5 กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพชุมชน โรงเรียนบ้านโป่งแดง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ปศท.๒

  • Published on
    23-Mar-2016

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

(.) ()

Transcript

<ul><li><p> .5 2 2 30 2554 14 ..2555 1 1. - / 75 100 80 - 1 80 2. -/ </p><p> 1. 80 2. </p><p> 1. (. ) </p><p> - </p><p> 30 2554 14 2555( 16.00 . </p><p> 2 75 100 </p></li><li><p> 2. (. ) 3. ( ) 4. ( ) </p><p> - - - </p><p> 30 2554 14 2555( 16.00 . 30 2554 14 2555( 16.00 . 30 2554 14 2555( 16.00 . </p><p> 2 75 100 2 75 100 2 75 50 </p><p> 3. </p><p>/ </p><p> 80 </p></li><li><p>4. - 16 2554 5. ( ) 5.1. 5.2./ 6. 6.1. 6.2. 7. / (/ ) ( ) (/) , , , 8. ( ) / ( / ) 1 2 </p><p> 2 / / </p><p>/ / / 80 </p><p>/ 80 </p></li><li><p> 3 1. / 2. 2 3. 10 4 / </p><p>( ) </p><p> ( ) </p><p> 2 2554 2 2554 </p></li><li><p> .5 2 2 2 2554 30 ..2554 1 1. - / 76 50 80 - 1 80 2. -/ 1. 80 2. </p><p> (. ) </p><p> 16.00 . 30 ..54-14 ..55 </p><p> 2 76 50 </p><p> 2 80 </p><p> 3. </p></li><li><p> 2 </p><p> 70 </p><p> 4. . 5. ( ) 1. 2. 3. 6. 1. 2. 7. / (/ ) ( ) 8. ( ) / ( / ) 1 2 2 / / / / 80 </p><p> 70 </p><p> 3 1. / 2. 2 </p></li><li><p>3. 4 / ( ) </p><p> ( ) </p><p> 22 2554 22 2554 </p></li><li><p> .5 2 2 2 2554 30 ..2554 1 1. - / 76 50 80 - 1 80 2. -/ 1. 80 2. </p><p> (. ) </p><p> 16.00 . 30 ..54-14 ..55 </p><p> 2 76 50 </p><p> 2 80 </p><p> 3. </p></li><li><p> 2 </p><p> 70 </p><p> 4. . 5. ( ) 1. 2. 6. 1. 2. 7. / (/ ) ( ) 8. ( ) / ( / ) 1 2 2 / / / / 80 </p><p> 70 </p><p> 3 </p></li><li><p>1. / 2. 2 3. 4 / ( ) </p><p> ( ) </p><p> 22 2554 22 2554 </p></li><li><p> .5 2 2 2 2554 30 ..2554 1 1. - / 76 10 80 - 1 80 2. 3. -/ 1. 80 2. </p></li><li><p> 3. </p><p> 2 </p><p> 70 </p><p> 4. . 5. ( ) 1. 2. 6. 1. 2. </p><p> (. ) </p><p> - 16.00 . 30 ..54-14 ..55 </p><p> 2 76 10 </p><p> 2 80 </p></li><li><p>7. / (/ ) ( / ) (//) 8. ( ) / ( ) 1 2 2 / / / / 80 </p><p> 70 </p><p> 3 1. / 2. 2 3. 4 / ( ) </p><p> ( ) </p><p> 22 2554 22 2554 </p></li></ul>

Recommended

View more >