A Kek Haromszog

  • Published on
    18-Aug-2015

  • View
    214

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

A kk hromszg - drma

Transcript

<p> DRMAMELLKLET 2015. prilis MARIANO LLORENTE S LAILA RIPOLL A KK HROMSZG Fordtotta: Katona Eszter 2 SZEREPLK S HELYSZNEK Kln (NDK), 1965 PAUL RICKEN Mauthauseni lger, 1940-45 TONI PACO A BEGNJACINTO OANA BRETTMEIER ELS ZENSZMSODIK ZENSZHARMADIK ZENSZ Tbori zens revmsor, 1942: ELS RABMSODIK RABHARMADIK RABNEGYEDIK RABTDIK RABHATODIK RABELS ZENSZMSODIK ZENSZHARMADIK ZENSZ Jtszdik: Paul Ricken hzban, Kln, 1965 Az SS tisztek vetttermben, Mauthausen, 1942 A mauthauseni koncentrcis tborban, 1940-1945 3 PAUL RICKEN HZA, KLN, 1965 JNIUS RICKEN egy megtrt frfi. Valdi letkornl sokkal idsebbnek tnik. A rdibl J. S. BachG-drcsellszvitjeszl.Afrfihallgatjaazent,nemderlki,hogylvezettel, vagyinkbbszorongva.Amagnetofonfelfordul,felvesziamikrofont,megnyomjaa felvevgombot s beszlni kezd: RICKEN:Bach,Schumann,Beethoven,BrahmsWebern.Mindigazthittem,hogya mvszetkzelebbviszistenhez,hogyjobbemberr,hogyszentt tesz,seltvoltaz llatoktl.Mindigis gy gondoltam, hogy az ember nagy dolgokra kpes.Meg voltam rlagyzdve,hogyazembermagasztoslny,akibenazersaszellemlakozik.A legrtelmesebblny,alegszebbsalegjobbdolgokattudjaltrehozni.Kpes megdicslni, szp, s j tetteket tud vghez vinni.EgyBotticelli,vagyegyRaffaellofestmnyszpsge,egyHolbeinmlysge,egy Veronesekpjelentseinekrobbansa,egyBrueghelcsodja,egyCaravaggio,egy Rubens, egy Velzquez, egy Rembrandt, vagy egy Delacroix alkots Akedvencem,ktsgnlkl,mindigisTischbeinGoetheportrjavolt.Goethe kalapban,mely olyan,mintha egyfekete glria venn krl.Alebeg, szinte slytalan fehrkpenybeninkbbtnikszentnek,mintsemkltnek.Amiszentnk.A legnagyobb nmet szent. Csend.Tudom, hogy nem vagyok rossz ember. Apmtl, aki egyenes, j s blcs ember volt, a festszet,aknyveksanmetnyelvirntirajongsomatrkltem.Anym megtantottszeretniazentsjttennigy,hogycserbenevrjaksemmit. Mindkettjktlmlysvgtelenhazaszeretetetkaptamtravalnak.Nmetorszg: tjai,trtnelme,vlgyei,folyiAfilozfiablcsje,agondolatsazene szlhazja,aholhatrtalanaszabadsg,akultrasatolerancia.Szeretett,szpsges Nmetorszgom!Mennyitostoroztaksrugdostak,mennyireigazsgtalanulbntak veled. Oly trkeny s hez vagy Lttam szenvedni az embereket a hidegtl, az hsgtl s a nyomortl. Letarolt mezk, taknyossmeztlbasgyermekek,reskezketszttranyk,akiknemtudtakse fteni,seenniadnigyerekeiknek.Csakszorongattkamegfagyottkezecskket, ktnyk sarkval pedig a megalztats knnyeit trlgettk.Ezrtktttempaktumotazrdggel,ugyangy,mintFaust.Ktangyalvitatkozotta lelkemrt, egy j s egy rossz. s a lelkem megtrt.Hossz sznet, kzben Bach szvitje szl. 1932-benlptembea Fasiszta Prtba,meggyzdve arrl, hogyaz azegyetlenmdja, hogyvisszaszerezzkamltsgunkatsaremnyt.Biztosvoltambenne,hogycsak gymenthetjkmegaszenvedstlmegalzottembereket,ahidegtlsazhsgtl sszeaszott, rncos regeket, a ktsgbeesett anykat, a knnytl s takonytl maszatos gyermekeketAfjdalmasanszomortekintet,aligprves,demrregszem, hes gyerekeket. Legbell nagyon fjt, s gytrt a ltvny. Felldoztamazerklcsmetakzjrt.Feladtamazelveimet,abecsletemetsa tisztasgomat. Minden jt s nemeset megtagadtam magamban. Most mr tudom, hogy semminemmentfel,hogysoha,senkisemrtimegaztazldozatot,amithoztam. Hogyti,drgagyermekeim,akiketigyekeztemabarbrsgtlsaborzalmaktltvol tartani,sosemfogtokmegrteni.Hogyszeretettaptokhogyanvoltkpesrsztvenni ebbenavrontsban.Ltomaszemetekbenadbbenetet,ahogyazokatafnykpeket nzitek.Hatvigfotztamarengetegholttestet, akivjtszemregeket,azsszezzott 4 arcokat,afelakasztottakat,avzbefltakat,azrammalagyonttteket,akutyk szttptetesteketAszemetekblcsakegyetlenszorongkrdsttudokkiolvasni: mirt? Mirt tetted?Nem vagyok a tettek embere, csak egy szegny tanr vagyok. Egyirodalomszeret s a mvszetekrt rajong, megalzott tanr vagyok csak. A tantsnak ltem, hogy tadjam a tudst s, hogy neveljem a fiatalokat. Nem vagyok a tettek embere s fanatikus sem vagyok. Megszllottnak kellett volna lennem, hogy a dolgok megvltozzanak. Kedves fiaim, drga gyermekeim. Mirt? ezt ltom tovbbra is krdn a szemetekben. savlasznemegyszer.Avlaszgetiaszmat.Avlasz:Nmetorszg.Igen, Nmetorszg. Ugyangyahogy Goethe, vagyFaust, szentt akartamnisvlni,mrtr akartamlenni,hogyfelldozzammagamazelkvetettbnrt.Vtkeztem,hogyti rtatlanokmaradhassatok.Msokrtvltambnss,feladtamapasszivitsom,a hasztalanintellektualizmusom,agyvasgom.Felldoztammagamsbnsslettem. Hatalmaserfesztstkelletttennem,azbiztos.Deaztmondjk,hogyazangyalok azokat jutalmazzk, akik sokat fradoznak RICKEN elnmul, tekintete elmereng, a Duna fel nz 1935-benlptembeazSS-bes1939.szeptember1-jnazausztriaiMauthausenbe kldtek, a Duna mell. Akkoribanmgvolthumorrzkem,snemvoltamelggeltkltDemindezmg azelttvolt.CsakksbbhelyeztekaFnykpszetiAzonostSzolglatba,egyvvel az els spanyol szlltmny megrkezse eltt. RICKENemlkezetnekkdblhromcignyzenszbukkanel,pasodobltjtszanak. Hatporosscsontsovnyksrtetjelenikmeg,batyukat,csomagokat,brndket cipelnek.Nhnyanszakadtfranciaegyenruht,msokrongyosltnyt,kalapots szandltviselnek.Egyszedett-vedett,szegnyeskisoldalsznpadraesikafny,a kzfggny mgtt egy vonat bels tere ltszik. A vagonban a ksrtetek sszezsfolva, ztykldvealszanak,gyermekeiketringatjk,dolgukatvgzik,haldokolnak.Hirtelen mosolyraderlnek,felllvatncolnisnekelnikezdenekavonatzakatolstidz pasodoble ritmusra. AddigMauthausenbecsakalegaljabnzkrkeztek:gyilkosok,erszaktevk, pederasztk,gengszterek,rablk,csalk.Pokolfajzatok,akikcsakacsals,a gorombasgsagyilkolsnyelvtrtettk.Bneikmgalegelvetemltebbeketis megrmtettk. A bn l pldi voltak, s sohasem szabadulhattak a tborbl.Az els spanyol csoport megrkezsekor azonban mindez megvltozott. 1940 augusztus 6-n egy lhalottakkal,holttestekkels rlkkel telivagon grdlt be amauthauseni llomsra. Majd jtt mg egy, meg mg egy, s mg rengeteg szerelvny. Avonatmegll,adeportltakleszllnak.Ugatsskiablshallatszik.Alger hangszribl a Tosca Levlrija szl. Tbb, mint htezer spanyol szllt le a szerelvnyekrl. A fasiszta Franco ldzte el ket. Voltakkztkteljescsaldok,hadirokkantak,betegek,kzmvesek,katonk, mvszek,gyerekek,gyvdek,tanrok,sportolk,mgtbbgyerek,tncosok, fnykpszek,bnyszok,knyvelk,egyetemioktatk,egyngerBarcelonbl,s mgtbbgyerekMirosszattehettekazokagyerekek?Aharmadikbirodalom felajnlottaezeketaspanyolokatacaudillnak.Denemkrteket.Csinljanak velk,amitakarnakmondta.HromblkettrkreMauthausenbenmaradt.Senki 5 semakartaket.Sehovanemtudtuktovbbkldeniket.Mgis,mitkellettvolna tennnk? </p> <p>A cignyzenekar a Levlria vidm, cigny vltozatt kezdi jtszani. A KISSZNPADON: A KK HROMSZG DALA RAB: Uraim, jtsszanak egy msik dalt! A pasodoble a kk hromszgrl Nagyoknak s kicsiknek,sznes hromszgek minden ignynek. Piros a politikusoknak, srga a zsidknak, zld a bnzknek, a klnleges gonosztevknek. s a melegek, a rzsasznnek rlnek. Barna jr a cignynak, lila az jtatosnak, fekete a kurvknak, s minden aberrltnak. n, kztrsasgi vagyok, vrvrs hromszget akarok. Melegecske vagyok n, s ez csak az enym: rzsasznes kicsi jelvny. Cigny a mi fajunk, Barna jel a jutalmunk. Nem, uram, a kk, csak az lesz az n. A spanyol brigd a kktl lesz vidm. Spanyolorszg szmztt, egyedl vagy, te tdtt. A haztlannak ez a szn a legjobban ill dsz. Kk, mint az g, ez a spanier jele. Kk, mint az g, Spanyolorszg hromszge. 6 RICKEN:Kk,ahaztlanokszne.AkkhromszgbenegySbet.S,mintspanyol, rotspanier,vrsspanyol.Akkhromszgazokatjellte,akiketsenkisemakart befogadni, akiket mindenki magra hagyott. Az egyedli nemzet, akinek nem volt hova mennie a tbor felszabadtsa utn A spanyolok utn rkeztek mg hollandok, csehek, oroszok, zsidk egsz Eurpbl.Mr nem bnzk voltak, hanem egyszer emberek, olyanok,mintn,vagybrmelyiknk.Jttekmgkisgyerekeksidsemberekis.Mi lehetettabnk?Mirttltkketpokolra?Sohasemkaptamvlaszterreakrdsre. Deeladtamalelkemetsabnmetazrdgnek.gytartjk,hogyagyvk megmrettetnek a harcban. nj ember voltam, semmit nem tettem, nekemalgerben kellett killnom a prbt. Mint Macbeth, akkora utat tettem mr meg a vrfolyn, hogy ugyanannyi erfesztsbe telt volna meghtrlni, mint haladni tovbb elre. A RABOK A KISSZNPADON A DAL VGRE RNEK: Kk, mint az g, ez a spanier jele. Kk, mint az g, Spanyolorszg hromszge. Ol! RICKEN:AFnykpszetiAzonostSzolglathozkerltem.Tjkozottsgomnaksa mvszettrtnetbenvaljrtassgomnakksznhetennvezettemazegysget. Alkalmassgivizsgvalvlasztottunkkiegyspanyolrabot,akikorbbanfnykpsz volt,gyhaszntvehettemalaboratriumban.Nagy,komolysszomorfrfivolt, Toninakhvtk.Mindent,amiatborbantrtnt,megkellettrktennk,majd elhvtuksosztlyoztukanegatvokat.Rabokrl,SStisztekrl,nnepsgekrl, ngyilkossgokrl,kivgzsekrl,ltogatsokrl,azpletekrl,aferttlentsrl kszltfotk.Avgtelenszrnysggelarnyosanamunkaisrengetegvolt,gy szksgessvlt,hogymgegysegtsgetfelvegynkalaborba.Pacoegyvidms lnk spanyol fots volt. KONCENTRCIS TBOR, MAUTHAUSEN, 1941 DECEMBER FNYKPSZ LABOR TONI: Figyelj,akkorelmondom:ezazajtasttkamrbavezet,otthvjukelafilmet. Onnanegymsikszobbajutsz,aholszintnazelhvsokatvgezzk.Mindkt szobhoztartozikegyvcsegyfrd.Ezpedigaraktrajt.Idebenttrolunk mindent: a negatvokat, a fotpaprt, a folyadkokat smindenmst. Ott htul az akis szobaapozitvoknaksmshasonlmunklatoknakvanEzazajtpedigRicken irodjba vezet, de nhny msik SS tiszt is dolgozik itt. PACO: Voltl mr bent? TONI: Prszor igen. PACO: Micsoda bizalom! Jl ltek itt s a kinti r be szokott ide jrni? 7 TONI: Szinte soha. PACO: regem, ez itt a mennyorszg. TONI: Ht, azrt azt nem mondanm. PACO: Mindenesetre jobb, mint a kbnyban. TONI: Te nem is voltl a kbnyban. PACO: De te sem. Csend. PACO: Mirt akartad, hogy idejjjek? TONI: Nagyon sok a munka s nem gyzzk. Az utbbi idben egyre tbb rab rkezik. Tbb ezer fot, elhvs, osztlyozs, archivls PACO: s nekem mi lesz a feladatom? TONI: Osztlyozni a negatvokat, feljegyezni egy fzetbe s archivlni ket. PACO: Lenygz! Mennyire szrakoztat lesz itt. TONI: Ha nem tetszik, ott az ajt, elmehetsz. Szvettp sikolyok, majd csend. PACO: Mit szokott Ricken fnykpezni? TONI: Inkbb lss munkhoz! Ezekben a dobozokban tbb ezer negatv van. Tbb hnapnyi munkagyltssze.Viszonylagrendbenvannak,demostaztkrik,hogyminden tekercset lssunk el rszletes lerssal. rjuk r mindre, hogy milyen kpek vannak rajtuk sdtumozzukisfelket.Hapldulvalakimegakarjanzni,hogymitrtnta lgerben1941.prilis27-n,akkoregypercalattelkellnekikeresnnk.Ezleszate feladatod. Nhny perc alatt el kell keresned pldul azt afott, amin Himmler pp a kfejtbenstl.Csakprpercedleszr.sjobbanjrsz,hanemvratodmegket! Fraszt lesz vgignzned, hogy miket fnykpez Ricken. PACO:Ausztriaszpsgeit,tjakat,szerelmesprokat,naplementket,aDuntsneked mi a munkd? TONI: Elhvom a negatvokat s t paprmsolatot ksztek rluk. PACO: s hov kerlnek? TONI:Nemtudom.Elviszikket,deaztnemtudom,hova.Aztsemtudom,hogymire kellenek. 8 Ismtszvettpsikolyokhallatszanak.TONIrgebbtavanalgerben,gytnik azonban, hogy ehhez nem tudott hozzszokni. PACO: Mindig ilyen nagy zajjal vannak? A KISSZNPADON: LOM A HALLRL NEGYEDIK RAB: Harminct mdja a hallnak Mauthausenben. ELSRAB:Egynagyoncsinosnlpettbe.Egyikszemenyitva,amsikcsukva.Egyik oldalameztelen,amsikatsznesruhkfedtk.Egyikfelefiatal,amsikregvolt. Nhalassan,mskorgyorsanjtt.gytnt,minthatvolilenne,pedigkzelvolt.s amikor azt hittem, hogy pp az ajtban ll, mris az gyamnl termett. Ki vagy te? </p> <p>HARMADIK RAB (hallnak ltzve, parkban, harisnyaktben s SS sapkban): A Hall. ELS RAB: A Hall? s mirt jttl? HARMADIK RAB: rted. ELS RAB: Jzusom, akkor meghalok. HARMADIKRAB:Nemhalszmeg.lvekell,hogymagammalvigyelek,hogy megltogathasdahalottakat.Annyihalottvanmrazlkkztt,hogyittazideje, hogyegyltvigyekmagammalahalottakkz,akimajdmeghallgatjaket.Rajta, gyere velem! ELS RAB: Annyi idt sem adsz, hogy felltzzek? HARMADIK RAB: Felesleges. Velem senki nem jn ruhban. ELS RAB: De te nem gy nzel ki, mint a Hall. Nem ltszanak a csontjaid s kaszd sincs. HARMADIKRAB:Aznemahall,hanemahalottak,vagyisamiazlkblmegmarad.A hallt ti nem ismeritek, ti magatok vagytok a sajt hallotok. Olyan az arca, mint nektek, sajtmagatokvagytokahall.Ahallfejahalott,sazarcahall,samiretiazt mondjtok,hogymeghaltok,azpphogycsakahallkezdete.Amirlmegazt gondoljtok,hogylet,azvaljbannemms,mintazlvehaldokls.Ittannyihall van, ahny ember. Mit nzel? ELS RAB: A Poklot nzem, de olyan mintha mr lttam volna. HARMADIKRAB:EzaPokol,ittlsz,ahallrengetegmdjaveszkrbe.Afagyhall,az hhall,ahallflelem,aszomjhall,azagyonvers,avzbefls,afelakaszts,az ramts,alefejezs,azelvrzs,azagyoncsaps,azelgzosts,amegcsonkts,a kivgzs, a magasbl val lezuhans ltali hall MSODIK RAB: Kamionban megfullads, gve elgs, fejszvel feldarabols ltali hall 9 NEGYEDIK RAB: Kutyk szttpse, orvosi ksrletek miatti hall MSODIKRAB:Szvbeadotthallosinjekci,betegsg,korbcsts,igazisknyszertett ngyilkossg ltali hall NEGYEDIK RAB: Tarklvs s mreg ltali hall MSODIK RAB: Lefejezs, agyondolgoztats, ksels, megkvezs, megfojts ltali hall NEGYEDIKRAB:lveeltemets,rugdoss,koponyalkelssvgkimerlsltalihall sszesen harminct fle mdja a hallnak. ELSRAB:Istencsakegyletetadottneknk,smgisennyiflehallt?Egyflekpp szletnk, s ennyiflemdonhalunkmeg? Ha egyszervisszatrek avilgba,igazibl akarok lni HARMADIKRAB:Halottak,halottak,halottak.Visszatrniavilgba?Innenfstkntsa kmnyen keresztl lehet csak tvozni. RICKENgondolataibltr felacsellhangja.A HallBachelsG-drszvitjtjtssza egy csontvzzal, melyet gy fog, mintha az lenne a hangszere. RICKEN belltja a Hallt s a Leicjval lefnykpezi a jelenetet. A TBORI NYILVNOSHZBAN, 1942 JANUR. MARTIN BRETTMEIER S EGY PROSTITULT, OANA. BRETTMEIER:Aztmondjk,hogycignyvrfolyikazereimben.Ugyannemmerikaz arcombamondani,detudom,hogyeztbeszlikrlam.Mitgondolsz,lehet,hogy ugyanaz a vr csrgedezik bennem, mint benned? OANA: Nem. BRETTMEIER: Szerettem volna, ha inkbb igennel vlaszolsz. Akkor legalbb meglhettelek volna itt nyomban, s akkor vgre trtnt volna ma is valami. Vannak nagyon unalmas napok is Mauthausenben. OANA: s a mai ilyen? BRETTMEIER:Igen,mindennyugodt,nemtrtniksemmisem.Nemfjaszl,nemesik, nem havazik Minden nyugodt. Mg egy vonat sem rkezett. OANA: Jn majd tbb is holnap, vagy holnaputn. BRETTMEIER: De a mai akkor is egy unalmas nap. Mauthausenben szomorak azok a napok, amikor nem rkezik egy vonat sem. Mit beszlnek rlam a trsaim? OANA: Mindenki beszl mindenflt mindenkirl, de n nem mondok semmit. BRETTMEIER: De n azt szeretnm, hogy meslj. Bizonyra hallottl olyan dolgokat, amiket nisszeretnkhallani.Vanegyajnlatom:mostantlfogvaabizalmasomlehetsz,s 10 nemhalszmeg.Jzlet,nemgondolod?Teinformcikathozolnekem,nmeg meghosszabbtomanapjaidat.Elmesled,hogymitmondanakrlamatrsaim,a katonk,deleginkbbtermszetesenatisztekrevagyokkvncsi.Minlmagasabb beosztsak,annlinkbb.Mesldel,hogymitmondanakneked,monddel,mit gondolnak,mitcsinltatnakveled,mitmondanakatbbiekrl,afeletteseikrl,a beosztottjaikrl,acsaldjukrlMindent,mindentmondjel,sletbenhagylak,te cignylny. (Nagyon tvolrl a Jattendrai hallatszik.) Tetszik ez a zene? OANA: Kit vgeznek ma ki? BRETTMEIER: A te fajod minden bepiszkt, tudod? A zsidktl nem undorodom. Nem flek tlk,snemissajnlomket.Csakidegestenek,mintatetvek.sgyisfognak meghalni, mint a tetvek. De a te fajtdtl undorodom, mert rhes a szagotok s bzltk a bntl. Tetszik ez a zene? OANA: Az osztrkot, ugye? BRETTMEIER: Azt is tudod, hogy hvjk? OANA: Nem. Csak hallottam, hogy egy osztrk rab megszktt, de elfogttok...</p>