Admitere Chimie Umf Tgm 2013

  • Published on
    11-Oct-2015

  • View
    117

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Examen admitere UMF targu mures 2013

Transcript

<ul><li><p>ADMITERE CHIMIE UMF TGM 2013 </p><p>(Intrebarile marcate cu asterisc sunt intrebari la prima vedere) </p><p>Intrebari cu complement simplu 1 din 5.Din cele 5 raspunsuri oferite se alege un SINGUR raspuns </p><p>correct. </p><p>1. *Prin hidroliza amidonului rezulta: A)glucoza; B)fructoza; C)glicogen; D)zaharoza; E)celuloza. 2. Ce este o grupare functionala? A)Un fragment de molecula cu caractere chimice specifice tuturor compusilor care il contin. B)Un fragment de molecula cu caractere chimice care se modifica de la un termen al altul al clasei de compusi. C)Un fragment dintr-o molecula care se pastreaza nealterat in timpul reactiilor chimice. D)Un fragment dintr-o molecula care ii confera proprietati chimice si fizice commune clase de compusi care-l contin. E)Sunt adevarate A si D. 3. *Esterul etilic al glicinei poseda un caracter: A)acid. B)bazic. C)neutru. D)amfoter. E)inert chimic. 4. Aminoacizii naturali sunt obtinuti prin hidroliza: A)Glicogenului. B)Amidonului. C)Proteinelor. D)Substantelor de rezerva. E)Grasimilor. </p></li><li><p>5. *Denumirea corecta IUPAC pentru alfa alanina este: A)acid 3-aminopropanoic. B)acid 2-aminopropanoic. C)acid 3-aminobutiric. D)acid aminoizopropanoic. E)acid aminoacetic. 6. Prin ce reactie se poate transforma acidul vinilacetic in acid butiric: A)Prin reactia de izomerizare. B)Prin reactia de hidratare. C)Prin reactia de hidrogenare. D)Prin reactia de hidroliza. E)Nu poate fi transformat. 7. Proprietatile comune polizaharidelor sunt: A)gust dulce si carbonizare la incalzire. B)formeaza in cea mai mare parte la hidroliza totala o singura monozaharida. C)formeaza in cea mai mare parte la hidroliza totala monozaharide diferite. D)in structura lor resturile de monozaharid se leaga prin punti esterice. E)au proprietati reducatoare si se topesc la incalzire. 8. Care din sirul de compusi enumerati este alcatuit din izomeri? A)1-butina, 2-butina, 3-pentina. B)Butadiena, 2-butina, ciclobutena. C)Butan, butena, butina. D)1-pentena, 2-metilbutena, 2-pentina. E)ciclopentan,ciclopentena,ciclopentina. 9. *Indicati cate tripeptide izomere rezulta din glicocol,alfa-alanina si serina: A)4. B)5. C)6. D)7. E)8. 10. Care este structura alcoolului care,prin deshidratare formeaza (ca produs principal) o alchena care,apoi,prin oxidare,formeaza acid 2,2-dimetilpropionic si CO2: A) 2-metil-2,3-dihidroxibutan. B) 2-metil-3-hidroxi-1-butena. C) 2,2-dimetil-3-pentanol. D) 1-pentanol. E) 3,3-dimetil-2-butanol. </p></li><li><p>11. Benzenul poate participa la reactii de: A) Substitutie, oxidare, polimerizare. B) Substitutie, aditie, oxidare. C) Oxidare, polimerizre, condensare. D) Aditie, oxidare, dehidrociclizare. E) Substitutie, aditie, polimerizare. 12. Alegeti afirmatia corecta: A) Substituentii de ordinul I sunt: -CH3, -CH2-CH3, -CH(CH3)2, -C(CH3)3, -OH, -OR, -NH2, -NHR, -NR2, -X. B) Substituentii de ordin II sunt: -NO2, -SO3H, -CN, -CH2-NH2, -CHO, -COOH, -COR. C) Prin oxidarea toluenului urmata de nitrare se formeaza acidul o- si p-nitrobenzoic. D) Substituentii de ordinul I orienteaza noul substituent in oricare din pozitiile libere ale nucleului. E) Prin bromurarea catalitica a benzenului maxim 3 atomi de hidrogen pot fi inlocuiti cu brom si rezulta 1,3,5-tribrombenzen. 13. Propina aflata in amestec cu 2-butina se poate recunoaste prin reactia: A) cu Br2. B) cu solutie slab bazica de KMnO4. C) prin reactia de hidrogenare. D) cu reactiv Tollens. E) prin nici una din reactiile enumerate. 14. Care din afirmatia de mai jos este corecta? A) Alcoolii au aciditate mai mare decat fenolii. B) Fenolul are aciditate mai mare decat acizii dicarboxilici. C) Fenolul are aciditate mai mica decat acidul carbonic. D) Acidul formic are aciditate mai mica decat fenolul. E) Aciditatea fenolului este mai mare ca a acidului acetic. 15. Derivatii tetrasubstituiti cu substituenti identici ai benzenului sunt in numar de: A) 3. B) 1. C) 2. D) 4. E) 5. 16. Cati izomeri esteri poate prezenta acidul butiric: A) 4. B) 3. C) 5. D) 6. E) Nici unul. </p></li><li><p>17. *Alegeti seria care cuprinde numai derivati functionali ai acizilor carboxilici: A) Acetat de sodiu si acetonitril. B) Anhidrida acetica si acid acetic. C) Benzoat de metil si benzonitril. D) Formiat de sodiu si formamida. E) Benzonitril si acid benzoic. 18. Prin esterificare, un aminoacid: A) Isi pierde caracterul bazic. B) Nu isi modifica caracterul acid. C) Isi pierde caracterul acid. D) Devine neutru. E) Aminoacizii nu pot fi esterificati. 19. *In urma reactiei alaninei cu clorura de acetil are loc: A) pierderea caracterului acid. B) formarea esterului alaninei. C) pierderea caracterului bazic. D) formarea unei sari cuaternare de amoniu. E) cresterea caracterului bazic. 20. Ce se obtine prin hidrogenarea totala a produsului rezultat in urma reactiei de crotonizare a propanalului? A) 2-metil-pentanol-1. B) 3-metil-pentanol-1. C) n-hexanol. D) izohexanol. E) 2,2-dimetilbutanul. 21. In reactiile Friedel-Crafts de alchilare sau acilare ale benzenului se pot folosi compusii: A) Clorura de metil, clorura de acetil, diclormetan, clorura de benzil. B) Diclormetan, clorura de fenil, clorura de vinil. C) Clorura de vinil, clorura de acetil, clorura de benzil. D) Clorura de metil, clorura de vinil, clorura de acetil, clorura de benzoil. E) Clorura de fenil, clorura de benzil, clorura de acetil. 22. Reactia de acilare a aminelor consta in: A) Inlocuirea unui atom de hidrogen din grupa functionala amino cu un radical acil. B) Inlocuirea unui atom de hidrogen din grupa functionala amino cu un radical acil si alchil. C) Inlocuirea unui atom de hidrogen din grupa functionala amino cu un radical alchil. D) Adevarate B si C. E) Inlocuirea unui atom de hidrogen din grupa functionala amino cu un radical R-COO-. </p></li><li><p>23. *Ciclohexanolul si fenolul sunt: A) alcooli izomeri. B) compusi hidroxilici. C) compusi nesaturati. D) compusi cu caracter bazic. E) izomeri cu formula C6H8O. 24. Alchenele se obtin prin reactii de: A) Substitutie, hidroliza, dehidrogenare. B) Eliminare, hidrogenare, substitutie. C) Hidrogenare si hidroliza. D) Eliminare, cracare, dehidrogenare. E) Substitutie si cracare. 25. Care din urmatorii alcooli: alcool metilic (I), alcool etilic (II), alcool izopropilic (III), alcool tertbutilic (IV), alcool benzilic (V), nu formeaza prin deshidratare alchene? A) II, III, IV. B) I, V. C) II, III. D) I, IV, V. E) IV, V. 26. Sunt derivati functionali ai acizilor carboxilici: A) acetatul de metil, N,N,N-trimetilformamida, clorura de acetil. B) formiat de metil, formamida, clorura de benzil. C) benzoat de metil, acrilonitril, clorura de propil. D) formiat de metil, acrilonitril, clorura de propanoil. E) formamida, clorura de benzil, anhidrida ftalica. 27. Hidrocarburi aromatice cu nuclee condensare sunt: A) naftalina, difenilmetanul, difenilacetilena, antracenul. B) naftalina, antracenul, fenantrenul. C) trifenilmetanul, difenilmetanul, difenilacetilena, difeniletena. D) antracenul, fenantrenul, trifenilmetanul. E) toate hidrocarburile ce contin mai mult de un nucleu aromatic in molecula. 28. *Oxidarea blanda a 2-butanolului conduce la: A) etilmetilcetona. B) dietilcetona. C) acid butanoic. D) butanal. E) propanona. </p></li><li><p>29. Pentru alchilarea gruparii amino a unui aminacid se folosesc: A) numai halogenuri acide. B) numai cloruri acide. C) derivati alchil halogenati. D) gruparea amino a unui aminoacid nu poate fi alchilata. E) anhidride acide. 30. La alcani, reactiile care au loc cu ruperea legaturilor C-C sunt: A) numai descompunerile termice si arderea. B) descompunerile termice si halogenarea. C) descompunerile termice, izomerizarea si arderea. D) izomerizarea, arderea si halogenarea. E) numai izomerizarea si arderea. 31. *Aldehidele: A) Au caracter oxidant. B) Se oxideaza usor la acizi. C) Au caracter reducator. D) Se reduc usor la acizi. E) Corecte B si C. 32. Se dau urmatorii compusi: HCOOH (I), C6H5-CH2-OH (II), C6H5-COOH (III), CH3-CHO (IV), (CH3-CH2)2NH (V).Care dintre acesti compusi pot fi obtinuti direct din compusii halogenati? A) I, II, III, IV, V. B) II, IV, V. C) I, III, V. D) I, III, IV, V. E) Nici unul din compusii de mai sus nu pot fi obtinuti direct din compusii halogenati. 33. Care din urmatorii compusi formeaza si CO2 prin oxidare energica cu KMnO4 sau K2Cr2O7 in solutie de H2SO4: 1-butena (I) 2-butena (II) propena (III) A) numai I. B) numai II. C) numai III. D) I si III. E) I si II. </p></li><li><p>34. Se pot dehidrogena: A) Ortoxilenul si izopropilbenzenul. B) Etilbenzenul si trimetilbenzenul. C) Propilbenzenul si izopropilbenzenul. D) Propilbenzenul si trimetilbenzenul. E) Ortoxilenul si propilbenzenul. 35. Cati dintre compusii izomeri cu formula moleculara C8H6Br4 (aromatici) conduc prin hidroliza la un compus dicarbonilic? A) 4. B) 3. C) 2. D) 1. E) nici un raspuns. 36. Caracterul slab acid al alcoolilor este dat de: A) electronegativitatea atomului de oxigen din gruparea hidroxil. B) caracterul bazic al gruparii hidroxid. C) disocierea gruparii hidroxil de atomul de carbon. D) eliberarea protonilor datorita polarizarii legaturilor C-C. E) acceptarea unei grupari hidroxil. 37. *Aminele tertiare: A) se acileaza la sare cuaternara. B) nu poseda electroni neparticipanti la azot. C) au caracter acid D) nu se mai pot acila la azot. E) se alchileaza la sare cuaternara. 38. *Din benzen, printr-o reactie de tip Friedel-Crafts, se obtine o cetona cu: A) CH3Cl in prezenta de AlCl3. B) C2H5Cl in prezenta de AlCl3. C) CH3COCl in prezenta de AlCl3. D) CH3CONH2 in prezenta de Al(OH)3. E) CH3COOH in prezenta de NaOH. </p></li><li><p>39. Ce alchena formeaza prin oxidare energica un amestec de acetona si acid propionic: 2-metil-2-pentena (I) 3-hexena (II) 2,3-dimetil-2-pentena (III). A) numai I. B) numai II. C) numai III. D) I si III. E) toate trei. 40. *Referitor la proprietatile fizice ale hexozelor, care dintre afirmatii este corecta: A) sunt insolubilr in apa. B) sunt solubile in hidrocarburi. C) au puncte de topire fixe. D) au gust dulce. E) sunt substante lichide. 41. *Ce sunt sapunurile? A) esteri ai glicerinei cu acizi grasi. B) eteri ai glicerinei cu alcooli superiori. C) saruri ale acizilor grasi cu unele metale. D) saruri ale acidului benzensulfonic cu unele metale. E) esteri ai glicerinei cu acidul azotic. 42. Legaturile de hidrogen sunt: A) interactii puternice intre doua molecule identice. B) interactii intre molecule ce contin atomi de hidrogen legati de elemente puternic electronegative. C) interactii intermoleculare de tip ionic. D) interactii intermoleculare puternice intre doua sau mai multe molecule identice. E) interactii slabe ce se stabilesc intre molecule identice ce contin un atom de hidrogen legat la un atom de C tertiar. 43. *Alcoolii monohidroxilici: A) Cu Na formeaza alcoxizi. B) Cu NaOH formeaza alcoxizi. C) Au caracter puternic acid. D) Au caracter puternic bazic. E) Corecte A si B. </p></li><li><p>44. Clorura de benzoil formeaza derivati functionali ai acidului benzoic cu: A) benzen, anilina, amoniac. B) alcool benzilic, anilina, amoniac. C) alcool benzilic, benzen, anilina. D) anilina, benzen, toluen. E) alcool benzilic, benzen, toluen. </p><p>Se ofera 4 raspunsuri notate cu a,b,c,d. Se alege combinatia corecta astfel: </p><p> A = daca a, b si c sunt corecte. </p><p>B = daca a si c sunt corecte. C = daca b si d sunt corecte. </p><p>D = daca solutia d este corecta. E = toate solutiile sunt corecte sau toate sunt false. </p><p>45. Esterii glicerinei cu acizii grasi: a) se numesc gliceride. b) sunt triacilgliceroli. c) sunt principala componenta a grasimilor. d) sunt hidrolizati enzimatic la saruri ale acizilor grasi. 46. *La amestecarea etanolului cu apa are loc: a) un proces fizic. b) hidroliza alcoolului. c) dizolvarea alcoolului. d) un proces chimic. 47. Care afirmatii sunt corecte? a) glucoza, prin oxidare cu reactiv Fehling, formeaza acid gluconic. b) zaharoza, prin oxidare cu reactiv Tollens, formeaza acid zaharic. c) glicogenul este un polizaharid de origine animala. d) oxidarea glucozei cu reactivul Fehling se numeste proba oglinzii de argint. 48. Aminoacizii: a) pot forma saruri, esteri, cloruri acide, amide. b) prezinta proprietatile chimice ale aminelor: formeaza saruri, se pot alchila, acila. c) au caracter amfiionic, formeaza solutii tampon. d) prin condensare pot forma peptide. </p></li><li><p>49. Cum se explica aciditatea mai pronuntata a acizilor decat a alcoolilor? a) existenta unei grupari carbonil cu caracter reducator. b) prin formarea de legaturi de hidrogen mai puternice decat ale alcoolilor. c) prin solubilizarea in apa mai puternica decat a alcoolilor. d) prin cresterea polaritatii legaturii O-H in acizi fata de alcooli. 50. *Alegeti grupul de compusi izomeri: a) benzoat de benzil. b) benzoat de fenil. c) fenilacetat de fenil. d) difenileter. 51. Alegeti afirmatiile corecte: a) in 2-clorpentan clorul se leaga de un atom de carbon secundar. b) in 2-metil-2-clorbutan clorul se leaga de un atom de carbon tertiar. c) in 2-metil-1-clorbutan clorul se leaga de un atom de carbon primar. d) in 2,2-dimetil-1-clorpropan,clorul se leaga de un atom de carbon tertiar. 52. Pot rezulta prin trimerizarea unei alchine: a) hexametilbenzenul. b) 1,3,5-trimetilbenzenul. c) 1,3,5-trietil-2,4,6-trimetilbenzenul. d) benzenul. 53. In reactia de acilare a fenolului se pot obtine: a) eteri. b) cetofenoli. c) oxizi micsti. d) esteri. 54. Acidul aminoacetic (glicina) poate reactiona cu: a) acidul clorhidric. b) clorura de acetil. c) pentaclorura de fosfor. d) alanina. 55. Acetilena reactioneaza cu sodiul la cald, formand: a) acetilura ionica. b) acetilura monosodica. c) acetilura hidrolizabila. d) acetilura disodica. </p></li><li><p>56. Clorura de acetil si clorura de propil au mase moleculare egale.Care din afirmatii sunt corecte? a) dau reactii Friedel-Crafts. b) dau reactii de hidroliza. c) nu prezinta izomerie geometrica. d) au atomi de carbon primari. 57. Alegeti afrimatiile corecte referitoare la aditia hidracizilor la alchene: a) are loc cu formarea unor compusi monohalogenati. b) la alchene nesimetrice aditia este orientata. c) la alchene simetrice aditia este neorientata. d) la alchene simetrice si nesimetrice aditia este intotdeauna neorientata. 58. Alegeti afirmatiile corecte despre izomeri: a) numarul izomerilor de catena posibili (pentru o formula moleculara) creste rapid odata cu numarul atomilor de carbon. b) izomerii de catena se deosebesc intre ei prin forma catenei. c) izomerii de pozitie se deosebesc intre ei prin pozitia diferita pe un ciclu aromatic a unor grupe functionale. d) izomerii de functiune au aceeasi dormula moleculara, dar grupe functionale diferite. 59. *Acidul monoamino-dicarboxilic care contine 10,52% N este: a) acidul 2-amino-1,4-benzendicarboxilic. b) acidul aminopropandioic. c) acidul 2-amino-1,5-pentandioic. d) acidul 2-amino-1,4-butandioic. 60. Polizaharidele au urmatoarele proprietati: a) gust dulce. b) grupele hidroxi...</p></li></ul>