5. Modul Bayaran

  • Published on
    22-Dec-2015

  • View
    16

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

bayaran

Transcript

<ul><li><p>1KURSUS HANDS ON eSPKWS</p><p>MODUL BAYARAN</p><p>SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM</p><p>Kemaskini terkini : September 2012</p></li><li><p>2MODUL BAYARAN</p><p>SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM</p></li><li><p>3Daftar No. Baucar</p><p>1. Kuncimasuk tarikh berdasarkan tarikh mula transaksi.2. Kuncimasuk no.baucar seperti contoh.3. Klik Daftar</p><p>Peringatan :</p><p>1. Pastikan Pengurus Sekolah telah membuat pengesahan di Modul Permulaan.2. Pastikan mendaftar nombor baucar yang baru di setiap awal tahun</p><p>1</p><p>2</p><p>3</p><p>SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM</p></li><li><p>SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM 4</p><p>Klik untuk membuat pembatalan pendaftaran sekiranya tersalah kuncimasuk nombor baucar.</p><p>Klik untuk memberhentikan penggunaan nombor baucar tersebut.</p><p>Daftar no baucar perlu ditutup dan didaftarkan semula pada setiap akhir tahun</p><p>Daftar No. Baucar</p></li><li><p>5Daftar No. Cek</p><p>1. Kuncimasuk tarikh berdasarkan tarikh mula guna buku cek tersebut. (Kuncimasuk buku cek yang sedang digunakan)</p><p>2. Kuncimasuk no. cek bermula dari nombor cek yang akan digunakan. (sekiranya menggunakan buku cek tahun sebelum ini, kuncimasuk no. cek yang bakal digunakan pada tahun semasa sahaja)</p><p>3. Klik Daftar selepas selesai menguncimasuk semua maklumat.</p><p>1</p><p>2</p><p>3</p><p>SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM</p></li><li><p>6Bayaran1. Pilih tarikh berdasarkan tarikh </p><p>transaksi berlaku.</p><p>2. Pilih Bil Maklumat bil akan ditarik dari Modul Daftar Bil</p><p>4. Pilih tarikh berdasarkan tarikh cek ditulis.</p><p>6. Pilih deposit sama ada deposit dibayar bagi bayaran deposit atau deposit diterima bagi bayar balik deposit (jika berkenaan)</p><p>3. Kuncimasuk amaun berdasarkan peruntukan yang digunakan</p><p>7. Klik Simpan apabila selesai menguncimasuk maklumat pembayaran.</p><p>1</p><p>2</p><p>3</p><p>4</p><p>* Dijana secara auto.</p><p>57</p><p>SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM</p><p>6</p><p>5. Pastikan Jumlah Keseluruhan adalah betul</p></li><li><p>7Senarai Bayaran1. Pilih bulan dan klik Carian. </p><p>1. Klik butang untuk mencetak baucar.</p><p>2. Klik butang untuk mengemaskini maklumat.</p><p>3.Tandakan () pada ruangan sekiranya transaksi tersebut telah dikreditkan/dimasukkandalam bank. (rujuk Penyata Bank bulan semasa)</p><p>4. Klik pada butang untuk membatalkan baucar.</p><p>Perhatian:Sebarang penambahan, pengemaskinian dan pembatalan rekod tidak dibenarkan setelahProses Penutupan dibuat oleh Pengurus Sekolah bagi bulan tersebut.</p><p>SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM</p></li><li><p>8Perlu tandatangan perakuan secara manual.</p><p>Klik butang untuk mencetak baucar.</p></li><li><p>9Hanya untuk mengemaskini status deposit sahaja. Tarikh Cek tidak boleh dikemaskini.</p><p>Klik butang untuk mengemaskini maklumat.</p><p>SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM</p></li><li><p>10</p><p>Klik pada butang untuk membatalkan baucar.</p><p>1. Nyatakan sebab pembatalan</p><p>2. Klik Simpan</p><p>SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM</p></li><li><p>11</p><p>Senarai Bayaran Batal</p><p>Pilih Bulan dan klik Carian</p><p>Submodul ini menyenaraikan semua bayaran yang dibatalkan. Nombor baucar yang dibatalkan akan dipaparkan dalam Buku Tunai Bayaran.</p><p>SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM</p></li><li><p>12</p><p>Cek Rosak</p><p>* Dijana secara auto.</p><p>1</p><p>2</p><p>3</p><p>1. Pilih tarikh berdasarkan tarikh cek rosak</p><p>2. Kuncimasuk amaun cek yang rosak ATAU kuncimasuk amaun RM0.00</p><p>3. Catatkan sebab-sebab cek tersebut rosak.</p><p>4. Klik Simpan setelah apabila semua maklumat dilengkapkan.</p><p>4</p><p>Submodul ini untuk digunakan dalam proses pemindahan data dari manual ke sistem. </p><p>SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM</p></li><li><p>13</p><p>Senarai Cek Rosak</p><p>Pilih Bulan dan klik Carian</p><p>Submodul ini akan menyenaraikan semua cek yang telah rosak.</p><p>SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM</p></li><li><p>14</p><p>Buku Tunai Bayaran</p><p>Pilih Bulan dan klik Carian</p><p>Peringatan :</p><p>1. Buku Tunai Bayaran hendaklah disemak setiap akhir bulan bagi tujuan mengemaskinimaklumat penerimaan ATAU disemak setiap kali berlaku transaksi bayaran. </p><p>2. Buku Tunai Bayaran perlu dicetak pada setiap bulan.</p><p>SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM</p></li><li><p>15</p><p>Klik cetak untuk mencetak Buku Tunai ini</p></li><li><p>16</p><p>Ayat ini akan ditunjukkan apabila klik cetak setelah Pengurus Sekolah membuat pengesahan di Modul Penutupan, </p><p>SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM</p></li><li><p>PROSES KERJA BAYARAN</p><p>Pastikan no baucar dan no </p><p>cek telahdidaftarkan</p><p>Pastikan biltelah</p><p>dikuncimasuk(Modul Daftar</p><p>Bil)</p><p>Rekod Bayaran Cetak BaucarBayaranSemak transaksi</p><p>di Buku Tunai</p><p>Semak transaksidi AkaunSubsidiari</p><p>17SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM</p></li><li><p>MEREKOD BAYARAN</p><p>Pilih Modul Bayaran Submodul Bayaran Rekod tarikh baucar Pilih maklumat bil</p><p>Kunci masuk perihal baucarbayaran.</p><p>Kunci masuk amaun padaperuntukan yang berkenaan Kunci masuk tarikh cek</p><p>Pastikan Jumlah keseluruhantelah dikemaskini. Klik Simpan.</p><p>18</p></li><li><p>LANGKAH MENCETAK BAUCAR</p><p>Klik SenaraiBayaran. </p><p>Klik SenaraiBayaran. Pilih Bulan.Pilih Bulan.</p><p>Pilih No.Baucaryang hendak</p><p>dicetak.</p><p>Pilih No.Baucaryang hendak</p><p>dicetak.Klik CetakKlik Cetak</p><p>19SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM</p></li><li><p>LANGKAH SEKIRANYA CEK ROSAK APABILA BAUCAR TELAH DIKUNCIMASUK</p><p>KlikSenaraiBayaran</p><p>KlikSenaraiBayaran</p><p>Pilih BulanPilih Bulan PilihNo.BaucarPilih</p><p>No.Baucar Klik BatalKlik Batal</p><p>Sediakanbaucarbayarandan cek</p><p>baru.</p><p>Sediakanbaucarbayarandan cek</p><p>baru.</p><p>SemakSenaraiBayaran</p><p>Batal</p><p>SemakSenaraiBayaran</p><p>Batal</p><p>PEMBERITAHUAN :</p><p>Baucar yang batal akan dipaparkan dalam Buku Tunai dengan amaun RM0.00 </p><p>20SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM</p></li><li><p>JANAAN BUKU TUNAI TERIMAAN DAN BAYARAN</p><p>Klik Modul Terimaan - Submodul Buku Tunai Terimaan. Pilih Bulan berikutnya. Klik Modul Terimaan - Submodul Buku Tunai Terimaan. Pilih Bulan berikutnya. </p><p>(Pastikan Baki Awal bulan tersebut sama seperti Baki Bawa Hadapan bulan semasa.)</p><p>Klik Modul Bayaran Submodul Buku Tunai Bayaran. Pilih Bulan yang hendak dijana. Klik Modul Bayaran Submodul Buku Tunai Bayaran. Pilih Bulan yang hendak dijana. </p><p>(Pastikan amaun pada Jumlah Bayaran, Baki Bawa Hadapan dan Jumlah Besar adalah betul.)</p><p>Klik Modul Terimaan - Submodul Buku Tunai Terimaan. Pilih Bulan yang hendak dijana. Klik Modul Terimaan - Submodul Buku Tunai Terimaan. Pilih Bulan yang hendak dijana. </p><p>(Pastikan amaun pada Jumlah Terimaan dan Jumlah Besar adalah betul.)</p><p>PERINGATAN:</p><p>a) Pastikan Buku Tunai bulan terdahulu telah dijana terlebih dahulu sebelum memulakan transaksi semasa</p><p>b) Urusniaga transaksi semasa boleh dibuat tanpa perlu menunggu Pengesahan Penutupan Bulanan daripada pengetua.</p></li><li><p>22</p><p>Mudah nak faham sistem ini, JOM </p><p>KITA BERBENGKEL</p><p>SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM</p></li></ul>