasat zaman diyor. 4+4+4 eitim mo-deli de ilk olarak onun kir platformu olanAbant Platformu'ndan neri olarak kt.</p><p>GKHAN ETNSAYA</p><p>etinsaya, Vakf niversi-tesi'nden atanan ilk YKBakan. etinsayann eskiniversitesi lker grubunabal olan ehir niversitesi.Srf bu bile onun YK Ba-</p><p>kanlna getiriliindeki amac gsteriyor. Gk-han etinsaya niversitelerde piyasac ve gericidnmn aktr olarak AKP tarafndan g-revlendirildi. </p><p>MER DNER</p><p>AKPnin son milli eitimbakan. Sicili aibelerle dolu.Dinerin en nemli zelliiTayyip Erdoanla iyi gein-mek. Bunun karlnAKPnin ilk dneminde Ba-</p><p>bakanlk Badanman, ikinci dneminde a-lma Bakan, nc dneminde Milli EitimBakan olarak ald. Nitelikli zimmet, sahte belgedzenlemek, ihaleye fesat kartrmak sularn-dan yargland. Bilim hrsz olduu iin, profe-srlk unvan geri alnd. alma Bakanykenmaden faciasnda hayatn kaybeden 30 ii iinsyledii gzel ldler szyle hafzalarda yeretti. mer Dinerin asl meslei LETME.letmeciliini 4+4+4le konuturmay planlyor. </p><p>AKP iktidar dneminde 4 Milli Eitim Bakan deiti, hibiri eitimci deil. Eitim sis-temi yapboza dnd, her snavdan sonra yeni bir kopya haberi kt. aibelerin iktidarAKP, eitim alann da kaosa srklyor.</p><p>4+4+4DURDURALIM!</p></li><li><p>Birinin yaptn dieri deitirdi... Ortaretime geite; 2004te LGS kaldrld, OKS</p><p>geldi. 2007de OKS kaldrld, SBS getirildi. Sna-vn 3 aamal olmasna karar verildi. 2010da yineAKPli bir bakan tarafndan hata yaptk denilerekSBSnin 3 aamal olmasndan vazgeildi.</p><p> 2010da SS kaldrld, snav yeniden YGS ve LYSolmak zere 2 aamal oldu. Bugn bu sistemin dedeiecei syleniyor.</p><p> 2012de zorunlu 8 yllk kesintisiz eitim sistemin-den vazgeildi, 4+4+4 sistemine geildi.</p><p>Sonu: AKPnin 10 yldr sren eitim politi-kas 5 temel sonuca ulat. MEB btesinden eitime yaplan yatrm 2002de</p><p>yzde 18 iken 2011 ylnda yzde 5e drld. 2002 ylnda Trkiyede 2122 zel dersane varken,</p><p>2011 ylnda zel dersane says yaklak iki kat ar-tarak 4099a ykseldi. (R.T. Erdoan dersanelerikapatacam diyordu.)</p><p> 2002 ylnda zel okullara giden rencilerin says223 bin iken, 2011de bu say iki kattan fazla arta-rak 498 bine ykseldi. (Ancak zel okul panronlariin bu say 10 kat artmak zorunda.)</p><p> 2012 LYSde 189 bin 380 renci sfr ekti. 2002 ylnda bir renci velisi ocuuna ylda 720</p><p>lira harcad. 2011 ylnda bu harcama 3200 lirayakt. </p><p>3A K P n i n e i t i m d e k i y k m n n 1 0 y l l k b i l a n o s u</p><p>BR YAPTI BR BOZDUETM SSTEM KT</p><p>Eitimde 10 ylda her gn yeni bir skandal haberi duyduk. Ancak hibirinde iktidar ve kadrolar sulu olmad. ktidar sahipleri hep akland,madurlar ise her zaman yalanc ilan edildi. AKP iktidar boyunca sorular ifrelendi, bedava datyorum dedii yaynlardan yandalar parakazand, datt stlerle ocuklarmz zehirlendi. AKP 10 yl boyunca milyonlarca gencin hayatyla oynad. Son be ylda 27 atanamayanretmen intihar etti. 100 binlerce retmen isiz brakld, gvencesiz alma yaygnlatrld. Kck ocuklarmz srekli snavlarla urat,yetmezmi gibi defalarca snav sistemi deitirildi. Snavlar bouan ocuklarmza yardmna (!) dersaneler yetiti.</p><p>Geleceimizi bunlara m emanet</p><p>edeceiz? 2010da KPSS de sorular alnd.</p><p>800 bin adayn katld KPSS sonularnagre 500n zerinde katlmc 120de 120 net -kard. SYM Bakan nal Yarmaan grevin-den alnd, snav iptal edildi. Sorularn kimtarafndan, kimlere szdrld konusu zerindedurulmad.</p><p> 2011de YGSde ifrelemeyntemiyle birilerine kopyaverildii ortaya kt.1 milyon 700 bin kiinin girdii YGSde or-</p><p>taya kan ifre skandalna ramen SYM, if-reye dair bir aklama yapmayarak Bize gvenindemekle yetindi. Bu olaydan 8 ay nce benzer birkopya skandal KPSSde yaanm ve o dnemkiSYM Bakan istifa etmiti. Tekstil patronu AliDemir ise ftursuzca koltuunda oturmaya devametti.</p><p> AKP, eitime ynelik saldrlarnnstn rtmek iin hazrlad stdatma projesiyle yzlerce rencininzehirlenmesine neden oldu.7 milyon 200 bin ilkokul rencisine datlan</p><p>stlerden 13 farkl ilde resmi olarak 1686 rencizehirlenme ikyetiyle hastanelere bavurdu. Buskandal ayn anda yaanan en kitlesel zehirlenme-lerden biri olarak tarihe geti</p><p> 2012 KPSSde sorularn satldnadair iddialar varSnavn bitmesinden ok ksa bir sre sonra,</p><p>Genel Kltr sorular Beyazkalem Yaynlar tara-fndan internet zerinden yaymland. DicleHaber Ajans da Diyarbakrda sorularn cemaattarafndan satldn tanklarla ve snav sorularnsnav bitmeden yaymlayarak ortaya koydu. </p><p>Halkevleri Eitim Hakk Meclisi stskandalna kar lkenin drt biryannda sokaktayd.</p><p>mer Dinerden inciler... Trkiyede Cumhuriyet ilkesinin, yerini kat-</p><p>lmc bir ynetime devretmesi gerektii ve nihayetlaiklik ilkesinin yerinin slam ile btnlemesiningerekli olduu kanaatini tayorum (1995)</p><p> Bizler retmen olma hayaliyle vaktimizikaybedeceksek, bu hayalin ihtimali dk grn-yor. zel sektrde ok geni alma alan var, evetoralara bakalm.</p><p> retmenler 3 ayn tamamnda tatil yapmaya-caklar. htiya duyduklar kadar tatil iin zaman ay-racaz </p><p> Belki ok iddial sylemek doru deil amaen azndan vurgulayarak sylemek istiyorum, bizimteknolojik yatrmlarmz u anda belki de dnyada</p><p>en ileri noktada olan bir vizyonla oluturulmu vazi-yette.3 </p><p> How old are you? diyemiyorlar. Biz rete-miyoruz. retmekte mi, renmede mi, ret-mende mi, metodolojide mi, kullandmzkaynaklarda m sorun var?</p><p> Maalesef bizim lkemizde zel sektrngenel eitim ierisindeki pay ok dk. O yzdenbizim de zel sektrn eitime girmesi konusundaciddi teviklerimiz olacak, hazrlklar bitmekzere.</p><p> 4+4+4 ya uygula ya git (76 bin okul m-drne syledi)</p></li><li><p>44+4+4: Patrona Yarar, Halka Zarar</p><p>Meslek lisesi: isin sen ii kal </p><p>4+4+4, eitimi bir hak olmaktan karp piyasada alnr-satlr bir mala dntrmeyi hedeeyen politikalarn son noktas. AKP, asl amac eitimi sermaye iinkarllk alanna dntrmek olan bu yasay dindarlk sosuna buluyor. Bylece, gericilii topluma yayacak yapsal dnmleri gerekletirmeyi amalyor. Dieryandan bu dindarlk rtsyle yasann gerek niteliini gizleyerek tepkileri en aza indirmeyi planlyor. Oysa yasa incelendiinde 4+4+4le eitimde Dnya Bankasprogramlarna uygun bir dnm srecinin devreye sokulduu aka grlyor. Bu dnmden karl kan ise her zamanki gibi patronlar. </p><p>4+4+4 yasasnn en nemli amalarn-dan biri sermayenin ucuz igc ihtiyacnkarlamak. Dz liseleri ya Anadolu lisesiya da meslek lisesi haline getiren dzenle-melerle dershaneye, zel derse verecekparas olmayan emekilerin ocuklarnameslek lisesine gitmek dnda seeneksunulmuyor. ocuklar niversiteye gitmehayallerini bir yana brakrken daha mes-lek lisesindeyken staj sistemi sayesindeemek smrs ile tanyorlar. Okulabalama yann erkene alnmas otomatikolarak meslek liselerine balama yan daerkene ekiyor. Bu da rencilerin ocukyata staj iin altrlmaya gnderilmesianlamna geliyor. Sekizinci snftan sonrargn retimden ayrlabilirsiniz diyen busistem, ocuk iilii tevik ediyor. Dieryandan meslek lisesi rencilerinin a-lma koullarnda da sermayenin yararna</p><p>bir dizi dzenleme yapld. Okul atlyele-rinin irketlere almas, stajyer altr-mak iin n artlarn kaldrlmas vemaalarnn drlmesi, sigorta primleri-nin devlet tarafndan denmesi, rencile-rin kendi kusurlarndan kaynaklanan ikazalarnn ve meslek hastalklarnn si-gorta kapsam dnda braklmas bunlar-dan bazlar. AKPnin meslek liselerineilikin stratejisi bununla da bitmiyor.4+4+4 yasalamadan nce yaplan dzen-lemelerden biri de organize sanayi blge-leri iinde irketlere zel meslek okulualmasna olanak verilmesi, devletin dezel sektr renci bana para deyerekdesteklemesi. Yani devlet patronlarakamu kaynaklarndan para aktacak, al-trlan ocuk ya hibir cret almadan yada asgari cretin te biri maala ala-cak. </p><p>AKPnin eitimi karl bir sektr haline getir-mek iin att bir adm da kamu-zel ortakl.Milli Eitim Bakanl, tekilat ve grevleri hak-knda kanun hkmnde kararname ile yrrle</p><p>soktuu bu uygulama ile eitim tesislerinin ya-pm, okullar iinde eitim-retim hizmetleri d-ndaki btn hizmetlerin sunumu ve ticari halegetirilen alanlarn iletilmesi ok uzun sreli ola-</p><p>rak, 49 yla kadar, tek bir zel irkete devredilebi-lecek. stelik eitimde zel sektrle yaplan ihale-ler kamu ihale kanunu dna karld, yani yargdenetiminden karld. </p><p>Dnya Bankasnnkoyduu 2017 ylna kadar%100 okullama (24 kii-lik snarla) hedegereke gsterilerek yeniokullar zel sektre yap-trlacak. Devletin tahsisettii araziler zerineyaplan binalar iin ser-mayeye yine kamu kay-naklarndan kira denecek.Bu projenin toplammaliyeti 36,6 milyar lira.Neredeyse bu ylki milli</p><p>eitim btesine eit. YaniMEB okullama hedenibile inaat sektrne kay-nak aktarma ve yatrmalan ama projesinedntryor. haleyi ala-cak irketlerin iktidarayakn irketlerden seile-cei ise kesin. Kenttemerkezi yerlerde yer alanokullarn sata karlmasise sermaye iin yeni birkentsel rant alan olacak. </p><p>4+4+4n en nemli hedeerindenbiri eitimi piyasa mekanizmalarnabalamak. Tam da bu nedenle AKP,Dnya Bankasnn zelletirme plan-larna da uygun biimde zel sektrneitimdeki payn ilk etapta da yzde3ten yzde 30a karmay hedei-yor. Bu hedefe gre ilk ve orta re-nimdeki 17 milyon renciden 5.5milyonu zel okullara ynlendirile-cek. 4+4+4 yasasyla nlerine konu-lan frsat gren zel okul patronlar(hatta imdiye kadar bu alanda faali-yeti olmayan patronlar bile) imdidenkollar svad. Yeni sistemden kaygduyan velileri (ayn eitim ieriiniuygulayacaklar gereini gizleyerek)kendilerine ekmeye alan reklamlareliinde zel okullar almaya ba-lad. </p><p>zel okul yatlar ise 15 bin lira-dan balayp 40 bin liraya kadar ka-biliyor. Peki toplumun %30u buparay nasldeyecek? Bubedeli hepi-mize det...</p></li></ul>