450 Bai Tap Vat Li 10 Rat Hay

  • View
    2.837

  • Download
    6

Embed Size (px)

Transcript

450 Bi tp Vt L 10

PHN I: NG HCBi 1: Tm i xe p t nh n trng. Khi i c 6 pht, Tm cht nh mnh qun em theo hp ch mu. Tm vi tr v ly v i ngay n trng. Do thi gian chuyn ng ca Tm ln ny bng 1,5 ln thi gian Tm i t nh n trng khi khng qun hp ch mu. Bit thi gian ln hoc xung xe khng ng k v Tm lun chuyn ng vi vn tc khng i. Tnh qung ng t nh Tm n trng v thi gian Tm i t nh n trng nu khng qun hp ch mu. Bi 2: Mt ngi i xe p t A n B c chiu di 24km. Nu i lin tc khng ngh th sau 2h ngi s n B. Nhng khi i c 30 pht, ngi dng li 15 pht ri mi i tip. Hi qung ng sau, ngi phi i vi vn tc bao nhiu kp n B. Bi 3:Mt ngi i m t ton qung ng di 60km. Lc u, ngi ny d nh i vi vn tc 30km/h. 1 Nhng sau khi i c qung ng, ngi ny mun n ni sm hn 30ph. Hi qung ng sau 4 ngi phi i vi vn tc bao nhiu? Bi 4:Tm d nh i thm mt ngi bn cch nh mnh 19km bng xe p. Ch Tm bo Tm ch 15 pht v dng m t o Tm vi vn tch 40km/h. Dau khi i c 15 pht, xe h phi ch sa xe trong 30 ph. Sau ch Tm v Tm tip tc i vi vn tc 10m/s. Tm n nh ban sm hn d nh i xe p l 15 pht. Hi nu i xe p th Tm i vi vn tc bao nhiu? Bi 5:Mt ngi i xe m t t A n B a ngi th hai t B v A. Ngi th hai n ni hn B sm hn 55 pht nn i b (vi vn tc 4km/h) v pha A. Gia ng hai ngi gp nhau v th nht a ngi th hai n A sm hn d nh 10 pht (so vi trng hp hai ngi i m t t B v A). Tnh: 1. Qung ng ngi th hai i b 2. Vn tc ca ngi i xe m t. Bi 6:An v Bnh cng chuyn ng t A n B (AB = 6km). An chuyn ng vi vn tc V1 = 12km/h. Bnh khi hnh sau An 15 pht v n ni sau An 30 pht. 1. Tm vn tc chuyn ng ca Bnh. 2. n ni cng lc vi An, Bnh phi chuyn ng vi vn tc bao nhiu ? Bi 7: Mt ngi i t A n B vi vn tc v1 = 12km/h.Nu ngi tng vn tc thm 3km/h th n ni sm hn 1h. 1. Tm qung ng AB v thi gian d nh i t A n B. 2. Ban u ngi i vi vn tc v1 = 12km/h c qung ng s1 th xe b h phi sa cha mt 15 pht. Do trong qung ng cn li ngi y i vi vn tc v2 = 15km/h th n ni vn sm hn d nh 30ph. Tm qung ng s1. Bi 8:Mt ngi i b khi hnh t C i n B vi vn tc v 1 = 5km/h. Sau khi i c 2h, ngi y ngi ngh 30ph ri i tip v B. Mt ngi khc i xe p khi hnh t A (AB > CB v C nm gia AB) cng i v B vi vn tc v2 = 15km/h nhng khi hnh sau ngi i b 1h. 1. Tnh qung ng AC v CB. Bit c hai ngi n B cng lc v khi ngi i b bt u ngi ngh th 3 ngi i xe p i c qung ng AC. 4 2. gp ngi i b ti ch ngi ngh ngi i xe p phi i vi vn tc bao nhiu ?

/opt/scribd/conversion/tmp/scratch2624/30784575.doc

1/54

450 Bi tp Vt L 10 Bi 9: Lc 6h20ph hai bn ch nhau i hc bng xe p vi vn tc v1 = 12km/h. Sau khi i c 10 pht, mt bn cht nh mnh b qun vit nh nn quay li v ui theo vi vn tc nh c. Trong lc bn th hai tip tc i b n trng vi vn tc v2 = 6km/h v hai bn n trng cng mt lc. 1. Hai bn n trng lc my gi ?Tr hc hay ng gi?Bit 7h vo hc. 2. Tnh qung ng t nh n trng. 3. n ni ng gi hc, bn quay v bng xe p phi i vi vn tc bao nhiu ? Hai bn gp li nhau lc my gi v cch trng bao xa ( t ch nhau n trng ng gi) ? Bi 10:Mi ngy, t th nht khi hnh t A lc 6h i v B, t th hai khi hnh t B lc 7h i v A v hai xe gp nhau lc 9h. Mt hm, t th nht khi hnh tr hn 2h nn hai xe gp nhau lc 9h48ph. Hi mi ngy, 2 t n ni (A v B) lc my gi ? Bit vn tc ca mi xe khng i. Bi 11:Giang v Hu cng ng mt ni trn mt chic cu AB = s v cch u cu mt khong s = 50m. Lc Tm va dn mt ni cch u cu A mt qung bng s th Giang v Hu bt u i hai hng ngc nhau. Giang i v pha Tm v Tm gp Giang u cu A, gp Hu u cu B. Bit vnh tc ca Giang bng na vn tc ca Hu. Tnh s. Bi 12:Lc 6h sng, mt ngi khi hnh t A chuyn ng thng u vi vn tc 20km/h. 1. Vit phng trnh chuyn ng. 2. Sau khi chuyn ng 30ph, ngi u ? 3. Ngi cch A 30km lc my gi ? Bi 13: Lc 7h sng ngi th nht khi hnh t A v B vi vn tc 40km/h. Cng lc ngi th hai i t B v A vi vn tc 60km/h. Bit AB = 100km. 1. Vit phng trnh chuyn ng ca 2 ngi trn. 2. Hi hai ngi gp nhau lc my gi ? u ? Khi gp nhau mi ngi i c qung ng l bao nhiu ? Bi 14:Lc 7h, mt ngi ang A chuyn ng thng u vi vn tc 36km/h ui theo mt ngi B ang chuyn ng vi vn tc 5m/s. Bit AB = 18km. 1. Vit phng trnh chuyn ng ca hai ngi. 2. Ngi th nht ui kp ngi th hai lc my gi ? u ? Bi 15 :Lc 7h, mt ngi i b khi hnh t A i v B vi vn tc 4km/h. Lc 9h, mt ngi i xe p cng xut pht th A i v B vi vn tc 12km/h. 1. Vit phng trnh chuyn ng ca hai ngi. 2. Lc my gi, hai ngi ny cch nhau 2km. Bi 16:Lc 6h, xe th nht chuyn ng u t A v C. n 6h30ph, xe th hai i t B v C vi cng vn tc xe th nht. (Hnh 1) Lc 7h, mt xe th ba i t A v C. Xe th ba gp xe th nht lc 9h v gp xe th hai lc 9h30ph. Bit AB = 30km. Tm vn tc mi xe. (Gii bng cch lp phng trnh chuyn ng.) Bi 17:Gii li cu 2 ca bi 13 bng phng php th.

/opt/scribd/conversion/tmp/scratch2624/30784575.doc

2/54

450 Bi tp Vt L 10 Bi 18 : Cho th chuyn ng ca hai xe c m t nh hnh v. (Hnh 2) 1. Hy nu c im chuyn ng ca mi xe. 2. Xe th hai chuyn ng vi vn tc bao nhiu th c th gp c xe th nht hai ln. Bi 19:Cho th chuyn ng ca hai xe c m t trn hnh v. 1. Hy nu c im chuyn ng ca hai xe. 2. Tnh thi im hai xe gp nhau, lc mi xe i c qung ng l bao nhiu ? (Hnh 3) Bi 20:Xt hai xe chuyn ng c th nh bi 19. 1. Hy cho bit khi xe th nht n B th xe th hai cn cch A bao nhiu kilmt ? 2. xe th hai gp xe th nht lc dng li th xe th hai phi chuyn ng vi vn tc bao nhiu ? Bi 21:Cho th chuyn ng ca hai xe c m t trn hnh v. 1. Hy nu c im chuyn ng ca hai xe. 2. Xc nh thi im v v tr hai xe gp nhau. (Hnh 4) Bi 22 Xt hai chuyn ng c th nh bi 21. 1. xe th hai gp xe th nht bt u chuyn ng sau khi dng li th vn tc ca xe hai l bao nhiu ? 2. Vn tc xe hai phi l bao nhiu th n gp xe th nht hai ln ? 3. Tnh vn tc trung bnh ca xe th nht c qung ng i v v. Bi 23 Cho th chuyn ng ca ba xe c m t trn hnh v. 1. Hy nu c im chuyn ng ca ba xe. 2. Xc nh thi im v v tr cc xe gp nhau. (Hnh 5) Bi 24 Xt ba chuyn ng ca ba xe c th nh bi 23. 1. xe 1 v xe 2 c th gp xe 3 lc xe 3 dng li th vn tc xe 1 v xe 2 l bao nhiu ? 2. Xe 1 v xe 2 cng lc gp xe 3 (Khi xe 3 ang dng li) lc my gi ? Vn tc xe 1 v xe 2 l bao nhiu ? Bit khi ny vn tc xe 2 bng 2,5 ln vn tc xe 1. Bi 25 Mt ngi i b khi hnh t A vi vn tc 5km/h i v B vi AB = 20km. Ngi ny c i 1 h li dng li ngh 30ph. 1. Hi sau bao lu th ngi n B v dng li ngh bao nhiu ln 2. Mt ngi khc i xe p t B v A vi vn tc 20km/h, khi hnh cng lc vi ngi i b. Sau khi n A ri li quay v B vi vn tc c, ri li tip tc quay tr li A... Hi trong qu trnh i t A n B, ngi i b gp ngi i xe p my ln ? Lc gp nhau ngi i b ang i hay dng li ngh ? Cc thi im v v tr gp nhau ? Bi 26

/opt/scribd/conversion/tmp/scratch2624/30784575.doc

3/54

450 Bi tp Vt L 10 Mt ngi i b khi hnh t trm xe but A vi vn tc v1 = 5km/h v B cch A 10km. Cng khi hnh vi ngi i b ti A, c mt xe but chuyn ng v B vi vn tc v 2 = 20km/h. Sau khi i c na ng, ngi i b dng li 30ph ri i tip n B vi vn tc c. 1. C bao nhiu xe but ui kp ngi i b ? (Khng k xe khi hnh cng lc ti A v bit mi chuyn xe but khi hnh t A v B cch nhau 30ph.) 2. ch gp 2 xe but (khng k xe ti A) th ngi y phi i khng ngh vi vn tc nh th no ? Bi 27 Trn mt ng thng c hai xe chuyn ng u vi vn tc khng i. Nu i ngc chiu th sau 15ph, khong cch gia hai xe gim 25km. Nu i cng chiu th sau 30ph, khong cch gia hai xe thay i 10km. Tnh vn tc ca mi xe. (Ch xt bi ton trc lc hai xe c th gp nhau.) Bi 28 Trn mt ng thng, c hai xe chuyn ng u vi vn tc khng i. Xe 1 chuyn ng vi vn tc 35km/h. Nu i ngc chiu nhau th sau 30ph, khong cch gia hai xe gim 25km. Nu i cng chiu nhau th sau bao lu khong cch gia chng thay i 5km ? Bi 29 Mt hnh khch ngi trong mt on tu ho chuyn ng u vi vn tc 36km/h, nhn qua ca s thy mt on tu th hai di l = 250m chy song song, ngc chiu v i qua trc mt mnh ht 10s. 1. Tm vn tc on tu th hai. 2. Nu on tu th hai chuyn ng cng chiu vi on tu th nht th ngi hnh khch trn xe s thy on tu th hai i qua trc mt mnh trong bao lu ? Bi 30 Hai ngi u khi hnh cng mt lc. Ngi th nht khi hnh t A vi vn tc v 1, ngi th hai khi hnh t B vi vn tc v2 (v2 < v1). Bit AB = 20 km. Nu hai ngi i ngc chiu nhau th sau 12 pht h gp nhau. Nu hai ngi i cng chiu nhau th sau 1h ngi th nht ui kp ngi th hai. Tnh vn tc ca mi ngi. Bi 31 on tu th nht c chiu di 900m chuyn ng u vi vn tc 36km/h. on tu th hai c chiu di 600m chuyn ng u vi vn tc 20m/s song song vi on tu th nht. Hi thi gian m mt hnh khch on tu ny nhn thy on tu kia i qua trc mt mnh l bao nhiu ? Gii bi ton trong hai trng hp: 1. Hai tu chy cng chiu. 2. Hai tu chy ngc chiu. Bi 32 Mt chic can i t A n B xui dng nc mt thi gian t, i t B tr v A ngc dng nc mt thi gian t2. Nu can tt my v tri theo dng nc th n i t A n B mt thi gian bao nhiu ? Bi 33 Mt thuyn i t A n B (vi s = AB = 6km) mt thi gian 1h ri li i t B tr v A mt 1h30ph. Bit vn tc ca thuyn so vi nc v vn tc ca nc so vi b khng i. Hi: 1. Nc chy theo chiu no ? 2. Vn tc thuyn so vi nc v vn tc nc so vi b ? Bi 34

/opt/scribd/conversion/tmp/scratch2624/30784575.doc

4/54

450 Bi tp Vt L 10 Trong bi 33, mun thi gian i t B tr v A cng l 1h th vn tc ca thuyn so vi nc phi tng thm bao nhiu so vi trng hp i t A n B. Bi 35 Mt thuyn my d nh i xui dng t A n B ri li quay v A. Bit vn tc ca thuyn so vi nc l 15km/h, vn tc ca nc so vi b l 3km/h v AB = s = 18km. 1. Tnh thi gian chuyn ng ca thuyn. 2. Tuy nhin, trn ng quay v A, thuyn b hng my v sau 24h th sa xong. Tnh thi gian chuyn ng ca thuyn. Bi 36 Mt chic thuyn xui dng t A n B, ri ngc dng t B v A ht 2h30ph. Bit rng vn tc thuyn khi xui dng l v1= 18km/h v khi ngc dng l v2 12km/h. Tnh khong cch AB, vn tc ca dng nc, thi gian xui dng v thi gian ngc dng. Bi 37 Trong bi 36, trc khi thuyn khi hnh 30ph, c mt chic b tri theo dng nc qua A. Tm thi im cc ln thuyn v b gp nhau v tnh khong cch t ni gp nhau n A. Bi 38 Mt thang cun t ng a khch t tng trt ln lu (khch ng yn trn thang) mt thi gian 1 pht. Nu thang chy m khch bc ln u th mt thi gian 40s. Hi nu thang ngng th khch phi i ln trong thi gian bao lu ? Bit vn tc ca khch so vi thang khng i. Bi 39 Mt ngi i trn thang cun. Ln u khi i ht thang ngi bc c n 1 = 50 bc. Ln th hai i vi vn tc gp i theo cng hng lc u, khi i ht thang ngi bc c n 2 = 60 bc. Nu thang nm yn, ngi bc bao nhiu bc khi i ht thang? Bi 40 Mt ngi li xung d nh m my cho xung chy ngang mt con sng rng 240m theo phng vung gc vi b sng. Nhng do nc chy nn xung b tri theo dng nc v sang n b bn kia ti im cch bn d nh 180m v mt thi gian 1 pht. Xc