คู่มือขันหมากเบ็งโบราณวัดท่าสะแบง ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ปศท.๒

  • Published on
    06-Mar-2016

  • View
    224

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

(.) ()

Transcript

<ul><li><p> 2 </p><p> 3 2 4 7 </p><p> . </p></li><li><p> 3 </p><p> 1 4 4 5 7 10 11 12 13 27 40 52 53 55 56 </p></li><li><p> 4 </p><p> ICT </p><p> 97 4 6 50 .. 1 329 .. 2405 .. 2481 28 .. 2481 40 80 1 3 15 </p><p> 2 18 4 2 4 6 4 4 </p></li><li><p> 5 </p><p> 1. 6 16 .. 2529 2. 15 20 .. 2533 3. 3 4. .. 2526 1 1 </p><p> 1. .. 2441 .. 2498 2. .. 2499 .. 2528 3. .. 2529 .. 2537 4. ( ) .. 2538 </p><p>1. 2 12 32 14 .. 2548 15 .. 2548 .. 2552 2. () 7.85 11.50 9 3 .. 2549 29 800,000 3. 16 .. 2551 15 .. 2552 500,000 </p></li><li><p> 6 </p><p>4. ICT 21 ICT 350,000 15 24 .. 2553 5. 1 6 30 .. 2554 450,000 6. 5 .. 2554 100,000 </p><p> 2 2 8 .. 2550 . </p></li><li><p> 7 </p><p> (.2) </p><p> 3 Thai Way of Life on Holistic Health of 3 Ages in Tha Sabang Temple. 2 </p><p> 4 7 </p><p>1. 2. 3. </p></li><li><p> 8 </p><p> 4 7 50 </p><p> 50 80 </p><p> 1 2554 1 2555 </p><p>1. 4 </p><p>2. 4 </p><p>3. 7 </p><p>4. </p><p>5. </p><p>6. </p></li><li><p> 9 </p><p>1. 2. 3. . 4. 5. 6. 4 7. 7 8. 4 9. 7 10. 11. 12. . 13. . 14. . 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. . </p></li><li><p> 10 </p><p> 2 </p><p>1. 2. 3. </p><p>1. 2. 3. 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 </p><p>1. 2. 3. 4. </p><p>1 2554 30 2554 </p><p>1 2554 31 2554 </p><p>1 2554 24 2554 </p><p>30 2554 </p><p>1 2554 29 2555 30 2554 29 2555 </p><p>1,000 1,500 </p><p>4,500 </p><p>- </p><p>4,000 </p><p>1,1000 </p><p>5,000 </p><p>- - </p><p>3,000 </p><p>- </p><p>1. 2. 3. 4. </p></li><li><p> 11 </p><p> 2 30,000 </p><p> /</p><p>1. 2. 3. 50 4. 50 5. 50 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. </p><p>1,000 1,500 1,500 </p><p>1,500 1,500 3,000 2,000 5,000 2,500 4,000 500 500 500 </p><p>5,000 </p><p>1. 2. 3. 4. </p><p> 30,000 - </p></li><li><p> 12 </p><p> (OUTPUT) 1. 2. 3. </p><p> - - - - - </p><p>- - - - - - - </p><p> - - / - - </p></li><li><p> 13 </p><p> (OUTCOME) </p><p>1. 2. 3. 3 </p><p>- - - - - </p><p>- - - - - - - </p><p>- - / - - </p><p> 1. 2. 3. 3 </p></li><li><p> 14 </p><p> 3 </p><p> 2 2.1 </p><p> /. </p><p>1 7 .. 54 2 </p><p>2 14 .. 54 - - </p><p>2 </p><p>3 21 .. 54 2 </p><p>4 28 .. 54 2 </p><p>5 4 25 .. 54 6 </p><p>6 2 .. 27 .. 54 8 </p><p>7 3 .. 29 .. 54 8 </p><p>8 5 .. 17 .. 54 8 </p><p>9 30 .. 54 5 </p><p>10 30 .. 54 2 </p><p> 45 </p></li><li><p> 15 </p><p> 5 5 5 6 6- 8 5 </p><p> 1. 2. 3. 4. </p><p> 4 6 </p></li><li><p> 16 </p><p> 5 </p><p> 2 </p><p> 5 </p><p> 1. 4 2. 3. 6 4. 5. </p></li><li><p> 17 </p><p> 32 </p><p>1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. </p></li><li><p> 18 </p><p>1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. </p></li><li><p> 19 </p><p>1. 1 2. 5 20 3. 8 32 4. 11 5. 1 6. </p></li><li><p> 20 </p><p>1. 12x12 2 3 2. 3. 40 4. </p><p> 1...</p></li></ul>

Recommended

View more >