คู่มือหลักสูตรเถ้าแก่น้อยแหล่งเรียนรู้บ้านเหล่าลิงจังหวัดร้อยเอ็ด ปศท.๒

  • Published on
    28-Mar-2016

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

() (.) ()

Transcript

<ul><li><p> . </p></li><li><p>1 </p><p> 1. </p><p>2. </p><p>3. </p><p>4. </p></li><li><p>2 </p><p>.</p><p>.</p><p>1 - </p><p> (</p><p> ) </p><p>2 4 - - </p><p>2 - </p><p>2 4 - - </p></li><li><p>3 </p><p> .</p><p>.</p><p>3 - - - </p><p>2 4 - - </p><p>4 - - </p><p> 10 - - </p><p>5 - ( ) ( ) </p><p>4 4 - - </p><p>6 - </p><p> 4 - </p><p> 10 30 </p><p>1. 2. 3. CD VCD 4. </p></li><li><p>4 </p><p>1. 2. 3. 4. </p><p> 4 24 </p><p> ... </p></li><li><p>5 </p><p> "" 1. 8 2. 3. 4. 1) 2) 3) 2525 . , ; , , </p></li><li><p>6 </p><p> 1) 2) 1 </p></li><li><p>7 </p><p> 3) 4 4) 5) 6) </p></li><li><p>8 </p><p> ... ? </p></li><li><p>9 </p><p> - - 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. - - 1. 2. 3. 4. - - 5. - 2-3 </p></li><li><p>10 </p><p> (slow but sure) 15 / 1. 2. - 3. 4. - 5. - 6. 7. 8. 9. / 10. 11. 12. 13. 14. 15. 7 1. 2. 3. - 4. 5. 6. -- 7. </p><p> - : </p><p>- </p><p>- </p></li><li><p>11 </p><p>// </p></li><li><p>12 </p><p>. . . . . . ........ </p></li><li><p>13 </p></li><li><p>14 </p><p>.............................................................. </p><p> - 1 .. 2 .. 3 .. 4 .. 5 .. 6 .. 7 .. 8 .. 9 .. 10 .. 11 .. 12 .. 13 .. 14 .. 15 16 .. 17 .. 18 .. 19 .. 20 .. 21 .. 22 .. 23 .. 24 .. 25 .. 26 .. </p></li><li><p>15 </p><p>27 .. 28 .. 29 .. 30 .. 31 .. </p><p> - 32 .. 33 .. 34 .. 35 .. 36 .. 37 .. 38 .. 39 .. 40 .. 41 .. 42 .. </p><p>.............................................................. </p><p> 1 2 3 4 </p></li><li><p>16 </p><p> . </p><p>// 3 ..54 </p><p>09.00-12.00 . 13.00-16.00 . </p><p>9 ..54 </p><p>09.00-12.00 . 13.00-16.00 . </p><p>10 ..54 </p><p>09.00-12.00 . 13.00-16.00 . </p><p>16,17 ..54 - - </p><p>09.00-12.00 . 13.00-15.00 . </p><p>23 ..54 </p><p>09.00-12.00 . 13.00-16.00 . </p><p>24 ..54 09.00-12.00 . 13.00-16.00 . </p><p> : </p></li><li><p>17 </p></li><li><p>18 </p></li><li><p>19 </p></li><li><p>20 </p><p> 4 </p><p> 4 1 2554 5 </p><p>1. 2. 3. 4. 5. </p><p> 1 1 4 2 3 4 4 4 4 - 20 </p></li><li><p>21 </p><p> 2 5 </p><p>1. </p><p>2. 5 </p><p>3. </p><p> 3 6 / 7 20 10 / 30 () 8 </p><p>1. 2. 3. 4. 5. 3 </p><p>( ) 6. 7. </p><p> 2 3 </p></li><li><p>22 </p><p> 9 1. 2. </p><p> 30 10 </p><p>1. 30 2. </p><p> 11 </p><p> 4 </p><p> 12 1. 20 10 ( </p><p> ) </p><p>2. 3. 4. </p><p> 13 1. </p><p> 2. 3. </p><p> 14 ( 3 ) 15 </p><p>1. 5 09.00 12.00 . </p><p>2. </p><p>3. 6 </p></li><li><p>23 </p><p> 16 10 </p><p> 5 17 3 </p><p> 1. .. 2. .. 3. .. 4. .. 5. .. 6. .. 7. .. 8. .. 9. .. </p><p> 1. 2. .. 3. .. </p><p> 1. 2. 3. </p></li><li><p>24 </p><p> 18 1. 2. 3. (4 ) 4. 3 8 </p><p> 6 </p><p> 19 </p><p>1. 1 30 </p><p>2. - </p><p> 1 - </p><p> - </p><p> 20 7 21 22 </p><p>1. </p><p> 2. </p><p> 23 </p></li><li><p>25 </p><p> 1. 2. 2 3 3. 4. </p><p> 7 </p><p> 24 100 25 26 </p><p> 1 2454 </p><p> 4 </p><p> ........... ........... </p><p> ........ ......... </p></li></ul>

Recommended

View more >