Achizitie Serviciu Public de Salubritate

  • Published on
    08-Feb-2016

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

a

Transcript

Licitatie Publica - Servicii de salubritate

Atribuirea ContractuluiValoarea Contractului:226.761 RON

Castigatorul Licitatiei:SERVICIUL PUBLIC ECOSALAnunt de atribuire numarul 137279/11.06.2013Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:Administratia Pietelor Agroalimentare S.A.Adresa postala: str. Traian nr. 63, Localitatea: Galati, Cod postal: 800043, Romania, Punct(e) de contact: Laurian-Demetrio Mocanu-Plasoianu, Tel. +40 236411054, Email: piata_17RO@yahoo.com, Fax: +40 236411544I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)Societate comerciala de administrare a pietelor agroalimentareActivitate (activitati)Altele: Inchiriere spatii comercialeAutoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractanteNuSectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUIII.1) DescriereII.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractantaServicii de salubritateII.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilorServicii16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similareLocul principal de prestare: Pietele din municipiul GalatiCodul NUTS: RO224 - GalatiII.1.3) Anuntul implicaII.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilorServicii de colectare a deseurilor menajere, de inchiriere a eurocontainerelor si a benelorII.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)90511000-2 - Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publiceNuII.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor226, 761.04RONSECTIUNEA IV: PROCEDURAIV.1) Tipul proceduriiIV.1.1) Tipul proceduriiNegociere fara anunt de participareJustificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare: Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitateIV.2) Criterii de atribuireIV.2.1) Criterii de atribuirePretul cel mai scazutIV.2.2) S-a organizat o licitatie electronicaNuIV.3) Informatii administrativeIV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractantaIV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contractNuSECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUIContract nr: 13150/6659 Denumirea: Servicii de salubritateV.1) Data atribuirii contractului 10.06.2013V.2) Numarul de oferte primite 1Numarul de oferte admisibile 1V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractulSERVICIUL PUBLIC ECOSALAdresa postala: Str.Prelungirea Brailei, Nr. 7A, Localitatea: Galati, Cod postal: 800435, Romania, Tel. 0236/322727, 0236/411197, 0236/312282, 0741078966, Email: raileanugabi@yahoo.com.sg;ionescu@ecosalgl.ro;ionescu_2004@yahoo.com;dana_daniela72@yahoo.com, Fax: 0236/322727, 0236/411197, 0236/312282, Adresa internet (URL): www.ecosalgl.roV.4) Informatii privind valoarea contractuluiEstimarea initiala a valorii contractuluiValoarea: 350000.00 Moneda: RON Fara TVAValoarea totala finala a contractuluiValoarea: 226761.04 Moneda: RON Fara TVANumarul de luni: 12V.5) Contractul ar putea fi subcontractatNuSECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTAREVI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitareNuVI.2) Alte informatiiVI.3) Cai de atacVI.3.1) Organismul competent pentru caile de atacTribunalul Galati - sectia contencios administrativ si fiscalAdresa postala: Str. Brailei nr. 153, Localitatea: Galati, Cod postal: 800001, RomaniaOrganismul competent pentru procedurile de mediereVI.3.2) Utilizarea cailor de atacPrecizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atacVI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atacCompartimentul contenciosAdresa postala: Str, Traian nr. 63, Localitatea: Galati, Cod postal: 800043, Romania, Tel. +40 236411054, Email: piata_17RO@yahoo.com, Fax: +40 236411544VI.4) Data expedierii prezentului anunt11.06.2013