9 Hung DongNai

 • Published on
  07-Dec-2015

 • View
  214

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

S

Transcript

 • TRUNG TM QUAN TRC V K THUT MI TRNG NG NAI

  KINH NGHIM TRONG QUN L V S DNG S LIU QUAN TRC MI TRNG CA TNH NG NAI

  Lt, thng 10/2013

 • NI DUNG TRNH BYM U1QUN L S LIU QUAN TRC MI TRNG2S DNG S LIU QUAN TRC MI TRNG3KIN NGH4NHN XT5

 • - Tnh ng Nai, vi qu trnh cng nghip ha din ra nhanh, thu ht nhiu doanh nghip u t, nhiu KCN tp trung c thnh lp to ra sc p v mi trng. Xac inh c vn ny, ng Nai thit lp mng li quan trc mi trng t nm 1998. n nay, mng li quan trc mi trng gm 5 thnh phn mi trng: nc mt, khng kh, nc di t, ti nguyn nc v mi trng t vi tng s v tr quan trc l 288. M U

 • M U (tt)13 trm quan trc nc thi t ng ti HTXLNTTT ca cc KCN

 • QUN L S LIU QUAN TRC MI TRNGNm 2007, gm c s d liu v quan trc nc mt v khng kh.

  Nm 2009, b sung thnh phn d liu quan trc nc di t, t.

  Nm 2012, b sung thnh phn d liu quan trc t ngH qun tr c s d liu v mi trng c thit lp:

 • QUN L S LIU QUAN TRC MI TRNG (tt)D liu quan trc t ng c lu tr v sao lu hng ngy ti Trung tm Cng ngh thng tin (thuc STNMT). TTQT&KTMT thng qua ti khon c cp pht tin hnh x l d liu phc v cho cng tc cng khai thng tin, nh gi din bin cht lng mi trng.

  D liu quan trc gin on c TTQT&KTMT cp nht hng qu vo h thng c s d liu mi trng (do Trung tm Cng ngh Thng tin qun l) cung cp cho cc c nhn, t chc c nhu cu khai thc theo quy nh.

  Hnh thc lu tr qun l s liu quan trc mi trng:

 • S DNG S LIU QUAN TRC MI TRNG Cng b cho cng ng trn trang thng tin in t ca S Ti nguyn v Mi trng v cng b trn Pano in t

  Cng khai kt qu quan trc khng kh gin onCng khai kt qu quan trc khng kh t ng

 • S DNG S LIU QUAN TRC MI TRNG (tt)

  Cng khai kt qu quan trc nc mt gin onCng khai kt qu quan trc nc mt t ng

 • S DNG S LIU QUAN TRC MI TRNG (tt)Bng pano cng khai thng tin tti ng s 2A, KCN Bin Ho 2, Tp.Bin Ho.

 • S DNG S LIU QUAN TRC MI TRNG (tt)X l vi phm hnh chnh i vi kt qu quan trc nc thi vt quy chun cho php Lp cc bo co quan trc mi trng hng nm, lp bo co hin trng mi trng, cp nht vo Atlas ng Nai,Chia s vi cc n v sau: Trung tm Quan trc Mi trng (Tng cc Mi trng), tnh B Ra Vng Tu ,Cung cp cho cc doanh nghip c nhu cu

 • S DNG S LIU QUAN TRC MI TRNG (tt)

  S qun l v s dng kt qu quan trc

 • Thun liKh khnNHN XT

 • KIN NGHV h thng vn bn hng dnk thut- Sm ban hnh cc ti liu hng dn quy trnh bo m cht lng v kim sot cht lng (QA/QC) ca hot ng quan trc t ng lin tc.- Cn c quy nh bt buc vic lp t h thng quan trc pht thi t ng, lin tc i vi cc nh my, x nghip c ngun thi ln.- Cn c s phi hp cht ch gia cc a phng gip ranh trong cng tc quan trc c bit trong vic phi hp lp k hoch v chia s d liu quan trc.

  V ti chnh

  B sm ban hnh nh mc kinh t-k thut cho hot ng quan trc t ng, lin tc.

  Hng dn cc quy nh v thng s quan trc cho tng loi trm (nhm thng s c bn, m rng,...).