7 phung hien tong quan ve tinh duc [compatibility mode]

  • Published on
    20-Jun-2015

  • View
    271

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li> 1. HI THO O TOK NNG T VN, TRUYN THNG V SKSSTD &amp; QUYN SKSSTD CA TNCNPHNG TH HIN CCIHP phunghien@ccihp.org</li></ul> <p> 2. Mc tiu: M t c khi nim tnh dc sc khe dc,tnh dc hnh vi tnh dc v quan im vtnh dc trc hn nhn Nhn din c s nh hng ca cc yut vn ha, chnh tr, tn gio v x hi n ,, g tnh dc. Phn tch c mi lin h gia gii v tnhggdc 3. Th lm ha s A h/ h ngh ti ci g khi nghe t tnhAnh/ch h i i h n hdc? 4. Tnh dc Tnh dc khng ch l vic thc hin cchnh vi tnh dc Tnh dc cn bao hm ngha km theohnh ng T h dc bao h quan nim k thTnh d b hmi km theohnh ng Tnh dc khng ch l hc mn 5. Qu MtH Xun HngThn em nh qu mt trn cyDa n x x mi n dy x,Qun t c thng th ng cc,Xin ng mn m nha ra taym, 6. Thc t 7. Ly chng cho ng tm chng, chngBao cng trang im m hng rng en. (ca dao Vit Nam) ...Nhng c h xn rng en Nh hng Ci nh ma thu ta nng..."Bn kia sng ung" - Hong Cm 8. Tnh dc: L kha cnh quan trng trong cuc sng conngi,ngi bao gm gii tnh nh dng v vai tr tnh,gii, nh hng tnh dc, khoi cm, s uym v sinh sn. Tnh dc c tri nghim vth hin thng qua suy ngh tng tng ngh, tng,ham mun, nim tin, thi , gi tr, hnh vi,thc hnh, vai tr v mi quan h. Tnh dcc th b bao gm tt c nhng kh cnh t hkha h trnnhng khng phi ngi ta s tri nghim hocth hin tt c. Tnh dc b tc ng bi mitng t gia cc yu t sinh httc i i h hc, t l xtm l, hi, chnh tr, vn ho, o c, lut php, lchs, tn gio v tm linh.g (Thut ng Gii, Tnh dc - SEA consortium) 9. Sc khe tnh dc L mt trng thi thoi mi ton din v th g cht, tnh cm, tinh thn v x hi lin quann tnh dc, ch khng ch l vic khng cbnh,bnh thiu ht hoc ri lon chc nng tnhdc. Sc khe tnh dc i hi cch tip cn tchcc v tn trng trong tnh dc v cc mi quan g g qh tnh dc, cng nh kh nng c c mtcuc sng tnh dc tha mn, an ton, khng bcng bc bo lc v phn bit i x cbc, x.th t c v duy tr sc khe tnh dc, quyntnh dc ca mi c nhn cn phi c tntrng, bo v v thc hin. (T chc y t th gii) 10. Cc yu t chnh ca sc khe tnh dc: Cc c nhn c th t do th hin cc c im v mong mun v tnh dc ca mnh (nhndng, thc hnh) C c nhn c kin thc v cc Cc h y ki h cim tnh dc ca mnh S th hin tnh dc phi c t trong bicnh tn trng ln nhau, khng cng bc vbo lc (c s la chn) S th hin tnh dc khng dn ti cc hu qukhng mong mun v sc khe 11. Bi tp: Nhm 1: Hy lit k tt c nhng hnh vitnh dc anh, ch bit Nhm 2: Anh ch hy cho bit n gii cth quan h tnh dc vi nhng ai Nh 3 A h ch hy cho bit nam gii cNhm 3: Anh h h hii th quan h tnh dc vi nhng ai 12. Hnh vi tnh dc: L bt k hnh ngno, nh ng chm,hn v cc kch thchc th khc vi mcch p ng hoctha ham munth mn h tnh dc. (Thut ng Gii, Tnh dc - SEAGii consortium) 13. Mi quan h tnh dc Ai c th c quan h tnhdc vi ai Tui c chp nhn l cth c quan h tnh dc iu kin trong cc miquan h Tnh cht ca mi quan h:ngn/ di, th xuyn/ / di thng /qua ng, v tnh cm/ vtin/ v khoi cm tnh dcv.v. 14. THO LUN NHM LN Thi im no quan h tnh dc l phhp? Quan nim x hi v vic nam gii v ngii quan h tnh dc trc hn nhn? CcC quan nim x hi v vn QHTD i trc HN ca n gy p lc g cho nTN? iu gy nn hu qu g? 15. Kt lunTnh dT h dc Trc hn nhnGii tnhKhng bnh thng g g Bnh thng gKhng cn trinh tit Tch ly kinh nghimMt gi tr, h hng Khng nh bn lnh 16. Sn sng Tha mn T nguyn Tnh dclnh mnhAn tonA t Tn t T trngKhng nglm dng, t u thunbcb lt 17. Tm li: Tnh dc khng ch l hnh vi, m cn l mi gquan h, chnh tr, vn ho, bnh tt, quan h xhi,.. Tnh dc a dng v khc nhau tng ngi,tng mi quan h gia ngi vi ngi, phthuc vo gii tnh tui dn tc trnh hctnh, tui,tc,vn, tn gio/tn ngng, a v x hi, mi quanh vi ngi khc,.. Nhng nh kin, quan nim v tnh dc ca ngii v nam gii l nhng ro cn cho c haigii, c bit l n gii th hin tnh dc, li t,hi nhiu.</p>