Abaka 11 11-2013

 • Published on
  21-Nov-2014

 • View
  541

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • 1. AXGA|IN% Morfourdi andam :yr;u dbaran 3an26 nyle a-a]5 sdaxova/ wyr]in dovyalnyrov ha6 ma2a3n5 No3ympyr 36in ga3axa/ Mon;reali ka6 .akabydagan undr o v 6 ;ivnnyrovn naqnagan artivnknyru 3a3dnyxin ;e Bord06Kar;iewil ,r]ani Ka.akabydov6 ;yan Qorhovrti antam w y r u n d r o v y x a v #arov; ac ;k;[;zin Hogdympyr 27-in5 Ira6 ki yv
 • 2. 2 ABAKA LUNDI 11 NOVEMBRE 2013 - MONDAY NOVEMBER 11, 2013 ov;in gu badasqane Z0ri Pala3yani namagin M0d amis mu a-a]5 Ha3asdani hanra/an0; cro. yv mdavoragan Z0ri Pala3yan yrga6 ra,ovn[ 8Pax namag9 mu hradaraga/ er5 ov..ova/` _ovsasdani Hanrabydov;yan na6 qacah Wladimir ov;inin5 orovn me] Pala3yan qor mdahocov;ivn gu 3a3dner :ovrkio3 yv Adrbe3jani amynaartiagan zinam;yrknyrow 0=dovylov yv antrgowgasyan ,r]anin me] m06 davor abaca3in sba-nalik mu ta-nalov ma6 sin5 ov _ovsasdani naqacahin gu hasgxner ;e an bedk e naqazcov,agan mi]oxnyrov ma6 sin mda/e5 no3ninkn _ovsasdani ,ahyren myg6 nylow5 ov hydabnte Givlisdani ta,nacrow 1813-in5 _ovs6Barsgagan badyrazmi avardin gnkova/ hama2a3nov;yan oro,ovmnyru5 or Bars6 gasdan _ovsio3 zi]i a3s0rova3 Adrbe3jani5 Da.sdani yv Aryvylyan Wrasdani dara/k6 nyru1 No3n dramapanov;yamp Z0ri Pala3yan go[ gov..e ov;ini z0rk ov;axnylov >ara6 pa.i angaqov;ivnu yra,qavorylov hamar yv z0raxnylov hamar badovaru pan6;ovrkizmi tem1 Naqacah ov;in gov- badasqanow mu5 a-anx pa-yru /am/mylov yv a-anx tivanaci6 dagan tar2ova/knyrov gu ,y,de oro, gedyr5 oronx bidi antrata-nank hagirj gyrbow5 dy.i sahmanaagovmi badja-av1 A-a]in hyr;in5 ov;in gu 3a3dne ;e ha3 =o6 .owovrtu bedk e a3lyvs hamozovi or 8namag6 qntraciru zenkyri amyna;o3ln e9 (gu 3i,e|k Qrimyan Ha3rigi 8Yrga;e arapa.i ngadmamp irava6 sov;yan -azmagan janabar6 how wyragancnman wyrapyryal Adrbe3jani oro,man bara6 ca3in -azmaga3anu grna3 nyr6 curavovil -azmagan cor/o6 .ov;ivnnyrov me]` HABG ,r]a6 nagen nyrs _ovsio3 Ta,nov6 ;yan ba3manacra3in barda6 e-mail: abaka@bellnet.ca www.tekeyanmontreal.ca Patas.anatou .mbagir^ AU:TIS PAGGAL:AN anouzoumn;rou% nouiratououjiunn;rou ;u gras;n;aki patas.anatou^ SALBI MARKOS:AN Joronjoi patas.anatou^ MATAJ MAMOUR:AN Canada 2nd Class $80 (QC & ON) 1re classe/first class $90 U.S.A. 1st class (US)$90 Autres pays/Other countries: 1st class (US)$120 Per issue $1.75 Dpt lgal: Bibliothque du Qubec PM40015549R10945 TPS/GST R119209294 TVQ/PST #1006268699 We acknowledge the financial support of the Government of Canada through the Canada Periodical Fund (CPF) for our publishing activities. vorov;ivnnyrovn hamabadas6 qan95 3a3darara/ e _ovzins6 gin1 asdaxi5 Ha3asdani me] -ovsagan 102-rt -azmaga3ani
 • 3. LUNDI 11 NOVEMBRE 2013 - MONDAY NOVEMBER 11, 2013 ABAKA 3 Ngar[agan xovxahantes J0n Bo3ajyani sdy./acor/ov;ivnnyrovn Ovrpa;5 25 Hogdympyrin5 yry6 go3yan5 dy.vo3s :MM6i gyt6 ronady.iin me] paxovmu ga6 darovyxav yridasart cy.a6 ngari[ J0n Bo3ajyani sdy.6 /acor/ov;ivnnyrovn1 Arovysda6 ser hanrov;ivnu a-i;u ovnyxav yryk 0ryrov un;axkin ca6 .aar mu gazmylov myr ha6 ma3nki arovysdacedi mu 2ir6 kyrovn yv cnahadylov ir cor6 /yrovn a-an2na3adgov;ivn6 nyru1 Ir basda-nyrovn me] dirabydo. yn ka.akis hin ,r]annyrov zanazan 3adga6 n,agan angivnnyru1 Ir co3ny6 rov wa- yv hamar2ag cor/a6 /ov;ivnu5 masnavorapar nature mort ;ymanyrovn baraca3in5 3adgan,agan yn5 isg pnagan dysarannyrov yv ka.aki artia6 gan pa=innyrov qr;in ov a.0d nyrga3axovmu havanapar gu xolaxne anabahowov;yan ho6 cywijag mu1 #a]o.ov;ivn gu ma.;ynk myr siryli arovysdacedin1 8ABACA#9 NIU :ORQ 8Gyanku wantagi go.kow9 Hamazca3ini pymahar;agin wra3 |AKOB WARDIWA:AN Naqkan ,norhavoragan q0skyru ,-a36 lylu5 dy.in gu cdnynk ar2anacryl Hog6 dympyr 18, 2013-in nyrga3axova/ Samovel Gosyani 8Gyanku wantagi go.kow9 py6 matrov;yan masin myr cnahadagan q0s6 kyru yv masnavor ,norhagalov;i4vn 3a3dnyl ha3 pymi yraqdavorin` Hrant Marcar6 yanin1 Y;e a3s0r xrdaxa/ Niv Yorki Hudsun cydi zo3c ayrovn wra3 ki[ig mu ha3 ;adyragan ja,ag dagav gu qa36 da35 angasga/5 a3t hasdadovmu g4yr;a3 ,norhiv 42 yrga~r darinyre i wyr antat6 rovm ov a-anx to3zn 3ovsahadov;yan Hrantin clqavora/ Hamazca3ini ;ady6 raqovmpin1 Cyrazanxabes ha3gagan` y4v ociow5 y4v undrova/ azca3in ;adyra6 qa.yrow ov ha3yren lyzovin makovr di6 rabydovmowu5 Marcaryan` ;adronu or6 bes tbrox /a-a3yxovx yv ir nbadagin hasxovx1 Tivrin [e a3s my/ osdani ba3mannyrovn nyra/ [aow bahyl ha3gagan ;adyra6 qovmp mu5 orovn nyrga3ov;ivnu ullar dira6 gan ov ,ovn[u` ansba- ov yrgar7 ar2a6 nacryl mrxani, mu Amyriga3i dara/kin ir antranig 23 pymatrov;ivnnyrow1 Ullal a-a]in ha3gagan ;adyraqovmpu par26 ranalov )ff6Brodove3 yv ullal Hamazca6 3ini my/ undanikin mia4g ;adyraqovmpu5 masnagxylov 1991-in Ha3asdani me] dy.i ovnyxo. Siv-kaha3 :adroni a-ad06 nin1 An,ov,d a3s poloru gu bahan]yn an6 sahman novirovm ov hampyrov;ivn5 dysilk ov havadk hanteb cor/in5 or angasga/ =a-ancova/ e a3t myr yrykhazaramya3 ha3gagan ;adroni avanto3;nyren1 A3la6 bes m,ago3;ow harovsd myr a3s hama3nken nyrs5 Hrant ar=anavor =a-ancortn e5 angasga/5 a3t 8srpov;yan95 or gu go[ovi Ha3 Pym1 Ov hima gu wyrata-nank ;adyra6 qa.in1 Qorhrta3in garcyrov lovzovmow Ha3asdani me] 3a-a] gov car ansowor yryvo3; mu1 {e| or sbasova/ angaqov6 ;i4vnn er or gu ,norhavorer ha3ov;yan1 Hin war[agarcin war= sowydaha3ov;ivnu5 my/av masamp5 tem 3antiman gu cdnover dar0rinag yryvo3;i mu5 aba i|n[ ein angaqov;ivn5 azadov;ivn5 -amgawa6 rov;ivn5 azad yr;yvyg5 azad q0sk5 hanrahavak5 xo3x ov bo-;govm1 Asonk t=ovar or pa-arannyrov me] ar2anacru6 va/ ulla3in1 Orowhydyv` 8Gyanku wantag9 mun er yv anor pnagi[nyru5 ;-[ovnnyrov nman5 dasnamyagnyr abrylow5 a3lyvs mo-xa/ ein ;-[il5 yr;al nor horizonnyr5 par2ranal wyr ov avyli wyr1 A3t wantagin mna3ovn pnagi[nyren ein {igu (:oros :erwizyan) ov Bo[egu (#a6 rov;ivn Barsovmyan)1 Ov yrp azadov;yan lovru hn[yx5 paxovyxan wantagin t-nyru yv Deru (Ca-nig Nyrsesyan) zirynk azad ar2agyx1 Deru hin -y=im6in` hama3na6 warov;yan martu gov,d er yv zanonk gu gyragrer a3nka4n mu or [mahana3in1 A3o4 t-nyru pax ein a3lyvs a,qarhi a-a]1 Tramadiragan a3t my~/ a,qar6 hin a-a]1 Pa3x a3s wantagi pnagi[nyru i|n[ cidein a3t hy-avo~r a,qarhi masin5 trami dndysov;yan masin1 O[i4n[1 {ig g4ovzer or2 mu gadaryl yv gu cdner ydrovhin` Azad :-[ovnin (Maria Bar6 sovmyan) ;-[ylov ir hyd ov dysnylov azad a,qarhu5 a3t ka.akagr;ova/ anda-u5 ov ta-nalov anor meg pnagi[u1 Pa3x Bo[eg mna4x ir wantagin` i4r Ha3asdanin me]5 inkzink avyli abahow zcalow ir a3t a,qarhin me]5 covxe okr5 pa3x a3t er ir cidxa/ a,qarhu1 Min[ a3t5 yrgrin nor deryru (lov-` wsdahapar g4agnargovi Der Bydrosyan6 nyrovn) oqova/ ein a3lyvs yv Deru tar6 2a/ er soworagan mahganaxov mu5 ink al tar2a/ er panovor5 yryzag ov wyr]abes movraxgan5 min[yv a3n 0ru or tar2yal de6 ryru (wsdahapar5 a3s ancam Ko[aryan6 nyrovn e agnargu) gu oqovein yv a3s ancam ink yvs gu mdner nor 0ligarc6nyrov tasin yv a3lyvs an gu bduder 8hasd w i z y r o w 9 ; i g n a b a h o w (# a g o p N y r s e s 6 yan)1 Ov tar2yal g4a3xyler ir anxyali dirov;yan dag y.o. wantagu ov noren ,ovrnyrow gu gyragrer Bo[egu1 {ig [timanalow Aryvmovdki Jangul6i azadov;ya~n gu wyrata-na3 ir hin wan6 tagu5 ir dovnu5 /nntawa3ru5 ir ha3ry6 niku777 yv hon al g4avante hocin1 Clqacir b-av0 mu :oros :erwizya6 nin5 or a-a]in ancam ullalow nman ba6 dasqanadov tyr mu gu wyrxne1 Nayv` Maria Barsovmyanin5 or ;eyv ovni pyma6 gan war=ov;ivnu orbes yrc[ovhi pym par2ranalov5 saga3n5 ir a3s antranig qa.argov;yamp g4yra,qavore ;adyraser6 nyrovs5 ;e Marian5 a3sovhydyv5 3ajaq wa3ylylov a-i;nyr bidi da31
 • 4. 4 ABAKA LUNDI 11 NOVEMBRE 2013 - MONDAY NOVEMBER 11, 2013 Se3ran )hanyan antratar2av HH Ba,dbanov;yan Naqararov;yan 2014-i bivdjei 3avylovmin #a]ort dari ba,dbanov6 ;yan naqararov;yan bivdje6 da3in 3adgaxovmnyru 2013-i hamymad bidi avylnan ,ovr] 6 dogosow1 A3s masin Azca3in +o.owin me] lracro.nyrov hyd jybazro3xi un;axkin usav HH ba,dbanov;yan naqarar Se36 ran )hanyan` antrata-nalow 2014-i bydagan bivdjei na6 qaci/ow BN6i hamar na6 qadysova/ 3adgaxovmnyrovn1 8Trank a-a]in hyr;in ov.6 .uva/ yn linylov sba3agan an2nagazmi a,qadawar2yri par2raxmanu1 Paxi a3t5 mynk lov/ylov ynk zinova/ ov=yri a-6 ]yv trova/ cyraga3 qntirnyru5 trank yn sba-azinov;yan yv -azmagan dyqniga3i yv a3l niv;agan mi]oxnyri parylavov6 mu5 gabidal /aqsyri avyla6 xovmu5 nayv mi]azca3in yv az6 ca3in yra,qiknyri ov..ov;yamp hamabadasqan 3adgaxovm6 nyru956 usd 8Armenres96i` n,a/ e naqararu` avylxnylow5 or oro,agi 3adgaxovmnyr bidi ullan` ov..ova/ 2014-in sbas6 vo. cnaji hyd gabova/ qntir6 nyrov lov/man1 Se3ran )hanyan untc/a/ e5 or a3=m 3adgaxovmnyru g40c6 nyn5 orbeszi a-ga3 qntirnyru cone mi]in [aow garcavor6 vin1 8Mynk or2ovm ynk myr YAHG6n ov Yvrobagan Miov;ivnu knnarga/ yn Ly-na3in >arapa.i harxu YAHG6i ga3ke]u gu ha.orte5 or YAHG6i cor/o. .ygawa6 rov;ivnu hantibovm ovnyxa/ e Yvrobagan Miov;yan antam yr6 girnyrov ardakin cor/ox naqararnyrovn hyd` YAHG6i cor/o. naqacah5 Ovkranio3 ardakin cor/ox naqarar Leonid Ko6 =ara3i yv Li;ovanio3 ardakin cor/ox naqarar Linas Likia6 wi[ovsi naqacahov;yamp1 Go.myru knnarga/ yn YAHG6i dara/kin anwdancov;yan harxyru` 3adovg ov,atrov;ivn tar2nylow ,r]ana3in qntirnyrovn1 Hantibovmin masnagixnyru a]agxov;ivn 3a3dna/ yn YAHG6i Minski qmpagi hamanaqacahnyrovn ]ankyrovn` Ly-na3in >a6 rapa.i hagamardov;yan tivanacidagan lov/man ov Ha3asdani yv Adrbe3jani mi]yv yrgq0sov;yan nbadagow cor/atrovo. ]an6 kyrovn1 Hantibovmin un;axkin knnargova/ e Kiyvi me] ardakin cor6 /ox naqararnyrov qorhovrti nisdi naqabadrasdman harxu1 hnaravorov;yan sahmannyrovm gazmagyrbyl myr anwdancov6 ;ivnu1 A3s0r myr bydov;ivnu hnaravorov;ivn ovni yrgri ba,d6 banov;yan cor/in 3adgaxnyl myr HNA6i 3.5 dogosu5 ori mi]oxow mynk or2ovm ynk hna6 ravorins lov/yl myr qntirny6 ru956 usa/ e an1 Ba,dba