5. Sınıflar Akademik Bilgilendirme Bülteni -2013/2014 Eğitim Öğretim Yılı

 • View
  214

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • FMV ZEL ISPARTAKULE IIK LKRETM KURUMU

  2013 2014

  ETM RETM YILI

 • 1

  Sayn Velimiz,

  2013 - 2014 Eitim-retim ylna baslarken 1. yaryl boyunca yapacamz akademik

  almalar konusunda sizleri bilgilendirmek amacyla bu blteni hazrladk.

  127 yldr gemiten gelecee uzanan eitim yolumuzda pek ok sistem deiiklii

  yaadk ve her deiiklii kurum felsefemizin vazgeilmezlerini unutmadan en iyi

  ekilde uyguladk. Bizler sizlerin gveni ile her zaman salam admlar atmaya devam

  edeceiz.

  rencilerimizin; zgr dnen, yaratc, giriimci, ulusal deerlerine sahip kan,

  dnya vatanda olabilecek bilgi ve kltr birikimine sahip, drst, duyarl, saygl,

  alkan ve Y NSAN olarak yetimelerini salayacak ulusal ve uluslararas pek ok

  projeyi yrterek, bu projelerde geldiimiz aamalar, retim yl sonundaki akademik

  bltenimizde paylaacaz.

  Bu retim ylnda Salkl Beslenebilirim, Sessizlik ve Zaman Ynetimi

  projelerimizi yrterek rencilerimizi, kendilerine ve bakalarna kar sorumluluk

  bilincini kazandracak almalarla desteklemeyi srdreceiz.

  Bltenimizde yer alan, rencilerimizin bu eitim-retim ylna hazr balamalarn ve

  yaryl boyunca nelerden sorumlu olacaklarn belirttiimiz aklamalarmz dikkate

  alacanz umar; gzel, mutlu ve baarl bir eitim-retim yl geirmenizi dilerim.

  Sayg ve Sevgilerimle,

  H. Noyan BNGL

  FMV zel Ispartakule Ik ilkretim Kurumu Mdr

 • 2

  TRKE

  Trke dersinde amacmz rencilerimizin Trke retim programnda yer alan tm kazanmlar zmseyen, aratran, sorgulayan, okuyan bireyler olarak gelimeleridir. Okulumuzdaki Trke retimi, Tam renme odakl ders ileme yntemlerini ierecek ekilde planlanm, MEB retim programlar, ada renme teknikleri ile zenginletirilmitir.

  Dersler ilenirken akll tahta uygulamalar kullanlacaktr. Dersimiz haftada alt ders saati olarak ilenecektir.

  Kazanmlara baklacak olursa beinci snf Trke program, 6-7 ve 8. snftaki konularn temelini oluturmaktadr. Trke kazanmlar sarmallk ierir. rencinin temel bilgisi sonraki yllar tayacak bir yapda ekillenir. 2013- 2014 Eitim ve retim ylnn ilk haftas; tanma, ders kurallar ve bitiik yaz kurallarnn hatrlatlmas eklinde planlanmtr. Eitim- retim ylnn 24 Ocak 2014e kadar olan sresinde, okuma ve anlama alannda; okunan bir metni anlama, zmleme almalar yaplarak okunan bir metnin konusunu, ana dncesini, yardmc dncelerini, metnin varlk kadrosunu, plann (olay plan) bulmay ve bunlar incelemeyi reneceklerdir. Okuduklar metinde geen szckleri anlam zelliklerine gre inceleyerek dil zenginliimiz atasz ve deyimlerimizi anlamlaryla ilikilendirip kullanacaklardr. Anlatmn znel-nesnel olup olmadn, neden-sonu ilgisi bulunup bulunmadn sorgulayacaklardr. Cmlelerdeki rtl anlamlar bulmaya alacak ve iir dilini ve anlatm zenginletiren benzetme ve kiiletirme gibi sz sanatlarn fark ederek bunlar yapma yollarn renecek ve okuduklar metinlerdeki bu sz sanatlarn fark edeceklerdir. Dilbilgisi alannda Trkenin eklemeli bir dil olduunu, szcklerin kullanldklar yere gre farkl grevlerde kullanldn fark edecekler, noktalama ve yazm kurallarn yerine gre ve doru kullanmay kavrayacaklardr. rencilerimiz, Trke snavlarnda okuma-anlama, dil bilgisi kurallarn bilme ve uygulama, yazl anlatm ile duygu ve dncelerini aktarabilme alanlarnda deerlendirileceklerdir. Bir yarylda snav uygulanacaktr. 1. Yarylda konu sonu tarama testi ve her snav ncesi verilen ve tekrar etmeleri gereken konular ieren hafta sonu devleri verilmesinin yan sra retim yl banda zmre retmenlerimiz tarafndan seilen yardmc kitaplarndan rnek uygulamalar ve testler zlecektir. Bu almalarn yan sra ders alma notlar da hazrlanarak rencilere datlacak ve ders dosyalarnda sralayarak saklamalar salanacaktr. Her snavdan nce konu tarama testi uygulanarak rencinin kazanmlara dair eksikleri olup olmad kontrol edilecektir. Hafta sonu devleri ve ders ii uygulama almalar ile kazanmlar pekitirilecek, klasik snavlardan sonra da snav konularna dair kazanmlarn derecelendiren snav karnesi verilerek rencilerimiz snav performanslar konusunda bilgilendirilecektir.

 • 3

  Performans Grevi: Konu : Bu Kitab Mutlaka Oku Duyuru Tarihi: 16-20 Eyll 2013 Hazrlk Aamas: 23 -27 Eyll 2013 Snf i Uygulama: 30 Eyll- 4 Ekim 2013 Kitap Okuma almalar: 1. Yarylda ders iinde gdml okuma yntemi ile Maurice Druonun Yeil Parmakl Tistu adl kitab okunacaktr. Bu kitabn yan sra aada okuma takvimi de belirtilen kitaplar ev okumas eklinde takip edilecektir. Kitaplar, zmremiz tarafndan yaynevi ile iletiime geilip indirimli olarak istenecek ve rencilerimize indirimli fiyat ile ulatrlacaktr. Eyll-Ekim 2013: Byk Atatrkten Kk ykler (Sleyman Bulut) Kasm- Aralk 2013: Haritada Kaybolmak (Vladimir Tumanov) rencimizin bir ders yl iinde en az on kitap okumas ve bu kitaplar Trke retmenlerimiz tarafndan verilecek kitap okuma listelerine yazmalar gerekmektedir. Kitap seimi konusunda yaz tatilinde verilen listeyi kullanabilir ya da yalarna uygun kitaplar arasndan seim yapabilirler. Velilerimizin de bu konuda takipi olmalar bizim iin ok nemli bir destektir. Proje Konular:

  1. Kltr Mirasmz Konu: Trk Halk Kltrnde ne kan Kahramanlar ( Karagz ve Hacivat, Nasrettin Hoca, Dede Korkut, Kelolan)Sre: 8 Hafta

  2. Ben Bir Kahraman Olsaydm Konu: Tarihe yn vermi ya da bir sanat eserinin konusu veya ba kahraman olarak belli dnemleri etkilemi bir kahraman aratrma, onun yaam ile empati kurma Sre: 8 Hafta

  3. El Sanatlarmz Konu: El sanatlarnn neler olduunu aratrma, belirlenen bir el sanatnn tantlmas ve bu ii yapan kii ile rportaj yaplmas Sre: 8 Hafta

  4. Hangi Meslei Semeliyim? Konu: Mesleklerin genel olarak aratrlmas, hangi meslei tantacann belirlenmesi, belirlenen meslein grsel malzemelerle de desteklenerek sunulmas. Sre: 8 Hafta 5. Salkl Beslenelim Dergisi Konu: Belirlenen bir konuda dergi hazrlama Sre: 8 Hafta 6. iirlerle Trkiye Konu: Trkiyeyi anlatan iirler bulma ve yazma, iir sekisi oluturma. Bulunan iirlerde Trkiyenin nasl anlatldn aklama. Sre: 8 Hafta 7. Dnyamz ve Uzay Konu: Konusu Dnya ve Uzay olan bir tiyatro metni yazmak ve oynamak Sre: 10 Hafta

  Hilal TAMER TANGUT Trke retmeni

  htamertangut@fmv.edu.tr

 • 4

  MATEMATK

  Matematik Zmresi, analitik dnceye sahip, problem zme becerisi yksek bireyler yetitirmeyi ama edinmitir. Bu ama dorultusunda rencilerin matematik uygulamalarn anlamalarn kolaylatrmak adna derslerimizi, farkl zeka becerilerine hitap edecek ekilde, grsel aktiviteler ve teknoloji ile eitlendirilmi eitim retim tekniklerini kullanarak gerekletiriyoruz. 2013-2014 Eitim retim ylnda 5. snflarn Matematik derslerinde rencilerimizin hem gelecek renim hayatlarna hem de Matematik dersi adna yaptklar aratrmalara faydal olmas ve Uluslararas Matematik Yarmalarna katlmlarnn salanmas amacyla Matematik konularna paralel olarak derslerde ngilizce Matematik Terminoloji retilecektir.

  rencilerimiz, Matematik derslerinde, ders defterine ve kitaplarna ilave olarak tablet, sunum dosyas ve dev defteri kullanlacaktr. Derslerde tabletlerini not alma, dersi takip etme, dev yapma olarak etkin bir biimde kullanacaklardr. Sene boyunca kullanlacak tm defter, dosya ve kitaplarmz kaplanarak etiketlenecektir. Snf ierisinde yaplan tm etkinlikler, rnler,

  kk snavlar ve konu testleri sunum dosyasna konulacaktr. Hafta sonu devleri ise dev defterine yaptrlp, zlecektir. Bu devler kontrol edilip yantlar verildikten sonra deerlendirilecek, rencilerimizin snf ii performans grevi notu verilirken etkili olacaktr. I. yaryl sonu itibariyle Kesirler konusuna gelinecektir. Yaryl tatiline kadar matematik dersinde 3 yazl snav yaplacak, nite sonlarna denk gelecek ekilde dzenli aralklarla deerlendirme testleri uygulanacaktr. Test sonular istatiksel olarak deerlendirilecek ve sonular konu analizi ile rencilere ulatrlacaktr. Bylece rencilerin testlerdeki performanslar izlenecektir. I. yarylda performans grev notlar renciler tarafndan nceden aratrlmas gereken Zamanm Planlyorum konusunun snf iinde uygulanmas ile belirlenecektir. Uygulama ncesinde rencilerimize, yapacaklar alma ile ilgili tm deerlendirme kriterlerinin yer alaca Dereceli Puanlama Anahtar verilecektir. Matematik Proje Konular:

  ORGAM LE HAYVANAT BAHES BAHEMN PEYZAJINI YAPIYORUM SHRL MATEMATK LEMLER ATIK MALZEMELERLE HAYALMDEK ARACI TASARLIYORUM UURTMA YAPALIM MATABU: MATEMATKSEL KELME OYUNU ARATIRIYORUM, YORUMLUYORUM

  ncihan TUNA Matematik retmeni

  TMFS Koordinatr

  ituna@fmv.edu.tr

 • 5

  FEN BLMLER Fen Bilimleri dersinde felsefemiz; sorgulayan, aratran, bilimsel yntemleri kullanma becerileri ile donanm, terminoloji bilgisine sahip, yaam boyu renmeyi hedefleyen, bilgi ve iletiim teknolojilerini kullanabilen, doa ve evre bilincine sahip bireyler yetitirerek, onlar bir st renim kurumuna hazrlamaktr. Bu hedefler dorultusunda derslerimiz, farkl yntem ve teknikler kullanlarak, uygulanan etkinlik rnekleri ve deneylerle haftada 5 ders saati yaplr. rencilerimiz ihtiyalar

  dorultusunda, retmenleri ile bireysel ya da grup almas yapar. Ders kitab olarak MEB yaynlar Fen Bilimleri 5 Kitab kullanlr. Kaynak kitap olarak e-kitap formatnda Etkin Okul Yaynlar Fen Bilimleri zet Konu Anlatml Soru Bankas kullanlr. I. yaryl, Vcudumuz Bilmecesini zelim, Kuvvet ve Hareket, Maddenin Deiimi, In ve Sesin Yaylmas nitelerinin tamamlanmas planlanmaktadr. Tabletli eitim modeliyle birlikte Fen Bilimleri Zmresi retmenleri tarafndan hazrlanan nitelere ait ders notlar tabletlere yklenecektir. Dersler, tabletlere yklenen ders notlarnn ve die