Adverbs of Frequency - Busuu

  • Published on
    12-Aug-2015

  • View
    19

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

Vocabulary and key phrases

Anata wa nankai ... wo shimasu ka.

How often do you...?

itsumo

always

Watashi wa shokuji no ato itsumo ha wo migakimasu.

I always brush my teeth after meals.

Kanojo wa asa itsumo shiawase desu.

She is always happy in the morning.

taitei

usually

Karera wa taitei gogo ni sanpo ni ikimasu.

They usually go for a walk in the afternoon.

Watashi no ryoushin wa taitei shichigatsu ni kyuuka wo torimasu.

My parents are usually on holidays in July.

yoku

often

Watashi wa shuumatsu ni yoku eigakan ni ikimasu.

I often go to the cinema at the weekend.

Watashitachi wa gogo yoku ni tsukareteimasu.

We are often tired in the afternoon.

www.busuu.com - All rights reserved

1/5

tokidoki

sometimes

Anata wa tokidoki terebi no mae de yuushoku wo tabemasu.

You sometimes eat dinner in front of the television.

Peter wa tokidoki kaisha ni imasen.

Peter is sometimes out of the office.

mettani...nai

rarely

Karera wa mettani yasai wo tabemasen.

They rarely eat vegetables.

Kanojo wa mettani sonnani fukouni kanjimasen.

She is rarely so unhappy.

hotondo...nai

hardly ever

I hardly ever go away at the weekend. Watashi wa hotondo shuumatsu ni dekakemasen.

Karera wa hotondo sonnani hikantekini narimasen.

They are hardly ever so negative.

mattaku...nai

never

Watashi wa mattaku kyuuyuu ni aimasen.

I never see my old friends.

www.busuu.com - All rights reserved

2/5

Karera wa mattaku shigoto ni okuremasen.

They are never late for work.

www.busuu.com - All rights reserved

3/5

Dialogue

Thomas wa shigoto ni touchakushimasu. : Anata wa mata okuremashita ne! : Sumimasen. Kesa wa michi ga kondeimashita. : Anata wa itsumo michi ga kondeita to iimasu. Watashi ga shigoto ni kuru toki wa michi wa mattaku kondeimasen yo! : Hai, demo watashi wa taitei kousokudouro wo tsukaimasu. Kousokudouro niwa taitei ooku no kuruma ga hashitteimasu. : Densha de kitara dou desu ka. Densha wa mattaku kondeinaishi, yoku suwaru koto ga dekimasu yo. : Densha wa watashi no ie kara toosugiru node, mettani tsukaimasen. : Iiwake wa takusan desu! Tada ashita wa jikandoori ni kitekudasai!

Thomas arrives at work. Boss: You are late again! Thomas: I am sorry. The traffic was bad this morning. Boss: You always say the traffic is bad. It is never bad when I am coming to work! Thomas: Yes but I usually take the motorway and there are always lots of cars. Boss: Why dont you come by train? It is never very busy and you can often get a seat. Thomas: I rarely take the train because it is too far from my house. Boss: Enough excuses! Just be on time tomorrow!

www.busuu.com - All rights reserved

4/5

Please choose the correct answer

1. Tadashiku kakareta bun wo erande kudasai. a. Anata wa itsumo michi ga kondeita to iimasu. b. Anata wa michi ga kondeita itsumo to iimasu. c. Anata wa michi itsumo ga kondeita to iimasu. 2. Tadashiku kakareta bun wo erande kudasai. a. Sore wa mattaku kondeinaishi, anata wa suwaru koto ga yoku dekimasu. b. Sore wa mattaku kondeinaishi, anata wa yoku suwaru koto ga dekimasu. c. Sore wa mattaku kondeinaishi, anata wa suwaru yoku koto ga dekimasu. 3. Tadashiku kakareta bun wo erande kudasai. a. Watashi wa densha ni norimasen mettani. b. Watashi wa mettani densha ni norimasen. c. Watashi wa mettani densha ni norimasu.

www.busuu.com - All rights reserved

5/5

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Answers: 1(a): 2(b): 3(b)