ถอดบทเรียนชุมชนวัดป่าบอนต่ำ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ปศท.๒

Embed Size (px)

DESCRIPTION

โครงการนำร่องการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทย (ปศท.๒) ชุมชนวัดป่าบอนต่ำ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Text of ถอดบทเรียนชุมชนวัดป่าบอนต่ำ...

 • 19

  (.)

  (.)

 • 1

  2555

  :

  :

  ,

  : . ., . . .

  ., . . . . .

  . . ., . .

  : . ,

  ,

  :

  :

 • 2

  .

  .

  .

  .

  . ,

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

 • 3

  . .

  .

  ,

  ,

  ()

  (

  .)

  .

  ,

  , ,,

 • 4

  .

  .

  .

  .

  .

  . . .

  .

  .

  .

  .

  . ()

  .

  .

 • 5

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  ,

  . %

  .

 • 6

  .

  / . (.) . . . . . / . . .

  -

 • 7

  .

  ..

  . . . . . . , ()

  .

  , , ,

  . , ,

  . , , ,

  . , , , ,

  . , , , ,

  () . .

  .. ..

  ..

  . ..

 • 8

  ..

  .

  ..

  ..

  ..

  .

  . .

 • 9

  . ,

  . ) ) )

  . ) . . ) .

 • 10

  .

  .

  .

  / ) ) ) - - -

  )

  .. .. .. .. .. ..

  .. ..

 • 11

  . .) .) .) - - -

  .) .)

  .. ..

  .. ..

  .. .. .. ..

  /

 • 12

  . .) .) .) - - -

  .) .)

  .. ..

  .. ..

  .. ..

  .. .. .. ..

  . .. ..

  . . . . . .

  .

 • 13

  -

  -

  ,

  -

  ,

  () ,

  , . . . . . . . . . / . / . .

  . . .

 • 14

  . ..

  . . . .

  . . .. ..

 • 15

  . .. .. .

  .

  / . . . . .

  . .. ..

 • 16

  .

  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

  . . . . . .

  ==== ==== ====

  ====

  ====

  ====

  . . . / . . . .

  ==== ==== ====

  ==== ====

  ====

  ====

 • 17

  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

  . . . . .

  ==== ====

  ====

  ====

  ====

  . . . / . . . .

  ==== ==== ====

  ==== ====

  ====

  ====

 • 18

  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

  . . . / . . . .

  ==== ==== ====

  ==== ====

  ====

  ====

  . . . . . .

  ==== ====

  ==== ====

  ====

  ====

 • 19

  . . . . . . .

  .

  . . . . . .

  ,

  - - - - -

  -

  - - - - -

  ,

  ,

  ,

  , , ,

  ,

  ,

  ,

  , ,

  ,

  ..

  ..

  ..

  .. ..

  ..

  () , . ) . .

 • 20

  .

  ) .

  . ) . .

  .

  . . . . .

 • 21

  /

  . . . . . . . . .

  (.) . . .

  .

 • 22

  .

  . . . ... .

  . . ..

 • 23

  . . . . . .

  .

  . .

  .

  . . . .

  . . . . . . .

  . .

 • 24

  .

  .

  .

  .

  .

  .

 • 25

  (.) (.) . // . . . ( )

  - / / /

  -

 • 26

  - -

  - . ,. . /

  , - (

  ) , -

  - -

  -

  -

  -

  -

  -

 • 27

  -

  - /

  -

  -

  - , , ,

  -

  -

 • 28

  - . ( .) -

  -

  -

  - /

 • 29

  -

  - . .. (.) . / // // . (.)

  . . .

 • 30

  . .

  .. / / . . .. /

  . . .

 • 31

  . // . .

  ..

  . .

  ... -

  . .

  - - - - - - -

 • 32

  - -

  . .

  .

  140 10 150

  . . . . , . / ,

 • 33

  . . . . ... .

 • 34

  .

  . . . . ... .

 • 35

  . . . . .. . . . ..

 • 36

  . ..) @

 • 37

 • 38

  /

  @

 • 39

  @

  @.

 • 40

  @.

  @

 • 41

  @

 • 42

  @

 • 43

  .. .

 • 44

  .

  . /

 • 45

  .

 • 46

  .

 • 47

 • 48

  .. .

 • 49

 • 50

  .

 • 51

 • 52

  .

 • 53

  .

 • 54

  .

 • 55

  .

  . / . / . . ( )

  .

  .

  .

 • 56

  . ( .)

  .

  . ,

  . .

  .

  . . . . . . . .

  .

  . .. .. .. ..

 • 57

  .

  . . .

  . . ..

Recommended

View more >