Aeracija vode

  • Published on
    31-Dec-2014

  • View
    44

  • Download
    16

Embed Size (px)

Transcript

Vezba broj 9

RASTVORENI KISEONIK AERACIJAMaja Milosevic 18/08

Sadrzaj Rastvoreni kiseonik Bilans kiseonika Faktori koji uticu na prisustvo kiseonika u vodi Nedostatak kiseonika u vodi Aeracija Aeracioni sistemi Primena aeracije Metode odredjivanja Zakljucak

Rastvoreni kiseonik Najvazniji

rastvoreni gas u vodi Neophodan za zivot Potreban za razvoj mnogih hemijskih reakcija

Deficit kiseonika

se nadoknadjuje procesom reaeracije tj. unosenjem kiseonika iz vazduha Koncentracija u vodi je mnogo mala

Kiseonik-nastanak i potrosnja Rastvoreni kiseonik-veoma znacajan u odrzavanju kvaliteta akvaticnog eko sistema, neophodan za respiraciju akvaticnih organizama Snabdevanje-difuzijom iz vazduha, narocito gde je voda turbulentna i fotosintezom iz zelenih biljaka Potrosnja-respiracijom i hemijskim procesima koji zahtevaju kiseonik

Zavisnost izmedju rastvorenog kiseonika i biohemijske potrosnje kiseonika nakon ispusta otpadne vode u recni sistem

Bilans kiseonikaReaeracija i bioloska potrosnja kiseonika kao dve osnovne reakcije koje se desavaju u toku procesa samopreciscenja predstavljaju osnov za odredjivanje prostorne i vremenske raspodele rastvorenog kiseonika, odnosno BILANS KISEONIKA

Kriva bilansa kiseonika u vodi

Faktori koji uticu na prisustvo kiseonika u vodi Kontaktna povrsina Temperatura Dubina vode Ciklus rasta biljaka Sadrzaj zagadjivaca

Uticaj nedostatka kiseonika Prisustvo kiseonika u vodi neophodno je u svim vodama ( za potrebe zivog sveta, pri vodosnabdevanju). Previsoka koncentracija kiseonika u toplim vodama stetna jer izaziva koroziju

AeracijaAeracija je fizicko-hemijska operacija za obradu voda. Podrazumeva kontakt gasovite faze, vazduha i vode u cilju intenzivnog prenoenja gasova ili isparljivih materija u vodu ili iz nje. Gasovi koji se prenose u jedan ili drugi fluid najee su: O2, CO2, N2, H2S, CH4, NH3 i brojna isparljiva organska jedinjenja koja zagauju otpadne vode i/ili utiu na organoleptika svojstva pijae vode (ukus i miris).

AeracijaAeracija se najbrze odvija u turbulentnim brzim tokovima sa hladnom vodom. Ovakvi sistemi imaju mnogo brze obnavljanje.

Aeracioni sistemiPneumatski aerator Mehanicki aerator Aerator sa rasprsivanjem (disperzni)

Pneumatski aerator Difuzna aeracija: komprimovani vazduh se u vodu unosi barbotiranjem

Mehanicki aerator Intenzivnim mesanjem postize se snazna turbulencija u vodi i obnavlja se kontaktna povrsina vazduh-voda

Aeracija rasprsivanjem

Voda se rasprsuje u vazduhu u obliku finih kapljica ili tankih filmova

Primena aeracijePri obradi otpadnih voda koristi se: Kratkotrajnom aeracijom pre obrade povecava se efikasnost procesa koji slede Bolje preciscavanje od grubog materijala u komorama sa produvavanjem kiseonika Flotacija vazduhom koristi se za smanjenje masnoce Pri obradi prirodnih voda koristi se za: Uklanjanje pojedinih rastvorenih neorganskih supstanci, na primer, gvoa i mangana, oksidacijom, a zatim taloenjem Uklanjanje nepoeljnih rastvorenih gasova koji su nosioci ukusa i mirisa (H2S, NH3) ili materija koje prouzrokuju vee trokove obrade (H2S, CO2)

Metode odredjivanja

Jodometarska metoda( Winklerova metoda)

Elektrometrijska metoda

Pitanje prisustva kiseonika u vodi nije nam samo vazno sa stanovistva kvaliteta vode za pice vec i sa stanovista odrzanja zivog sveta u vodi i nenarusavanju savrsenog balansa koji u njoj postoji

Zakljucak

Hvala na paznji!