รายงานผลการดำเนินการโครงการ ปศท.๒ ร.ร.นาทรายพิทยาคม จ.ลำพูน

  • Published on
    08-Mar-2016

  • View
    215

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

(.) .. .

Transcript

<ul><li><p> (.) </p><p> (.) </p></li><li><p> () </p><p> . </p><p> / </p><p>. </p><p>. (ICT) </p><p>. </p><p>. </p></li><li><p>. </p><p>. </p><p>. </p><p>. </p><p> / </p></li><li><p>. </p><p>() </p><p> ( ) </p><p> .. </p><p> ( ) </p><p> .. </p><p>- - - </p><p> .. </p><p> .. </p></li><li><p>() </p><p> .. </p><p>() </p><p>- - </p><p>- - </p><p> (School online) </p><p>- - </p><p>- </p></li><li><p>() </p><p> .. </p><p> . </p><p> - </p><p> . </p></li><li><p> . </p><p> . ( ) - </p><p> - </p><p> . - </p><p> - </p><p> . / ( ) () </p><p> . ( ) / () .......... </p></li><li><p> / </p><p>/ / </p><p>/ / </p><p> Dreamweaver Moodle </p><p> (School online) </p></li><li><p> . / . . ( - ) / () </p><p>. </p></li><li><p> (School online) </p></li><li><p> . . () () () . . . . . . . . . . </p></li><li><p> 1 1 </p><p> 3 5-10 .6 100 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5 5. </p></li><li><p> . 1 </p><p> 2 2 </p><p> ICT ICT ICT School Online ICT ICT School Online URL </p><p>- 100 - </p><p> ICT School Online URL Internet 15 2554 (ODOD) 1. Computer 2. 15 20 3. web page </p></li><li><p> VCD </p></li><li><p> () </p><p> . </p><p> / (</p><p> ) </p><p> . </p><p> . . </p><p> / </p><p> . </p><p>() </p><p>- / </p></li><li><p>() </p><p> 10 </p><p> MOU </p></li><li><p>() </p><p> .. </p><p> . </p><p> - </p><p> . </p><p> . ( ) - / </p><p> - </p><p> . - </p><p> . / ( ) () </p><p> . () / ( ) ........... ()................................................... </p></li><li><p> / </p><p>/ / </p><p> / </p><p> 2 50 </p><p>- </p><p>- </p></li><li><p> . ( ) . - . . </p><p> / () .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... </p></li><li><p>( ) </p><p>( ) </p><p> ( ) </p><p>( ) </p><p> ( ) </p><p>( ) </p></li><li><p> () </p><p> . . </p><p>. </p><p>. . - . . </p><p>. . . . . </p><p>. . </p><p>. </p><p>. . . . </p><p>. . . . </p><p>. . . . </p><p> () </p><p>. . . . </p><p>. . . . </p><p>. . . . </p></li><li><p> 2 </p><p> 2 . 15 () () () 1,776 17,760 3 . </p></li><li><p> . - - </p></li><li><p> . / </p><p> . </p><p> . . </p><p> . / </p><p> / </p></li><li><p> . </p><p>() </p><p>. </p><p>. </p><p> - </p><p>, ., </p><p>. </p><p> ( </p><p>) </p><p> - </p><p> .. </p></li><li><p>() </p><p>. ( ) </p><p>- </p><p> . / . </p><p>- - - - - - </p><p> . . </p><p> . . </p></li><li><p>. . </p><p>() </p><p> . . . </p><p> . </p><p>. </p><p> .. </p><p> . </p><p> 1 </p></li><li><p> . </p><p>. . . . . </p><p> . . </p><p> . ( ) . . . </p><p> . </p><p>. . . </p><p> . / ( ) (/ ) </p><p> . (/ ) / ( ) ........... </p></li><li><p> / </p><p>/ / </p><p> / </p><p> / . . . . . . . </p><p> / </p></li><li><p> . / () - </p><p>- - - - - </p><p> / () .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... </p></li><li><p> to be number one aerobic dance </p></li><li><p> 9 .. 2554 </p></li><li><p> / </p><p> SDQ </p><p> / 1. 1.1 </p><p>- 1.5 - 0 - </p><p>4 - </p><p> 10 - 1</p><p> 50 </p><p>- 1.5 - 20</p><p> 1 - </p><p> 1 </p><p>- 10 </p><p>- 1 50 </p><p>1.2 - </p><p>2. 2.1 </p><p>- - - </p><p>- - - </p><p> 2.2 - - (SDQ)SDQ - (EQ) </p><p>3. 3.1 </p><p>- </p><p>- 2,500 </p><p>- </p></li><li><p>3.2 - - </p><p>- - - - - - - - - </p><p>4. </p><p> 4.1 </p><p>- - </p><p>4.2 - </p><p>- - </p></li><li><p> 1 2554 </p><p>1. </p><p>- 2.87 </p><p>2. </p><p>- </p><p> 2,500 208 </p><p>47.7 </p><p>3. </p><p>- </p><p> 99 22.7 </p><p>4. </p><p>- 75 17.2 </p><p>5. </p><p>- 53 12.2</p><p>6. </p><p>- 45 10.3 </p><p>7. </p><p>- 33 </p><p>7.6 </p></li><li><p>8. </p><p>- 406 93.1 </p><p>9. </p><p>- 340 78.0 </p><p>10. </p><p>- 58 13.3 </p><p>1. </p><p>2. </p><p>3. </p><p>11. </p><p>- 63 14.4 </p><p>12. () </p><p>- () 37 8.5 </p></li><li><p> 26 2554 </p><p>1. 2 2. ( 1 3. 2 4. 2 5. 1 6. 14 7. 5 8. 3 </p><p> 27 09.00 . 1 () 2 () 3 () 4 1. </p><p> 15 15 23 </p><p>.. </p></li><li><p> 3 ( 1 10 2 3 4 ) </p><p> 2. </p><p> . </p><p> 2553 2554 </p><p> ( ) 2 15 2 </p><p> 5. 5.1 30 2554 5.2 12.00 . ( ) ( ) </p></li><li><p> 3 </p><p> 15-16 2554 . . . </p><p> / 15 ..2554 08.30-09.00 . </p><p> 09.00-10.30 . </p><p> 10.30-12.00 . </p><p> 12.00-13.00 . </p><p> 13.00-15.00 . </p><p>.. </p><p> 15.00-16.30 . .. </p><p> 16.30-18.00 . </p><p> 18.00-19.00 . 19.00-20.00 . </p><p> 21.00 . </p></li><li><p> / 16 ..2554 05.30-06.30 . </p><p> 06.30-07.00 . </p><p> 07.00-08.30 . 08.30-10.30 . </p><p> . </p><p> 10.30-12.00 . </p><p>.. </p><p> 12.00-13.00 . 13.00-15.00 . 15.00 . </p></li><li><p> 3 </p><p> 3 1) 2) 3) 4) / 5) EQ SDQ </p><p> 1) 2) BMI () 3 </p></li><li><p> 2554 2555 </p><p> 1. - - 2 - - </p><p> 3 (.) </p></li><li><p> . </p><p> / </p><p>. . </p><p>. . </p><p>. </p><p>. </p><p>. </p><p>. </p></li><li><p>. </p><p>. </p><p>. </p><p>. </p><p> / </p><p> . </p><p>() </p><p>- .- - - </p></li><li><p>() </p><p> 3 40 </p><p> .. </p></li><li><p> . </p><p>- . . . 1 </p><p>. . . </p><p> . . . . . . ( ) . . . </p><p> . </p><p> . . / </p><p>( ) ( ) </p><p> . ( ) / ( ) ......... () </p><p>. . . . . </p></li><li><p> / / </p><p>/ / </p><p> - </p><p> - </p><p>- - </p><p> . / () - . ( ) . ( - ) / () ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. </p></li><li><p> 4 </p><p> 4 . </p><p> 2554 100 2454 100 </p></li><li><p> . </p><p> / . . </p><p> . . </p><p> . . </p></li><li><p> / . . . , . </p><p> . </p><p>() </p><p> .. 54 </p><p> .. </p><p> .. </p><p> , </p><p> .. </p><p> , </p></li><li><p>() </p><p> .. </p><p> . </p><p> . </p><p> . ( ) . . </p></li><li><p>. . / </p><p>( /) ( ) </p><p> . ( /) / ( ) ........... ()................................................... </p><p> / </p><p>/ </p><p>/ / </p><p> , </p><p> , </p><p> , </p><p> , </p><p> . / () - - - , </p></li><li><p> - , . ( ) . ( - ) / () .......................................................................................................................................................... </p></li><li><p> 5 </p><p> 5 - . </p></li><li><p> ( ) </p><p> 2,000 1,000 2 </p><p> . - - - </p></li></ul>

Recommended

View more >