A filosofía de Nietzsche O pensamento da sospeita

 • View
  40

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

A filosofa de Nietzsche O pensamento da sospeita. Baixo cada pensamento se oculta unha paixn. IRRACIONALISMO: A razn un instrumento da vida. Marco histrico e terico. A SOSPEITA EN MARX E NIETZSCHE. Tras o idealismo se oculta a explotacin econmica. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • A filosofa de NietzscheO pensamento da sospeitaBaixo cada pensamento se oculta unha paixn. IRRACIONALISMO:A razn un instrumento da vida

 • Marco histrico e terico

  A SOSPEITA EN MARX E NIETZSCHETras o idealismo se oculta a explotacin econmicaTras o idealismo se esconde a debilidade Marx e Nietzsche, filsofos revolucionarios. Sculo XIX, sculo das revolucinsRevolucin SocialRevolucin polticaRevolucin nacionalistaMorte da sociedade estamentalEnfrontamento entre ideoloxa liberal e pensamento tradicionalNacionalismos

 • ESQUEMA DO NIHILISMO

  O concepto de nihilismo

  As orixes platnicas

  A continuacin cristin do nihilismo

  Ante a morte de Deus:

  Nihilismo parcialNihilismo totalNihilismo exttico

 • Posicin filosfica que constata e resalta a falta de valores e de valor da existencia. NIHIL VALET ( Nada ten valor) PESIMISMO PARCIAL OU TOTALSegundo Nietzsche se atopa instalado nas entraas da cultura occidental dende as sas orixesCONCEPTO DE NIHILISMO

 • ORIXES O NIHILISMOA primeira forma de nihilismo, que xorde do desprezo e do odio a este mundo, ten as sas orixes en Platn.Esencia da metafsica platnica: o dualismoSer verdadeiro (idea): nico, eterno, inmutableSer aparente (mundo sensible): plural, xerado, cambianteEste mundo non vale nadaO nico valioso o idealP0R QU?Platn non puido e non quixo aceptar o cambio, ter que aceptar con el os fenmenos consustanciais mesmo, tales como la vellez, a procreacin, a enfermidade e a morte.

 • OS CONTINUADORES DO NIHILISMO PLATNICOEsta divisin entre mundo verdadeiro e mundo aparente contina despois no cristianismo, chegando ata Kant.O herdeiro mais pernicioso do nihilismo platnico foi o cristianismo

  A desvalorizacin deste mundoDeus catalizadorde sentido

  Deus era o garante da autoridade Deus era o sancionador da moral A dignidade do home provia da paternidade divina Dende as leis da natureza e a lxica, ata o significado da nosa linguaxe se sostia en Deus todo poder se fundaba en Deus Premios e castigos divinos

 • A MORTE DE DEUSCoa metfora da morte de Deus Nietzsche explica o proceso de desintegracin da cultura occidental que concentraba na idea de Deus todo o valor deste mundo.O proceso da morte de DeusSe inicia no RenacementoAntropocentrismoContina na IlustracinSe sustite a Deus por outros absolutos: Razn, Ciencia, ProgresoNihilismo parcialReaccins ante a morte de DeusNihilismo total: actitude que adoptan os que, descubrir que Deus morreu caen na desesperacin. Nihilismo exttico : o home debe converterse de maneira explcita e voluntaria no asasino de Deus, liberndose do trasmundo e creando os seus propios valores.Tras a morte de Deus se converte el mesmo en deus, creando novos valores e novos sentidos (Transvaloracin)

 • A TRANSVALORACIN E O IDEALDO SUPERHOME (1) A utilizacin nietzscheana do mtodo da sospeita na moralXenealoga da moral xudeo cristinFinalidade:descubrir os impulsos, a vontade de poder da que brota a forma xudeo cristin de valorar Mtodo: acude etimoloxa, para detectar o sentido primixenio que teen os termos "bo" e "malo" nas linguas mis antigas Para todas as culturas primitivas, o termo "bo" sinnimo de nobre, forte, poderoso, rico.

 • A TRANSVALORACIN E O IDEAL DO SUPERHOME (2)Na maior parte das sociedades primitivas, a forma nobre e aristocrtica de valorar se impuxo sobre a forma sacerdotal

  Peculiaridades do pobo xudeo

  Triunfou a forma sacerdotal Os sacerdotes mobilizaron pobo contra os nobres O seu mbil foi o resentimento do feble para co forte

  Pobo sometido histricamente os seus vecios1 transvaloracinChegou a considerarse "boa" a compaixn, a renuncia, a enfermidade, a debilidadeSERMN DA MONTAA

 • A TRANSVALORACIN E O IDEALDO SUPERHOME (3)A sospeita de Nietzsche respecto moral xudeo cristianaO chan premoral do que xorde esta forma de valorar un chan de debilidade.Foi a impotencia dun pobo de febles a que deu orixe forma xuda de valorar.Nada ocorrera se coexistiran ambos tipos de moral, pero o cristianismo impuxo universalmente os seus valores Medios usados polo cristianismo para impoer a sa forma de valorar:

  A asctica un recurso da vida feble e enferma para seguir vivindo, pois propn a renuncia s grandes sentimentos e as grandes paixns O ideal asctico est sempre amosando un odio humano, s sentidos, felicidade. E todo iso significa, en ltimo termo, unhas vontade de nada (NIHILISMO)

 • A TRANSVALORACIN E O IDEALDO SUPERHOME (4)Nietzsche ve necesario realizar unha nova transvaloracin, unha nova inversin dos valores home novo que se propn crear novos valores Que o camelo se transforme en len :O camelo significa a forma de vivir que arrastra tras de si o peso da culpa. O len significa a ruptura co eu debo e a sustitucin polo eu quero, unha vontade capaz de ser libre.Pero o len dbese de transformar en neno. Normas. No neno ve Nietzsche a maior simbolizacin do superhome como o home inocente, liberado da culpa cristi e do home creador, que inventa os seus propios valores. Superhome

 • A TRANSVALORACIN E O IDEALDO SUPERHOME (5) O superhome o sentido da terra, aquel ser capaz de afirmar a vida tanto nos seus aspectos luminosos e racionais como nos seus aspectos escuros e paixonales. VITALISMO A sa total afirmacin da vida o leva a aceptar o presente con tal intensidade como para querer que se faga eterno (ETERNO RETORNO)

 • O ETERNO RETORNO Tradicin xudeo-cristi TEMPOLINEAL Superhome TEMPO COMO ETERNO RETORNOO presente ten sentido so desde o futuro. no futuro onde o home se salva definitivamente da sa miserable existencia terreal. A morte de Deus debe romper coa temporalidade cristi que o espera todo do ma. O mundo de forzas que compn o Universo limitado. O tempo transcorrido para que esas forzas se combinen entre si infinito Tdalas combinacins posibles se fixeron xa. Calquera instante csmico xa ocorreu e seguir eternamente ocorrendo. Aceptar o instante sabendo que eterno unha das tarefas do superhome.

 • **LIAS DO SEU PENSAMENTO***