9. Zracni Promet

 • View
  84

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Karakteristike zranog prometa

Transcript

 • ZRANI PROMET

 • I.A.T.A. (INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION)

  Meunarodno udruenje zranog transporta osnovano u travnju 1945. godine u Havani na Kubi, kao sljednik International Air Traffic Association osnovane 1919. godine u Hague. Danas I.A.T.A. ima sjedite u Montrealu.

  Nevladina je organizacija, a lanovi I.A.T.A.-e su zrakoplovne kompanije tj. zrani prijevoznici.

  Glavna funkcija ove organizacije je donoenje tarifa (cijena) prijevoza koje su obvezne za sve zrane prijevoznike. Krenje dogovorenih tarifa sankcionirano je vrlo tekim kaznama.

  Osim toga, I.A.T.A. je utvrdila ope uvjete prijevoza i donijela je sve transportne dokumente koji prate prijevoz roba.

  Danas I.A.T.A. ima 240 lanova iz 118 zemalja.

 • I.C.A.O. (International civil air organization)

  Meunarodno udruenje civilnog zrakoplovstva osnovano 1944. godine u Chicagu.

  To je specijalizirana agencija Ujedinjenih naroda kojoj je cilj promicanje sigurnog i urednog razvoja meunarodnog civilnog zrakoplovstva u svijetu.

  191 lanica

 • ZRANI PROMET U SVIJETU

  1. aerodromske kapacitete,

  2. aeronavigacijsku opremu kontrole leta,

  3. opremu za navoenje,

  4. ulaganje u nove zrakoplove.

  Stalno poveanje zranog prometa u svijetu zahtjeva investicijska ulaganja u:

 • IMBENICI KOJI UTJEU NA USPJEH ZRAKOPLOVNIH KOMPANIJA

  1. Tarifna politika,

  2. Operativni trokovi,

  3. Cijena goriva,

  4. Liberalizacija,

  5. Modernizacija i nabavka novih zrakoplova,

  6. Liberalizacija zranog prometa u svijetu.

 • CIJENA MLAZNOG GORIVA U SAD-u 1990. 2013.

  Izvor: www.indexmundi.com/commodities/?com?commodity=jet-fuel&months=300

  GODINA CIJENA

  PO

  BARELU

  ($)

  1991 25.54

  1992 24.02

  1993 22.22

  1994 20.71

  1995 20.75

  1996 25.56

  1997 23.52

  1998 16.93

  1999 20.92

  2000 35.70

  2001 30.45

  2002 28.85

  2003 34.61

  2004 48.34

  2005 72.03

  2006 80.77

  2007 89.50

  2008 124.49

  2009 69.89

  2010 90.26

  2011 125.96

  2012 128.36

  2013 122,66

 • ZRANI PROMET U HRVATSKOJ

  initelji koji odreuju dugoroni razvoj zranog prometa u Hrvatskoj:

  1. Geoprometni poloaj,

  2. Demografski initelji razvoja,

  3. Drutveno-ekonomski initelji razvoja, posebice razvoja turizma,

  4. Dinamika razvoja i utjecaj konkurentskih prometnih grana,

  5. Energetski aspekti budueg razvoja,

  6. Vojno- strateki i sigurnosni initelji,

  7. Ekoloki i prostorni initelji razvoja zranog prometa.

 • ZRANI PROMET U HRVATSKOJ

 • ZRANI PROMET U HRVATSKOJ

  U Republici Hrvatskoj postoji sedam zranih luka:

  1. Zagreb,

  2. Split,

  3. Dubrovnik,

  4. Zadar,

  5. Rijeka,

  6. Pula i

  7. Osijek.

  Zrana luka Pleso je danas u koncesiji ZAIC-a (Zagreb Airport International Company) u kojem glavnu rije vodi mona francuska graevinska kompanija BOUYGUES i tvrtka Aeroports de Paris (ADP) koja upravlja zranim lukama francuske metropole.

  Tri zrana pristanita: Bra, Loinj, Vrsar - za prihvat i otpremu manjih zrakoplova komercijalne namjene.

 • ZRANI PRIJEVOZ TERETA 2008. 2012.

  Izvor: izraeno prema podacima Dravni zavod za statistiku (2013). Transport i komunikacije u 2012., str. 87

  U 2012. godini ukupno je prevezeno 3567 tona robe, to je za 6,6% vie nego u 2011. godini.

  2008 2009 2010 2011 2012

  Meunarodni prijevoz 3369 2542 2148 2230 2612

  Unutarnji prijevoz 1767 1286 1049 1117 955

  0

  1000

  2000

  3000

  4000

  5000

  6000

  Prevezeni teret (tone)

 • DOKUMENTI U ZRANOM PRIJEVOZU

  Zrani teretni list je ugovor o prijevozu robe zrakom izmeu poiljatelja i prijevoznika, a ispunjava ga poiljatelj.

  Teretni list se izdaje u tri primjerka: 1. prvi primjerak nosi oznaku za prijevoznika, a potpisuje poiljatelj; 2. drugi primjerak nosi oznaku za primatelja, potpisuje ga poiljatelj i

  prijevoznik, te putuje sa robom; 3. trei primjerak nema naziva, potpisuje ga prijevoznik i predaje

  poiljatelju poto je preuzeo robu.

  Montrealski protokol br. 4 predvia da se umjesto zrakoplovnog teretnog lista moe, uz suglasnost poiljatelja, izdati i neki drugi dokument o prijevozu.

 • DOKUMENTI U ZRANOM PRIJEVOZU

  Pri prijevozu tereta upotrebljava se i Robni (cargo) manifest koji sadri popis cjelokupne robe koja se prevozi zrakoplovom.

  NOTOC (notification to captain) je posebna obavijest kapetanu, obrazac koji se ispunjava u sluaju prijevoza osjetljive ili opasne robe.

 • TERETNI LIST

 • POPUNJAVANJE ZRANOG TERETNOG LISTA

  1. KRCATELJ SHIPPERS NAME DELFT FLORA P.O. BOX 1004 1403 BA AALSMEER NETHERLANDS 2. PRIMATELJ CONSIGNEES NAME AGROKOR ZAGREB ITNJAK b.b. 3. IZ - AMSTERDAM 4. ZA - ZAGREB 5. ROBA 19 CARTONS MARKED ADDRESS FRESH CUTFLOWERS KEEP AWAY FROM FROST AND HEAT TOP URGENT 6. ACCOUNTING INFORMATION CHARGES PREPAID

 • NOTOC

 • CARGO MANIFEST

 • VOZARINE U ZRANOM PRIJEVOZU

  Odreuju se na temelju tarifa koje odreuje IATA

  Tarife se dijele u 3 osnovne grupe:

  1. Opa robna tarifa: primjenjuje se za prijevoz svih vrsta roba;

  2. Specijalne robe: primjenjuje se za prijevoz odreenih vrsta roba - poiljke do 45 kg, tiskane stvari, vrijednosne poiljke, ive ivotinje i dr.;

  3. Specifine robne tarife: primjenjuju se samo za odreene vrste robe koje imaju niu vrijednost.

  Vozarina se moe platiti na tri naina:

  1. PREPAID sve trokove prijevoza snosi poiljatelj;

  2. CHARGE COLLECT vozarinu plaa primatelj na odreditu prilikom otkupa tovarnog lista;

  3. CASH ON DELIEVERY primatelj plaa vozarinu, cijenu robe i ostale trokove.

 • ODGOVORNOST PRIJEVOZNIKA

  Odgovornost zranog prijevoznika za tete nastale zbog smrti, oteenja zdravlja ili ozljede putnika, ograniena je do iznosa od 100 000 jedinica posebnih prava vuenja.

  Za tetu nastalu zbog zakanjenja u prijevozu prijevoznik odgovara do 4150 posebnih prava vuenja, a za gubitak prtljage do 1000 jedinica posebnih prava vuenja.

  Iznos naknade tete zbog gubitka ili oteenja stvari ne moe biti vei od 17 jedinica posebnih prava vuenja po kilogramu teine stvari.

 • TEHNIKE KARAKTERISTIKE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA

  Putniki zrakoplovi - prijevoz tereta na putnikim zrakoplovima obavlja se u teretnim odjeljcima za smjetaj prtljage.

  BOEING 747-200

 • Strana 1 od 28

  AIRBUS 319

 • BOING 737-300

 • Teretni zrakoplovi - prijevoz tereta na teretnim zrakoplovima obavlja se u cijelom raspoloivom prostoru zrakoplova

  BOING 747-200 F

 • Air Charter - izvanredni prijevoz specijalnih tereta

 • ANTONOV AN 225 (najvei teretni zrakoplov na svijetu)

 • USPOREDBA ANTONOV AN-225, AIRBUS A 380 I BOEING 747

 • STANDARDIZIRANE AVIO-PALETE

  AVIO-KONTEJNERI

  PALETE U ZRANOM PRIJEVOZU

 • OZNAAVANJE PAKETA U ZRANOM PRIJEVOZU

  1. Barcode naljepnica,

  2. Cargo privjesak,

  3. Paletni privjesak,

  4. Manipulativne naljepnice,

  5. Naljepnice za specijalne terete.

 • BARCODE NALJEPNICA

 • CARGO PRIVJESAK

 • PALETNI PRIVJESAK

 • PRIJEVOZ OPASNIH TVARI

  Ureen je odredbama Zakona o prijevozu opasnih tvari iz 2007. godine, Pravilnikom u uvjetima i nainu prijevoza opasnih tvari zrakom iz 2013. godine te odredbama Aneksa 18. uz Konvenciju o Meunarodnom civilnom zrakoplovstvu.

  IATA je izdala Tehnike upute za siguran transport opasnih roba.

  Prevoze se u zrakoplovima za prijevoz tereta ili zrakoplovima koji su specijalno namijenjeni za prijevoz opasnih tvari.

  Prema standardima IATA-e opasne tvari klasificirane su u 9 kategorija.

 • 1. EKSPLOZIVI

 • 2. ZAPALJIVI I NEZAPALJIVI PLINOVI POD PRITISKOM

 • 3. ZAPALJIVE TEKUINE

 • 4. ZAPALJIVE KRUTE TVARI

 • 5. OKSIDIRAJUI MATERIJALI I ORGANSKI PEROKSIDI

  5.1. Oksidansi 5.2. Organski peroksidi

 • 6.1. Otrovi 6.2. Infektivne tvari

  6. OTROVNI MATERIJALI

 • 7. RADIOAKTIVNI MATERIJALI

 • 8. KOROZIVNI MATERIJALI

 • - Suhi led

  - Pojasevi za spaavanje - Magneti

  - Avionski motori - Motori SUI

  9. OSTALE OPASNE TVARI

 • Prijevoz do

  aerodroma

  Organizacija

  prijevoza

  Priprema

  poiljke i

  dokumenata

  Skladite Utovar u

  zrakoplov

  Zrani prijevoz

  Istovar iz

  zrakoplova Skladite

  Carinsko

  posredovanje

  Iskup

  dokumenata

  Prijevoz do

  odredita

  Poiljatelj

  Primatelj

  Zrana luka Zrana luka

  Zrana luka Zrana luka

  Prijevoznik

  Otpremnik Otpremnik

  Opremnik Otpremnik

  Carinsko

  posredovanje

  Otpremnik

  Preuzimanje

  poiljke

  Primatelj

  * Kurirske slube sve faze prijevoznog procesa obavljaju same

  PRIJEVOZNI PROCES OD POILJATELJA DO PRIMATELJA

 • ZRAKOPLOVNE KOMPANIJE U HRVATSKOJ

 • ZRAKOPLOVNE KOMPANIJE U HRVATSKOJ

 • Popis zrakoplovnih kompanija koje prevoze teret i

  putnike u Republici Hrvatskoj u 2013. Adria Airways

  Aeroflot

  Air Bosna

  Air France

  Austrian Airlines