5335-12_STYL domu a bytu 5-2012

  • Published on
    04-Dec-2014

  • View
    226

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tl domu a bytu, magazn o modernom bvan

Transcript

RELAXOddych v objat tepla a prrodytedroveern tradciedecember 2012058588001428457ZDRAV BVANIE ATEPLO DOMOVAINTERVIEWKristnadecember 2012 www.styldomuabytu.skINTERIRKpea, kuchyainpircie atrendyOsvetlenie domu a bytuTrendy vo vykurovanNzkoenergetick domEkologick a zdrav bvanie1,33 / ronk XVI .PrlohaVIZITKRFIRIEMDvakrt toko vnimonosti.Veakrt menej spotrebyPrka s automatickm dvkovanm i-Dos a suika so samoistiacim kondenztoromViac informci na www.komunal- energy.skalebo na linke QProgram je uren pre zamestnancov spolonost a organizci odoberajcich elektrinu alebo plyn od spolonostiKomunal Energy, s.r.o.QZamestnancom tchto partnerov ponka spolonos Komunal Energy, s.r.o. vemi vhodn podmienky, ktor mu by prezentovan ako beneft poskytnut zamestnvateomQVaka nzkym cenm spolonosti Komunal Energy, s.r.o. uetrilo mnostvo friem i domcnost nemal fnann iastkyza dodvku elektriny aplynuQV spoluprci so spolonosou Komunal Energy, s.r.o. zskava frma a jej zamestnanci percentulne spory a alie mnostvo vhod a bonusovVhody pre firmy a organizcie:QPozitvne oslovenie zamestnancov s vhodnou ponukouQZaisten spor pre svojich zamestnancov a ich rodinnch prslunkovQBudovanie imidu frmy starajcej sa o svojich zamestnancovQZava na dodvku energi pri odbere viac zamestnancov od spolonosti Komunal Energy, s.r.o.tandardn ponuka:Qspora na dodvke elektrick energie a zemnho plynuQNezvzn vpoet sporyQiadne aktivan i deaktivan poplatkyQSpolonos Komunal Energy, s.r.o. zaist vetky nleitosti zmeny dodvatea za klientovQPrehadn fakturciaQZkazncky portl s prehadnmi informciami o odberepecilna ponuka programovBENEFIT ZAMESTNANCI:QVhodnejie ceny elektriny a plynu pre zamestnancov spolupracujcich friemQGarancia cenyQTechnick asistencia s plnenm a 400 Eur zadarmoQPoukka na nkup vobchodnom reazci TESCO v hodnote a 20 EurProgram BENEFIT ZAMESTNANCIViac informci na www.komunal- energy.skalebo na linke Spolonos Komunal Energy, s.r.o. ponka svojim zkaznkom vhodn technick asistenciu asistenn sluby poskytujce nepretrit pomoc v prpade nhlych zvad a havri.V prpade, e v priestoroch frmy, organizcie i bytovho drustva djde k technickej zvade i havrii, je prostrednctvom linkytechnickejasistenciezaistenodstrneniepriny.AsistennlinkaKomunalEnergy,s.r.o.jevprevdzke24hodn denne 7 dn v tdni.Poistn udalosti, na ktor sa technick asistencia vzahuje:QTechnick havria (porucha technickho zariadenia)QZablokovanie dver (z dvodu straty i zlomenho ka, pokodenie vloky zmku alebo z dvodu zabuchnutia ka)Technick asistencia zahruje zaistenie aprchod remeselnka, prce pozostvajce v zisten priny havrie vedce kjej odstrneniu, drobn materil pouit na opravu.Plnenie Technickej asistencie je a do vky 220 Eur na jednu udalos. Celkov poskytovan ron limit je 800 Eur.POISTN PLNENIETechnick asistencia limity poistnho plneniazemn platnosSRCelkov ron limit poistnho plnenia800 Technick havriaprjazd dodvatea sluieb na miesto havrieNOzsah pecialistu intalatra zsah pecialistu elektrikrazsah pecialistu krenra200 zsah pecialistu plynrazsah pecialistu sklenraistenie kanalizcipouit drobn materil20 Zmoncke slubyprjazd dodvatea sluieb na miesto havrieNOotvorenie hlavnch vchodovch dver80 pouit drobn materil20 Technick asistencia je realizovan prostrednctvom zmluvnho partnera - poisovne AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.Technick asistenciaeditorialVianoce. Sviatky pokoja aradosti. Najdlhie vono celho roka, ak teda nepotame letn dovolenku, na ktor sa niektor zns ani nedostan. Na druhej strane vzdoba u od novembra, zveselch vianonch pes-niiek sa stan neustlym panm dookola odrhovaky, vobchodoch sa musme prediera masami ud, zfalo snaiacimi sa vymyslie zas nejak originlny darek na posledn chvu anaa vianon nlada nastolen poma-ly zaiatkom novembra sbliacimi sa Vianocami upad. Rozmali ste niekedy nad tm ak by to bolo ma zaiatkom decembra vetky dareky kpen, domov cel generlne vyupratovan avy sa pekne po prci zatvorte doma, pustte si neja-k dobr hudbu, alebo prjemn lm, uvarte si horcu okoldu, alebo varen vnko auvate si ten sprvny vianon pokojZnie to lkavo, e? Ale o by to bolo za dareky ak by neboli vybojovan napoli obchoku spoltuctom protiv-nkov, ktor si tie myslia, e je to ten prav prezent pre konkrtneho lena rodiny? Mono aj tento spsob prpravy na Vianoce m nieo do seba, hoci by sme to asi vivote nepripustili aneust-le na to freme. Ak patrte do prvej, poda mjho nzoru mizncej skupiny ud, i druhej, stresujcej sa a do poslednho okam-iku, poksime sa Vm navodi aspo chvkov pocit, e sa mete zaobera niem inm ako Vianocami. Trendy, trendy, trendy. Tie pre Vs pravidelne objavujeme. Tak ako sa menia tie vobliekan, nezaostvaj ani tie vbvan. Tentoraz sme sa peciali-zovali na efektvne zdrav vykurovanie, kuchyne akpene anezabudli sme ani na osvetlenie. Okrem toho sme stihli vyspoveda aj ndejn slovensk spe-vku Kristnu. Zaujali sme Vs?Tak si teda dajte tak desamintov pauzu vloven vianonch darekov apuste sa do tania.Vesel predvianon obdobie Vm elVaa redakciaeditorialinteririnterirOsvetlenieSvietidlo netradin dizajnov ksok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122iarivku za iarivku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126Ke tmav apochmrne priestory zaplav denn svetlo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 128KuchyaChyby kuchynskch liniek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130Vinotka, ako na to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138www.styldomuabytu.skTrendy, inpircie, trh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86Originlny darek pre kad prleitos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88tlov doplnok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110Kpea inpircie atrendyKpe vrytme Charlestonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92Slasti astrasti panelkovch kpen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94Koncepcia kpen pre domcnosti ihotely. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97Kvalita ukryt pod povrchom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100Predstenov intalan systmy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102Zima bez baktri, alebo stop plesniam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104Nao si dva pozor pri vbere krovacej malty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108Podlahy, podlahov krytinyTepl, zvukotesn avodotesn podlaha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118Koberce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1205 t l d o mu a b y t uobsahZdrav bvanie a teplo domovaVizitkov prloha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163tmadecember 2012Sen na ostrove Guadeloupe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150Zimn zhrada relaxujte vobjat prrody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154Vianoce klop na dvere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156Strechy, stren krytinyCementobetnov stren krytiny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66Oceov stren krytina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68Rekontrukcie striech rodinnch domov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70Zelen strecha roku 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72relax, exterirrelax, exterirInpircie a trendyZdrav bvanie ateplo domova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Teplo domovaVykurovanie vzornom uhle spornosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20Ako uetri na vykurovan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24Kompaktn kozubov stavebnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26Oceov kotly na tuh paliv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28Podpora zvyovania energetickej efektvnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30Diakov monitoring technolgi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34Vhody temperovanch plch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38Slnen kolektory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40Tepeln erpadl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Inteligentn podlahov vykurovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44Pohodln akvalitn rieenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47Zdrav, ekologick anzkoenergetick bvanieEkologick bvanie vnzkoenergetickch domoch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48Zvstavby priatestvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56Stavebn kontrukcia nzkoenergetickch budov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58Okn, okenn systmyDoprajte si teplo aatmosfru domova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60Okn pre pasvne anzkoenergetick domy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62Kristna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeewwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwzdrav bvanie ateplo domovaZima je obdobm krtkych dn adlhch veerov,vhodn to as na pokojn relax asnvanie,ke vdomcej pohode vyhriateho domu i bytusi meme naplno uva pekn azdrav bvanie.A o75 % niie nklady na prpravu teplej vody avznamn znenie celoronch nkladov na krenie mono dosiahnu so solrnymi systmami. Kee ich obstarvacia cena je pomerne vysok, investcia do slnenej energie mnohch ud odrdza. Obnoviten zdroje energie vak nie s ahostajn znake Vaillant. Hoci tt vsasnosti dotcie na kpu solrnych systmov pozastavil, Vaillant ich aj naalej poskytuje. Ato do konca roka 2012. Dotcie na solrne systmy sa poskytuj okamite, ato bez dlhho akania abez iadosti. Sta, ak si zkaznk do konca roka zaobstar ktorkovek solrnu zostavu znaky Vaillant aautomaticky na u zska dot-ciu vprslunej vke. Na kad ploch solrny kolektor sa vzahuje dotcia 200 eur, na kad trubicov kolektor sa poskytuje dotcia vo vke 400 eur, hovor Jarmila Kltilov, marketingov manarka Vaillant Group Slovakia, s. r. o. Ak si naprklad zkaznk zakpi Solrnu zostavu 3 spiatimi trubicovmi kolektormi, prinle mu dotcia vo vke a 2 000 eur. Solrne zostavy pre kadhoOptimlnu prpravu teplej vody riei beztlakov solrny systm auroSTEPplus so pecilne vyvinutm serpentnovm plochm kolektorom, ktor pracuje na princpe drain-back. Sdrain-back systmom sa mono vyhn probl-mom sprehrievanm systmu poas stagnanej doby, protimrazovou ochra-nou kolektorov atie plneniu systmu solrnou kvapalinou, ktorou je zostava naplnen u priamo vo vrobe. Keko-logickej azrove cenovo vhodnej prprave teplej vody slia Solrna zostava 1 sdvomi plochmi kolektormi alebo Solrna zostava 2 sdvomi vku-ovmi trubicovmi kolektormi. Oohrev teplej vody sa star bivalentn solrny zsobnk sobjemom 300l. Ani t najn-ronej zkaznci svou spotrebou teplej vody sa tak nemusia obva jej rchleho minutia, dopa J. Kltilov. Dotciu poskytuje znaka Vaillant aj naSolrnu zostavu 3, ktor tvoria vku-ov trubicov alebo ploch kolektory atrivalentn akumulan zsobnk. Okrem ohrevu teplej vody inne sli aj na podporu vykurovania domcnosti. Solrne zostavy Vaillant sa vyznauj tlovm dizajnom, apreto harmonicky zapadn doakhokovek interiru. Silvia NeuronFoto: VaillantVaillant poskytuje dotcie na solrne systmywww.vaillant.skzdrav bvanie a teplo domovatrendy, inpiracie, trh12 t l d o mu a b y t uwww.primalex.skve ipovrchov ochranu. Je idelna aj pre renovcie nterov.Primalex jednovrstvov farba 2v1 sa predva vdeviatich odtieoch. Kdispo-zcii je v0,75 a2,5 l baleniach, priom aplikcia farby sa odpora vdvoch a troch vrstvch.Zuzana JanoveFoto: Primalexvinteriri aj exteriri. Zbradlia, rebrky, zrubne dver, i ploty si vyaduj pouitie tvrdej amechanicky odolnejej farby. Bez zkladov farba 2v1 im navye poskytne vysok antikorznu azro-Preczna prprava podkladu, pouitie zkladnej antikorznej farby ansledn nter vhodnou krycou farbou. Klasick anron postup, ktor doke mno-hch odradi. Nov syntetick farba Primalex poskytuje komfort spojenia antikorzneho zkladu avrchnej kry-cej farby do jednho nteru.Farba je uren pre povrchy ako elezo, oce, liatina ahlink, rovnako Natieranie oceovch zbradl, eleznch plotov i zrubn dver je op onieo jednoduchie. Uah vm ho novinka od spolonosti PrimalexJednovrstvov farba 2v1, ktor vsebe kombinuje zkladn aj vrchn farbu. Tto tvrd amechanicky odoln farba je zrukou, e aj nron povrchy bud chrnendokonale.Jednovrstvov farba 2v1,jednoduch aspoahliv nter pre nron povrchyzdrav bvanie a teplo domovatrendy, inpiracie, trh13 t l d o mu a b y t uHasii maj vposlednch tdoch pln ruky prce. Poet poiarov poas tohtoronej vykurovacej sezny je oraz vy. Ohe sa postaral u onejedno neastie. Spsobil znan kody namajetku, niektorm rodinm vzal dokonca strechu nad hlavou. Za vinou poiarov vak nestoj prroda, ale udsk nezodpovednos. Nezodpovednos pri vbere materilu kozubovej vloky, dymovodu alebo komna.Informcie ovyhorench domoch vdsledku zlho stavu spalinovej cesty sa kadm dom mnoia. Vemi ma prekvapuje, ak s udia kdrbe svojich komnov aspotrebiov nezod-povedn. Vina znich chpe, e vaute treba pravidelne meni olej, inak me djs kpokodeniu motora. Znezn-mej priny vak nechpu, e rovnako aj komn adymovod treba pravidelne udriava aisti, zdrazuje Daniel Hlavik, sdny znalec azakladate rmy na istenie komnov. Zavolajte kominraPrin vzniku poiarov je niekoko. Za najastejiu znich povauje pn Hlavik snahu domcich kutilov osamostatn stavbu komna, priom netuia, ak normy avyhlky treba pri tom dodra. Pod neastia spsoben ohom sa vak podpisuj aj neisten komny i zle napojen vykurovacie spotrebie na tuh palivo. Nekvali...