• 1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MARKETING TRỰC TUYẾN VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHO SME Thời lượng: 3 ngày NGÀY I Ngày 2 Ngày 3 Thờ i gian Tầng 7, Toàn nhà VCCI, số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội 08:30 – 08:40 Phát biểu khai giảng khóa đào tạo 08:30 – 09:45 Bài giảng: Thươ ng mạ i điệ n tử & 08:30 – 09:15 Bài thuyết trình: Chia sẻ bí Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông Các quy đị nh pháp lý hiệ n hành quyế t thành công trong TMĐT Phát biểu chào mừng và Kinh doanh trự c tuyế n 08:40 – 09:00 Giả i lao giữ a giờ 09:45 – 10:00 Đại diện VCCI/Ban quản lý dự án “Hợp Bài giảng và thực hành: Kỹ năng 09:15 – 10:00 Thảo luận giữa doanh nghiệp và 10:00 – 11:15 tác CNTT Việt Nam – Hàn Quốc” tìm kiế m thông tin, nghiên cứ u các chuyên gia về TMĐT 09:00 – 10:00 Bài giảng: Marketing điệ n tử & thị trườ ng qua Internet 10:00 – 10:15 Giải lao giữa giờ08:30 – 11:30 Nhữ ng xu hướ ng chiế n lượ c 11:15 – 11:30 Thảo luận: 10:15 – 10:30 Phát biểu tổng kết khóa đào tạo 10:00 – 10:15 Giả i lao giữ a giờ 10:30 – 11:00 Phát biểu của đại diện học viên 10:15 – 11:00 Bài giảng: Ứ ng dụ ng Marketing điệ n tử trong DN thờ i đạ i Web và 11:00 – 11:30 Phát chứng nhận tham dự khóa Internet đào tạo cho học viên Chụp ảnh lưu niệm và bế mạc 11:00 – 11:30 Thảo luận: Chiến lược marketing trực tuyến phù hợp cho doanh nghiệp VN11:30 – 13:30 Ăn trư a Ăn trư a Liên hoan tổ ng kế t 13:30 – 15:00 Bài giảng: Thiế t lậ p và Quả n lý 13:30 – 14:30 Bài giảng: Kỹ năng xây dự ng gian chiế n dị ch marketing trự c tuyế n hàng TMĐT và các công cụ thanh Ghi chú: (phầ n 1) toán trự c tuyế n - Đề nghị học viên mang theo máy tính xách tay 15:00 – 15:15 14:30 – 14:45 Giải lao giữa giờ trong những buổi có thực hành Giải lao giữa giờ - Trong quá trình tham gia khóa đào tạo, nếu cần 15:15 – 16:00 14:45 – 16:00 Thực hành trên máy: tích hợp Giải13:30 – 16:30 Bài giảng: Thiế t lậ p và Quả n lý pháp thanh toán trên Cửa hàng bán hỗ trợ, học viên có thể liên hệ Ban tổ chức tại: chiế n dị ch marketing trự c tuyế n lẻ trực tuyến của doanh nghiệp Việ n Tin họ c Doanh nghiệ p, tầng 4, tòa 16:00 – 16:30 (phầ n 2) nhà VCCI, số 09 Đào Duy Anh, Hà Nội 16:00 – 16:30 Thảo luận 1. Minh Hằ ng – Mobile: 0904 372 228, Thảo luận: Theo dõi & đánh giá hiệu Email: minhhang.vcci@gmail.com quả kế hoạch triển khai internet 2. Hoàng Anh – Mobile: 0947 560 086, marketing Email: Anhth@vcciesp.vn Các giảng viên của khóa đào tạo đến từ: - Trường Đại học Ngoại thương - Hiệp hội Thương mại Điện tử, Bộ Công thương - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Các đơn vị cung cấp giải pháp có uy tín tại Việt Nam và trên thế giới
Please download to view
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
...

Aba1 chuong-trinh-3-ngayfinal (1) (1) (1)

by binhlh

on

Report

Category:

Documents

Download: 0

Comment: 0

262

views

Comments

Description

 
Download Aba1 chuong-trinh-3-ngayfinal (1) (1) (1)

Transcript

  • 1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MARKETING TRỰC TUYẾN VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHO SME Thời lượng: 3 ngày NGÀY I Ngày 2 Ngày 3 Thờ i gian Tầng 7, Toàn nhà VCCI, số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội 08:30 – 08:40 Phát biểu khai giảng khóa đào tạo 08:30 – 09:45 Bài giảng: Thươ ng mạ i điệ n tử & 08:30 – 09:15 Bài thuyết trình: Chia sẻ bí Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông Các quy đị nh pháp lý hiệ n hành quyế t thành công trong TMĐT Phát biểu chào mừng và Kinh doanh trự c tuyế n 08:40 – 09:00 Giả i lao giữ a giờ 09:45 – 10:00 Đại diện VCCI/Ban quản lý dự án “Hợp Bài giảng và thực hành: Kỹ năng 09:15 – 10:00 Thảo luận giữa doanh nghiệp và 10:00 – 11:15 tác CNTT Việt Nam – Hàn Quốc” tìm kiế m thông tin, nghiên cứ u các chuyên gia về TMĐT 09:00 – 10:00 Bài giảng: Marketing điệ n tử & thị trườ ng qua Internet 10:00 – 10:15 Giải lao giữa giờ08:30 – 11:30 Nhữ ng xu hướ ng chiế n lượ c 11:15 – 11:30 Thảo luận: 10:15 – 10:30 Phát biểu tổng kết khóa đào tạo 10:00 – 10:15 Giả i lao giữ a giờ 10:30 – 11:00 Phát biểu của đại diện học viên 10:15 – 11:00 Bài giảng: Ứ ng dụ ng Marketing điệ n tử trong DN thờ i đạ i Web và 11:00 – 11:30 Phát chứng nhận tham dự khóa Internet đào tạo cho học viên Chụp ảnh lưu niệm và bế mạc 11:00 – 11:30 Thảo luận: Chiến lược marketing trực tuyến phù hợp cho doanh nghiệp VN11:30 – 13:30 Ăn trư a Ăn trư a Liên hoan tổ ng kế t 13:30 – 15:00 Bài giảng: Thiế t lậ p và Quả n lý 13:30 – 14:30 Bài giảng: Kỹ năng xây dự ng gian chiế n dị ch marketing trự c tuyế n hàng TMĐT và các công cụ thanh Ghi chú: (phầ n 1) toán trự c tuyế n - Đề nghị học viên mang theo máy tính xách tay 15:00 – 15:15 14:30 – 14:45 Giải lao giữa giờ trong những buổi có thực hành Giải lao giữa giờ - Trong quá trình tham gia khóa đào tạo, nếu cần 15:15 – 16:00 14:45 – 16:00 Thực hành trên máy: tích hợp Giải13:30 – 16:30 Bài giảng: Thiế t lậ p và Quả n lý pháp thanh toán trên Cửa hàng bán hỗ trợ, học viên có thể liên hệ Ban tổ chức tại: chiế n dị ch marketing trự c tuyế n lẻ trực tuyến của doanh nghiệp Việ n Tin họ c Doanh nghiệ p, tầng 4, tòa 16:00 – 16:30 (phầ n 2) nhà VCCI, số 09 Đào Duy Anh, Hà Nội 16:00 – 16:30 Thảo luận 1. Minh Hằ ng – Mobile: 0904 372 228, Thảo luận: Theo dõi & đánh giá hiệu Email: minhhang.vcci@gmail.com quả kế hoạch triển khai internet 2. Hoàng Anh – Mobile: 0947 560 086, marketing Email: Anhth@vcciesp.vn Các giảng viên của khóa đào tạo đến từ: - Trường Đại học Ngoại thương - Hiệp hội Thương mại Điện tử, Bộ Công thương - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Các đơn vị cung cấp giải pháp có uy tín tại Việt Nam và trên thế giới
Fly UP