606-R Rev0 Structuri - Elemente de Beton Precomprimat Pentru Poduri

  • Published on
    20-Nov-2015

  • View
    12

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Elemente din beton prefabricate

Transcript

Microsoft Word - XSS-00406-R Rev3 Structuri - Elemente de beton precomprimat pentru poduri.doc

SPECIFICATII TEHNICE606. STRUCTURI DIN BETON PRECOMPRIMAT Pagina pentru nregistrarea amendamentelor

Nr.DetaliiData

606 STRUCTURI DIN BETON PRECOMPRIMAT 606.0.

Lista documentelor de referinta606.1.

Generalitati606.1.1. Descriere606.2.Materiale606.2.1. Beton

606.2.2. Componentele sistemului de precomprimare

606.2.3. Placi de repartitie

606.2.4. Ancoraje

606.2.5. Cofraje

606.2.6. Armatura pretensionata

606.3.Conditii de executie606.3.1 Manipulare, transport si depozitarea armaturii

606.3.2 Pregatiri pentru confecionarea armturii pretensionate

606.3.3Confectionarea si poziionarea armturii prentinse

606.3.4 Confectionarea armturii postntinse

606.3.5Realizarea canalelor pentru armturi postintinse

606.3.6 Montarea armturilor postntinse

606.3.7 Monolitizarea elementelor prefabricate

606.3.8Pretensionarea606.3.9Injectarea606.3.10. Tratarea betonului606.3.11.Decofrarea606.3.12.Manipulare si transport606.3.13.Finisarea suprafatelor606.3.14.Marcare606.4. Utilaje606.5.Controlul calitatii 606.5.1.Generalitati606.5.2. Tolerante606.5.3.Controlul calitatii elementelor precomprimate606.5.4.Controlul calitatii asamblarii elementelor prefabricate

606.0LISTA DOCUMENTELOR DE REFERINTA

Nr.crt.REFERINTADESCRIERE

1Stas 3300/1-85Teren de fundare.Principii generale de calcul

2Stas 3300/2-85Teren de fundare.

Calculul terenului de fundare in cazul fundarii directe

3NP 045-2000Teren de fundare.

Fundatii pe piloti. Incercarea in teren a pilotilor de proba si din fundatii

4Stas 2561/3-90Teren de fundare.

Piloti. Prescriptii generale de proiectare

5SR EN 1536/2004Executia lucrarilor geotehnice speciale.

Piloti forati.

6Stas 438/1-89Produse de otel pentru armarea betonului. Otel beton laminat la cald. Marci si conditii tehnice de calitate

7Stas 438/2-91Produse de otel pentru armarea betonului. Sirma rotunda trefilata

8SR 438-3:1998Produse de otel pentru armarea betonului. Plasa sudata

9SR 438-4:1998Produse de otel pentru armarea betonului. Sirma cu profil periodic obtinuta prin deformare plastica la rece

10Stas 6482/1-73Sirme de otel si produse din sirma pentru beton precomprimat. Reguli pentru verificarea calitatii

11Stas 6482/2-80Sirme de otel si produse din sirma pentru beton precomprimat. Sirma neteda

12Stas 6482/3-80Sirme de otel si produse din sirma pentru beton precomprimat. Sirma amprentata

13Stas 6482/4-80Sirme de otel si produse din sirma pentru beton precomprimat. Toroane

14Stas 6605-78Incercarile metalelor. Incercarea la tractiune a otelului beton, a sirmei si a produselor din sirma pentru beton precomprimat

15Stas 4606-80Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali. Metode de incercare

16SR EN 450:2006Cenusa zburatoare pentru beton. Definitii, conditii si criterii de conformitate

17SR EN 932-1:1998Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Partea 1: Metode de esantionare

18SR EN 932-2:1998Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Partea 2: Metode de reducere a unui esantion de laborator

19SR EN 932-3:2003Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Partea 3: Procedura si terminologie pentru descriere petrografica simplificate

20SR EN 933-1:2002Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Partea 1: Determinarea granulozitatii. Analiza granulometrica prin cernere

21SR EN 1097-1:1998Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea rezistentei la uzura ( micro-Deval )

22SR EN 1097-2:1998Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor. Partea 2: Metode pentru determinarea rezistentei la sfarimare

23SR EN 1097-3:2002Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor. Partea 3: Metode pentru determinarea masei volumice in vrac si a porozitatii intergranulare

24SR EN 1097-6:2002Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor. Partea 6: Determinarea masei reale si a coeficientului de absorbtie a apei

25SR EN 12620:2003Agregate pentru beton

26SR EN 13055-1:2003Agregate usoare. Partea 1: Agregate usoare pentru betoane,mortare si paste de ciment

27SR EN 13242:2003Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructiile de drumuri

28SR EN 13263-1:2005Silice ultrafina pentru beton Partea 1: Definitii, conditii si criterii de conformitate

29SR EN 13263-2:2005Silice ultrafina pentru beton Partea 2:Evaluarea conformitatii

30SR ISO 2859:1998Proceduri de esantionare pentru inspectii prin atribute

31SR ISO 3310:2000Site pentru cernere. Conditii tehnice si verificari

32SR EN 12670:2002Piatra naturala. Terminologie

33SR 648:2002Zgura granulata de furnal pentru industria cimentului

34SR EN 196-1:2006Metode de incercare ale cimenturilor. Partea 1: Determinarea rezistentelor mecanice

35SR EN 196-2:2006Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 2: Analiza chimica a cimenturilor

36SR EN 196-3:2006Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 3: Determinarea timpului de priza si a stabilitatii

37SR EN 196-6:1994 Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 6: Determinarea finetii

38SR EN 196-7:1995Metode de incercare ale cimenturilor. Partea 7: Metode de prelevare si pregatire a probelor de ciment

39SR EN 197-12002Ciment-Partea 1: Compozitie, specificatii si criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale

40SR 3011:1996Cimenturi cu caldura de hidratare limitata si cu rezistenta la agresivitatea apelor cu continut de sulfati

41SR 3011:1996/ A1:1999Cimenturi cu caldura de hidratare limitata si cu rezistenta la agresivitatea apelor cu continut de sulfati

42SR 7055:1996Ciment Portland alb

43SR EN 1770:2001Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Determinarea coeficientului de dilatare termica

44SR EN 1008:2003Apa de preparare pentru beton Specificatii pentru prelevare, incercare si evaluare a aptitudinii de utilizare a apei, inclusiv a apelor recuperate din procese ale industriei de beton, ca apa de preparare pentru beton

45EN 13577:1999Calitatea apei. Determinarea continutului de dioxid de carbon agresiv

46SR ISO 7150-1:2001Calitatea apei. Determinarea continutului de amoniu. Partea 1: Metoda spectrometrica manuala

47SR ISO 7150-1:2001Calitatea apei. Determinarea continutului de amoniu. Partea 2: Metoda spectrometrica automata

48SR ISO 7980:2002Calitatea apei. Determinarea continutului de calciu si magneziu.Metoda prin spectrometrie de absorbtie atomica

49DIN 4030-2Evaluarea lichidelor, solurilor si gazelor nocive pentru beton-Partea 2: Prelevarea si analiza esantioanelor de apa si soluri

50ISO 4316:1977Agenti activi de suprafata. Determinarea PH-ului solutiilor apoase. Metoda potentiometrica

51Stas 8270-86Materiale. Poduri de sosea

Dispozitive pentru acoperirea rosturilor de dilatatie

52Stas 4834-86Guri de scurgere din fonta pentru poduri

53SR 1948-2:1995Lucrari de drumuri. Parapete pe poduri. Prescriptii generale de proiectare si amplasare

54SR EN 206-1:2002Beton. Partea 1: Specificatie, performanta, productie si conformitate (clasificare)

55SR EN 1766:2002Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Beton de referinta pentru incercari

56SR EN 12390-1:2002Incercare pe beton intarit. Partea 1: Forma, dimensiuni si alte conditii pentru epruvete si tipare

57SR EN 12390-2:2002Incercare pe beton intarit. Partea 2:Pregatirea si conservarea epruvetelor pentru incercari de rezistenta

58SR EN 12390-3:2002Incercare pe beton intarit. Partea 3: Rezistenta la compresiune a epruvetelor

59SR EN 1992:2006Proiectarea structurilor de beton

60SR EN 12350-1:2003Incercare pe beton proaspat. Partea 1: Esantionare

61SR EN 12350-2:2003Incercare pe beton proaspat. Partea 2: Incercare de tasare

62SR EN 12350-3:2003Incercare pe beton proaspat. Partea 3: Incercare Vebe

63SR EN 12350-4:2002Incercare pe beton proaspat. Partea 4: Grad de compactare

64SR EN 12350-5:2002Incercare pe beton proaspat. Partea 5: Incercare cu masa de raspindire

65SR EN 12350-6:2002Incercare pe beton proaspat. Partea 6: Densitate

66SR EN 12350-7:2003Incercare pe beton proaspat. Partea 7: Continut de aer. Metode prin presiune

67SR EN 12504-1:2002Incercari pe beton in structuri. Partea 1: Carote. Prelevare, examinare si incercari la compresiune

68SR EN 12504-2:2002Incercari pe beton in structuri. Partea 2: Incercari nedistructive. Determinarea indicelui de recul

69SR EN 12504-3:2006Incercari pe beton in structuri. Partea 3: Determinarea fortei de smulgere

70SR EN 934-2:2003Aditivi pentru beton, mortar si pasta. Partea 2: aditivi pentru beton. Definitii, conditii, conformitate, marcare si etichetare

71SR EN 12878:2005Pigmenti pentru colorarea materialelor de constructie pe baza de ciment si/sau var. Specificatii si metode de incercare

72ASTM C173Metode de incercare pentru determinarea continutului de aer al betonului proaspat prin metoda volumetrica

73SR ENV 13670-1:2006Executia structurilor de beton-Partea 1: Conditii comune

74SR EN 13369:2004Reguli comune pentru produsele prefabrica