8 Tips Pertolongan Pertama Pada Orang Pingsan

  • Published on
    28-Feb-2018

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>7/25/2019 8 Tips Pertolongan Pertama Pada Orang Pingsan</p><p> 1/3</p><p>8 Tips pertolongan pertama pada orang</p><p>pingsan</p><p>Reporter : Kun Sila Ananda| Jumat, 17 Januari 2014 12:39</p><p>50</p><p>36</p><p>Share</p><p>!eet</p><p>"lu#tra#i pin$#an% &amp;Shutter#to'(%'om)*elder Almeida</p><p>Merdeka.com - +in$#an dan (ehilan$an (e#adaran i#a -adi ta( #erin$ ter-adi di #e(itar</p><p>Anda% .amun tia/tia pin$#an i#a ter-adi pada #iapa #a-a, dan ah(an i#a ter-adi (eti(aAnda ada di de(at #an$ (oran%</p><p>Ji(a Anda menemui oran$ an$ tia/tia -atuh pin$#an, -an$an pani( Anda i#a mela(u(an</p><p>eerapa pertolon$an pertama pada mere(a% ela(u(an pertama pada oran$ an$ pin$#an</p><p>i#a #an$at memantu a$i (oran% r irairi Shan(ar mema$i eerapa tip# -i(a Anda</p><p>haru# menolon$ oran$ an$ pin$#an di #e(itar Anda, #eperti dilan#ir olehHealth Me Up</p><p>17)01 eri(ut ini%</p><p>1. Percikan air dan bau bawang tak manjur</p><p>Salah #atu 'ara an$ #erin$ di$una(an untu( meman$un(an #e#eoran$ an$ pin$#an adalah</p><p>memer'i((an air pada !a-ah mere(a dan memeri mere(a au/auan #eperti a!an$ putihatau a!an$ merah% e#(i metode ini ia#ana i#a di$una(an, namun metode #ema'am ini</p>http://www.merdeka.com/reporter/kun-sila-ananda/http://www.merdeka.com/sehat/8-tips-pertolongan-pertama-pada-orang-pingsan.htmlhttp://facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.merdeka.com%2Fsehat%2F8-tips-pertolongan-pertama-pada-orang-pingsan.htmlhttp://facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.merdeka.com%2Fsehat%2F8-tips-pertolongan-pertama-pada-orang-pingsan.htmlhttp://twitter.com/share?text=8%20Tips%20pertolongan%20pertama%20pada%20orang%20pingsan%20%7C%20merdeka.com&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.merdeka.com%2Fsehat%2F8-tips-pertolongan-pertama-pada-orang-pingsan.html&amp;via=kapanlagicomhttp://twitter.com/share?text=8%20Tips%20pertolongan%20pertama%20pada%20orang%20pingsan%20%7C%20merdeka.com&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.merdeka.com%2Fsehat%2F8-tips-pertolongan-pertama-pada-orang-pingsan.html&amp;via=kapanlagicomhttp://www.merdeka.com/sehat/8-tips-pertolongan-pertama-pada-orang-pingsan.htmlhttp://facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.merdeka.com%2Fsehat%2F8-tips-pertolongan-pertama-pada-orang-pingsan.htmlhttp://facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.merdeka.com%2Fsehat%2F8-tips-pertolongan-pertama-pada-orang-pingsan.htmlhttp://twitter.com/share?text=8%20Tips%20pertolongan%20pertama%20pada%20orang%20pingsan%20%7C%20merdeka.com&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.merdeka.com%2Fsehat%2F8-tips-pertolongan-pertama-pada-orang-pingsan.html&amp;via=kapanlagicomhttp://twitter.com/share?text=8%20Tips%20pertolongan%20pertama%20pada%20orang%20pingsan%20%7C%20merdeka.com&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.merdeka.com%2Fsehat%2F8-tips-pertolongan-pertama-pada-orang-pingsan.html&amp;via=kapanlagicomhttp://www.merdeka.com/reporter/kun-sila-ananda/</li><li><p>7/25/2019 8 Tips Pertolongan Pertama Pada Orang Pingsan</p><p> 2/3</p><p>#erin$(ali $a$al meman$un(an oran$ an$ pin$#an%</p><p>2. Topang tubuh mereka</p><p>+in$#an adalah tahap a(hir dari #e#eoran$ an$ (ehilan$an (e#adaran% Seelum oran$</p><p>ter#eut enar/enar ta( #adar(an diri, ia#ana tuuhna #udah $oah dan dia mulai</p><p>(ehilan$an (e#adaran #edi(it demi #edi(it% Saat itu, #eai(na topan$ tuuh (oran danleta((an perlahan% *al ini men'e$ah 'edera an$ leih erat pada (epala atau tuuh (oran</p><p>-i(a dia enar/enar -atuh #aat pin$#an%</p><p>3. Surei area pingsan</p><p>Keti(a Anda melihat #e#eoran$ an$ #udah ter$eleta( pin$#an, #e$era #ur8ei daerah di</p><p>#e(itarna den$an 'epat dan -an$an memuan$ !a(tu% i#a -adi mere(a pin$#an a(iat</p><p>$i$itan era'un, $a# era'un, pana# an$ erleihan, atau ada hal/hal an$ memahaa(an</p><p>#eperti aliran li#tri( an$ teru(a% Se$era pindah(an (oran dari tempat ter#eut -i(a</p><p>terdete(#i adana ahaa di #e(itarna%</p><p>!. "ek respon korbanSan$at pentin$ untu( melihat apa(ah (oran i#a mere#pon Anda atau enar/enar pin$#an%</p><p>;oa pan$$il namana atau a-u(an eerapa pertanaan% Anda -u$a i#a menepu( punda(na</p><p>eerapa (ali% ia#ana oran$ an$ pin$#an ada an$ lan$#un$ #adar #etelah eerapa #aat%</p><p>enan$(an mere(a -i(a mere(a #udah mulai mere#pon% Jan$an an$un(an mere(a lan$#un$%</p><p>iar(an mere(a erarin$ eerapa #aat #eelum memeri(#a(an mere(a (e do(ter terde(at%</p><p>#. Telepon bantuan dan lakukan "P$</p><p>Ji(a (oran ta( #e$era #adar, 'e( napa# dan deta( -antun$na% Ji(a napa#na mulai hilan$ dan</p><p>melemah #e$era telepon antuan dan la(u(an ;+R% .amun hana la(u(an lan$(ah ini -i(a</p><p>Anda enar/enar telah mahir mela(u(anna% Ji(a tida(, #e$era pan$$il antuan atau</p><p>amulan#%</p><p>%. &amp;angan gerakkan korban</p><p>Ji(a Anda men$etahui adana tulan$ patah atau 'edera pada a$ian leher dan (epala, -an$an</p><p>$era((an (oran% Jan$an -u$a $era((an a$ian (epala (oran (arena hal ini i#a</p><p>menea(an 'edera an$ leih #eriu#% Se$era pan$$il antuan% .amun -i(a (epalana ta(</p><p>men$alami 'edera, Anda i#a men$an$(at (a(ina a$ar darah men$alir (e -antun$ dan ota(%</p><p>*al ini ia#ana i#a memuat (oran pin$#an #adar, namun -u$a ta( #elalu erha#il%</p><p>'. &amp;angan bergerombol</p><p>San$at pentin$ untu( memeri(an udara #e$ar pada (oran an$ pin$#an% </p></li><li><p>7/25/2019 8 Tips Pertolongan Pertama Pada Orang Pingsan</p><p> 3/3</p><p>oran$ lain% Ji(a Anda men$etahui tip#/tip# pertolon$an pertama, Anda -u$a i#a memantu</p><p>oran$ lain #aat diperlu(an%</p></li></ul>