คู่มือข้าวกล้องงอกหอมมะลิวัดท่าสะแบง ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ปศท.๒

 • Published on
  07-Mar-2016

 • View
  215

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

(.) ()

Transcript

 • 1

 • 2

  3 3 4 7 .

 • 3

  1 2 3 6 6 7 8 10 11 12 13 16 27 28 30 31 33 37 39 45 46 47 48 51

 • 4

  ICT

  97 4 6 50 .. 1 329 .. 2405 .. 2481 28 .. 2481 40 80 1 3 15

  2 18 4 2 4 6 4 4

  1. 6 16 .. 2529 2. 15 20 .. 2533 3. 3 4. .. 2526 1 1

 • 5

  1. .. 2441 .. 2498 2. .. 2499 .. 2528 3. .. 2529 .. 2537 4. ( ) .. 2538

  1. 2 12 32 14 .. 2548 15 .. 2548 .. 2552 2. () 7.85 11.50 9 3 .. 2549 29 800,000 3. 16 .. 2551 15 .. 2552 500,000

 • 6

  4. ICT 21 ICT 350,000 15 24 .. 2553 5. 1 6 30 .. 2554 450,000 6. 5 .. 2554 100,000

  2 2 8 .. 2550 .

 • 7

  (.2) 3 Thai Way of Life on Holistic Health of 3 Ages in Tha Sabang Temple. 3

  2 3

  1. 2. 3.

 • 8

  4 7 30 30 80

  1 2554 1 2555

  1. 2. 4 3. 7

  1. 2. 3. . 4. 5. 6. 4 7. 7 8. 4 9. 7 10. 11. 12. 13. 14. 15. 15. .

 • 9

  3

  1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 1. 2. 3. 4.

  1 2554 30 2554

  1 2554 31 2554

  1 2554 24 2554

  30 2554

  1 2554 29 2555 30 2554 29 2555

  2,000 1,500

  -

  3,000

  4,000

  13,500

  3,000

  3,000

  1. 2. 3. 4.

 • 10

  3 30,000

  /

  1. 2. 3. 100 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

  2,000 1,500 3,000

  --

  3,000 2,000 6,500 2,500 4,000 500

  1,000 4,000

  1. 2. 3. 4.

  30,000 -

 • 11

  (OUTPUT) 1. 2. 3.

  - - - - -

  - - - - - -

  - - / -

  1. 2. 3. 4. 5.

 • 12

  3 3

  /. 1 7 .. 54 2 2 14 .. 54 2 3 4 25 .. 54 3 4 2 .. 30 .. 54 3 5 6 13 .. 54 2 6 20 27 .. 54 2 7 3 .. 24 .. 54 4 8 1 .. 29 .. 54 6 9 5 .. 26 .. 54 6

  10 3 .. 24 .. 54 8 11 30 .. 54 5 12 30 .. 54 2

  45

 • 13

  (Thai jasmine rice) .. 2497 199 . ( ) () .. 2502 4-2-105 25 .. 2502 105 105 15 2

 • 14

  2-acetyl-1-pyroline 15 14-15%

  10

 • 15

  ( ) () ( ) 1

 • 16

  ( )

  (GABA-rice) GABA 1 2 6

 • 17

  105

  10,000 5,000 10,000 5,000 3,000 3,500 3,500 3,000 3,500 5,400 Japonica 2,000 3,500 (Oryza sativa) 2,800 ( 300 )

 • 18

  2,000 .. 2535 5,471

  (Family Gramineae) (Genus) Oryza 23 (Species) 2 (Cultivated Rice) 2

  1. Oryza Sativa 3 1.1 (Indica Type)

  1.2 (Japonica Type) 1.3 (Javanica Type)

 • 19

  2. Oryza glabberrima 2 O. sativa O. glabberrima O. glabberrima (Wild Rice) (awa) 5 Species O.perennis, O. fatua, O. offcinalis, O. granulate O. Ridleyi

  3 1.

  (130-150 )

  2. 50 100- 150

  3. 50 1 1 2-3

  2 1.

  12

  1.1 12

  1.2

 • 20

  1.3

  2. 100 120 7-10

  1.

  1. 5-10

  2. 1-2 4-5

  3. 3 5-7

  4. 3

 • 21

  1 3-5

  (H2S)

 • 22

  2-3

  5

  Brown (1969) 1,000 . 200 . 200 . 15 1,240 . 40 . 200 . 1,000 .

 • 23

  (IRRI) 5 . 15-20 . 60 . 5 15-20 . 5 .

  5 . 10-20 . 5 . 10-20 .

  1. (radical)

 • 24

  2. 3. - 20 10 (panicle initiation : PI) (Flowering stage) (booting stage) 4. 10

  1. 2.5-7.5 (Shallow continuous flooding) (high yielding varieties) 2.5-7.5 60-80 85-90 1 ) 1.1-1.2 2. 30-50 %

 • 25

  2.1 (Intermittent irrigation) 5 7-10 5-10 5 Hanhart and Ni (1991) Reducing substances Reducing substances Oxidized 50 %

  2.2 (Saturated soils) 50 %

 • 26

  1. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

  - 16-20-0,16-16-8 - - - 16-20-0 16 % 20 % 0% -

  1.

  2. 5-10

  7-10 3.

  4. 5. ()

  () 6.

 • 27

  2.

  2

  1. 15 600 ./ 2. 7-10 ./

  30-45 15 1

  3.

  3.1 10 3.2 - 2 - 2 3.3 1

 • 28

  3.4 1,200 ./ ( 80 )

  1,200 ./...

Recommended

View more >