ABM Skim N Skim Asrama

  • Published on
    20-Feb-2016

  • View
    238

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kertas anggaran belanjawan mengurus

Transcript

<p>KERTAS PERMOHONAN PERJAWATAN </p> <p>ANGGARAN BELANJA MENGURUS (ABM) </p> <p>BAGI TAHUN 2015</p> <p>SKIM N (KUMPULAN P&amp;P DAN PELAKSANA)1. TUJUANKertas ini dikemukakan bagi mendapatkan pertimbangan dan kelulusan daripada Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) berhubung permohonan 232 perjawatan tambahan baharu bagi tahun 2015 bagi skim pentadbiran dan sokongan (skim N) di Universiti Malaysia Sabah. Permohonan pertambahan ini adalah bertujuan untuk mengukuhkan pentadbiran di UMS. Pengukuhan perjawatan ini disebabkan pertambahan fungsi dan tanggungjawab dan penubuhan agensi baru di setiap Jabatan, Pusat, Sekolah, Institut dan Unit (JPSIU). Ini secara tidak langsung akan menyebabkan beban/kompleksiti tugas kakitangan tersebut meningkat.2. LATAR BELAKANG</p> <p>2.1Universiti Malaysia Sabah (UMS) telah ditubuhkan pada 24 November 1994, apabila Parlimen meluluskan penubuhannya setelah diistiharkan oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong dibawah Seksyen 6 (1), Akta Universiti dan Kolej 1971. </p> <p>2.2UMS merupakan universiti awam yang ke-9 di Malaysia, bermula pada tahun 1994 hanya dengan tiga buah sekolah dan satu pusat pengajian liberal. Pada tahun 2013, UMS mempunyai 13 buah sekolah, satu pusat pengajian liberal, satu pusat kokurikulum dan pemajuan pelajar, tiga (3) buah institut penyelidikan dan dua (2) kampus cawangan iaitu UMS-Kampus Antarabangsa Labuan dan Sekolah Pertanian Lestari di Sandakan. Dari segi pertambahan jumlah pelajar pula UMS telah bermula pada enrolmen pertama tahun 1995 dengan 464 orang pelajar sehinggalah pada tahun 2012 ianya meningkat kepada 20,906 orang pelajar. Pertambahan jumlah kakitangan juga meningkat daripada seramai 72 orang kakitangan pada tahun 1995 kepada 2,618 orang pada tahun 2012.</p> <p>2.3Sehingga kini, jumlah kakitangan bagi kumpulan pentadbiran dan sokongan adalah seramai 1,120 orang yang merangkumi penempatan di jabatan, sekolah, pusat dan institut. Dengan pertambahan jumlah jabatan, sekolah, pusat dan institut keperluan perjawatan bagi skim perkhidmatan N adalah amat diperlukan bagi menjalankan tugas-tugas dalam bidang pentadbiran di universiti ini.3. PERMOHONAN AGENSI</p> <p>3.1 Permohonan ini adalah berdasarkan :</p> <p>3.1.1Pertambahan fungsi dan tanggungjawab di setiap Jabatan/ Pusat/</p> <p>Institut/Unit (JSPIU).</p> <p>3.1.2Pertambahan program dan aktiviti JSPIU.</p> <p>3.1.3 Pertambahan beban dan kompleksiti tugas.</p> <p>3.2Permohonan pertambahan jawatan baharu bagi skim pentadbiran dan sokongan di UMS adalah pecahan seperti berikut :</p> <p>3.1.1Kumpulan Pengurusan dan Profesional: 55 jawatan</p> <p>3.1.2Kumpulan Pelaksana</p> <p>: 177 jawatan</p> <p>3.3Pecahan permohonan 17 perjawatan adalah seperti :</p> <p>Kumpulan Pengurusan &amp; Profesional</p> <p>i. Pengurus Asrama (N41)</p> <p>: 3 jawatan</p> <p>Kumpulan Pelaksana 1</p> <p>i. Penolong Pengurus Asrama Kanan (N36): 2 jawatan</p> <p>ii. Penolong Pengurus Asrama Kanan (N32): 2 jawataniii. Penyelia Asrama Kanan (N22)</p> <p>: 10 jawatan4.Job Profile BAGI JAWATAN YANG DICADANGKAN UNTUK DITUKAR GANTI TIADA PERMOHONAN UNTUK TUKAR GANTI 5.ASAS PERMOHONAN/ JUSTIFIKASI</p> <p>Kumpulan Pengurusan &amp; Profesional Pengurus Asrama N41BilJawatan dipohonGredJob ProfileKewajaran</p> <p>1.3 jawatan</p> <p> HEP (3)</p> <p>Gred N411. Tugas</p> <p>Melaksanakan dasar, operasi dan sumber rujukan bagi fungsi jawatan yang disandang</p> <p>2. Aktiviti-aktiviti</p> <p>i. Merancang pelaksanaan dan pengawalan sumber</p> <p>ii. Menjalankan tugas-tugas keurusetiaan</p> <p>iii. Desk Officer bagi tugas yang dijalankan</p> <p>iv. Penyeliaan staf sokongan di bawah seliaan</p> <p>v. Membimbing dan memberi khidmat nasihat.</p> <p>vi. Mengawal sumber tugas-tugas operasi dalam unitvii. Sumber rujukan bagi tugas Unitviii. Memantau tugas Unit</p> <p>1. Pertambahan fungsi</p> <p>2. Peningkatan kualiti penyampaian perkhidmatan</p> <p>3. Peningkatan bilangan pelajar, kakitangan dan program pengajian</p> <p>4. Pemanjangan peranan ke kampus cawangan</p> <p>5. Penjanaan</p> <p>6. Konsolidasi Kolej Kediaman/Asrama</p> <p>KUMPULAN PELAKSANA 1 BilJawatan dipohonGredJob ProfileKewajaran</p> <p>1Penolong Pengurus Asrama Kanan</p> <p>2 jawatan</p> <p>- HEP ( 2 )N361. Tugas</p> <p>Pelaksanaan kerja-kerja operasi dan penyeliaan di bawah kawalan</p> <p>2. Aktiviti-aktiviti</p> <p>i. Urusan Kolej Kediaman / Asrama</p> <p>ii. Urusan surat-menyurat</p> <p>iii. Mengemaskini rekod </p> <p>iv. Urusan fail</p> <p>v. Urusetia mesyuarat</p> <p>vi. Urusan dengan pelanggan/pelajar</p> <p>vii. Urusan kewangan</p> <p>viii. Urusan inventori dan aset</p> <p>ix. Urusan kemudahan dalam perkhidmatan</p> <p>x. Urusan latihan dalam perkhidmatan</p> <p>xi. Urusan akademik pelajar</p> <p>xii. Urusan hal-ehwal pelajar</p> <p>xiii. Urusan kemudahan pelajar di asrama</p> <p>xiv. Mengawasi kerja-kerja operasi</p> <p>xv. Menyelia dan membimbing kakitangan di bawahnya</p> <p>xvi. Menyediakan jadual kerja (contoh: perkhidmatan kaunter)</p> <p>xvii. Menyelaras agihan kerja</p> <p>xviii. Mengawasi disiplin kakitangan dibawahnya</p> <p>1. Penyandang sedia ada (N32) telah lebih 5 tahun menyandang jawatan tersebut.</p> <p>2. Menyediakan program Perancangan Pentadbiran untuk Pusat Penempatan dan Perumahan Pelajar. (Kolej dan Non-Resident)</p> <p>3. Menyusun rancangan, menyediakan dan melengkapkan kemudahan di kolej kediaman dan perumahan luar kampus. (Kolej dan Non-Resident)</p> <p>4. Merancang penempatan pelajar untuk kolej-kolej kediaman dan perumahan luar kampus. (Kolej dan Non-Resident)5. Merancang program pengembangan kerjaya untuk staf Pusat Penempatan dan Perumahan Pelajar. (Kolej dan Non-Resident)</p> <p>6. Membuat kawalan terhadap pelaksanaan dasar Pusat Penempatan dan Perumahan Pelajar (Kolej dan Non-Resident).7. Menguatkuasa peraturan-peraturan Pentadbiran Pusat Penempatan dan Perumahan Pelajar (Kolej dan Non-Resident).8. Melaksanakan transformasi dan naiktaraf kolej-kolej kediaman.</p> <p>2Penolong Pengurus Asrama Kanan</p> <p>2 jawatan</p> <p> HEP (2)N321. Tugas</p> <p>Pelaksanaan kerja-kerja operasi dan penyeliaan di bawah kawalan</p> <p>2. Aktiviti-aktiviti</p> <p>i. Urusan Kolej Kediaman / Asrama </p> <p>ii. Urusan surat-menyurat</p> <p>iii. Mengemaskini rekod </p> <p>iv. Urusan fail</p> <p>v. Urusetia mesyuarat</p> <p>vi. Urusan dengan pelanggan/pelajar</p> <p>vii. Urusan kewangan</p> <p>viii. Urusan inventori dan aset</p> <p>ix. Urusan kemudahan dalam perkhidmatan</p> <p>x. Urusan latihan dalam perkhidmatan</p> <p>xi. Urusan akademik pelajar</p> <p>xii. Urusan hal-ehwal pelajar</p> <p>xiii. Urusan kemudahan pelajar di asrama</p> <p>xiv. Mengawasi kerja-kerja operasi</p> <p>xv. Menyelia dan membimbing kakitangan di bawahnya</p> <p>xvi. Menyediakan jadual kerja (contoh: perkhidmatan kaunter)</p> <p>xvii. Menyelaras agihan kerja</p> <p>xviii. Mengawasi disiplin kakitangan dibawahnya</p> <p>1. Penyandang sedia ada (N27) telah lebih 5 tahun menyandang jawatan sekarang.</p> <p>Menyusun rancangan, menyediakan dan melengkapkan kemudahan di kolej kediaman dan perumahan luar kampus. (Kolej dan Non-Resident)</p> <p>2. Merancang penempatan pelajar untuk kolej-kolej kediaman dan perumahan luar kampus. (Kolej dan Non-Resident)3. Merancang program pengembangan kerjaya untuk staf Pusat Penempatan dan Perumahan Pelajar. (Kolej dan Non-Resident)</p> <p>4. Membuat kawalan terhadap pelaksanaan dasar Pusat Penempatan dan Perumahan Pelajar (Kolej dan Non-Resident).5. Menguatkuasa peraturan-peraturan Pentadbiran Pusat Penempatan dan Perumahan Pelajar (Kolej dan Non-Resident).6. Melaksanakan transformasi dan naiktaraf kolej-kolej kediaman.</p> <p>7. Menyelaraskan dasar penempatan di semua kolej kediaman.</p> <p>3.Penyelia Asrama Kanan</p> <p>10 jawatan</p> <p>- HEP (10)N 221. Tugas</p> <p>Pelaksanaan kerja-kerja operasi dan penyeliaan di bawah kawalan</p> <p>2. Aktiviti-aktiviti</p> <p>i. Urusan Kolej Kediaman/Asrama</p> <p>ii. Urusan surat-menyurat</p> <p>iii. Mengemaskini rekod</p> <p>iv. Urusan fail</p> <p>v. Urusetia mesyuarat</p> <p>vi. Urusan dengan pelanggan</p> <p>vii. Urusan kewangan</p> <p>viii. Urusan inventori</p> <p>ix. Urusan perkhidmatan kakitangan</p> <p>x. Urusan kemudahan dalam perkhidmatan</p> <p>xi. Urusan latihan dalam perkhidmatan</p> <p>xii. Urusan akademik pelajar</p> <p>xiii. Urusan hal-ehwal pelajar</p> <p>xiv. Urusan perpustakaan</p> <p>xv. Mengawasi kerja-kerja operasi</p> <p>xvi. Menyelia dan membimbing kakitangan di bawahnya</p> <p>xvii. Menyediakan jadual kerja (contoh: perkhidmatan kaunter)</p> <p>1. Penyandang sedia ada (N17) telah lebih 5 tahun menyandang jawatan sekarang.2. Melaksanakan rancangan, menyediakan dan melengkapkan kemudahan di kolej kediaman dan perumahan luar kampus. (Kolej dan Non-Resident)</p> <p>3. Melaksanakan penempatan pelajar untuk kolej-kolej kediaman dan perumahan luar kampus. (Kolej dan Non-Resident)</p> <p>4. Membuat kawalan terhadap pelaksanaan dasar Pusat Penempatan dan Perumahan Pelajar (Kolej dan Non-Resident).5. Membuat kaedah kawalan keselamatan di kolej-kolej kediaman dan di luar kampus.</p> <p>6. Membuat penyelarasan pemilihan tempat tinggal pelajar di dalam kolej kolej kediaman.</p> <p>7. CARTA ORGANISASI (SEDIA ADA)</p> <p>7.CARTA FUNGSI (SEDIA ADA)</p> <p>8. CARTA ORGANISASI (CADANGAN AGENSI)</p> <p>Petunjuk:</p> <p>Jawatan Dimohon</p> <p>10.ASAS PERMOHONAN</p> <p>Asas kepada permohonan perjawatan ini berdasarkan kepada beberapa faktor seperti berikut :</p> <p> Seiring dengan penanda aras yang dipersetujui dan ditetapkan oleh Majlis </p> <p>Perumahan Universiti-Universiti Malaysia (MAPUM).</p> <p> Peningkatan jumlah pelajar dengan kewujudan kolej-kolej baru.</p> <p> Pertambahan beban tugas.</p> <p>Pada masa ini Bahagian Perumahan diketuai oleh Penolong Pendaftar Kanan Gred N44 sebagai Ketua Bahagian untuk menyelaras pengurusan pelajar UMS dalam kampus termasuk pelajar Non-Resident (NR) yang kini menjangkau seramai 13,000 orang pelajar dan adalah di jangka jumlah ini akan meningkat sehingga 20,000 orang pelajar pada tahun 2020. Oleh itu, perkembangan kerjaya kakitangan perumahan perlu dirancang lebih awal bagi membolehkan Universiti Malaysia Sabah dapat menguruskan keperluan pelajar seiring dengan peningkatan jumlah pelajar pada masa depan.</p> <p>Oleh itu, beberapa permohonan perjawatan baru iaitu jawatan kenaikan pangkat dari Pengurus Asrama Gred N41 ke Gred N44, kenaikan pangkat jawatan Penolong Pengurus Asrama Kanan N36 dan kenaikan pangkat jawatan Penyelia Asrama Kanan N22 dibuat.</p> <p>Jawatan-jawatan ini perlu diwujudkan untuk memikul beban dan tanggungjawab yang berat terhadap perkembangan pengurusan kolej-kolej (centre) dalam aspek perkembangan fizikal,penempatan dan perumahan pelajar.</p> <p>Jawatan Pengurus Asrama Kanan Gred N44 ini dicadangkan di Bahagian Perumahan dan Hospitaliti sebagaimana ia wujud di Universiti lain contohnya di UITM, UPM, UKM dan UNIMAS. Jawatan Penolong Pengurus Asrama Kanan Gred N36 ini dicadangkan ditempatkan di Bahagian Perumahan dan Hospitaliti bagi memperkukuhkan lagi Bahagian Perumahan dan Hospitaliti. Ini seiring dengan pertambahan beban tugas dan tanggungjawab sebagai penolong pengurus yang mana perlu menyelia bilangan Penolong Pengurus Asrama N27 yang turut bertambah seiring dengan pertambahan pelajar pada masa akan datang. </p> <p>Jawatan Penyelia Asrama Kanan N22 ini dimohon bagi menyeimbangkan jumlah penyelia asrama di Universiti Malaysia Sabah yang kini telah pun mencapai 23 orang. Dengan kewujudan kenaikan pangkat jawatan Penyelia Asrama N22 ini, ia akan meningkatkan motivasi kerja penyelia asrama yang lama dan baru. 11.NORMA / PENANDA ARAS YANG DIGUNAPAKAI OLEH MAJLIS PERUMAHAN UNIVERSITI-UNIVERSITI MALAYSIA (MAPUM)</p> <p>JUMLAH PELAJARKURANG DARIPADA 500501 HINGGA</p> <p>800 801 </p> <p>HINGGA </p> <p>12001201 </p> <p>HINGGA</p> <p>1600 1601 HINGGA 20002001 DAN KEATAS</p> <p>JAWATANGRED</p> <p>PENGURUS ASRAMA KANANN441</p> <p>PENGURUS ASRAMA</p> <p>N411</p> <p>PENOLONG PENGURUS ASRAMA</p> <p>KANANN32/3612</p> <p>PENOLONG PENGURUS ASRAMAN27124</p> <p>PENYELIA ASRAMA KANANN2212</p> <p>PENYELIA ASRAMAN1724</p> <p>PEMBANTU AM PEJABAT KANANN111</p> <p>NOTAi. 250 orang pelajar </p> <p>-1 Penyelia asrama dan 1 Pembantu Am Pejabat</p> <p>ii. Kurang 500 orang pelajar</p> <p>-1 Penolong Pengurus Asrama, 2 Penyelia Asrama &amp; 2 </p> <p>Pembantu Am</p> <p>iii. 800 orang pelajar</p> <p>-1 Penolong Pengurus Asrama N27iv. 1000 orang pelajar</p> <p>-1 Penolong Pengurs Asrama Kanan N36/N32v. 1200 orang pelajar</p> <p>- 1 Pengurus Asrama N41vi. 2000 orang pelajar</p> <p>-1 Pengurus Asrama Kanan N44PERJAWATAN YANG PERLU DIWUJUDKAN DI KAMPUS INDUK DENGAN MENGUNAKAN NORMA/PENANDA ARAS MAJLIS PERUMAHAN UNIVERSITI-UNIVERSITI MALAYSIA (MAPUM)</p> <p>BAHAGIAN PERUMAHAN</p> <p>BILANGAN PELAJAR 12848</p> <p>JAWATANGRED</p> <p>PENGURUS ASRAMA KANANN44LAYAK</p> <p>PENGURUS ASRAMAN41LAYAK</p> <p>PENOLONG PENGURUS ASRAMA KANANN32/36LAYAK</p> <p>PENOLONG PENGURUS ASRAMAN272</p> <p>PENYELIA ASRAMA KANANN22LAYAK</p> <p>PENYELIA ASRAMAN174</p> <p>PEMBANTU AM PEJABAT N11LAYAK</p> <p>PERJAWATAN YANG PERLU DIWUJUDKAN DI KAMPUS INDUK DENGAN MENGUNAKAN NORMA/PENANDA ARAS MAJLIS PERUMAHAN UNIVERSITI-UNIVERSITI MALAYSIA (MAPUM)</p> <p>KOLEJABCDEANGKASAKFUSIAUA/UCA</p> <p>KAPASITI PELAJAR1776145436002500366492400</p> <p>JAWATANGRED</p> <p>PENGURUS ASRAMA KANANN44LAYAK</p> <p>PENGURUS ASRAMAN41LAYAK LAYAKLAYAK</p> <p>PENOLONG PENGURUS ASRAMA</p> <p>KANANN32/36LAYAK 1LAYAK 1LAYAK 2LAYAK 1</p> <p>PENOLONG PENGURUS ASRAMAN271111111</p> <p>PENYELIA ASRAMA KANANN22LAYAK 1LAYAK 1LAYAK 2LAYAK 1</p> <p>PENYELIA ASRAMAN173322112</p> <p>PEMBANTU AM PEJABAT N11</p> <p>PERJAWATAN YANG PERLU DIWUJUDKAN DI KAMPUS LABUAN DAN SANDAKAN DENGAN MENGUNAKAN NORMA/PENANDA ARAS MAJLIS PERUMAHAN UNIVERSITI-UNIVERSITI MALAYSIA (MAPUM)</p> <p>KOLEJALPHAUMSKALBETAUMSKALMUTIARAUMSKALLESTARISANDAKAN</p> <p>KAPASITI PELAJAR83811223261000</p> <p>JAWATANGRED</p> <p>PENGURUS ASRAMA KANANN44LAYAK 1</p> <p>PENGURUS ASRAMAN41LAYAK 1</p> <p>PENOLONG PENGURUS ASRAMA KANANN32/36LAYAK 1</p> <p>LAYAK 1LAYAK 1</p> <p>PENOLONG PENGURUS ASRAMAN27LAYAK1</p> <p>PENYELIA ASRAMA KANANN22LAYAK 1LAYAK 1LAYAK 1</p> <p>PENYELIA ASRAMAN17221</p> <p>PEMBANTU AM PEJABATN11</p> <p>12.PENINGKATAN JUMLAH PELAJAR</p> <p>Keperluan jawatan ini diwujudkan setimpal dengan perkembangan fizikal, penempatan dan perumahan pelajar yang pesat dan pengambilan pelajar yang bertambah dengan mendadak pada setiap sesi. (Statistik unjuran pelajar dilampirkan)a) Jadual I menunjukkan statistik unjuran pelajar prasiswazah sepenuh masa di Kampus Induk, kampus Labuan dan Kampus Sandakan. b) Jumlah pelajar yang dikategorikan sebagai pelajar tanpa asrama atau Non-Residen menjangkau 3000 orang.Jumlah ini dijangka akan meningkat dengan pertambahan kolej-kolej baru di mana keperluan untuk menguruskan jumlah pelajar samada yang mendapat asrama atau tidak akan turut meningkat.Oleh itu sebagai persediaan dengan pertambahan pelajar ini bahagian ini amat memerlukan seorang Pengurus Asrama Gred N44 dalam sistem pentadbiran kolej kediaman agar pengurusan penempatan dan perumahan dapat berjalan dengan lancar bagi merealisasikan misi Universiti untuk menjadikan pengurusan penempatan pelajar yang lebih kondusif dan sistematik. </p> <p>Jawatan Pengurus Asrama Gred N44 perlulah dijadikan jawatan tetap/hakiki. Penjawat hakiki mestilah mempunyai pengalaman dalam bidang ini (pengurusan kolej kediaman). Supaya perancangan dasar-dasar penempatan dan perumahan pelajar tidak akan berubah-ubah setiap kali perlantikan pegawai baru berlaku. </p> <p>Pengurus Asrama Gred N44 akan mengetuai pentadbiran Bahagian Perumahan untuk menyelaras penempatan pelajar di kolej-kolej kediaman dan pelajar tinggal luar (Non-Resident) yang perlu diurus secara profesional. Jadual I &amp; II menunjukkan data di bawah kawalan pengurusan...</p>